ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  03.09.2021 00:00:00

Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 - mzda vzrostla o 13,0 % (3 894 Kč) na 33 856 Kč.

 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku se začal trh práce postupně vzpamatovávat z karanténních opatření. Ve Zlínském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 13,0 % (3 894 ) na 33 856 . Takový nárůst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).  V mezikrajském srovnání však nadále zůstává daná mzda druhou nejnižší.

 

2. čtvrtletí 2021

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 klesl ve Zlínském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané meziročně o 0,1 %, tj. o 0,3 tis. osob. V kraji tak bylo evidováno 202,3 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

V rámci České republiky došlo k největšímu poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 2,0 %. Mezi další kraje s poklesem patřily Moravskoslezský kraj (o 0,6 %), Ústecký (o 0,4 %) a Zlínský (o 0,1 %). V ostatních krajích došlo k nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,1 %). Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,7 %.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdykrajích ČR ve 2. Q 2021

 Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2021

Ve 2. čtvrtletí letošního roku činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 33 856 . Meziročně tak vzrostla o 13,0 % (3 894 ).

Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 11,3 %. Nejvíce vzrostly mzdyKrálovéhradeckém kraji (o 14,3 %). Následoval kraj Karlovarský (14,1 %) a Liberecký (14,0 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je stále druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (33 636 ) v rámci České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 220  vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 894 , přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 3 423  (Hl. m. Praha) po 4 672  (Královéhradecký kraj).

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

        Nominální změna (2. Q 2021 / 2. Q 2020)         Průměrná mzda ve 2. Q 2021  

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

1. až 2. čtvrtletí 2021

Za první pololetí letošního roku proti stejnému období roku 2020 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byli Středočeský kraj s nárůstem zaměstnanců o 0,7 % a Hlavní město Praha s nárůstem 0,4 %. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Karlovarském kraji (o 3,9 %). Celorepublikově pak došlo k poklesu o 0,5 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 201,8 tis. Meziročně tak klesl o 1,0 %, což v absolutním vyjádření činilo 2,0 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

V prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 32 427 . Meziročně vzrostla o 8,1 %, tedy o 2 434 . Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 7,3 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,5 % (Hl. město Praha) do 9,3 % (Kraj Vysočina). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (31 887 ), tedy o 540  nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hlavním městě Praze, a to 45 336 . S odstupem 7,7 tis.  následoval kraj Středočeský s hodnotou 37 598 . Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 909 a 5 171 .

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji pohybovalo od 2 188  (Středočeský kraj) po 2 922  (Královéhradecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (2 434 ) šestým nejnižším.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdykrajích ČR v 1. až 2. Q 2021

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2021

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

 Nominální změna (1. až 2. Q 2021 / 1. až 2. Q 2020)   Průměrná mzda v 1. až 2. Q 2021

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečenízálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2021

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963

E -mail: monika.kazdova@czso.cz

 

Přílohy

 

3. 9. 2021

Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku se začal trh práce postupně vzpamatovávat z karanténních opatření. Ve Zlínském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 13,0 % (3 894 ) na 33 856 . Takový nárůst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).  V mezikrajském srovnání však nadále zůstává daná mzda druhou nejnižší.  

 

2. čtvrtletí 2021

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 klesl ve Zlínském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané meziročně o 0,1 %, tj. o 0,3 tis. osob. V kraji tak bylo evidováno 202,3 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku. V rámci České republiky došlo k největšímu poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 2,0 %. Mezi další kraje s poklesem patřily

Moravskoslezský kraj (o 0,6 %), Ústecký (o 0,4 %) a Zlínský (o 0,1 %). V ostatních krajích došlo k nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,1 %). Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,7 %.

 

Tab. 1  Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2021

 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 33 856 . Meziročně tak vzrostla o 13,0 % (3 894 ). 

Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 11,3 %. Nejvíce vzrostly mzdy v Královéhradeckém kraji (o 14,3 %). Následoval kraj Karlovarský (14,1 %) a Liberecký (14,0 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je stále druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (33 636 ) v rámci České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 220 vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 894 , přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 3 423 (Hl. m. Praha) po 4 672 (Královéhradecký kraj). 

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno   na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (2. Q 2021 / 2. Q 2020)           Průměrná mzda ve 2. Q 2021                                            

 

 

1. až 2. čtvrtletí 2021

Za první pololetí letošního roku proti stejnému období roku 2020 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byli Středočeský kraj s nárůstem zaměstnanců o 0,7 % a Hlavní město Praha s nárůstem 0,4 %. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Karlovarském kraji (o 3,9 %). Celorepublikově pak došlo k poklesu o 0,5 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 201,8 tis. Meziročně tak klesl o 1,0 %, což v absolutním vyjádření činilo 2,0 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

V prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 32 427 . Meziročně vzrostla o 8,1 %, tedy o 2 434 . Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 7,3 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,5 % (Hl. město Praha) do 9,3 % (Kraj Vysočina). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (31 887 ), tedy o 540 nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hlavním městě Praze, a to 45 336 . S odstupem 7,7 tis. následoval kraj Středočeský s hodnotou 37 598 . Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 909 a 5 171 . Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji pohybovalo od 2 188 (Středočeský kraj) po 2 922 (Královéhradecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (2 434 ) šestým nejnižším. 

 

Tab. 2  Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR             v 1. až 2. Q 2021

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno   na plně zaměstnané osoby) 

Nominální změna (1. až 2. Q 2021 / 1. až 2. Q 2020)      Průměrná mzda v 1. až 2. Q 2021

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr. 

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2021 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

Tel.: 577 004 963

E-mail: monika.kazdova@czso.cz 

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.