mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  16.06.2021 09:11:10

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 6. 2021 - bylo vykázáno 6 778 381 dávek očkování

Celkem bylo ke dni 15. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 778 381 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 613 674 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 238 730 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,7 %, senioři 80+ 8,7 %, senioři 70-79 let 20,9 %, senioři 60-69 let 19,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,2 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 5,4 % a ostatní 2,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 741 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 310 863 osob ve věku 80 a více let (69,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 958 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 415 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 114 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 840 396 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 663 843 osob ve věku 70–79 let (63,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 380 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 57 353 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 129 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 498 005 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 324 435 osob ve věku 65–69 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 410 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 26 365 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 780 osob (79,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 419 652 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 224 852 osob ve věku 60–64 let (35,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 754 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 21 260 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 451 666 osob (72,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 420 282 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 170 910 osob ve věku 55–59 let (25,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 334 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 185 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 456 801 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 787 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 113 775 osob ve věku 50–54 let (16,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 997 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 281 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 065 osob (64,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 479 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 126 889 osob ve věku 45–49 let (14,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 916 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 22 235 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 630 osob (62,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 130 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 48,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 106 911 osob ve věku 40–44 let (12,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 837 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 23 450 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 417 osob (55,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 283 048 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 37,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 69 966 osob ve věku 35–39 let (9,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 343 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 24 913 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 349 304 osob (46,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 215 387 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 30,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 50 564 osob ve věku 30–34 let (7,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 833 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 32 039 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 295 259 osob (41,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 236 767 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 15,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 75 722 osob ve věku 16–29 let (5,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 160 099 osob (10,8 %) má rezervaci termínu očkování a 127 695 osob (8,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 561 osob (35,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 613 674 osob (43,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 238 730 osob (20,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 382 861 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 410 191 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 406 726 osob (50,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 613 674 osob starších 16 let, což je 52,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 238 730 osob (25,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 53,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 561 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 347 296 osob:

  • 43 755 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 128 152 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 54 298 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 32 277 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 23 985 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 829 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 825 288 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.