mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  26.10.2020 11:17:00

Cestování do Slovinska a COVID-19, informace pro české občany. OD 27.10. 2020 zákaz cestování mezi občinami

23.10.2020 / 17:15 | Aktualizováno: 26.10.2020 / 11:17

OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘI CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA

1. Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?

Ano, do Slovinska lze přicestovat bez udání důvodu. Podrobnosti o vstupu do Slovinska naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

Upozorňujeme cestující, že od 24.10.2020 se výrazně omezují možnosti ubytování v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních, podrobnosti uvádíme v sekci 4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU.

Pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka,...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

2. Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní test na COVID-19, kterým lze karanténu nahradit. Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimku, na základě které lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19. Podrobnosti naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?

Slovinskem lze tranzitovat za předpokladu, že doba tranzitu nebude delší více než 12 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky. Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska nebo zde.

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat oficiální stránky slovinské vlády.

 

4. Mohu do Slovinska přijet za prací?

Ano. Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

 

5. Na co si mám dát pozor?

Od 19. 10. 2020 byl ve Slovinsku vyhlášen stav epidemie a zavedena nová restriktivní opatření. S účinností od 20. 10. 2020 platí zákaz vycházení mezi 21:00 - 06:00. Od 27. 10. 2020 platí zákaz cestování (překračování hranic) mezi slovinskými občinami. Podrobnosti uvádíme níže v části 4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení. Doporučení na cesty pro české turisty shrnujeme v samostatném článku zde.

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

Slovinsko nestanovuje žádná zvláštní omezení pro návrat českých občanů s bydlištěm ve Slovinsku do České republiky.

Více informací o podmínkách vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Z hlediska podmínek následného návratu ze zahraničí do ČR je Slovinsko hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Informace o podmínkách vycestování z ČR do různých zemí EU naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR a webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

PODMÍNKY VSTUPU DO SLOVINSKA PRO ČESKÉ OBČANY A REZIDENTY V ČR naleznete v článku zde ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU - informace v části DOPRAVA.

VSTUP DO SLOVINSKA JE PRO OBČANY A REZIDENTY ČR MOŽNÝ POUZE PŘES VYHRAZENÉ HRANIČNÍ PŘECHODY

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ? St. Andrea
 • Fernetiči ? Fernetti
 • Škofije ? Rabuiese
 • Krvavi potok ? Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem. Seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 


3. DOPRAVA

TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro cizince stále možný za následujících podmínek:

 • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
 • Tranzit nebude trvat déle než 12 hodin.
 • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
 • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
 • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku byla 13. června 2020 obnovena mezinárodní veřejná hromadná přeprava osob a stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob. Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE

Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

Podrobné informace o možnostech vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

UPOZORNĚNÍ: Ve Slovinsku platí od 19. 10. 2020 stav epidemie

Od 27. 10. 2020 Slovinsko zavádí zákaz cestování (přecházení hranic) mezi jednotlivými občinami, se stanovenými výjimkami. Více informací zde.

Od 24.10. 2020 vstupuje v platnost nařízení slovinské vlády o dočasném omezení nabídky a prodeje zboží a služeb, včetně ubytování. Podrobnosti naleznete zde.

Vybrané slovinské regiony, kde souhrnná 14-ti denní incidence na 100 000 obyvatel překročila hranici 140 nakažených, jsou umístěny na červený seznam a v těchto regionech platí přísnější omezení než v ostatních částech země. V současné chvíli jsou na červeném seznamu zařazeny všechny slovinské regiony:

 • Středoslovinský (Lublaň), Hornokraňský (Kranj), Korutanský (Slovinský Hradec), Zasávský (Trbovlje), Posávský (Krško), Savinjský (Celje), Jihovýchodní slovinský (Novo mesto), Podrávský region (Maribor), Pomurský region (Murska Sobota), Gorický region (Nova Gorica),Přímořsko-vnitrokraňský region (Postojna), Pobřežně-Krasový region (Koper).

 

I. PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

S účinností od 20. 10. platí ve Slovinsku zákaz vycházení v čase 21:00 - 06:00 s následujícími výjimkami:

 1. ochrana života, zdraví a majetku,
 2. cesta do a z práce, popř. plnění urgentních pracovních úkolů,
 3. přístup k urgentním službám (lékař, apod.)
 4. poskytování dodávek potravin a léků (v platnosti od 27.10.2020)
 5. cestování osob, které přes Slovinsko pouze tranzitují z jedné země do jiné země (v platnosti od 27.10.2020)

 

Zákaz cestování mezi slovinskými regiony (platné do 26.10.2020)

Vláda v této souvislosti stanovila 11 výjimek, kdy bude cestování mimo domovský region možné. Zákaz cestování mezi regiony se nevztahuje na:

 1. příchod a odchod z/do práce a provádění pracovních úkolů
 2. provádění hospodářských, zemědělských a lesnických činností
 3. 0úkony k ochraně života, zdraví a majetku
 4. ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu nebo péči nebo ošetřování rodinných příslušníků
 5. přístup do lékáren a ke zdravotním a sanitárním službám
 6. přístup k diplomatickým a konzulárním zastoupením
 7. přístup ke službám v případě nouze
 8. přístup ke službám v souvislosti s plněním úkolů soudních a správních orgánů a orgánů pro vymáhání práva
 9. přístup ke službám pro osoby se zvláštními potřebami
 10. provádění udržovacích nebo sezónních prací na soukromém objektu nebo pozemku

Oprávněné využívání výjimky bude osoba muset doložit příslušnými dokumenty (např. potvrzením o zaměstnání, dokladem vlastnictví nemovitosti atp.). Policie bude provádět namátkové kontroly cestujících.

 

Zákaz cestování (přestupování hranic) mezi slovinskými občinami (v platnosti od 27.10.2020)

Od 27. 10. 2020 platí ve Slovinsku zákaz přestupování hranic mezi jednotlivými slovinskými občinami, povoleno je 13 následujících výjimek:

 1. příjezd do práce a odjezd z práce a plnění pracovních úkolů,
 2. provádění hospodářských, zemědělských a lesnických činností,
 3. vyloučení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku,
 4. ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu, nebo z důvodu péče o rodinné příslušníky nebo v případě rodičovské péče a kontaktu rodiče s dítětem,
 5. přístup k lékárnám, zdravotním a hygienickým službám a k lázeňské léčbě,
 6. přístup na zahraniční diplomatické a konzulární mise,
 7. přístup k pohotovostním službám,
 8. v souvislosti s plněním úkolů souvisejících s činností soudních, správních a donucovacích orgánů,
 9. přístup ke službám pro lidi se zvláštními potřebami,
 10. provádění údržbářských prací nebo sezónních prací na soukromém zařízení nebo na pozemku pro členy stejné domácnosti,
 11. cestování osob, které vstoupily do Slovinské republiky za účelem tranzitu přes území Slovinské republiky do sousední země nebo do místa jejich bydliště ve Slovinské republice,
 12. přístup do obchodů nebo k službám v jiné obci, pokud jsou blíže od místa bydliště než obchody nebo služby nacházející se v občině bydliště osoby nebo pokud v občině nejsou vůbec,
 13. naléhavá údržba hrobu, přičemž jednotlivec musí prokázat oprávnění hrob udržovat, a to dokladem o pronájmu hrobu nebo jinými příslušnými důkazy.

Výjimky se vztahují také na blízké členy rodiny a členy společné domácnosti, pokud cestují společně.

Při přestupu hranic mezi občinami musí mít jednotlivec při sobě příslušný důkaz prokazují oprávněnost uplatnění výjimky a vlastnoručně podepsané čitelné prohlášení obsahující následující informace:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa nebo oblast cílové destinace,
 • uvedení důvodu, který opravňuje k cestě a pobytu v jiné občině,
 • údaj o tom, že se s ním cestují blízcí členové rodiny nebo členové společné domácnosti,
 • údaj o tom, že on nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci nebo členové společné domácnosti, kteří s ním cestují, nedostali příkaz k izolaci nebo karanténě,
 • údaj, že si je vědom trestní odpovědnosti nebo odpovědnosti za škodu za nedodržování předpisů, nařízení nebo opatření k potlačování nebo prevenci infekčních nemocí u lidí,
 • uvedení, že si je vědom omezení stanovených v tomto nařízení a že je bude respektovat.

Na požádání musí osoba předložit důkaz a prohlášení inspektorovi zdravotní inspekce Slovinské republiky nebo policistovi.

 

Povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech i ve venkovních prostorech, ve veřejných hromadných dopravních prostředcích a při jízdě v autech. Rouška se nevyžaduje např. v případě dětí do věku 6 let, osob cestujících autem, je-li v autě pouze jedna osoba nebo osoby téže domácnosti. V regionech na oranžovém seznamu jsou roušky povinné pouze ve veřejných uzavřených prostorech a v prostředcích veřejné dopravy.

 

V celém Slovinsku platí zákaz shromažďování více než 6 osob pohromadě , s výjimkou členů užší rodiny nebo společné domácnosti. Shromáždění do 6 osob musí dodržovat povinné rozestupy mezi jednotlivými osobami a dodržovat ostatní hygienická nařízení.

 

Zakázány jsou veřejné akce, včetně mší a svateb a provozování kolektivních sportů. Povoleny jsou individuální sporty (cyklistika, golf, jóga) nebo sporty, ve kterých nedochází k blízkému kontaktu hráčů, jako např. tenis. I při sportu je třeba dodržovat základní hygienická opatření stanovená NIJZ. Lze-li při sportovní aktivitě nebo při procházkách na veřejných prostranstvích dodržet rozestupy alespoň 3 metry, není povinné nosit roušku.

 

II. DOČASNÉ OMEZENÍ NABÍDKY A PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB VE SLOVINSKU

Od 24.10.2020 se dočasně zakazuje nabídka a prodej zboží a služeb spotřebitelům. Omezení se netýkají následující

 • obchody s potravinami, včetně prodeje zemědělských produktů na farmě
 • lékárny
 • obchody se zdravotnickými a ortopedickými pomůckami
 • drogerie
 • trhy
 • obchody s krmivy pro domácí zvířata
 • zahradní a zemědělská sekce v obchodech
 • zemědělské obchody, zahradnictví, květinářství
 • čerpací stanice
 • servisní dílny pro opravy a údržbu motorových vozidel a jízdních kol (například vulkanizace, lakování automobilů, karoserie, opravny jízdních kol)
 • obchody, které převážně prodávají stavební a instalační materiály
 • banky
 • pojišťovací služby
 • pošta, doručovací služby
 • trafiky a kiosky pro prodej novin a časopisů
 • další pohotovostní služby k zajištění veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví

Povolen zůstává dálkový prodej a možnost osobního převzetí zboží a služeb nebo jídla na výdejních místech, kde je zajištěn minimální kontakt se spotřebitelem a dodržování hygienických pravidel vydaných NIJZ, a to v čase od 6:00 do 21:00 hodin. Bez časového omezení se povoluje dovoz jídla a pití. Omezuje se maximální počet osob ve veřejných uzavřených prostorech, kde dochází k nabídce a prodeji služeb na 1 osobu na 20 m2.

Zákaz se nevztahuje na galerie, muzea, archivy a knihovny. Tyto instituce zůstávají za zpřísněných podmínek i nadále otevřeny pro veřejnost.

 

III. DOČASNÉ OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Od 24.10. 2020 se dočasně omezuje nabídka a poskytování ubytovacích služeb s výjimkou následujících případů:

 • osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a potřebují ubytování
 • osoby vykonávající činnost veřejné služby ve Slovinsku
 • cizinci, kteří přicházejí do Slovinska z obchodních důvodů, jsou zástupci diplomatických misí nebo členové státních delegací
 • osoby přicházející za účelem léčby na základě doporučení lékaře
 • osoby vyslané poskytovatelem zdravotní péče k výkonu zdravotní péče v ubytovacím zařízení
 • sportovci, sportovní profesionálové a osoby vykonávající doplňkovou odbornou práci v souladu se zákonem o sportu

Hosté, kteří jsou v době vstupu tohoto nařízení vlády v platnost již ubytovaní ve veřejném ubytovacím zařízení, mohou svůj pobyt dokončit.

 

Podrobnosti o aktuálních opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

Přiměřenost výše uvedených opatření bude přezkoumávána každý týden. Sankce za porušení uvedených opatření se řídí slovinským zákonem o nakažlivých nemocech.

Starostové jednotlivých občin, které nejsou v regionech umístěných na červeném seznamu, jsou oprávněni zavést vlastní restriktivní opatření, bude-li to aktuální situace vyžadovat.

V případě nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo podezření na tuto nákazu je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom). Slovinská republika nestanovila jednotně způsob výkonu karantény pro cizince, u nichž se nákazy SARS-CoV-2 projeví v průběhu jejich pobytu ve Slovinsku.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), kterou zřídil NIJZ a která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cestování do Slovinska a COVID-19, informace pro české občany. OD 27.10. 2020 zákaz cestování mezi občinami

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cestování do Slovinska a COVID-19, informace pro české občany. OD 27.10. 2020 zákaz cestování mezi občinami

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange