Patria (Patria Finance)
Investice  |  22.05.2020 14:36:17

Analýza Fidelity International: Příležitosti v době koronaviru


Celosvětové ekonomické zotavení se bude podle názoru expertů Fidelity International odvíjet v několika fázích: změna finančních toků, stabilizace šíření koronaviru v jednotlivých zemích, změna toků v reálných ekonomikách a nakonec ekonomická expanze.

Centrální banky již částečně řešily situaci okolo finančních toků a také nastal pokrok ve stabilizaci počtu případů nakažených koronavirem, i když nelze zapomínat na možné další vln infekce. Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu ve většině zemí z velké části ještě zůstává, je potřeba nejprve opravit reálnou ekonomiku. Dokud nepřestane klesat poptávka a nezaměstnanost, bude na reálnou ekonomiku vyvíjen stále velký tlak.

Situace na trhu se neustále vyvíjí, což pro investory přináší výzvy i příležitosti. Velký rozptyl ve výsledcích, jak u regionů, tak u odvětví či jednotlivých společností, znamená, že bude klíčové podchytit ty oblasti, které mají potenciál vytvářet hodnotu v dlouhém období. Identifikace přeživších a vítězů, současně s tím, že se vyhneme ničení hodnoty v segmentech, na které situace dopadla prudčeji, vyžaduje detailní znalost firem a sektorů. Je potřeba být rychlý a přizpůsobovat investiční přístup různým fázím krize a zotavení.

„My se věnujeme alokaci aktiv z různých úhlů pohledu a snažíme se identifikovat dlouhodobé příležitosti plynoucí ze změn ve světě,“ vysvětluje Andrew McCaffery, globální CIO Fidelity International.

Taktická alokace aktiv

Anna Stupnytska, globální ekonomka společnosti Fidelity International situaci komentuje: „I přes některé povzbudivé signály si myslíme, že je předčasné přepínat na jiný „rizikový mód“. Politicky poháněný růst akcií posledních měsíců je vzhledem k slabým ekonomickým datům některých regionů předčasný. U dluhopisů vyvažujících riziko existují atraktivní příležitosti, zejména v případě amerických dluhopisů s investičním stupněm a u těch s vyššími výnosy. V hlubinách tržních výprodejů se rozšířily dluhopisové spready a prodeje učiněné bez přemýšlení vedly k atraktivním valuacím, zejména u korporací, které měly silné rozvahy a cashflow. Za zajímavé považujeme březnové valuace dluhopisů s investičním stupněm. Rozhodnutí FEDu o nákupu korporátních dluhopisů, včetně padlých andělů, vyvolalo pozitivnější postoj k vysokým výnosům. Dokud neuvidíme obrat ekonomiky, budeme se zaměřovat na rizikovější dluhopisy, spíš než na akcie.“

„Jsme obezřetní, co se týká amerických akcií, zejména těch s malou tržní kapitalizací. Na zvládnutí krize jsou hůře vybavené. Preferujeme asijské akcie (např. dovozce energií, kteří mohou těžit z nízkých cen ropy). Jsme opatrní u rozvíjejících se trhů, jak u akcií, tak u dluhopisů. Tyto trhy mají obecně horší schopnost reagovat na podněty, udržet nízké sazby a vyhnout se odlivu kapitálu,“ doplňuje Anna Stupnytska

Ocenění akcií a příležitosti

Nejistota a nerozvážné prodeje vyústily ve velké cenové anomálie. Zejména v případě kvalitních společností, které mohou vydělávat a přinášet dividendy hned jak dojde k normalizaci omezení pohybu. Povaha současné krize se od jiných velmi liší. Společnosti, které odolaly globální finanční krizi, nyní zažily přes noc částečné nebo úplné zavření. Vyhodnocení, jaké mají kapacity, aby tuto situaci zvládly, je klíčové pro přežití a vyžaduje hlubší znalost firmy i odvětví, v jakém firma působí. Společnosti s těmi nejudržitelnějšími finančními strukturami musí nyní fungovat ve velmi nejistém prostředí a urvat si svůj podíl při konkurenci. To, že fungují, jim umožňuje jistou ochranu před dalším poklesem a nabízí možnost lépe se dostat nahoru ve fázi oživení. Společnosti více vystavené globálním a čínským růstovým trendům by měly být v zotavení rychlejší.

Ocenění nástrojů s fixním příjmem a příležitosti

Likvidita i ocenění na dluhopisových trzích pozitivně reagovalo na masivní politické intervence. Výnosy vládních dluhopisů na rozvinutém trhu však zůstávají blízko svých historických minim. Kreditní spready se na celém světě zotavily a likvidita a přístup na trh pro emitenty dluhopisů se zlepšily. Valuace odráží touhu prohlédnout náročné makroekonomické pozadí, s určitou mírou opatrnosti a selektivity. „Věříme však, že některé tržní nástroje budou kompenzovány vyšším rizikem nesplácení a nabízí výnosy přiměřené riziku i v dlouhém období, ačkoliv volatilita zůstává, s tím, jak se pohybujeme v krizi, vyšší.

Úvěrový rating se bude v příštích měsících ještě zhoršovat, protože ratingové agentury reagují na „stres firem“ se zpožděním, vysvětluje Andrew McCaffery, globální CIO Fidelity International. Některé z padlých andělských dluhopisů (dluhopisů s investičním stupněm překlasifikovaným na dluhopisy s vysokým výnosem) poskytují příležitosti. Jde zejména o ty, které se mohou oddlužit a vrátit do investičního stupně, a/nebo benefitovat z toho, že je centrální banka odkoupí při svém nákupu zaměřeném na cenné papíry s ratingem BB.

Regionální nerovnosti

Rozdílné rychlosti a podmínky návratu k normálnímu stavu přinesou vítěze a poražené na úrovni zemí i časových horizontů. Alokace kapitálu způsobem, který je citlivý k tempu zotavení, a učení se z trajektorií zotavení může nabídnout příležitosti. Dlouhodobě je vývoj demografie relativně předvídatelný a je to hlavní proměnná investičních odhadů. Země s mladou populací a rostoucí střední třídou budou mít vyšší spotřebu, v první řadě v technologií, pak v oblasti volného času a cestování. Země se stárnoucí populací bude vyžadovat investice do zdravotní péče a s tím související technologická řešení. Andrew McCaffery dodává: „Věříme, že Asie s rychlejším návratem k normálu a s mladší populací nabízí nejlepší příležitosti k dlouhodobému růstu, zejména v oblasti pojištění a zdravotní péče. Větší obavu máme o neasijské rozvíjející se země s ohledem na jejich omezenější zdroje pro reakci na krizi.“

Od globalizace k „domorodcům“

Podmínky pro globalizaci se měnily už před Covid-19. Nejjasněji se to projevilo v americko-čínské obchodní válce. Tato změna byla urychlena šokem z pandemie a testováním dodavatelských řetězců ve zdravotnictví a léčivech, potravin a technologické infrastruktury. Tato odvětví budou stále více považována za oblasti národní bezpečnosti s tím, že bude snaha o využití vlastních zdrojů v zemi nebo v rámci regionálních bloků. Budou také podrobené zvýšené regulaci a dohledu, což je posouvá blíže k utilitám a obrannému průmyslu. Větší regulace by sice mohla vést časem k nižším ziskům, ale je současně pravděpodobné, že vytvoří stabilnější příjmy a peněžní toky, což je pro valuace prospěšné. Tyto sektory by měly vyjít z krize vítězně, ale, kvůli menšímu objemu cestování mezi zeměmi i v rámci samotných zemí, menším výdajům na volný čas, ubytování, dopravu a mezinárodní vzdělání, mohou být oslabené.

Technologická revoluce v chování spotřebitelů

Omezení pohybu donutilo spotřebitele posunout se z běžných maloobchodů směrem do e-shopů a dodávkám přímo do domu. Tento posun je patrný zejména u potravin, kde byl dříve přesun k online prodeji spíše pomalý, ale nyní se to změnilo. Očekáváme, že i po uvolnění omezení zájem přetrvá. Spotřebitelé se více soustředí na osobní pohodlí, takže cílí na společnosti zlepšující kvalitu života a na sport. Cestování během dovolených se brzy obnoví, zejména u mladší generace, ale budou panovat větší obavy o bezpečí a kvalitu destinací a ubytování.

Lidé se adaptují na práci z domova a pravděpodobně budou investovat do domácích kanceláří a digitálního vybavení. Telekomunikační technologie a konektivita jsou dlouhodobými vítězi, stejně jako bezkontaktní platby, výuka či vyšetřování lékařem na dálku. Řada aktivit stále zůstane online, jako některá pracovní setkání, tréninky v domácích podmínkách nebo nakupování potravin. Lidé si totiž užívají úsporu času a nákladů. Společnosti, které vlastní platformy používané pro tyto služby a poskytovatelé připojení, z toho budou jednoznačně benefitovat. Poskytovatelé připojení mohou získat vyšší národní prioritu, což může znamenat i vyšší investice. Evropa je za USA a Čínou pozadu v přizpůsobování sítí EU na další telekomunikační standard (5G), ale po pandemii by toto mohlo v souvislosti s vyšší online aktivitou získat více pozornosti.

Covid-19 je také rámcem pro diskusi ohledně online soukromí a dominance „Big Tech“. Krize ukázala, jak důležité jsou technologické giganty v moderní společnosti. Nejzřetelněji je to vidět ve schválení investice Amazonu do Deliveroo, protože dodávání potravin je základní služba. Dalším příkladem je všudypřítomný dohled kamer v Číně, který je v Evropě a Severní Americe vnímán negativně, ale umožnil Číně efektivně trasovat pohyb lidí a vynucovat omezení pohybu. To umožnilo vytvářet příležitosti pro řadu technologických společností.

Zdravotnický průmysl na několik způsobů

Farmaceutické a biotechnologické společnosti jsou v čele boje proti pandemii a mohou, vzhledem ke své roli, najít politickou podporu a tlačit na ceny. Další oblastí, která je nastartována na úspěch, je diagnostika. Diagnostika je nákladově efektivní a je to způsob, jak zjistit šíření viru. Zde očekáváme v budoucnu větší investice. Telemedicína, tedy praxe péče o pacienty na dálku, zaznamenala nárůst poptávky a ta by měla pokračovat i v dlouhodobějším období jako součást probíhajících investic do IT ve zdravotnictví a jeho digitalizaci. Krize také ukázala, že některé nemocniční systémy jsou nedostatečně financovány, a je rozumné očekávat zvýšení budoucích investic, aby bylo zajištěno, že jsou lépe připraveni na další pandemii. Náklady budou nízké ve srovnání s ekonomickou destrukcí vzniklou z omezení pohybu.

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.


Více zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Analýza Fidelity International: Příležitosti v době koronaviru

Diskuze a názory uživatelů na téma: Analýza Fidelity International: Příležitosti v době koronaviru

Na dané téma nejsou žádné názory.Přečtěte si také:

Pá 00:00Moravskoslezský: Dětské domovy v době koronaviru msk.cz (Moravskoslezský)
12.05.2020Jak hledat práci v době koronaviru? Orange Academy (Orange Academy)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies