Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.00 20.00% 0.10 2 300.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.00 0.00 1.70 17.65%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 4.10 4.40 -6.82% 5.40 -24.07%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.24 -0.23 4.35% -0.04 500.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 102 967.00 85 413.00 20.55% 94 099.00 9.42%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.30 0.29 3.45% 0.29 3.45%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 273 713.90 3 355 256.90 -2.43% 1 822 580.00 79.62%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 128.00 332 714.00 -16.71% 285 271.00 -2.85%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 256 870.00 298 413.00 -13.92% 251 701.00 2.05%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 20 258.00 34 301.00 -40.94% 33 570.00 -39.65%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.09 1.84 13.59% 2.10 -0.48%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.10 2.06 1.94% 2.17 -3.23%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.46 9.42 0.42% 10.95 -13.61%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 97.50 110.20 -11.52% 104.70 -6.88%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 104.00 107.10 -2.89% 87.90 18.32%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 99.70 110.70 -9.94% 108.80 -8.36%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 27 889.00 29 309.00 -4.84% 26 475.00 5.34%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 947.90 3 972.40 -0.62% 3 880.20 1.74%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 525.00 7 766.00 -15.98% 5 164.00 26.36%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 5 810.00 8 964.00 -35.19% 6 177.00 -5.94%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 27 557.00 -28 961.00 - 195.15% -28 961.00 - 195.15%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 908 524.00 1 887 429.00 1.12% 1 887 429.00 1.12%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 967.00 1 916 390.00 -1.85% 1 916 390.00 -1.85%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 106.80 106.30 0.47% 105.10 1.62%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0-Investiční pozice vůči zahraničí-NET -45 022.70 -43 506.20 3.49% -50 467.00 -10.79%
UK2 0-Investiční pozice vůči zahraničí-A 242 104.80 199 688.90 21.24% 178 593.50 35.56%
UK3 0-Investiční pozice vůči zahraničí-P 287 127.50 243 195.10 18.06% 229 060.50 25.35%
UK4 1-Přímé investice (AFD)-NET -97 117.60 -91 624.40 6.00% -89 781.40 8.17%
UK5 1-Přímé investice (AFD)-A 40 126.00 40 885.70 -1.86% 39 383.30 1.89%
UK6 1-Přímé investice (AFD)-P 137 243.60 132 510.20 3.57% 129 164.60 6.25%
UK7 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -87 729.00 -85 862.30 2.17% -84 505.80 3.81%
UK8 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 18 490.10 18 204.60 1.57% 16 498.70 12.07%
UK9 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 106 219.10 104 066.90 2.07% 101 004.50 5.16%
UK10 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -9 388.60 -5 762.10 62.94% -5 275.60 77.96%
UK11 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 21 635.90 22 681.10 -4.61% 22 884.60 -5.46%
UK12 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 31 024.60 28 443.30 9.08% 28 160.20 10.17%
UK13 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -38 402.40 -22 079.10 73.93% -19 492.60 97.01%
UK14 2-Portfoliové investice (AFP)-A 28 069.70 27 884.50 0.66% 25 845.70 8.60%
UK15 2-Portfoliové investice (AFP)-P 66 472.20 49 963.60 33.04% 45 338.30 46.61%
UK16 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 7 715.60 7 860.10 -1.84% 7 339.20 5.13%
UK17 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 14 154.50 13 562.70 4.36% 12 482.80 13.39%
UK18 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 6 438.90 5 702.60 12.91% 5 143.60 25.18%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -46 118.10 -29 939.10 54.04% -26 831.80 71.88%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 13 915.20 14 321.80 -2.84% 13 362.90 4.13%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 60 033.30 44 261.00 35.63% 40 194.70 49.36%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - -51.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 51.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -8 354.50 -5 338.90 56.48% -2 968.40 181.45%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 268.20 4 340.50 -1.67% 4 358.20 -2.06%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 12 622.70 9 679.40 30.41% 7 326.70 72.28%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -38 094.60 -25 271.00 50.74% -23 461.60 62.37%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 73.20 77.10 -5.06% 63.20 15.82%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 38 167.80 25 348.10 50.57% 23 524.80 62.24%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET 331.10 670.80 -50.64% - 350.80 - 194.38%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 9 573.90 9 904.20 -3.33% 8 941.40 7.07%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 9 242.80 9 233.40 0.10% 9 292.20 -0.53%
UK34 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-NET 112.10 - 264.20 - 142.43% - 405.30 - 127.66%
UK35 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-A 2 335.60 2 588.50 -9.77% 3 074.40 -24.03%
UK36 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-P 2 223.60 2 852.70 -22.05% 3 479.70 -36.10%
UK37 4-Ostatní investice (AFO)-NET -32 560.30 -10 883.10 199.18% -5 128.00 534.95%
UK38 4-Ostatní investice (AFO)-A 48 627.80 46 985.50 3.50% 45 949.90 5.83%
UK39 4-Ostatní investice (AFO)-P 81 188.10 57 868.70 40.30% 51 077.90 58.95%
UK40 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 122 945.60 81 344.60 51.14% 64 340.30 91.09%
UK41 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 122 945.60 81 344.60 51.14% 64 340.30 91.09%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET -2 625 089.10 -2 475 692.10 6.03% -2 429 034.80 8.07%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 1 084 606.30 1 104 732.90 -1.82% 1 065 514.10 1.79%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 3 709 695.40 3 580 425.00 3.61% 3 494 548.90 6.16%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -2 371 314.30 -2 319 999.40 2.21% -2 286 303.80 3.72%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 499 787.50 491 888.60 1.61% 446 371.70 11.97%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 2 871 101.80 2 811 888.00 2.11% 2 732 675.50 5.07%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -2 371 314.30 -2 319 999.40 2.21% -2 286 303.80 3.72%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 499 787.50 491 888.60 1.61% 446 371.70 11.97%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 2 871 101.80 2 811 888.00 2.11% 2 732 675.50 5.07%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET - 253 774.80 - 155 692.70 63.00% - 142 731.00 77.80%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 584 818.90 612 844.30 -4.57% 619 142.40 -5.54%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 838 593.60 768 537.00 9.12% 761 873.40 10.07%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET - 446 055.30 - 432 483.40 3.14% - 419 758.30 6.26%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 55 392.80 33 861.30 63.59% 47 103.10 17.60%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 501 448.10 466 344.70 7.53% 466 861.40 7.41%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 164 334.80 239 009.30 -31.24% 245 416.00 -33.04%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 219 310.00 288 565.10 -24.00% 268 105.90 -18.20%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 54 975.10 49 555.70 10.94% 22 689.90 142.29%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 27 945.70 37 781.30 -26.03% 31 611.20 -11.60%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 310 116.10 290 417.90 6.78% 303 933.30 2.03%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 282 170.40 252 636.60 11.69% 272 322.10 3.62%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET -97 117.60 -91 624.40 6.00% -89 781.40 8.17%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 40 126.00 40 885.70 -1.86% 39 383.30 1.89%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 137 243.60 132 510.20 3.57% 129 164.60 6.25%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -87 729.00 -85 862.30 2.17% -84 505.80 3.81%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 18 490.10 18 204.60 1.57% 16 498.70 12.07%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 106 219.10 104 066.90 2.07% 101 004.50 5.16%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -87 729.00 -85 862.30 2.17% -84 505.80 3.81%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 18 490.10 18 204.60 1.57% 16 498.70 12.07%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 106 219.10 104 066.90 2.07% 101 004.50 5.16%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -9 388.60 -5 762.10 62.94% -5 275.60 77.96%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 21 635.90 22 681.10 -4.61% 22 884.60 -5.46%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 31 024.60 28 443.30 9.08% 28 160.20 10.17%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -16 502.20 -16 006.00 3.10% -15 515.00 6.36%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 2 049.30 1 253.20 63.53% 1 741.00 17.71%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 18 551.50 17 259.20 7.49% 17 256.00 7.51%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 6 079.70 8 845.60 -31.27% 9 071.00 -32.98%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 8 113.60 10 679.70 -24.03% 9 909.70 -18.12%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 2 033.90 1 834.00 10.90% 838.70 142.51%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 1 033.90 1 398.30 -26.06% 1 168.40 -11.51%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 11 473.00 10 748.30 6.74% 11 233.90 2.13%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 10 439.20 9 350.00 11.65% 10 065.50 3.71%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET - 103 832.30 -96 559.60 7.53% - 102 245.00 1.55%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 42 900.30 43 088.00 -0.44% 44 850.50 -4.35%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 146 732.70 139 647.60 5.07% 147 095.50 -0.25%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -93 794.60 -90 487.10 3.66% -96 237.10 -2.54%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 19 768.50 19 185.20 3.04% 18 789.10 5.21%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 113 563.10 109 672.30 3.55% 115 026.10 -1.27%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -93 794.60 -90 487.10 3.66% -96 237.10 -2.54%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 19 768.50 19 185.20 3.04% 18 789.10 5.21%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 113 563.10 109 672.30 3.55% 115 026.10 -1.27%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -10 037.80 -6 072.50 65.30% -6 008.00 67.07%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 23 131.80 23 902.80 -3.23% 26 061.50 -11.24%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 33 169.60 29 975.30 10.66% 32 069.40 3.43%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -17 643.20 -16 868.20 4.59% -17 668.80 -0.14%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 2 191.00 1 320.70 65.90% 1 982.70 10.51%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 19 834.20 18 188.90 9.05% 19 651.50 0.93%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 6 500.10 9 322.10 -30.27% 10 330.30 -37.08%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 8 674.50 11 254.90 -22.93% 11 285.30 -23.13%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 2 174.50 1 932.80 12.51% 955.10 127.67%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 1 105.40 1 473.60 -24.99% 1 330.60 -16.92%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 12 266.30 11 327.20 8.29% 12 793.40 -4.12%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 11 160.90 9 853.60 13.27% 11 462.80 -2.63%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -1 038 017.40 - 596 576.20 74.00% - 527 371.80 96.83%
UK2 2-Portfoliové investice (AFP)-A 758 724.90 753 439.40 0.70% 699 254.80 8.50%
UK3 2-Portfoliové investice (AFP)-P 1 796 742.30 1 350 015.50 33.09% 1 226 626.60 46.48%
UK4 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 208 553.90 212 378.70 -1.80% 198 562.70 5.03%
UK5 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 382 596.40 366 463.30 4.40% 337 722.10 13.29%
UK6 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 174 042.40 154 084.50 12.95% 139 159.50 25.07%
UK7 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -85 352.40 -71 108.80 20.03% -64 074.80 33.21%
UK11 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 5 883.90 6 448.80 -8.76% 9 523.40 -38.22%
UK12 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 91 236.20 77 557.70 17.64% 73 598.10 23.97%
UK13 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 2 222.50 2 215.00 0.34% 1 964.20 13.15%
UK14 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 222.50 2 215.00 0.34% 1 964.20 13.15%
UK15 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-NET 291 683.80 281 272.50 3.70% 260 673.20 11.90%
UK17 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-A 374 490.00 357 799.40 4.66% 326 234.60 14.79%
UK18 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-P 82 806.20 76 526.90 8.21% 65 561.30 26.30%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -1 246 571.30 - 808 954.90 54.10% - 725 934.40 71.72%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 376 128.60 386 976.10 -2.80% 361 532.70 4.04%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 1 622 699.90 1 195 931.00 35.69% 1 087 467.10 49.22%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - -1 380.20 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 1 380.20 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 225 822.20 - 144 257.10 56.54% -80 310.90 181.18%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 115 368.90 117 280.70 -1.63% 117 911.70 -2.16%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 341 191.10 261 537.80 30.46% 198 222.70 72.13%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -1 029 698.10 - 682 821.80 50.80% - 634 753.70 62.22%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 1 978.20 2 084.20 -5.09% 1 710.70 15.64%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 1 031 676.20 684 906.00 50.63% 636 464.50 62.09%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET 8 949.00 18 124.00 -50.62% -9 489.60 - 194.30%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 258 781.50 267 611.20 -3.30% 241 910.20 6.97%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 249 832.60 249 487.20 0.14% 251 399.80 -0.62%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET -1 006 015.00 - 432 753.10 132.47% - 221 568.90 354.04%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 438 203.60 423 537.30 3.46% 437 766.90 0.10%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 1 444 218.60 856 290.40 68.66% 659 335.80 119.04%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET -57 905.60 -54 062.30 7.11% -5 976.60 868.87%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 1 310.10 6 572.30 -80.07% 3 048.40 -57.02%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 59 215.70 60 634.60 -2.34% 9 025.00 556.13%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET -57 905.60 -54 062.30 7.11% -5 976.60 868.87%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 1 310.10 6 572.30 -80.07% 3 048.40 -57.02%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 59 215.70 60 634.60 -2.34% 9 025.00 556.13%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 170 079.30 - 584 116.30 100.32% - 432 723.00 170.40%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 214 923.60 211 539.50 1.60% 217 587.70 -1.22%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 385 002.90 795 655.80 74.07% 650 310.70 112.98%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 144 394.10 - 579 528.70 97.47% - 450 342.60 154.12%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 99 470.80 99 696.20 -0.23% 104 137.60 -4.48%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 243 864.90 679 224.90 83.13% 554 480.20 124.33%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -25 685.20 -4 587.60 459.88% 17 619.60 - 245.78%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 115 452.80 111 843.30 3.23% 113 450.20 1.77%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 141 138.00 116 430.90 21.22% 95 830.60 47.28%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 499.60 0.00 - 0.00 -
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 499.60 0.00 - 0.00 -
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 499.60 0.00 - 0.00 -
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 499.60 0.00 - 0.00 -
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 221 470.30 205 425.50 7.81% 217 130.70 2.00%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 221 470.30 205 425.50 7.81% 217 130.70 2.00%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 221 470.30 205 425.50 7.81% 217 130.70 2.00%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 221 470.30 205 425.50 7.81% 217 130.70 2.00%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET -39 791.80 -16 878.70 135.75% -9 326.50 326.65%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 17 332.60 16 519.30 4.92% 18 426.90 -5.94%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 57 124.40 33 398.00 71.04% 27 753.30 105.83%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET -2 290.40 -2 108.60 8.62% - 251.60 810.33%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 51.80 256.30 -79.79% 128.30 -59.63%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 2 342.20 2 364.90 -0.96% 379.90 516.53%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET -2 290.40 -2 108.60 8.62% - 251.60 810.33%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 51.80 256.30 -79.79% 128.30 -59.63%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 2 342.20 2 364.90 -0.96% 379.90 516.53%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -46 281.10 -22 782.30 103.14% -18 214.50 154.09%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 8 501.10 8 250.70 3.03% 9 158.90 -7.18%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 54 782.20 31 033.00 76.53% 27 373.40 100.13%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -45 265.20 -22 603.40 100.26% -18 956.20 138.79%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 3 934.50 3 888.50 1.18% 4 383.40 -10.24%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 49 199.60 26 491.90 85.72% 23 339.70 110.80%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -1 015.90 - 178.90 467.86% 741.70 - 236.97%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 4 566.60 4 362.20 4.69% 4 775.40 -4.37%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 5 582.60 4 541.20 22.93% 4 033.80 38.40%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 19.80 0.00 - 0.00 -
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 19.80 0.00 - 0.00 -
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 19.80 0.00 - 0.00 -
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 19.80 0.00 - 0.00 -
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 8 760.00 8 012.20 9.33% 9 139.70 -4.15%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 8 760.00 8 012.20 9.33% 9 139.70 -4.15%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 8 760.00 8 012.20 9.33% 9 139.70 -4.15%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 8 760.00 8 012.20 9.33% 9 139.70 -4.15%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-NET 67 520.40 93 494.60 -27.78% 55 892.50 20.80%
UK2 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-A 445 726.00 442 594.90 0.71% 428 447.20 4.03%
UK3 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-P 378 205.60 349 100.20 8.34% 372 554.70 1.52%
UK4 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET -49 043.00 -15 153.90 223.63% 189.60 -25 966.56%
UK5 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 194.70 194.60 0.05% 189.60 2.69%
UK6 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 49 237.70 15 348.60 220.80% 0.00 -
UK7 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET -49 043.00 -15 153.90 223.63% 189.60 -25 966.56%
UK11 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 194.70 194.60 0.05% 189.60 2.69%
UK12 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 49 237.70 15 348.60 220.80% 0.00 -
UK13 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 361 139.30 355 634.70 1.55% 369 841.60 -2.35%
UK17 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 361 139.30 355 634.70 1.55% 369 841.60 -2.35%
UK18 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 39 924.30 33 633.40 18.70% 38 253.30 4.37%
UK20 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 39 924.30 33 633.40 18.70% 38 253.30 4.37%
UK21 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 321 215.00 322 001.30 -0.24% 331 588.30 -3.13%
UK23 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 321 215.00 322 001.30 -0.24% 331 588.30 -3.13%
UK24 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET -73 306.70 -74 976.70 -2.23% -90 172.60 -18.70%
UK26 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 27 775.10 28 041.70 -0.95% 26 230.20 5.89%
UK27 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P 101 081.80 103 018.50 -1.88% 116 402.80 -13.16%
UK28 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET -73 306.70 -74 976.70 -2.23% -90 172.60 -18.70%
UK35 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 27 775.10 28 041.70 -0.95% 26 230.20 5.89%
UK36 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P 101 081.80 103 018.50 -1.88% 116 402.80 -13.16%
UK37 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET - 171 269.20 - 172 009.40 -0.43% - 223 966.10 -23.53%
UK38 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 56 616.90 58 723.80 -3.59% 32 185.80 75.91%
UK39 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 227 886.10 230 733.20 -1.23% 256 151.80 -11.03%
UK40 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -44 174.00 -41 731.60 5.85% -49 528.10 -10.81%
UK41 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 50 823.00 52 855.40 -3.85% 26 504.70 91.75%
UK42 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 94 997.00 94 587.00 0.43% 76 032.80 24.94%
UK43 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET - 127 095.30 - 130 277.80 -2.44% - 174 438.00 -27.14%
UK44 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 5 793.80 5 868.40 -1.27% 5 681.00 1.99%
UK45 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 132 889.10 136 146.20 -2.39% 180 119.00 -26.22%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-NET 2 498.00 3 460.20 -27.81% 2 065.90 20.92%
UK2 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-A 16 490.00 16 380.30 0.67% 15 836.20 4.13%
UK3 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-P 13 992.10 12 920.10 8.30% 13 770.30 1.61%
UK4 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET -1 814.40 - 560.80 223.54% 7.00 -26 020.00%
UK5 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 7.20 7.20 0.00 7.00 2.86%
UK6 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 1 821.60 568.00 220.70% 0.00 -
UK7 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET -1 814.40 - 560.80 223.54% 7.00 -26 020.00%
UK11 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 7.20 7.20 0.00 7.00 2.86%
UK12 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 1 821.60 568.00 220.70% 0.00 -
UK13 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 13 360.70 13 161.90 1.51% 13 670.00 -2.26%
UK17 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 13 360.70 13 161.90 1.51% 13 670.00 -2.26%
UK18 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 1 477.00 1 244.80 18.65% 1 413.90 4.46%
UK20 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 1 477.00 1 244.80 18.65% 1 413.90 4.46%
UK21 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 11 883.60 11 917.10 -0.28% 12 256.10 -3.04%
UK23 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 11 883.60 11 917.10 -0.28% 12 256.10 -3.04%
UK24 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 712.00 -2 774.90 -2.27% -3 332.90 -18.63%
UK26 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 1 027.60 1 037.80 -0.98% 969.50 5.99%
UK27 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P 3 739.60 3 812.70 -1.92% 4 302.50 -13.08%
UK28 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET -2 712.00 -2 774.90 -2.27% -3 332.90 -18.63%
UK35 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 1 027.60 1 037.80 -0.98% 969.50 5.99%
UK36 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P 3 739.60 3 812.70 -1.92% 4 302.50 -13.08%
UK37 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET -6 336.30 -6 366.00 -0.47% -8 278.20 -23.46%
UK38 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 2 094.60 2 173.30 -3.62% 1 189.60 76.08%
UK39 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 8 430.90 8 539.30 -1.27% 9 467.80 -10.95%
UK40 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -1 634.30 -1 544.50 5.81% -1 830.60 -10.72%
UK41 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 1 880.20 1 956.20 -3.88% 979.70 91.92%
UK42 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 3 514.50 3 500.60 0.40% 2 810.30 25.06%
UK43 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET -4 702.00 -4 821.50 -2.48% -6 447.50 -27.07%
UK44 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 214.30 217.20 -1.34% 210.00 2.05%
UK45 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 4 916.40 5 038.70 -2.43% 6 657.50 -26.15%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET - 105 071.10 - 108 485.70 -3.15% - 117 005.60 -10.20%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 19 317.90 19 169.40 0.77% 17 246.20 12.01%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 124 389.00 127 655.10 -2.56% 134 251.90 -7.35%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -32 750.40 -35 913.30 -8.81% -46 024.00 -28.84%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 432.70 3 893.50 13.85% 2 934.50 51.05%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 37 183.00 39 806.80 -6.59% 48 958.50 -24.05%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -30 360.90 -34 747.30 -12.62% -43 466.20 -30.15%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 4 337.20 3 806.70 13.94% 2 934.50 47.80%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 34 698.10 38 554.10 -10.00% 46 400.70 -25.22%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -2 389.50 -1 166.00 104.93% -2 557.80 -6.58%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 95.50 86.70 10.15% 0.00 -
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 2 484.90 1 252.70 98.36% 2 557.80 -2.85%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -73 757.60 -74 076.50 -0.43% -72 720.30 1.43%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 78 323.90 78 642.80 -0.41% 77 286.60 1.34%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -73 757.60 -74 076.50 -0.43% -72 720.30 1.43%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 78 323.90 78 642.80 -0.41% 77 286.60 1.34%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 1 436.80 1 504.20 -4.48% 1 738.60 -17.36%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 10 318.90 10 709.60 -3.65% 9 745.50 5.88%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 8 882.10 9 205.50 -3.51% 8 006.80 10.93%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 1 436.80 1 504.20 -4.48% 1 738.60 -17.36%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 10 318.90 10 709.60 -3.65% 9 745.50 5.88%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 8 882.10 9 205.50 -3.51% 8 006.80 10.93%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -3 887.20 -4 015.00 -3.18% -4 324.70 -10.12%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 714.70 709.50 0.73% 637.50 12.11%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 4 601.90 4 724.50 -2.59% 4 962.20 -7.26%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 211.60 -1 329.10 -8.84% -1 701.10 -28.78%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 164.00 144.10 13.81% 108.50 51.15%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 375.60 1 473.20 -6.62% 1 809.60 -23.98%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 123.20 -1 286.00 -12.66% -1 606.60 -30.09%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 160.50 140.90 13.91% 108.50 47.93%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 283.70 1 426.90 -10.04% 1 715.00 -25.15%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -88.40 -43.20 104.63% -94.50 -6.46%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 3.50 3.20 9.38% 0.00 -
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 91.90 46.40 98.06% 94.50 -2.75%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 728.70 -2 741.50 -0.47% -2 687.90 1.52%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 168.90 169.00 -0.06% 168.80 0.06%
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 2 897.70 2 910.50 -0.44% 2 856.60 1.44%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -2 728.70 -2 741.50 -0.47% -2 687.90 1.52%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 168.90 169.00 -0.06% 168.80 0.06%
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 2 897.70 2 910.50 -0.44% 2 856.60 1.44%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 53.20 55.70 -4.49% 64.30 -17.26%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 381.80 396.40 -3.68% 360.20 6.00%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 328.60 340.70 -3.55% 295.90 11.05%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 53.20 55.70 -4.49% 64.30 -17.26%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 381.80 396.40 -3.68% 360.20 6.00%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 328.60 340.70 -3.55% 295.90 11.05%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -4 156.00 -4 231.30 -1.78% -4 925.10 -15.62%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 764.10 747.70 2.19% 725.90 5.26%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 4 920.10 4 978.90 -1.18% 5 651.00 -12.93%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 295.40 -1 400.70 -7.52% -1 937.30 -33.13%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 175.30 151.90 15.40% 123.50 41.94%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 470.70 1 552.60 -5.28% 2 060.80 -28.63%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 200.90 -1 355.30 -11.39% -1 829.60 -34.36%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 171.60 148.50 15.56% 123.50 38.95%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 372.40 1 503.70 -8.73% 1 953.10 -29.73%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -94.50 -45.50 107.69% - 107.70 -12.26%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 3.80 3.40 11.76% 0.00 -
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 98.30 48.90 101.02% 107.70 -8.73%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 917.40 -2 889.20 0.98% -3 061.00 -4.69%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 180.60 178.10 1.40% 192.20 -6.04%
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 3 098.00 3 067.30 1.00% 3 253.20 -4.77%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -2 917.40 -2 889.20 0.98% -3 061.00 -4.69%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 180.60 178.10 1.40% 192.20 -6.04%
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 3 098.00 3 067.30 1.00% 3 253.20 -4.77%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 56.80 58.70 -3.24% 73.20 -22.40%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 408.20 417.70 -2.27% 410.20 -0.49%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 351.30 359.00 -2.14% 337.00 4.24%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 56.80 58.70 -3.24% 73.20 -22.40%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 408.20 417.70 -2.27% 410.20 -0.49%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 351.30 359.00 -2.14% 337.00 4.24%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 655 809.00 3 528 079.10 31.96% 3 231 252.70 44.09%
UK2 ZZ-Krátkodobá 2 480 049.80 1 698 458.80 46.02% 1 437 374.00 72.54%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 1 303 080.60 739 859.50 76.13% 563 505.20 131.25%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 311 683.70 196 478.10 58.64% 169 124.70 84.29%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 626 476.50 533 624.70 17.40% 490 649.20 27.68%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 195 228.80 180 736.90 8.02% 159 687.40 22.26%
UK7 ZZ-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 43 580.20 47 759.60 -8.75% 54 407.50 -19.90%
UK8 ZZ-Dlouhodobá 2 175 759.30 1 829 620.30 18.92% 1 793 878.70 21.29%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 141 138.00 116 430.90 21.22% 95 830.60 47.28%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 1 311 016.20 999 452.90 31.17% 918 342.50 42.76%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 617 146.80 610 819.40 1.04% 669 892.20 -7.87%
UK12 ZZ-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 3 199.70 3 094.60 3.40% 3 354.60 -4.62%
UK13 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 103 258.50 99 822.50 3.44% 106 458.80 -3.01%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 131 446.10 85 726.10 53.33% 73 272.10 79.39%
UK2 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 131 446.10 85 726.10 53.33% 73 272.10 79.39%
UK3 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - NET 383.50 363.90 5.39% 391.70 -2.09%
UK4 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - A 383.50 363.90 5.39% 391.70 -2.09%
UK5 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - NET 621.70 612.70 1.47% 644.10 -3.48%
UK6 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - A 621.70 612.70 1.47% 644.10 -3.48%
UK7 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - NET 465.00 458.20 1.48% 496.20 -6.29%
UK8 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - A 465.00 458.20 1.48% 496.20 -6.29%
UK9 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - NET 129 975.90 84 291.30 54.20% 71 740.10 81.18%
UK10 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - A 129 975.90 84 291.30 54.20% 71 740.10 81.18%
UK11 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - NET 44 612.70 23 730.90 87.99% 6 889.40 547.56%
UK12 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - A 44 612.70 23 730.90 87.99% 6 889.40 547.56%
UK13 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - NET 78 640.50 59 091.70 33.08% 62 111.50 26.61%
UK14 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - A 78 640.50 59 091.70 33.08% 62 111.50 26.61%
UK15 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - NET 6 722.70 1 468.70 357.73% 2 739.20 145.43%
UK18 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - A 6 722.70 1 468.70 357.73% 2 739.20 145.43%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 184 155.10 137 606.00 33.83% 136 012.70 35.40%
UK2 ZZ-Krátkodobá 98 095.50 66 245.10 48.08% 60 503.20 62.13%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Centrální banka (S.121) 4 289.70 2 963.60 44.75% 438.00 879.38%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 61 119.20 35 436.10 72.48% 30 804.20 98.41%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Vládní instituce (S.13) 1 780.70 189.10 841.67% 1 513.40 17.66%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Ostatní sektory 30 905.90 27 656.40 11.75% 27 747.60 11.38%
UK7 ZZ-Dlouhodobá 86 059.60 71 360.80 20.60% 75 509.50 13.97%
UK8 ZZ-Dlouhodobá-Centrální banka (S.121) 1 061.00 1 045.60 1.47% 1 099.20 -3.48%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 8 629.20 7 350.30 17.40% 6 973.80 23.74%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Vládní instituce (S.13) 46 122.30 33 609.70 37.23% 33 430.10 37.97%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní sektory 30 247.20 29 355.30 3.04% 34 006.40 -11.05%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 655 809.00 3 528 079.10 31.96% 3 231 252.70 44.09%
UK2 ZZ-Krátkodobá 2 480 049.80 1 698 458.80 46.02% 1 437 374.00 72.54%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Centrální banka (S.121) 108 453.40 75 983.10 42.73% 10 405.20 942.30%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 1 545 214.90 908 546.00 70.08% 731 815.10 111.15%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Vládní instituce (S.13) 45 019.10 4 848.40 828.54% 35 954.40 25.21%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Ostatní sektory 781 362.40 709 081.30 10.19% 659 199.30 18.53%
UK7 ZZ-Dlouhodobá 2 175 759.30 1 829 620.30 18.92% 1 793 878.70 21.29%
UK8 ZZ-Dlouhodobá-Centrální banka (S.121) 26 824.10 26 806.90 0.06% 26 113.30 2.72%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 218 162.20 188 454.40 15.76% 165 676.80 31.68%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Vládní instituce (S.13) 1 166 062.80 861 718.90 35.32% 794 199.40 46.82%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní sektory 764 710.20 752 640.10 1.60% 807 889.10 -5.34%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet 94 545.30 - - 109 900.80 -13.97%
UK2 Kapitálový účet 877.40 - - 18 502.00 -95.26%
UK3 Finanční účet 39 816.70 - - 131 172.00 -69.65%
UK4 Rezervní aktiva - změna 1 119 200.50 - - 150 883.20 641.77%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 544 092.30 - - 4 831 847.00 35.44%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 761 055.90 - - 6 197 230.80 25.23%
UK7 Saldo investiční pozice -1 216 963.60 - - -1 365 383.80 -10.87%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 273 713.90 3 355 256.90 -2.43% 1 822 580.00 79.62%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 655 809.00 - - 3 231 252.70 44.09%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET - 880 106.20 - 294 061.70 199.29% - 138 738.50 534.36%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 1 314 409.40 1 269 549.50 3.53% 1 243 173.60 5.73%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 2 194 515.50 1 563 611.10 40.35% 1 381 912.10 58.80%
UK4 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?NET 93 127.70 93 465.60 -0.36% 91 485.40 1.80%
UK5 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?A 93 127.70 93 465.60 -0.36% 91 485.40 1.80%
UK6 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?NET -1 006 015.00 - 432 753.10 132.47% - 221 568.90 354.04%
UK8 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?A 438 203.60 423 537.30 3.46% 437 766.90 0.10%
UK9 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?P 1 444 218.60 856 290.40 68.66% 659 335.80 119.04%
UK10 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?NET 67 520.40 93 494.60 -27.78% 55 892.50 20.80%
UK11 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?A 445 726.00 442 594.90 0.71% 428 447.20 4.03%
UK12 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?P 378 205.60 349 100.20 8.34% 372 554.70 1.52%
UK13 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?NET 15 053.50 16 190.60 -7.02% 11 260.30 33.69%
UK14 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?A 37 503.20 36 117.60 3.84% 37 874.70 -0.98%
UK15 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?P 22 449.70 19 927.00 12.66% 26 614.40 -15.65%
UK16 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?NET 82 102.60 70 833.20 15.91% 67 311.10 21.97%
UK17 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?A 280 531.10 254 664.70 10.16% 230 353.20 21.78%
UK18 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?P 198 428.50 183 831.50 7.94% 163 042.10 21.70%
UK19 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?NET 80 863.90 69 490.00 16.37% 66 117.30 22.30%
UK20 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?A 276 092.70 250 226.90 10.34% 225 804.70 22.27%
UK21 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?P 195 228.80 180 736.90 8.02% 159 687.40 22.26%
UK22 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?NET 1 238.70 1 343.20 -7.78% 1 193.90 3.75%
UK23 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?A 4 438.40 4 437.80 0.01% 4 548.50 -2.42%
UK24 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?P 3 199.70 3 094.60 3.40% 3 354.60 -4.62%
UK25 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?NET - 105 071.10 - 108 485.70 -3.15% - 117 005.60 -10.20%
UK26 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?A 19 317.90 19 169.40 0.77% 17 246.20 12.01%
UK27 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?P 124 389.00 127 655.10 -2.56% 134 251.90 -7.35%
UK28 4.7 ? OI ? Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (AF12) ? NET -26 824.10 -26 806.90 0.06% -26 113.30 2.72%
UK29 4.7 ? OI ? Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (AF12) ? P 26 824.10 26 806.90 0.06% 26 113.30 2.72%

Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET - 880 106.20 - 294 061.70 199.29% - 138 738.50 534.36%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 1 314 409.40 1 269 549.50 3.53% 1 243 173.60 5.73%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 2 194 515.50 1 563 611.10 40.35% 1 381 912.10 58.80%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET - 129 249.70 -91 503.00 41.25% -27 522.40 369.62%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 6 027.90 11 287.00 -46.59% 7 615.90 -20.85%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 135 277.50 102 790.10 31.61% 35 138.40 284.98%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 841 690.40 - 264 394.90 218.35% - 108 905.40 672.86%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 580 495.60 571 067.60 1.65% 590 363.80 -1.67%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 422 185.90 835 462.60 70.23% 699 269.20 103.38%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -57 960.10 -60 107.80 -3.57% -75 785.40 -23.52%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 121 445.60 121 553.50 -0.09% 117 904.00 3.00%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 179 405.70 181 661.30 -1.24% 193 689.40 -7.37%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 148 793.90 121 944.10 22.02% 73 474.70 102.51%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 606 440.40 565 641.30 7.21% 527 289.90 15.01%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 457 646.50 443 697.20 3.14% 453 815.20 0.84%

Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET -32 560.30 -10 883.10 199.18% -5 128.00 534.95%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 48 627.80 46 985.50 3.50% 45 949.90 5.83%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 81 188.10 57 868.70 40.30% 51 077.90 58.95%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET -4 781.70 -3 386.50 41.20% -1 017.30 370.04%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 223.00 417.70 -46.61% 281.50 -20.78%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 5 004.70 3 804.20 31.56% 1 298.80 285.33%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -31 139.10 -9 785.20 218.23% -4 025.30 673.58%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 21 476.00 21 135.00 1.61% 21 820.90 -1.58%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 52 615.10 30 920.20 70.16% 25 846.20 103.57%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -2 144.30 -2 224.60 -3.61% -2 801.20 -23.45%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 4 493.00 4 498.60 -0.12% 4 357.90 3.10%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 6 637.30 6 723.20 -1.28% 7 159.10 -7.29%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 5 504.80 4 513.10 21.97% 2 715.80 102.70%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 22 435.80 20 934.20 7.17% 19 489.60 15.12%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 16 931.10 16 421.10 3.11% 16 773.80 0.94%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů