mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  10.01.2022 12:29:00

Aktuální podmínky cestování na Slovensko a návratu do ČR - Na Slovensku platí nouzový stav do 25.2.2022

COVID19 - aktuální podmínky cestování na Slovensko a návratu do ČR

10.01.2022 / 12:30 | Aktualizováno: 10.01.2022 / 12:29

Na Slovensku platí od 25.11.2021 NOUZOVÝ STAV.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí režimem rodičů; děti od věku 12 let + 2 měsíce postupují jako osoby dospělé.

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.

Přeshraničním pracovníkům stačí ke vstupu na Slovensko kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů. Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Pro využití hromadné dálkové dopravy na Slovensku je potřeba potvrzení o očkování / prodělání onemocnění nebo negativní test.

Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie v namátkovém režimu.

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Podmínky vstupu na Slovensko upravuje Vyhláška ÚVZ SR č. 268 platná od 1.12.2021 (celé znění zde), doplněná Vyhláškou č. ÚVZ SR č. 309 ze dne 22.12.2021 (celé znění zde).

Pro všechny osoby od věku 12 let + 2 měsíce s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace. Výjimku z povinné izolace mají osoby s ukončeným očkováním, osoby tranzitující, řidiči mezinárodní dopravy a osoby cestující za specifickými účely (viz níže).


 

OČKOVANÉ OSOBY

Definice osoby s ukončeným očkováním (nutno prokázat COVID průkazem EU nebo jiným národním certifikátem třetí země, který musí kromě identifikace osoby a data očkovaní obsahovat i název y výrobce vakcíny):

 • v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny

 • v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny

 • v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

Očkované osoby nemusí po příjezdu na Slovensko nastoupit domácí izolaci; jejich jedinou povinností při příjezdu na Slovensko je registrace v systému https://korona.gov.sk/ehranica/, která v případě očkovaných osob platí 6 měsíců i pro opakované cesty. Zároveň mají očkované osoby na Slovensku přístup ke službám v režimu OP, tj. vč. služeb (wellness, fitness, kadeřnictví), lanových drah či restaurací. Ubytování v hotelu mohou očkované osoby využít, pokud zároveň předloží negativní test (PCR - ne starší 72 hodin, ATG - ne starší 48 hodin).


 

NEOČKOVANÉ / TESTOVANÉ OSOBY

Neočkované osoby musí po příjezdu na Slovensko nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace. Výjimku z povinnosti domácí izolace mají následující cestující:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy (bez testu)

 • osoby tranzitující (bez testu) - podrobněji níže

 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin; v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/ (bez testu)

 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem (bez testu)

 • pendleři, tzn. osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby s trvalou kontraindikací proti očkování (nutno doložit certifikátem) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

 • osoby přijíždějící za účelem získání pracovního povolení pro zaměstnání řidiče hromadné a nákladní dopravy - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin.

K využití dálkové hromadné dopravy na Slovensku potřebují neočkované osoby negativní test (PCR ne starší 72 hodin, ATG ne starší 48 hodin), případně potvrzení o překonání onemocnění COVID-19.

Přístup ke službám je pro neočkované osoby bez ohledu na test omezen na následující základní služby:

 • indikované přírodní léčebné koupele a procedury
 • veřejné stravování - pouze odběr s sebou nebo prostřednictvím donáškové služby
 • prodejny potravin, drogerie, lékárny, tisku, krmiva pro zvířata
 • výdejní místa zboží zakoupeného na dálku
 • prodejny náhradních dílů automobilů, služby STK
 • provozovny telekomunikačních operátorů
 • pošty, banky, pojišťovny
 • prádelny a čistírny
 • čerpací stanice
 • pohřební služby
 • servis elektroniky
 • taxislužby
 • advokáti, notáři
 • prodej domácích a zahrádkářských potřeby
 • obchodní domy
 • nekryté a částečně kryté tržnice s prodejen potravin a rostlin

Dlouhodobé ubytování nebo ubytování v souvislosti s výkonem práce neočkovaných osob je možné s negativním testem (PCR ne starší 72 hodin, ATG ne starší 48 hodin).


 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Prodělání onemocnění COVID-19 nezakládá výjimku z povinné izolace po vstupu na Slovensko, tzn. i osoby, které prodělaly COVID-19, musí po příjezdu nastoupit domácí izolaci. Po absolvování izolace mají nicméně osoby po prodělání onemocnění přístup ke službám stejný, jako osoby s ukončeným očkováním, tj. vč. wellness, fitness, kadeřnictví, lanových drah či restaurací. Ubytování v hotelu mohou tyto osoby využít, pokud zároveň předloží negativní test (PCR - ne starší 72 hodin, ATG - ne starší 48 hodin).


 

DĚTI

Při vstupu na Slovensko se děti do věku 12 let + 2 měsíce řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Pro děti do věku 12 let + 2 měsíce také není povinná registrace v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. Přístup ke službám na Slovensku mají děti do věku 12 let + 2 měsíce stejný jako osoby s ukončeným očkováním.

Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby.


 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Slovenský příjezdový formulář lze nalézt na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/. Registrace ve formuláři je povinná pro všechny osoby starší 12 let a 2 měsíců, kromě řidičů mezinárodní dopravy a osoby tranzitujících. Osobám plně očkovaným platí registrace ve formuláři 6 měsíců, přeshraničním pracovníkům a studentům platí registrace 1 měsíc. Při zadávání adresy systém vyžaduje místo trvalého pobytu na Slovensku - pokud cestovatel nemá na Slovensku trvalé bydliště, zadá do této kolonky formuláře adresu předpokládaného krátkodobého pobytu na Slovensku.


 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Na Slovensku platí nouzový stav (do 25.2.2022). Platí zákaz shromažďování v počtu větším než 6 osob.

 

Provoz obchodů a služeb

 • indikované přírodní léčebné koupele a procedury
 • veřejné stravování - pouze odběr s sebou nebo prostřednictvím donáškové služby
 • prodejny potravin, drogerie, lékárny, tisku, krmiva pro zvířata
 • výdejní místa zboží zakoupeného na dálku
 • prodejny náhradních dílů automobilů, služby STK
 • provozovny telekomunikačních operátorů
 • pošty, banky, pojišťovny
 • prádelny a čistírny
 • čerpací stanice
 • pohřební služby
 • servis elektroniky
 • taxislužby
 • advokáti, notáři
 • prodej domácích a zahrádkářských potřeby
 • obchodní domy
 • nekryté a částečně kryté tržnice s prodejen potravin a rostlin
 • dlouhodobé ubytování nebo ubytování v souvislosti s výkonem práce (pro osoby očkované, po prodělání onemocnění nebo s negativním testem)
 • turistické krátkodobé ubytování (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění, které se mohou zároveň prokázat negativním testem - PCR 72 hodin, ATG 48 hodin po odběru)
 • wellness, fitness, kadeřnictví (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)
 • lanové dráhy a vleky (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)
 • restaurace (výdej z okénka pro všechny; konzumace na místě pouze pro osoby očkované nebo po prodělání onemocnění)

Doprava: V hromadné dopravě je nutné použít respirátor minimálně FFP2. Využití dálkové hromadné dopravy je od možné pouze v režimu OTP (očkovaní / s negativním testem / po prodělání nemoci).

Podrobnější popis provozu služeb lze nalézt ve Vyhlášce ÚVZ SR č. 290 ze dne 9.12.2021, doplněné Vyhláškou ÚVZ SR č. 312 ze dne 23.12.2021, nebo na portálu korona.gov.sk.

 

Kontroly na hranicích: 5.7.2021 zavedlo Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech; aktuálně je nastaven 1. zelený stupeň:

V 1. zeleném stupni jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.

Ve 2. oranžovém stupni probíhají intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic mohou být v tomto stupni dle platné vyhlášky sice teoreticky uzavřena, v praxi ale zůstávají otevřena všechna místa pro překračování hranic.

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).


 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. tento úřad též může poskytnout seznam karanténních zařízení, pokud není možná izolace v domácím prostředí. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk).


 

TRANZIT

Do režimu tranzitu přes Slovensko spadají následující cesty:

 • cesty občanů EU a jejich rodinných příslušníků do jiných zemí EU
 • cesty do země, v níž má cestující povolen pobyt nebo jejíž má občanství
 • cesta z letiště Bratislava po příletu nebo cesta na letiště Bratislava s následným odletem

Pro cesty v režimu tranzitu není nutno se registrovat v systému korona.gov/ehranica ani prokazovat očkování či negativní test. Tranzit nesmí překročit dobu trvání 8 hodin. Při pozemním tranzitu je nutno se držet předepsaných tras (viz příloha č. 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 268 platná od 1.12.2021 - celé znění zde). Zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.

 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

>VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

> Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

> důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

 

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.


 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky.

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.