Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zadlužení vládního sektoru (a - Vládní dluh a jeho struktura (ESA95) - konsolidovaná verze) 1 844 321.00 1 788 209.00 3.14% 1 788 209.00 3.14%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) -57 401.00 -56 393.00 - -56 393.00 -
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 708 495.00 1 644 746.00 3.88% 1 644 746.00 3.88%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 651 094.00 1 588 353.00 3.95% 1 588 353.00 3.95%
UK2 Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) 70 567.50 72 187.60 -2.24% 61 877.60 14.04%
UK3 Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 785 756.80 779 430.70 0.81% 662 934.80 18.53%
UK4 Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 715 189.30 707 243.10 1.12% 601 057.20 18.99%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 0.10 0.60 -83.33% 0.70 -85.71%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 1.70 1.80 -5.56% 1.50 13.33%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.98 2.10 -5.71% 1.96 1.02%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.10 2.15 -2.33% 2.30 -8.70%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.68 10.91 -2.11% 12.58 -15.10%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.40 5.70 -5.26% 6.40 -15.62%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 26 480.00 28 142.00 -5.91% 25 335.00 4.52%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 877.00 3 902.20 -0.65% 3 793.20 2.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 104.20 101.20 2.96% 104.50 -0.29%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 86.30 87.60 -1.48% 112.50 -23.29%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.40 100.10 0.30% 100.40 0.00
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 5 164.00 6 703.00 -22.96% 5 062.00 2.02%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 177.00 7 258.00 -14.89% 6 227.00 -0.80%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Družstevní záložny
Fondy penzijních společností
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
SDDS
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
Statistická šetření ČNB
Obchod
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
V metodice BPM5
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 819 559.10 811 216.40 1.03% 838 748.70 -2.29%
UK2 Pokladna, nerezidenti 8 483.50 7 503.30 13.06% 7 610.00 11.48%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 583 906.20 581 160.20 0.47% 606 607.50 -3.74%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 877.70 69.30 1 166.52% 58.70 1 395.23%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 265 373.90 263 100.10 0.86% 289 571.50 -8.36%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 317 654.60 317 990.70 -0.11% 316 977.20 0.21%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 3 650.90 3 651.90 -0.03% 5 796.40 -37.01%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 115 590.60 114 094.70 1.31% 113 166.30 2.14%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 22 051.50 22 117.80 -0.30% 24 552.70 -10.19%
UK11 Stálá aktiva, nerezidenti 0.00 0.00 - 1.10 -
UK12 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 85 876.50 82 688.40 3.86% 81 014.60 6.00%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 74 082.70 69 549.00 6.52% 70 527.30 5.04%

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 030 927.40 1 005 852.40 2.49% 869 045.60 18.63%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 745 292.10 703 952.70 5.87% 654 928.20 13.80%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.70 0.30 133.33% 1.00 -30.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 574 392.50 532 718.40 7.82% 473 162.40 21.39%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 170 899.00 171 234.00 -0.20% 181 764.80 -5.98%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 55 750.10 72 535.40 -23.14% 6 687.80 733.61%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 68 096.60 68 940.00 -1.22% 69 081.70 -1.43%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 46 069.60 46 867.50 -1.70% 42 587.80 8.18%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 14 322.60 14 243.50 0.56% 11 678.10 22.64%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 30 584.20 31 461.20 -2.79% 30 514.20 0.23%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 - - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 115 719.00 113 556.90 1.90% 95 760.10 20.84%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 69 694.20 65 975.50 5.64% 71 636.00 -2.71%

Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nerezidenti - úvěry a pohledávky celkem 317 654.60 317 990.70 -0.11% 316 977.20 0.21%
UK2 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem 8 999.60 9 525.50 -5.52% 9 480.60 -5.07%
UK3 pohledávky z karet celkem 218.10 215.80 1.07% 201.60 8.18%
UK4 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem 1 578.90 1 520.00 3.88% 1 318.50 19.75%
UK5 úvěry na bydlení celkem 20 668.40 20 617.30 0.25% 14 610.60 41.46%
UK6 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem 19 383.20 19 338.20 0.23% 13 694.00 41.55%
UK7 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem 25.60 24.50 4.49% 10.90 134.86%
UK8 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem 122.50 118.00 3.81% 105.80 15.78%
UK9 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem 1 137.10 1 136.50 0.05% 800.00 42.14%
UK10 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem 880.40 944.60 -6.80% 2 162.30 -59.28%
UK11 ostatní úvěry celkem 285 309.30 285 167.50 0.05% 289 203.60 -1.35%
UK12 z toho: investiční 104 745.50 101 608.40 3.09% 94 836.00 10.45%
UK13 oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem 112 868.60 114 894.50 -1.76% 120 938.10 -6.67%
UK14 na přechod.nedost.zdrojů celkem 24.30 37.70 -35.54% 89.60 -72.88%
UK15 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem 45 948.20 46 149.30 -0.44% 40 523.90 13.39%
UK16 na obchodní pohledávky celkem 1 179.00 1 240.70 -4.97% 6 279.70 -81.23%
UK17 na nákup CP celkem 17 052.40 17 774.90 -4.06% 22 835.40 -25.32%
UK18 repo operace celkem 3 491.20 3 462.10 0.84% 3 700.90 -5.67%

Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Standardní úvěry celkem 2 633 987.70 2 619 226.20 0.56% 2 431 702.50 8.32%
UK2 Standardní úvěry - krátkodobé 322 685.60 326 471.80 -1.16% 354 713.80 -9.03%
UK3 Standardní úvěry - střednědobé 323 314.60 321 739.00 0.49% 295 987.40 9.23%
UK4 Standardní úvěry - dlouhodobé 1 987 987.50 1 971 015.40 0.86% 1 781 001.30 11.62%
UK5 Sledované úvěry celkem 73 731.80 72 309.20 1.97% 86 570.90 -14.83%
UK6 Sledované úvěry - krátkodobé 18 144.50 16 521.20 9.83% 18 420.30 -1.50%
UK7 Sledované úvěry - střednědobé 11 622.00 11 832.20 -1.78% 7 269.40 59.88%
UK8 Sledované úvěry - dlouhodobé 43 965.30 43 955.70 0.02% 60 881.30 -27.79%
UK9 Nestandardní úvěry celkem 61 236.30 62 865.50 -2.59% 52 485.20 16.67%
UK10 Nestandardní úvěry - krátkodobé 7 464.70 7 971.60 -6.36% 7 074.40 5.52%
UK11 Nestandardní úvěry - střednědobé 7 143.50 7 010.40 1.90% 4 559.20 56.68%
UK12 Nestandardní úvěry - dlouhodobé 46 628.10 47 883.50 -2.62% 40 851.50 14.14%
UK13 Pochybné úvěry celkem 8 751.70 9 373.40 -6.63% 15 746.60 -44.42%
UK14 Pochybné úvěry - krátkodobé 2 208.20 2 495.70 -11.52% 2 439.80 -9.49%
UK15 Pochybné úvěry - střednědobé 2 544.90 2 489.10 2.24% 2 913.80 -12.66%
UK16 Pochybné úvěry - dlouhodobé 3 998.50 4 388.60 -8.89% 10 392.90 -61.53%
UK17 Ztrátové úvěry celkem 82 754.10 83 699.60 -1.13% 90 047.00 -8.10%
UK18 Ztrátové úvěry - krátkodobé 26 576.70 26 637.30 -0.23% 27 971.60 -4.99%
UK19 Ztrátové úvěry - střednědobé 12 587.70 13 030.00 -3.39% 17 543.50 -28.25%
UK20 Ztrátové úvěry - dlouhodobé 43 589.70 44 032.40 -1.01% 44 531.90 -2.12%

Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úvěry a pohledávky za klienty celkem 727 288.90 725 750.80 0.21% 704 317.10 3.26%
UK2 Úvěry a pohledávky za klienty krátkodobé celkem 198 565.50 199 883.50 -0.66% 221 988.80 -10.55%
UK3 Úvěry a pohledávky za klienty střednědobé celkem 119 463.10 119 059.10 0.34% 107 298.90 11.34%
UK4 Úvěry a pohledávky za klienty dlouhodobé celkem 409 260.40 406 808.20 0.60% 375 029.50 9.13%

Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 3 820 441.60 3 795 635.30 0.65% 3 470 668.80 10.08%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 2 812 742.40 2 759 239.40 1.94% 2 488 333.50 13.04%
UK3 Termínované vklady celkem 1 007 699.10 1 036 395.90 -2.77% 982 335.30 2.58%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 743 650.50 769 135.40 -3.31% 706 894.00 5.20%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 89 299.40 93 281.70 -4.27% 96 567.00 -7.53%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 174 749.20 173 978.80 0.44% 178 874.30 -2.31%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 628 151.80 651 730.00 -3.62% 562 139.30 11.74%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 115 498.80 117 405.40 -1.62% 144 754.70 -20.21%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 39 527.50 42 720.40 -7.47% 44 141.20 -10.45%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 49 771.90 50 561.30 -1.56% 52 425.80 -5.06%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 174 749.20 173 978.80 0.44% 178 874.30 -2.31%

Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 349 084.50 332 967.50 4.84% 347 265.80 0.52%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 293 760.00 278 488.60 5.48% 263 194.30 11.61%
UK3 Termínované vklady celkem 55 324.50 54 478.90 1.55% 84 071.50 -34.19%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 46 444.30 45 546.60 1.97% 76 465.60 -39.26%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 5 726.90 5 778.60 -0.89% 4 379.20 30.77%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 3 153.30 3 153.70 -0.01% 3 226.70 -2.27%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 18 744.00 17 796.80 5.32% 34 336.60 -45.41%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 27 700.30 27 749.80 -0.18% 42 129.00 -34.25%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 2 052.60 2 075.30 -1.09% 1 387.10 47.98%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 3 674.30 3 703.30 -0.78% 2 992.10 22.80%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 3 153.30 3 153.70 -0.01% 3 226.70 -2.27%

Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 1 929 629.70 1 936 793.80 -0.37% 1 817 076.30 6.19%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 1 319 209.20 1 312 755.30 0.49% 1 168 583.90 12.89%
UK3 Termínované vklady celkem 610 420.50 624 038.40 -2.18% 648 492.40 -5.87%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 376 384.10 389 834.40 -3.45% 404 665.00 -6.99%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 67 581.40 68 601.70 -1.49% 74 160.50 -8.87%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 166 455.00 165 602.30 0.51% 169 667.00 -1.89%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 336 730.50 350 227.90 -3.85% 361 903.10 -6.96%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 39 653.70 39 606.50 0.12% 42 761.90 -7.27%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 29 152.80 29 470.20 -1.08% 30 702.80 -5.05%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 38 428.60 39 131.50 -1.80% 43 457.70 -11.57%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 166 455.00 165 602.30 0.51% 169 667.00 -1.89%

Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Rezident+nerezident - bez selhání 2 707 719.50 2 691 535.40 0.60% 2 518 273.40 7.52%
UK2 Rezidenti - bez selhání 2 444 493.30 2 429 125.80 0.63% 2 248 403.80 8.72%
UK3 Nefinanční podniky - bez selhání 914 947.40 915 282.70 -0.04% 845 919.30 8.16%
UK4 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) - bez selhání 177 994.60 166 454.20 6.93% 143 162.00 24.33%
UK5 Vládní instituce - bez selhání 51 618.10 57 551.80 -10.31% 64 442.50 -19.90%
UK6 Domácnosti celkem - bez selhání 1 298 073.40 1 287 876.50 0.79% 1 192 729.70 8.83%
UK7 Domácnosti - živnosti - bez selhání 31 832.30 31 680.20 0.48% 30 703.40 3.68%
UK8 Domácnosti - obyvatelstvo - bez selhání 1 216 145.60 1 205 944.60 0.85% 1 111 099.30 9.45%
UK9 Ostatní domácnosti - SVJ - bez selhání 50 095.50 50 251.60 -0.31% 50 926.90 -1.63%
UK10 Neziskové instituce sloužící domácnostem - bez selhání 1 859.90 1 960.50 -5.13% 2 150.30 -13.51%
UK11 Nerezidenti - bez selhání 263 226.20 262 409.60 0.31% 269 869.50 -2.46%
UK12 Rezident+nerezident - se selháním 152 742.10 155 938.60 -2.05% 158 278.60 -3.50%
UK13 Rezidenti - se selháním 98 313.80 100 357.40 -2.04% 111 171.00 -11.57%
UK14 Nefinanční podniky - se selháním 47 744.10 49 258.30 -3.07% 54 719.30 -12.75%
UK15 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) - se selháním 1 038.80 1 050.40 -1.10% 846.70 22.69%
UK16 Vládní instituce - se selháním 58.10 60.30 -3.65% 76.10 -23.65%
UK17 Domácnosti celkem - se selháním 49 383.30 49 900.10 -1.04% 55 440.50 -10.93%
UK18 Domácnosti - živnosti - se selháním 3 270.10 3 428.30 -4.61% 4 127.90 -20.78%
UK19 Domácnosti - obyvatelstvo - se selháním 46 072.80 46 432.80 -0.78% 51 268.70 -10.13%
UK20 Ostatní domácnosti - SVJ - se selháním 40.30 39.10 3.07% 43.80 -7.99%
UK21 Neziskové instituce sloužící domácnostem - se selháním 89.30 88.20 1.25% 88.40 1.02%
UK22 Nerezidenti - se selháním 54 428.40 55 581.20 -2.07% 47 107.60 15.54%

Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - Oběživo 0.60 0.70 -14.29% 0.50 20.00%
UK2 M1 - Jednodenní vklady 2.00 1.10 81.82% 1.90 5.26%
UK3 M1 - Celkem 1.80 1.00 80.00% 1.70 5.88%
UK4 M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let -1.50 -0.70 - -8.50 -
UK5 M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců -5.80 -0.70 - -2.60 -
UK6 M2 - Celkem 1.10 0.80 37.50% 0.60 83.33%
UK10 M3 - Celkem 0.80 0.80 0.00 0.70 14.29%

Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky -4.10 -3.70 - -3.80 -
UK2 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce -12.80 -12.70 - -8.10 -
UK3 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky -3.10 -1.30 - 24.20 -
UK4 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy 4.80 5.00 -4.00% 8.00 -40.00%
UK5 Úvěr vládě (vč. CP) -12.80 -11.40 - -1.70 -
UK6 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP) 9.40 9.30 1.08% 6.30 49.21%
UK7 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP) 9.40 9.30 1.08% 6.00 56.67%
UK8 Čistá zahraniční aktiva 23.50 20.00 17.50% -3.80 -
UK9 Stálá aktiva 3.40 2.90 17.24% 0.80 325.00%

Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem 181 025.30 169 442.50 6.84% 148 254.30 22.10%
UK2 2. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku 51 975.20 47 535.70 9.34% 39 434.20 31.80%
UK3 3. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem 2 248.00 2 249.70 -0.08% 31.50 7 036.51%
UK4 4. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku 2 196.30 2 198.10 -0.08% 31.50 6 872.38%
UK5 5. Vládní instituce - celkem 52 713.40 58 787.20 -10.33% 65 927.40 -20.04%
UK6 6. Ústřední vládní instituce 8 152.60 12 836.00 -36.49% 18 626.90 -56.23%
UK7 7. Ostatní vládní instituce - celkem 44 560.80 45 951.30 -3.03% 47 300.50 -5.79%

Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - jednodenní vklady 846 144.60 821 229.60 3.03% 770 903.90 9.76%
UK2 2. Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností 68 650.90 59 515.30 15.35% 78 056.90 -12.05%
UK3 3. Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou 12 200.20 12 608.00 -3.23% 15 324.40 -20.39%
UK4 4. Nefinanční podniky - repo operace 650.60 606.20 7.32% 0.00 -
UK5 5. Nefinanční podniky - vklady celkem 927 646.20 893 959.00 3.77% 864 285.30 7.33%
UK6 6. Domácnosti - jednodenní vklady 1 614 355.90 1 603 123.10 0.70% 1 442 555.00 11.91%
UK7 7. Domácnosti - vklady se stanovenou splatností 276 183.50 276 810.10 -0.23% 290 464.60 -4.92%
UK8 8. Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou 256 537.30 270 652.20 -5.22% 290 872.00 -11.80%
UK9 9. Domácnosti - repo operace 0.00 0.00 - 2.10 -
UK10 10. Domácnosti - vklady celkem 2 147 076.70 2 150 585.50 -0.16% 2 023 893.70 6.09%

Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 2 054 356.80 2 058 886.70 -0.22% 1 938 398.20 5.98%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1 539 607.90 1 529 156.60 0.68% 1 376 555.30 11.84%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 258 881.70 259 755.80 -0.34% 271 743.80 -4.73%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 47 070.00 47 272.90 -0.43% 49 994.90 -5.85%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 211 811.70 212 482.90 -0.32% 221 748.80 -4.48%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 255 867.20 269 974.20 -5.23% 290 097.00 -11.80%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 230 643.50 244 555.70 -5.69% 263 266.00 -12.39%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 25 223.60 25 418.60 -0.77% 26 830.90 -5.99%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 692 899.00 664 222.10 4.32% 653 018.70 6.11%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 620 967.40 600 948.40 3.33% 570 192.10 8.90%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 59 205.80 50 214.00 17.91% 67 631.50 -12.46%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 54 980.10 45 874.30 19.85% 62 858.20 -12.53%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 4 225.70 4 339.70 -2.63% 4 773.40 -11.47%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 12 075.20 12 453.50 -3.04% 15 195.00 -20.53%

Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 1 354 794.80 1 345 204.60 0.71% 1 256 059.80 7.86%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně 50 974.60 50 870.40 0.20% 47 382.70 7.58%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 54 975.10 54 292.80 1.26% 49 819.30 10.35%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let 1 248 845.20 1 240 041.40 0.71% 1 158 857.80 7.77%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 213 752.00 211 720.80 0.96% 192 987.40 10.76%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně 36 436.60 36 176.40 0.72% 31 809.60 14.55%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 33 914.50 33 385.40 1.58% 30 045.20 12.88%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let 143 400.90 142 159.00 0.87% 131 132.60 9.36%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem 1 001 422.70 994 370.10 0.71% 926 971.00 8.03%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně 3 319.20 3 249.10 2.16% 3 434.90 -3.37%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 11 671.50 11 556.90 0.99% 10 298.60 13.33%
UK12 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let 986 432.10 979 564.10 0.70% 913 237.50 8.01%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 139 620.10 139 113.70 0.36% 136 101.40 2.59%
UK14 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně 11 218.80 11 444.90 -1.98% 12 138.20 -7.57%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 9 389.10 9 350.50 0.41% 9 475.50 -0.91%
UK16 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let 119 012.20 118 318.30 0.59% 114 487.60 3.95%
UK17 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 741 114.60 739 037.30 0.28% 715 787.40 3.54%
UK18 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně 204 327.80 205 090.60 -0.37% 228 261.30 -10.49%
UK19 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 120 743.30 120 344.20 0.33% 109 359.00 10.41%
UK20 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let 416 043.50 413 602.50 0.59% 378 167.10 10.02%

Měnový přehled - meziroční změny (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK3 Úvěry podnikům a domácnostem 8.60 8.50 1.18% 4.80 79.17%
UK4 M2-M1 (vklady) -8.90 -8.40 - -13.70 -

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p.a.) 0.47 0.51 -7.84% 0.67 -29.85%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) 1.69 1.71 -1.17% 1.85 -8.65%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 1.33 1.38 -3.62% 1.49 -10.74%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.77 1.79 -1.12% 1.94 -8.76%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) 0.10 0.12 -16.67% 0.20 -50.00%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.45 0.61 -26.23% 0.64 -29.69%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p.a.) 0.30 0.44 -31.82% 0.49 -38.78%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 2.49 2.49 0.00 2.66 -6.39%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) 4.70 4.75 -1.05% 5.12 -8.20%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p.a.) 3.13 3.17 -1.26% 3.55 -11.83%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.92 2.95 -1.02% 3.36 -13.10%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p.a.) 5.35 5.36 -0.19% 5.41 -1.11%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) 9.35 9.43 -0.85% 9.77 -4.30%
UK14 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) 2.59 2.60 -0.38% 2.81 -7.83%
UK15 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 2.31 2.35 -1.70% 2.35 -1.70%
UK16 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) 2.54 2.52 0.79% 2.96 -14.19%
UK17 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p.a.) 2.73 2.74 -0.36% 3.04 -10.20%
UK18 (1) Vklady domácností - objem 2 054 356.79 2 058 886.66 -0.22% 1 938 398.18 5.98%
UK19 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 258 881.70 259 755.82 -0.34% 271 743.79 -4.73%
UK20 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 47 069.98 47 272.95 -0.43% 49 994.95 -5.85%
UK21 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 211 811.73 212 482.88 -0.32% 221 748.84 -4.48%
UK22 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 692 898.95 664 222.10 4.32% 653 018.69 6.11%
UK23 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 59 205.78 50 213.98 17.91% 67 631.51 -12.46%
UK24 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 54 980.08 45 874.27 19.85% 62 858.15 -12.53%
UK25 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 4 225.70 4 339.71 -2.63% 4 773.36 -11.47%
UK26 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 354 794.84 1 345 204.63 0.71% 1 256 059.84 7.86%
UK27 (3.1) Na bydlení - objem 1 001 422.71 994 370.08 0.71% 926 971.05 8.03%
UK28 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 887 993.80 881 393.43 0.75% 818 047.52 8.55%
UK29 (3.1.2) Stavební spoření - objem 79 468.16 79 323.28 0.18% 77 523.29 2.51%
UK30 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 353 372.13 350 834.55 0.72% 329 088.80 7.38%
UK31 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 741 114.56 739 037.35 0.28% 715 787.36 3.54%
UK32 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 204 327.79 205 090.62 -0.37% 228 261.29 -10.49%
UK33 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 120 743.27 120 344.24 0.33% 109 358.99 10.41%
UK34 (4.3) Nad 5 let - objem 416 043.51 413 602.49 0.59% 378 167.08 10.02%

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.16 0.18 -11.11% 0.27 -40.74%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty 0.08 0.08 0.00 0.13 -38.46%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 0.97 0.97 0.00 1.30 -25.38%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 0.88 0.87 1.15% 0.96 -8.33%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 1.09 1.05 3.81% 1.90 -42.63%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1.35 1.13 19.47% 2.03 -33.50%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.13 1.22 -7.38% 1.44 -21.53%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.24 1.33 -6.77% 1.55 -20.00%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.15 0.15 0.00 0.37 -59.46%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.06 0.07 -14.29% 0.13 -53.85%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty 0.06 0.06 0.00 0.12 -50.00%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 0.05 0.45 -88.89% 0.19 -73.68%
UK14 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 0.05 0.39 -87.18% 0.18 -72.22%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 0.47 0.54 -12.96% 0.77 -38.96%

Rozvaha České národní banky - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 516 209.70 513 165.50 0.59% 477 595.80 8.09%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 1 213 958.90 1 182 855.70 2.63% 757 856.30 60.18%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 1 203 786.40 1 175 143.20 2.44% 754 587.10 59.53%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 9 002.50 6 538.50 37.68% 2 131.50 322.36%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 1 170.00 1 174.00 -0.34% 1 137.70 2.84%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy 27 870.10 26 137.20 6.63% 62 870.60 -55.67%
UK8 8. Zahraniční pasiva 59 897.60 46 195.50 29.66% 58 760.40 1.94%
UK9 9. Ostatní pasiva 26 322.20 29 812.20 -11.71% 24 943.80 5.53%
UK10 10. Celkem 1 844 258.50 1 798 166.00 2.56% 1 382 026.90 33.45%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 820 441.60 3 795 635.30 0.65% 3 470 668.80 10.08%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 27 588.10 26 360.00 4.66% 27 440.30 0.54%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 12 490.20 11 895.10 5.00% 14 835.90 -15.81%
UK4 Rybolov a akvakultura 427.10 439.70 -2.87% 345.70 23.55%
UK5 Těžba a dobývání 16 663.90 16 865.10 -1.19% 14 417.40 15.58%
UK6 Výroba potravinářských výrobků 11 145.40 10 647.80 4.67% 9 802.20 13.70%
UK7 Výroba nápojů 4 067.50 4 009.30 1.45% 2 827.60 43.85%
UK8 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 582.10 1 758.90 -66.91% 106.60 446.06%
UK9 Výroba textilií 2 781.60 2 177.10 27.77% 2 024.10 37.42%
UK10 Výroba oděvů 1 908.60 1 900.20 0.44% 1 535.50 24.30%
UK11 Výroba usní a souvisejících výrobků 417.40 408.60 2.15% 450.90 -7.43%
UK12 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 3 737.10 3 489.80 7.09% 3 044.30 22.76%
UK13 Výroba papíru a výrobků z papíru 3 070.90 2 694.10 13.99% 3 206.00 -4.21%
UK14 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 5 222.00 4 863.20 7.38% 4 938.20 5.75%
UK15 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 5 340.40 5 598.70 -4.61% 2 700.50 97.76%
UK16 Výroba chemických látek a chemických přípravků 8 248.80 7 984.30 3.31% 9 670.80 -14.70%
UK17 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 3 040.90 2 941.70 3.37% 3 002.10 1.29%
UK18 Výroba pryžových a plastových výrobků 12 849.70 13 437.80 -4.38% 11 524.60 11.50%
UK19 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 9 548.50 9 308.00 2.58% 8 240.90 15.87%
UK20 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) 8 166.40 7 110.70 14.85% 6 302.00 29.58%
UK21 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 33 684.70 32 154.80 4.76% 27 556.00 22.24%
UK22 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 9 556.40 9 730.40 -1.79% 13 881.20 -31.16%
UK23 Výroba elektrických zařízení 13 649.80 12 934.70 5.53% 12 958.90 5.33%
UK24 Výroba strojů a zařízení j. n. 24 926.70 24 963.00 -0.15% 26 793.20 -6.97%
UK25 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 35 292.90 41 483.70 -14.92% 29 659.90 18.99%
UK26 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 3 370.90 3 770.40 -10.60% 2 898.00 16.32%
UK27 Výroba nábytku 2 501.70 2 438.90 2.57% 2 138.50 16.98%
UK28 Ostatní zpracovatelský průmysl 5 220.40 5 628.50 -7.25% 4 837.70 7.91%
UK29 Opravy a instalace strojů a zařízení 10 380.90 10 323.50 0.56% 9 605.20 8.08%
UK30 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 40 645.50 42 468.50 -4.29% 46 327.90 -12.27%
UK31 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 7 321.00 7 084.70 3.34% 5 969.00 22.65%
UK32 Činnosti související s odpadními vodami 3 919.30 2 632.20 48.90% 3 332.10 17.62%
UK33 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) 10 413.40 10 085.60 3.25% 9 152.10 13.78%
UK34 Sanace a jiné činnosti související s odpady 924.40 808.70 14.31% 1 501.60 -38.44%
UK35 Výstavba budov 29 286.70 28 428.10 3.02% 25 842.00 13.33%
UK36 Inženýrské stavitelství 23 110.60 24 490.60 -5.63% 18 297.20 26.31%
UK37 Specializované stavební činnosti 22 019.50 21 534.30 2.25% 19 279.60 14.21%
UK38 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 15 221.30 14 706.80 3.50% 13 868.50 9.75%
UK39 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 132 735.60 128 783.30 3.07% 132 969.40 -0.18%
UK40 Maloobchod, kromě motorových vozidel 36 731.10 33 048.20 11.14% 32 595.60 12.69%
UK41 Doprava a skladování 70 287.70 60 470.10 16.24% 54 719.50 28.45%
UK42 Ubytování 6 414.30 5 913.50 8.47% 6 124.40 4.73%
UK43 Stravování a pohostinství 6 994.50 6 596.70 6.03% 5 842.50 19.72%
UK44 Vydavatelské činnosti 10 893.70 10 460.20 4.14% 9 811.40 11.03%
UK45 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti 1 840.40 1 810.40 1.66% 1 635.90 12.50%
UK46 Tvorba programů a vysílání 2 533.40 2 411.10 5.07% 2 983.90 -15.10%
UK47 Telekomunikační činnosti 8 072.60 10 658.50 -24.26% 7 985.50 1.09%
UK48 Činnosti v oblasti informačních technologií 18 990.50 18 445.70 2.95% 15 931.90 19.20%
UK49 Informační činnosti 8 285.10 7 492.30 10.58% 5 063.20 63.63%
UK50 Peněžnictví a pojišťovnictví 216 366.00 227 033.10 -4.70% 185 368.50 16.72%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů