Daňové formuláře pro rok 2015

Formuláře pro rok 2015
Kod Vzor Název
25 5101 19 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
25 5101a 11 Příloha k Přihlášce k registraci (Organizační složky obchodního závodu)
25 5102 19 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
25 5104 6 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
25 5105 11 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
25 5111 3 Oznámení o změně registračních údajů
25 5125 5 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
25 5126 5 List člena skupiny
25 5127 5 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
25 5128 2 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR (příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby)
25 5129 1 Žádost o zrušení registrace
25 5216/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
25 5216/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
25 5241 9 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
25 5242 2 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5246 9 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění
25 5247 2 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5247/a 2 Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5249 1 Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (dále jen "zákon")
25 5250 1 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), pouze pokud se jedná o poplatníky s daňovou rezidencí v členském státu EU, Norska nebo Islandu a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP
25 5252 1 Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
25 5402 9 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
25 5402/A 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004
25 5402/B 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
25 5403 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
25 5404 26 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404 25 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404/1 25 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1 26 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1a 25 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/a 25 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
25 5404/B 19 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem
25 5404/B 18 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem
25 5404/Ba 18 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem - anglická verze
25 5404/C 14 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C 13 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C/1 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C/1 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C1a 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
25 5404/Ca 13 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
25 5404/D 13 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/D 12 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/Da 12 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/E 2 Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/E 1 Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/Ea 1 Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5405 21 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014
25 5405/1 22 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014
25 5405/1a 22 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - anglická verze
25 5405/AJ 21 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - anglická verze
25 5405/P1 10 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
25 5405/P1a 10 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze
25 5405/P2 10 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
25 5405/P2a 10 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze
25 5405/P3 10 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
25 5405/P3a 10 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze
25 5405/P4/1 2 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2014 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 5405
25 5405/P4/1a 2 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2014 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 5405 -anglická verze
25 5405/P6 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
25 5405/P6a 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
25 5405a 3 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
25 5405aj 3 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí - anglická verze
25 5405b 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
25 5405ba 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze
25 5405c 8 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
25 5405ca 8 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
25 5406 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
25 5407 16 Přiznání k dani silniční
25 5407/1 15 Přiznání k dani silniční - příloha
25 5408 22 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
25 5409 12 Přiznání k dani dědické
25 5409/1 14 Přiznání k dani darovací
25 5410 16 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411 18 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411/a 5 Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí
25 5433 8 Příloha k přiznání k dani darovací
25 5450 14 Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015
25 5450/1 18 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2015
25 5451 8 Platební výměr na správní poplatek
25 5452 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
25 5453 9 Výzva k úhradě správního poplatku
25 5457 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5457/1 1 Příloha tiskopisu 25 5457 vzor č. 23 a předcházejících vzorů k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014
25 5457/AJ 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - anglická verze
25 5459 21 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5459/1 19 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5460 23 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460 22 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460/1 19 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5460/A 2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5460/A 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5460/Aaj 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - anglická verze
25 5460/Aaj 2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - anglická verze
25 5460/AJ 23 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5460/AJ 22 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5461 12 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5462 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5466 17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/1 13 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/A 13 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
25 5478 13 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
25 5480 12 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
25 5490 16 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5490/1 14 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
25 5508 5 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25 5509 5 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5510 8 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5512 6 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5513 8 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5516 12 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
25 5522 2 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
25 5523 2 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
25 5526 3 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5527 3 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5530 12 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
25 5531 11 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona
25 5532 5 List k dani z pozemků
25 5533 4 List k dani ze staveb a jednotek
25 5534 4 Příloha k listu k dani z pozemků
25 5535 3 Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek
25 5537 4 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25 5538 4 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/1 4 Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539 4 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/1 4 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku
25 5541 3 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5541/a 3 Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5542 3 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy
25 5542/1 3 Pokyny k vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období příslušného roku / za část pojistného období
25 5543 1 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření
25 5544 2 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti o účasti na důchodovém spoření
25 5545 2 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření
25 5546 2 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
25 5546/1 2 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
25 5547 2 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N)
25 5547/A 2 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J)
25 5548 2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek)
25 5548/A 2 Příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor)
25 5548/B 2 Příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba)
25 5548/C 2 Příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek)
25 5548/D 2 Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata)
25 5549 2 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání
25 5550 2 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2014
25 5550/1 2 Pokyny k vyplnění pojistného přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2014
25 5551 2 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně
25 5551/1 2 Pokyny k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně
25 5552 1 Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění
25 5553 1 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5554 1 Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu
25 5556 1 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
25 5643/1 1 Vyúčtování pokutových bloků
25 5644/1 1 Zásobník pokutových bloků - obal
25 5645/1 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
25 5646/1 1 Evidenční list pokutových bloků - obal
25 5647/1 1 Evidenční list pokutových bloků - vložka
25 5654/1 1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků
25 5655/1 1 Předávací protokoly pokutových bloků
25 5657 1 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků
25 5658 1 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků"
25 MF - 1 20 Daně z příjmů
25 MF - 4 19 Daň silniční
25 MF - 5 12 Daň z nemovitých věcí od roku 2014
25 MF - 6 16 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
25 MF - 7 18 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2015
25 MF-Inf10 8 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015
25 MF-Inf15 6 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015
25 MF-Inf16 1 Změny v podobě pokutových bloků od 1. 1. 2013
25 MF-Inf18 1 Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
26 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
26 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů
45 4109/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
45 4109/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
45 4303 8 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený včas
45 4304 9 Platební výměr na správní poplatek
45 4305 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
45 4307 9 Výzva k úhradě správního poplatku
45 4326 2 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený ve správné výši
45 4416/1 1 Vyúčtování pokutových bloků
45 4417/1 1 Zásobník pokutových bloků - obal
45 4418/1 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
45 4419/1 1 Evidenční list pokutových bloků - obal
45 4420/1 1 Evidenční list pokutových bloků - vložka
45 4434/1 1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků
45 4435/1 1 Předávací protokoly pokutových bloků
45 4437 1 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků
45 4438 1 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků"
46 6100/1 1 Bloky na pokuty na místě nezaplacené (50 trojlistů)
46 6111 1 Bloky na pokuty na místě zaplacené (20 dvoulistů)
46 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
46 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů
46 6600 1 Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (50 trojlistů)
46 6611 1 Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (20 dvoulistů)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.