mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  19.11.2021 15:43:36

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 22. 11. 2021 - Ochranné opatření MZDR 20599/2020-130/MIN/KAN MZDRX01IAVYA

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 19. listopadu 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-130/MIN/KAN MZDRX01IAVYA 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. se v návaznosti na bod III.1 ochranného  opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2021, č. j.: MZDR 20599/2020- 126/MIN/KAN, vydává seznam zemí nebo teritorií s nízkým, středním, vysokým a velmi  vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

 • Argentinská republika 
 • Australský svaz 
 • Bahrajnské království 
 • Chilská republika 
 • Jordánské hášimovské království 
 • Kanada 
 • Kolumbijská republika 
 • Korejská republika 
 • Království Saúdská Arábie 
 • Namibijská republika 
 • Nový Zéland 
 • Peruánská republika 
 • Rwandská republika 
 • Spojené arabské emiráty 
 • Stát Katar 
 • Stát Kuvajt 
 • Tchaj-wan 
 • Uruguayská východní republika 
 • Vatikánský městský stát 
 • Zvláštní administrativní oblast Hongkong 
 • Zvláštní administrativní oblast Macao 

Země nebo teritoria se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

 • Finská republika 
 • Kyperská republika 
 • Lucemburské velkovévodství 
 • Norské království 
 • Polská republika 
 • Republika San Marino 
 • Rumunská republika 
 • Švédské království 
 • Švýcarská konfederace 

Země nebo teritoria s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

 • Andorrské knížectví 
 • Belgické království 
 • Bulharská republika 
 • Dánské království 
 • Estonská republika 
 • Chorvatská republika 
 • Irská republika 
 • Islandská republika 
 • Lichtenštejnské knížectví 
 • Litevská republika 
 • Lotyšská republika 
 • Maďarská republika 
 • Nizozemské království 
 • Rakouská republika 
 • Řecká republika 
 • Slovenská republika 
 • Slovinská republika 
 • Spolková republika Německo 

Všechny třetí země, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, se považují za země s velmi  vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne  12. listopadu 2021, č.j. MZDR 20599/2020-129/MIN/KAN

Mapa cestovatele od 22. 11. 2021

Seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 22. listopadu

Mapa cestovatele od 15. 11. 2021

Seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 15. listopadu

Mapa cestovatele od 8. 11. 2021

Seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 8. listopadu

Odůvodnění: 

Seznam zemí nebo teritorií s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií uvedených v Doporučením Rady (EU)  2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu  v reakci na pandemii COVID-19, ve znění jeho revizí, která tvoří: 

a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový počet nově  hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů  na regionální úrovni, 

b) „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených během posledního týdne a

c) „míra testování“, tj. počet testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 na 100 000  obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300  na 100 000 obyvatel; přičemž 

i) na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou  vždy uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu nižší než 50, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)  vykazují hodnotu nižší než 4 % nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší  než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu nižší než 1 %  a dále vybrané třetí země nebo teritoria podle Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912  ve znění jeho revizí; 

ii) na seznamu zemí nebo teritorií se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19  jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu nižší než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují  hodnotu 4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší než 75,  ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1 % nebo vyšší, anebo  pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro  kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu nižší než 4 %; 

iii) na seznamu zemí nebo teritorií s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě  b) vykazují hodnotu 4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu  vyšší než 200, avšak nižší než 500; 

iv) na seznamu zemí nebo teritorií s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID 19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium  v bodě a) vykazují hodnotu 500 nebo vyšší; mezi tyto země se řadí i ty třetí země, které  nejsou uvedeny na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění  COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty členské státy Evropské unie, popř. jejich části, ve kterých převažuje komunitní šíření nových variant viru SARS-CoV-2. 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytlo dne 18. listopadu 2021  České republice, stejně jako ostatním členským státům Evropské unie, aktuální data o šíření  epidemie onemocnění COVID-19, která zahrnují také data uvedená výše pro rozčlenění států  do jednotlivých kategorií. Tato data jsou předávána každý čtvrtek jako podklad pro členské  státy Evropské unie v souladu s Doporučením Rady (EU) 2020/1475, ve znění jeho revizí. 

Z dat poskytnutých ECDC vyplývají následující hodnoty pro jednotlivé státy:

Stát / teritorium 

čtrnáctidenní  

kumulativní míra  hlášení případů  

COVID-19

míra testování 

míra pozitivity  testů

Španělské království 

72,0 

1288,0 

2,7

- Baleárské ostrovy 

166,4 

1303,0 

5,7

- Kanárské ostrovy 

113,3 

1350,3 

4,1

Švédské království 

105,6 

837,3 

6,8

Maltská republika 

113,5 

3267,8 

1,9

Italská republika 

126,9 

5806,6 

1,1

Portugalská republika 

167,4 

2595,1 

3,9

- Azorské ostrovy 

107,1 

2066,8 

2,2

- Madeira 

254,5 

5740,7 

0,7

Francouzská republika 

173,1 

2787,9 

3,6

Finská republika 

188,5 

1635,0 

5,9

Kyperská republika 

329,7 

42877,8 

0,4

Norské království 

399,7 

2672,7 

8,1

Rumunská republika 

448,3 

1575,5 

10,0

Polská republika 

484,4 

1211,7 

22,3Lucemburské velkovévodství 

486,7 

3019,3 

8,8

Spolková republika Německo 

529,4 

1402,0 

22,5

Islandská republika 

549,8 

7682,3 

4,2

Lichtenštejnské knížectví 

627,1 

2787,3 

13,7

Dánské království 

663,8 

30384,0 

1,3

Bulharská republika 

773,7 

3423,8 

9,8

Řecká republika 

833,6 

45851,7 

0,9

Maďarská republika 

882,5 

2322,9 

22,4

Nizozemské království 

936,8 

7454,2 

7,3

Irská republika 

1099,6 

3939,7 

14,7

Belgické království 

1106,2 

1576,8 

38,4

Lotyšská republika 

1111,4 

4962,3 

9,0

Litevská republika 

1213,8 

4818,3 

11,8

Estonská republika 

1296,1 

3587,7 

14,1

Chorvatská republika 

1300,8 

3615,5 

21,1

Rakouská republika 

1527,8 

48417,2 

1,8

Slovenská republika 

1713,9 

7012,8 

13,2

Slovinská republika 

2044,2 

18298,2 

5,9V souladu s Doporučením Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, jsou takto rozčleněny  členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a také Andorra,  Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě následujících hodnot vyplývajících z dat  poskytnutých ECDC: 


čtrnáctidenní kumulativní  míra hlášení případů  

COVID-19

Andorrské knížectví 

513,3

Monacké knížectví 

178,4

Republika San Marino 

310,6

Švýcarská konfederace 

480,9

Vatikánský městský stát 

0,0Pokud jde o ostatní státy, ty jsou zařazeny do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19. Výjimku tvoří třetí země, které jsou uvedeny v příloze I Doporučení  Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, v jejichž případě může Česká republika rozhodnout  o jejich zařazení do kategorie zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Tento  postup vychází z následujících pravidel uvedených v Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění  jeho revizí: 

− Členské státy by měly postupně a koordinovaně zrušit dočasné omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o rezidenty třetích zemí uvedených v příloze I. − Při rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o třetí  země uvedené v příloze I, by členské státy měly individuálně zohledňovat vzájemnost  uznávanou v prostoru EU+. 

− Členské státy by měly důrazně odrazovat od cest, jež nejsou nezbytně nutné,  z prostoru EU+ do jiných zemí, než jsou země uvedené v příloze I. 

− Členské státy by měly od osob cestujících na základě jakýchkoli nezbytných nebo  jiných než nezbytných důvodů, funkcí či potřeb, s výjimkou pracovníků v dopravě  a příhraničních pracovníků, vyžadovat negativní výsledek testu na COVID-19  provedeného nejvýše 72 hodin před odjezdem na základě testu polymerázové  řetězové reakce (PCR) a předložení odpovídajícího dokladu o tomto výsledku  v podobě určené příslušnými orgány. 

− Není-li testování při odjezdu možné, mělo by být osobám (…) umožněno test  podstoupit po příjezdu, v souladu s vnitrostátními postupy. Tím není dotčena povinnost  podrobit se po příjezdu jakýmkoliv dalším opatřením včetně karantény.

− Členské státy mohou navíc vyžadovat domácí izolaci, karanténu a trasování kontaktů  po dobu až 14 dnů a podle potřeby i další test na COVID-19 ve stejném období, pokud  uloží tytéž požadavky vlastním státním příslušníkům přijíždějícím ze stejné třetí země.  Členské státy by tyto požadavky měly uložit cestujícím přijíždějícím ze třetí země, kde  byla zjištěna varianta viru vzbuzující obavy, a to zejména karanténu po příjezdu a další  test při příjezdu nebo po příjezdu. 

− Členský stát by neměl rozhodnout, že pro určitou třetí zemi zruší omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, dříve, než je zrušení cestovního omezení koordinováno  v souladu s tímto doporučením. 

− Toto doporučení by měly uplatňovat všechny členské státy na všech vnějších  hranicích

Ze států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí,  byly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny tyto: − Argentina

Austrálie

− Bahrajn, 

Chile

Jižní Korea

Jordánsko

Kanada

Katar

Kolumbie

Kuvajt

Namibie

Nový Zéland

Peru

Rwanda

Saúdská Arábie

Spojené arabské emiráty

Tchaj-wan 

Uruguay

− Zvláštní administrativní oblast Hongkong, 

− Zvláštní administrativní oblast Macao. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r

ministr zdravotnictvíK článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.