mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  08.06.2021 10:19:37

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 7. 6. 2021 - Celkem bylo vykázáno 5 983 341 aplikovaných dávek očkování

Celkem bylo ke dni 7. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 983 341 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 241 975 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 798 220 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,1 %, senioři 80+ 9,5 %, senioři 70-79 let 22,4 %, senioři 60-69 let 18,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,2 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 4,0 % a ostatní 0,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 960 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 297 137 osob ve věku 80 a více let (66,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 454 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 029 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 392 443 osob (87,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 826 964 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 593 958 osob ve věku 70–79 let (57,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 593 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 62 672 osob (6,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 906 229 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 336 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 217 412 osob ve věku 65–69 let (32,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 921 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 29 432 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 689 osob (78,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 346 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 65,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 110 185 osob ve věku 60–64 let (17,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 602 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 856 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 804 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 128 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 109 865 osob ve věku 55–59 let (16,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 941 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 470 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 539 osob (67,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 588 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 57,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 97 305 osob ve věku 50–54 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 373 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 589 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 438 550 osob (63,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 605 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 53,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 109 598 osob ve věku 45–49 let (12,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 692 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 26 492 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 789 osob (60,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 130 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 44,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 92 840 osob ve věku 40–44 let (10,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 123 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 32 131 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 384 osob (53,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 227 552 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 30,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 61 013 osob ve věku 35–39 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 63 915 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 39 837 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 331 304 osob (44,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 142 100 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 19,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 43 820 osob ve věku 30–34 let (6,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 82 022 osob (11,4 %) má rezervaci termínu očkování a 46 482 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 270 604 osob (37,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 133 270 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 9,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 65 087 osob ve věku 16–29 let (4,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 122 616 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 172 052 osob (11,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 938 osob (28,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 241 979 osob (39,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 798 220 osob (16,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 447 252 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 514 042 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 203 273 osob (48,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 241 975 osob starších 16 let, což je 47,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 798 220 osob (20,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 569 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 393 977 osob:

  • 51 614 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 156 672 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 59 833 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 031 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 414 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 413 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 717 274 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.