mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  21.06.2021 11:13:16

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 6. 2021 - Celkem bylo aplikováno 7 229 505 dávek očkování

Celkem bylo ke dni 20. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 229 505 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 778 146 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 531 755 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,5 %, senioři 80+ 8,2 %, senioři 70-79 let 20,1 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 11,1 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 5,6 % a ostatní 3,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 180 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 317 018 osob ve věku 80 a více let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 814 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 783 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 777 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 845 614 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 694 976 osob ve věku 70–79 let (66,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 588 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 55 341 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 543 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 887 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 363 489 osob ve věku 65–69 let (54,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 492 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 25 192 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 536 571 osob (79,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 424 600 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 284 412 osob ve věku 60–64 let (45,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 663 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 324 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 587 osob (72,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 425 137 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 246 135 osob ve věku 55–59 let (36,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 885 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 049 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 459 071 osob (68,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 429 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 150 611 osob ve věku 50–54 let (21,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 169 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 19 268 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 450 866 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 509 199 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 57,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 140 578 osob ve věku 45–49 let (15,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 281 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 743 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 223 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 450 099 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 50,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 118 051 osob ve věku 40–44 let (13,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 441 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 077 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 617 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 301 136 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 40,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 77 289 osob ve věku 35–39 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 657 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 19 942 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 355 735 osob (47,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 235 278 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 32,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 55 996 osob ve věku 30–34 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 230 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 26 387 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 301 895 osob (42,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 312 587 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 21,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 83 200 osob ve věku 16–29 let (5,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 132 664 osob (8,9 %) má rezervaci termínu očkování a 108 229 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 480 osob (37,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 778 146 osob (44,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 531 755 osob (23,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 324 884 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 369 335 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 472 365 osob (51,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 778 146 osob starších 16 let, což je 53,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 531 755 osob (28,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 54,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 7,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 548 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 324 298 osob:

  • 40 557 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 116 243 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 51 164 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 30 658 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 22 881 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 795 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 865 981 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.