Vlada.cz (Vláda)
Zákony  |  09.03.2022 17:05:09

Výsledky jednání vlády 9. března 2022 - spotřební daně, zrušení EET, zákon o významné tržní síle

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

 

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Podklad na neformální jednání hlav států a předsedů vlád členských států EU ve dnech 10. a 11. března 2022 ve Versailles
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
čj. 196/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 34/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
čj. 443/21
Předkládají: ministři zemědělství a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 10/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
čj. 185/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu vlády ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/18 „Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020
čj. 95/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/19 „Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám
čj. 105/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/07 „Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství“ (dále jen „kontrolní akce NKÚ č. 20/07“)
čj. 1235/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZd“) a Stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/04 „Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod
čj. 1488/21
Předkládají: ministr zemědělství, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 – „Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
čj. 110/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/25 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020"
čj. 163/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/30 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
čj. 1330/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/16 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav“
čj. 1204/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem v rozsahu usnesení vlády ze dne 21. června 2010 č. 483 ve znění usnesení vlády ze dne 4. září 2017 č. 610 a jeho další financování v letech 2023 až 2027
čj. 189/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 85)
čj. 195/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny
čj. 214/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schválenose změnou.

22. Návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 222/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 226/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schválenose změnou.

24. Návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 225/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Projednání návrhu na vytvoření a zajištění státní hmotné rezervy zemního plynu
čj. 224/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: staženo.

26. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022
čj. 223/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 230/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice
čj. 229/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
čj. 231/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Hrazení ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 198/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
čj. 197/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o plnění Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010–2020
čj. 1535/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na obeslání 4. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (2. část) (21.–25. března 2022, Bali, Indonésie)
čj. 190/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 10. května 1999 č. 470/D
čj. 209/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstva vnitra ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/26 „Budování kybernetické bezpečnosti České republiky“
čj. 1417/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

2. Informace Ministerstva vnitra o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20 „Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil“
čj. 1215/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20 Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil
čj. 1523/21
Předkládá: ministryně obrany

4. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/03 Pořizování výzbroje Armádou České republiky
čj. 140/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. ledna 2022 do 31. ledna 2022
čj. 191/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

6. Informace k připravované veřejné zakázce „PVP Bukov – sklad hmotné dokumentace“ ve smyslu § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 188/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 194/22
Předkládá: ministr dopravy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

22.06.2022Výsledky jednání vlády 22. června 2022 Vlada.cz (Vláda)
30.03.2022Výsledky jednání vlády 30. března 2022 Vlada.cz (Vláda)
23.03.2022Výsledky jednání vlády 23. března 2022 Vlada.cz (Vláda)
16.03.2022Výsledky jednání vlády 16. března 2022 Vlada.cz (Vláda)
09.03.2022Materiály na jednání vlády dne 9. března 2022 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688