Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.50 8.00% 0.50 440.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 1.90 15.79%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.80 4.00 -5.00% 5.20 -26.92%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.29 -0.33 -12.12% -0.50 -42.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 190 322.00 168 009.00 13.28% 173 551.00 9.66%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.46 0.43 6.98% 0.29 58.62%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 219 584.60 3 241 357.90 -0.67% 1 983 209.30 62.34%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 273 118.00 239 769.00 13.91% 262 624.00 4.00%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 257 529.00 232 730.00 10.66% 246 420.00 4.51%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 15 589.00 7 039.00 121.47% 16 204.00 -3.80%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.04 1.94 5.15% 1.58 29.11%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.10 2.11 -0.47% 2.03 3.45%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.58 9.46 1.27% 10.62 -9.79%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 105.80 103.30 2.42% 113.90 -7.11%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 101.90 101.80 0.10% 97.60 4.41%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 103.70 102.50 1.17% 111.60 -7.08%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 346.00 27 892.00 5.21% 27 272.00 7.60%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 990.60 3 952.60 0.96% 3 930.00 1.54%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 498.00 6 525.00 30.24% 7 319.00 16.11%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 982.00 5 810.00 20.17% 6 061.00 15.20%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 27 557.00 -28 961.00 - 195.15% -28 961.00 - 195.15%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 908 524.00 1 887 429.00 1.12% 1 887 429.00 1.12%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 967.00 1 916 390.00 -1.85% 1 916 390.00 -1.85%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 112.30 112.40 -0.09% - -
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) - 110.80 - 109.70 -

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Závazky, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 9 653 393.00 9 528 253.00 1.31% 9 341 286.00 3.34%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 323 710.00 338 052.00 -4.24% 327 543.00 -1.17%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 12 573.00 16 158.00 -22.19% 10 575.00 18.89%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 311 137.00 321 894.00 -3.34% 316 968.00 -1.84%
UK5 Půjčky (AF.4) 2 490 284.00 2 463 329.00 1.09% 2 357 607.00 5.63%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 935 227.00 917 780.00 1.90% 861 701.00 8.53%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 555 057.00 1 545 549.00 0.62% 1 495 906.00 3.95%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 4 168 193.00 4 090 228.00 1.91% 4 056 332.00 2.76%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 4 168 193.00 4 090 228.00 1.91% 4 056 332.00 2.76%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 398 823.00 409 202.00 -2.54% 367 690.00 8.47%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 2 755 637.00 2 663 398.00 3.46% 2 685 368.00 2.62%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 1 013 733.00 1 017 628.00 -0.38% 1 003 274.00 1.04%
UK13 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 33 442.00 32 633.00 2.48% 42 041.00 -20.45%
UK14 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 637 764.00 2 604 011.00 1.30% 2 557 763.00 3.13%
UK15 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 1 743 205.00 1 758 204.00 -0.85% 1 704 230.00 2.29%
UK16 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 894 559.00 845 807.00 5.76% 853 533.00 4.81%
UK17 Čistá finanční aktiva -3 140 981.00 -3 102 383.00 1.24% -3 173 618.00 -1.03%

Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 12 360.00 28 138.00 -56.07% 13 335.00 -7.31%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) -34.00 -9.00 277.78% -15.00 126.67%
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) -34.00 -9.00 277.78% -15.00 126.67%
UK5 Půjčky (F.4) -1 281.00 6 365.00 - 120.13% 1 423.00 - 190.02%
UK6 Krátkodobé (F.41) -1 647.00 8 282.00 - 119.89% 365.00 - 551.23%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 366.00 -1 917.00 - 119.09% 1 058.00 -65.41%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 14 984.00 19 440.00 -22.92% 9 435.00 58.81%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - - -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - - -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 14 984.00 19 440.00 -22.92% 9 435.00 58.81%
UK14 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -49.00 - 108.00 -54.63% - 119.00 -58.82%
UK19 Ostatní pohledávky (F.8) -1 260.00 2 450.00 - 151.43% 2 611.00 - 148.26%
UK20 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -1 317.00 2 518.00 - 152.30% 2 599.00 - 150.67%
UK21 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 57.00 -68.00 - 183.82% 12.00 375.00%
UK22 Čisté finanční transakce 809.00 -7 221.00 - 111.20% -9 119.00 - 108.87%

Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 542 004.00 558 166.00 -2.90% 542 098.00 -0.02%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 641.00 651.00 -1.54% 653.00 -1.84%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 641.00 651.00 -1.54% 653.00 -1.84%
UK5 Půjčky (AF.4) 9 574.00 13 968.00 -31.46% 3 125.00 206.37%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 9 574.00 12 452.00 -23.11% 2 550.00 275.45%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 1 516.00 - 575.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 78 768.00 82 103.00 -4.06% 75 210.00 4.73%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 78 768.00 82 103.00 -4.06% 75 210.00 4.73%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 78 768.00 82 103.00 -4.06% 75 210.00 4.73%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 409 562.00 414 097.00 -1.10% 418 207.00 -2.07%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 128 517.00 130 174.00 -1.27% 135 919.00 -5.45%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 045.00 283 923.00 -1.01% 282 288.00 -0.44%
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 678.00 2 995.00 -43.97% 4 293.00 -60.91%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 41 781.00 44 352.00 -5.80% 40 610.00 2.88%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 19 501.00 20 673.00 -5.67% 18 919.00 3.08%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 22 280.00 23 679.00 -5.91% 21 691.00 2.72%
UK21 Čistá finanční aktiva 5 565.00 -11 368.00 - 148.95% -42 344.00 - 113.14%

Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -10 905.00 15 844.00 - 168.83% 1 448.00 - 853.11%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) -11.00 -3.00 266.67% -37.00 -70.27%
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) -11.00 -3.00 266.67% -37.00 -70.27%
UK5 Půjčky (F.4) -4 166.00 12 391.00 - 133.62% 863.00 - 582.73%
UK6 Krátkodobé (F.41) -2 650.00 10 901.00 - 124.31% 863.00 - 407.07%
UK7 Dlouhodobé (F.42) -1 516.00 1 490.00 - 201.74% 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 0.00 -55.00 - 0.00 -
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 -55.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 -55.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -4 535.00 3 426.00 - 232.37% 3 022.00 - 250.07%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -1 657.00 3 097.00 - 153.50% 3 144.00 - 152.70%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -2 878.00 329.00 - 974.77% - 122.00 2 259.02%
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -12.00 - 181.00 -93.37% - 108.00 -88.89%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) -2 181.00 266.00 - 919.92% -2 292.00 -4.84%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -1 040.00 1 003.00 - 203.69% -2 794.00 -62.78%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -1 141.00 - 737.00 54.82% 502.00 - 327.29%
UK21 Čisté finanční transakce 14 184.00 30 271.00 -53.14% -3 503.00 - 504.91%

Závazky, stavy, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 446 473.00 424 171.00 5.26% 387 780.00 15.14%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (AF.4) 16 866.00 9 946.00 69.58% 18.00 93 600.00%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 16 866.00 9 946.00 69.58% 18.00 93 600.00%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 11 569.00 13 857.00 -16.51% 12 551.00 -7.82%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 11 569.00 13 857.00 -16.51% 12 551.00 -7.82%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (AF.519) 11 569.00 13 857.00 -16.51% 12 551.00 -7.82%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 398 735.00 389 369.00 2.41% 370 065.00 7.75%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 398 735.00 389 369.00 2.41% 370 065.00 7.75%
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 406.00 2 081.00 -32.44% 3 124.00 -54.99%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 17 897.00 8 918.00 100.68% 2 022.00 785.11%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 141.00 155.00 -9.03% 130.00 8.46%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 17 756.00 8 763.00 102.62% 1 892.00 838.48%
UK21 Čistá finanční aktiva -32 600.00 -25 698.00 26.86% 3 724.00 - 975.40%

Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -2 348.00 1 144.00 - 305.24% -1 908.00 23.06%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 259.00 7.00 3 600.00% 146.00 77.40%
UK6 Krátkodobé (F.41) 238.00 4.00 5 850.00% 4.00 5 850.00%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 21.00 3.00 600.00% 142.00 -85.21%
UK12 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Ostatní pohledávky (F.8) -2 607.00 1 137.00 - 329.29% -2 054.00 26.92%
UK14 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 2 192.00 3 709.00 -40.90% -1 294.00 - 269.40%
UK15 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -4 799.00 -2 572.00 86.59% - 760.00 531.45%
UK16 Čisté finanční transakce 4 711.00 - 435.00 -1 182.99% 926.00 408.75%

Závazky, transakce, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 7 039.00 1 157 355.00 -99.39% 113 012.00 -93.77%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) - 204 848.00 644 963.00 - 131.76% 81 637.00 - 350.93%
UK6 Oběživo (F.21) -1 050.00 547.00 - 291.96% 143.00 - 834.27%
UK7 Vklady (F.22+F.29) - 203 798.00 644 416.00 - 131.63% 81 494.00 - 350.08%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 240 725.00 508 708.00 - 147.32% 57 000.00 - 522.32%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 36 927.00 135 708.00 -72.79% 24 494.00 50.76%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 193 394.00 405 108.00 -52.26% 41 298.00 368.29%
UK11 Krátkodobé (F.31) 100 265.00 80 391.00 24.72% 418.00 23 886.84%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 93 129.00 324 717.00 -71.32% 40 880.00 127.81%
UK13 Půjčky (F.4) 8 172.00 -17 672.00 - 146.24% -4 102.00 - 299.22%
UK14 Krátkodobé (F.41) 8 567.00 -23 247.00 - 136.85% -4 226.00 - 302.72%
UK15 Dlouhodobé (F.42) - 395.00 5 575.00 - 107.09% 124.00 - 418.55%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 22 196.00 86 167.00 -74.24% 18 824.00 17.91%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 12 059.00 88 022.00 -86.30% 12 692.00 -4.99%
UK18 Kotované akcie (F.511) 20 403.00 70 561.00 -71.08% 11 749.00 73.66%
UK19 Nekotované akcie (F.512) -4 178.00 2 288.00 - 282.60% 5 052.00 - 182.70%
UK20 Jiné účasti (F.519) -4 166.00 15 173.00 - 127.46% -4 109.00 1.39%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 10 137.00 -1 855.00 - 646.47% 6 132.00 65.31%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) - 259.00 1 385.00 - 118.70% 24.00 -1 179.17%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 259.00 1 385.00 - 118.70% 24.00 -1 179.17%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -12 020.00 -4 750.00 153.05% -5 957.00 101.78%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 404.00 42 154.00 -99.04% -18 712.00 - 102.16%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 986.00 43 111.00 -97.71% -18 948.00 - 105.20%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 582.00 - 957.00 -39.18% 236.00 - 346.61%
UK30 Čisté finanční transakce 148 374.00 -77 253.00 - 292.06% -33 080.00 - 548.53%

Závazky, transakce, Mistní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem - 291.00 17 085.00 - 101.70% 1 156.00 - 125.17%
UK6 Dluhové cenné papíry (F.3) -2 640.00 - 117.00 2 156.41% 1 282.00 - 305.93%
UK7 Krátkodobé (F.31) -6.00 - 136.00 -95.59% - 207.00 -97.10%
UK8 Dlouhodobé (F.32) -49.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Půjčky (F.4) -1 748.00 -2 533.00 -30.99% -4 230.00 -58.68%
UK10 Krátkodobé (F.41) 338.00 - 248.00 - 236.29% - 362.00 - 193.37%
UK11 Dlouhodobé (F.42) -2 086.00 -2 285.00 -8.71% -3 868.00 -46.07%
UK12 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - -9.00 -
UK13 Ostatní pohledávky (F.8) 3 227.00 19 735.00 -83.65% 4 113.00 -21.54%
UK14 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 860.00 20 932.00 -95.89% 697.00 23.39%
UK15 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 2 367.00 -1 197.00 - 297.74% 3 416.00 -30.71%
UK16 Čisté finanční transakce 40 671.00 24 323.00 67.21% 19 865.00 104.74%

Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 249 174.00 1 250 783.00 -0.13% 1 059 921.00 17.86%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 134 115.00 122 387.00 9.58% 81 820.00 63.91%
UK3 Oběživo (AF.21) 2 447.00 1 768.00 38.40% 1 896.00 29.06%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 131 668.00 120 619.00 9.16% 79 924.00 64.74%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 63 607.00 65 307.00 -2.60% 49 392.00 28.78%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 68 061.00 55 312.00 23.05% 30 532.00 122.92%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 17 193.00 27 017.00 -36.36% 45 750.00 -62.42%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 2 244.00 4 267.00 -47.41% 4 861.00 -53.84%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 14 949.00 22 750.00 -34.29% 40 889.00 -63.44%
UK10 Půjčky (AF.4) 499 475.00 508 299.00 -1.74% 409 828.00 21.87%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 192 183.00 188 597.00 1.90% 156 048.00 23.16%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 307 292.00 319 702.00 -3.88% 253 780.00 21.09%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 454 895.00 446 041.00 1.99% 333 871.00 36.25%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 448 295.00 438 997.00 2.12% 323 048.00 38.77%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 4 807.00 4 995.00 -3.76% 4 542.00 5.83%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 391 295.00 378 106.00 3.49% 266 030.00 47.09%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 52 193.00 55 896.00 -6.62% 52 476.00 -0.54%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 6 600.00 7 044.00 -6.30% 10 823.00 -39.02%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 5 923.00 5 932.00 -0.15% 5 538.00 6.95%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 5 923.00 5 932.00 -0.15% 5 538.00 6.95%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 3 007.00 2 937.00 2.38% 2 751.00 9.31%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 134 566.00 138 170.00 -2.61% 180 363.00 -25.39%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 69 232.00 93 582.00 -26.02% 94 819.00 -26.98%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 65 334.00 44 588.00 46.53% 85 544.00 -23.63%

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem - 924.00 119 623.00 - 100.77% 67 198.00 - 101.38%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 12 294.00 50 713.00 -75.76% -5 985.00 - 305.41%
UK3 Oběživo (F.21) 720.00 - 332.00 - 316.87% -55.00 -1 409.09%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 11 574.00 51 045.00 -77.33% -5 930.00 - 295.18%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) -1 398.00 22 369.00 - 106.25% 1 750.00 - 179.89%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 12 972.00 28 676.00 -54.76% -7 680.00 - 268.91%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -9 822.00 24 076.00 - 140.80% -2 023.00 385.52%
UK8 Krátkodobé (F.31) -2 023.00 2 911.00 - 169.50% 315.00 - 742.22%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -7 799.00 21 165.00 - 136.85% -2 338.00 233.58%
UK10 Půjčky (F.4) -3 576.00 61 269.00 - 105.84% -3 397.00 5.27%
UK11 Krátkodobé (F.41) 7 835.00 9 058.00 -13.50% 9 951.00 -21.26%
UK12 Dlouhodobé (F.42) -11 411.00 52 211.00 - 121.86% -13 348.00 -14.51%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 3 777.00 5 148.00 -26.63% 13 185.00 -71.35%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 4 047.00 4 816.00 -15.97% 12 799.00 -68.38%
UK15 Kotované akcie (F.511) -21.00 919.00 - 102.28% 362.00 - 105.80%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 7 771.00 5 659.00 37.32% 5 502.00 41.24%
UK17 Jiné účasti (F.519) -3 703.00 -1 762.00 110.16% 6 935.00 - 153.40%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) - 270.00 332.00 - 181.33% 386.00 - 169.95%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -9.00 270.00 - 103.33% 151.00 - 105.96%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -9.00 270.00 - 103.33% 151.00 - 105.96%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -36.00 -35.00 2.86% -11.00 227.27%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -3 552.00 -21 818.00 -83.72% 65 278.00 - 105.44%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -24 298.00 8 409.00 - 388.95% 28 673.00 - 184.74%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 20 746.00 -30 227.00 - 168.63% 36 605.00 -43.32%

Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 16 690.00 26 210.00 -36.32% 9 018.00 85.07%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 6 658.00 21 423.00 -68.92% 294.00 2 164.63%
UK3 Oběživo (F.21) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 6 658.00 21 423.00 -68.92% 294.00 2 164.63%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 12 351.00 8 090.00 52.67% 1 293.00 855.22%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -5 693.00 13 333.00 - 142.70% - 999.00 469.87%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 7 874.00 3 601.00 118.66% 8 975.00 -12.27%
UK8 Krátkodobé (F.31) - 680.00 957.00 - 171.06% -2 453.00 -72.28%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 8 554.00 2 644.00 223.52% 11 428.00 -25.15%
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 -8.00 - 5.00 -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 -8.00 - 5.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 514.00 203.00 153.20% 284.00 80.99%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 223.00 -32.00 - 796.88% 42.00 430.95%
UK15 Kotované akcie (F.511) 252.00 -25.00 -1 108.00% 44.00 472.73%
UK16 Nekotované akcie (F.512) -29.00 -7.00 314.29% -2.00 1 350.00%
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 291.00 235.00 23.83% 242.00 20.25%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - -1.00 -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - -1.00 -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -56.00 -8.00 600.00% -4.00 1 300.00%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 1 700.00 999.00 70.17% - 535.00 - 417.76%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 282.00 99.00 - 384.85% 429.00 - 165.73%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 1 982.00 900.00 120.22% - 964.00 - 305.60%

Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 618 834.00 585 282.00 5.73% 577 003.00 7.25%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 245 699.00 229 102.00 7.24% 207 179.00 18.59%
UK3 Oběživo (AF.21) 773.00 795.00 -2.77% 1 006.00 -23.16%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 244 926.00 228 307.00 7.28% 206 173.00 18.80%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 219 354.00 203 295.00 7.90% 186 126.00 17.85%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 25 572.00 25 012.00 2.24% 20 047.00 27.56%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 4 396.00 9 739.00 -54.86% 19 646.00 -77.62%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 402.00 4 170.00 -90.36% 10 385.00 -96.13%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 3 994.00 5 569.00 -28.28% 9 261.00 -56.87%
UK10 Půjčky (AF.4) 34 994.00 23 461.00 49.16% 24 126.00 45.05%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 32 507.00 21 012.00 54.71% 22 982.00 41.45%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 2 487.00 2 449.00 1.55% 1 144.00 117.40%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 254 289.00 252 344.00 0.77% 248 112.00 2.49%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 253 103.00 251 284.00 0.72% 247 550.00 2.24%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 2 749.00 2 484.00 10.67% 2 201.00 24.90%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 236 339.00 234 874.00 0.62% 230 418.00 2.57%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 14 015.00 13 926.00 0.64% 14 931.00 -6.13%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 1 186.00 1 060.00 11.89% 562.00 111.03%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1 255.00 1 266.00 -0.87% 1 176.00 6.72%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 1 255.00 1 266.00 -0.87% 1 176.00 6.72%
UK21 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 20.00 -
UK22 Ostatní pohledávky (AF.8) 78 201.00 69 370.00 12.73% 76 744.00 1.90%
UK23 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 33 392.00 29 884.00 11.74% 35 615.00 -6.24%
UK24 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 44 809.00 39 486.00 13.48% 41 129.00 8.95%

Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 40 380.00 41 408.00 -2.48% 21 021.00 92.09%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 17 601.00 35 431.00 -50.32% 15 161.00 16.09%
UK3 Oběživo (F.21) -22.00 200.00 - 111.00% 229.00 - 109.61%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 17 623.00 35 231.00 -49.98% 14 932.00 18.02%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 16 954.00 31 682.00 -46.49% 13 536.00 25.25%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 669.00 3 549.00 -81.15% 1 396.00 -52.08%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -5 367.00 801.00 - 770.04% -3 677.00 45.96%
UK8 Krátkodobé (F.31) -3 768.00 1 669.00 - 325.76% -3 279.00 14.91%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -1 599.00 - 868.00 84.22% - 398.00 301.76%
UK10 Půjčky (F.4) 11 533.00 -6 847.00 - 268.44% 9 992.00 15.42%
UK11 Krátkodobé (F.41) 11 495.00 -6 873.00 - 267.25% 11 588.00 -0.80%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 38.00 26.00 46.15% -1 596.00 - 102.38%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 7 793.00 7 942.00 -1.88% 1 008.00 673.12%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 7 653.00 7 986.00 -4.17% 1 117.00 585.14%
UK15 Kotované akcie (F.511) 0.00 320.00 - 71.00 -
UK16 Nekotované akcie (F.512) 7 564.00 7 667.00 -1.34% 759.00 896.57%
UK17 Jiné účasti (F.519) 89.00 -1.00 -9 000.00% 287.00 -68.99%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 140.00 -44.00 - 418.18% - 109.00 - 228.44%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -11.00 194.00 - 105.67% -59.00 -81.36%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -11.00 194.00 - 105.67% -59.00 -81.36%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 8 831.00 3 887.00 127.19% -1 404.00 - 728.99%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 3 508.00 4 873.00 -28.01% - 554.00 - 733.21%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 5 323.00 - 986.00 - 639.86% - 850.00 - 726.24%

Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 698 830.00 6 689 433.00 0.14% 5 439 830.00 23.14%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 903.00 26 824.00 -7.16% 26 665.00 -6.61%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 903.00 26 824.00 -7.16% 26 665.00 -6.61%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 1 429 289.00 1 430 730.00 -0.10% 634 773.00 125.17%
UK6 Oběživo (AF.21) 8 465.00 9 675.00 -12.51% 8 285.00 2.17%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 1 420 824.00 1 421 055.00 -0.02% 626 488.00 126.79%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 399 801.00 422 240.00 -5.31% 242 943.00 64.57%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 1 021 023.00 998 815.00 2.22% 383 545.00 166.21%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 447 691.00 1 413 933.00 2.39% 1 139 516.00 27.04%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 415 982.00 331 130.00 25.62% 199 815.00 108.18%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 1 031 709.00 1 082 803.00 -4.72% 939 701.00 9.79%
UK13 Půjčky (AF.4) 1 050 420.00 1 044 316.00 0.58% 1 021 991.00 2.78%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 396 914.00 383 764.00 3.43% 333 672.00 18.95%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 653 506.00 660 552.00 -1.07% 688 319.00 -5.06%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 2 197 505.00 2 197 569.00 -0.00% 2 059 860.00 6.68%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 2 177 424.00 2 176 608.00 0.04% 2 046 017.00 6.42%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 396 909.00 408 785.00 -2.91% 372 008.00 6.69%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 1 374 743.00 1 364 208.00 0.77% 1 268 288.00 8.39%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 405 772.00 403 615.00 0.53% 405 721.00 0.01%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 20 081.00 20 961.00 -4.20% 13 843.00 45.06%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 22 626.00 23 348.00 -3.09% 27 571.00 -17.94%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 16 918.00 17 531.00 -3.50% 15 990.00 5.80%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 4 802.00 4 919.00 -2.38% 10 742.00 -55.30%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 906.00 898.00 0.89% 839.00 7.99%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 63 122.00 60 103.00 5.02% 90 658.00 -30.37%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 463 274.00 492 610.00 -5.96% 438 796.00 5.58%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 379 180.00 404 718.00 -6.31% 348 828.00 8.70%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 84 094.00 87 892.00 -4.32% 89 968.00 -6.53%

Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 113 896.00 39 457.00 188.66% 28 273.00 302.84%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 4 787.00 50 909.00 -90.60% 39 397.00 -87.85%
UK3 Oběživo (F.21) 1 374.00 1 612.00 -14.76% 3 040.00 -54.80%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 3 413.00 49 297.00 -93.08% 36 357.00 -90.61%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) -5 364.00 42 215.00 - 112.71% 43 874.00 - 112.23%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 8 777.00 7 082.00 23.93% -7 517.00 - 216.76%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 10 115.00 -6 885.00 - 246.91% -18 135.00 - 155.78%
UK8 Krátkodobé (F.31) -1 502.00 -1 369.00 9.72% -19 545.00 -92.32%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 11 617.00 -5 516.00 - 310.61% 1 410.00 723.90%
UK10 Půjčky (F.4) 55 081.00 -83 884.00 - 165.66% 40 816.00 34.95%
UK11 Krátkodobé (F.4) 33 038.00 -67 202.00 - 149.16% -42 506.00 - 177.73%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 22 043.00 -16 682.00 - 232.14% 83 322.00 -73.54%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -13 576.00 20 680.00 - 165.65% -28 558.00 -52.46%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -9 383.00 15 018.00 - 162.48% -26 149.00 -64.12%
UK15 Kotované akcie (F.511) 7 517.00 3 707.00 102.78% 336.00 2 137.20%
UK16 Nekotované akcie (F.512) -10 103.00 -4 984.00 102.71% -7 831.00 29.01%
UK17 Jiné účasti (F.519) -6 797.00 16 295.00 - 141.71% -18 654.00 -63.56%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -4 193.00 5 662.00 - 174.06% -2 409.00 74.06%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 294.00 2 159.00 -86.38% 555.00 -47.03%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 294.00 2 159.00 -86.38% 555.00 -47.03%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -3 135.00 -2 593.00 20.90% -3 970.00 -21.03%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 60 330.00 59 071.00 2.13% -1 832.00 -3 393.12%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 50 816.00 9 382.00 441.63% 5 257.00 866.63%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 9 514.00 49 689.00 -80.85% -7 089.00 - 234.21%

Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 10 272 486.00 10 319 807.00 -0.46% 7 653 367.00 34.22%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 23 328.00 25 414.00 -8.21% 25 882.00 -9.87%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 8 738.00 9 696.00 -9.88% 10 257.00 -14.81%
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 14 590.00 15 718.00 -7.18% 15 625.00 -6.62%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 3 699 818.00 3 919 640.00 -5.61% 1 722 034.00 114.85%
UK6 Oběživo (AF.21) 45 234.00 50 001.00 -9.53% 41 884.00 8.00%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 3 654 584.00 3 869 639.00 -5.56% 1 680 150.00 117.52%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 1 140 248.00 1 389 819.00 -17.96% 428 743.00 165.95%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 514 336.00 2 479 820.00 1.39% 1 251 407.00 100.92%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 2 878 232.00 2 739 476.00 5.07% 2 456 125.00 17.19%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 281 671.00 185 139.00 52.14% 232 982.00 20.90%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 596 561.00 2 554 337.00 1.65% 2 223 143.00 16.80%
UK13 Půjčky (AF.4) 3 132 984.00 3 099 900.00 1.07% 2 963 457.00 5.72%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 413 854.00 411 737.00 0.51% 395 055.00 4.76%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 719 130.00 2 688 163.00 1.15% 2 568 402.00 5.87%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 385 858.00 380 480.00 1.41% 287 558.00 34.18%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 370 513.00 364 215.00 1.73% 269 820.00 37.32%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 261 269.00 257 966.00 1.28% 169 153.00 54.46%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 90 211.00 86 485.00 4.31% 76 765.00 17.52%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 19 033.00 19 764.00 -3.70% 23 902.00 -20.37%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 15 345.00 16 265.00 -5.66% 17 738.00 -13.49%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 18 062.00 20 282.00 -10.95% 26 857.00 -32.75%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 18 062.00 20 282.00 -10.95% 26 857.00 -32.75%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 97 917.00 93 597.00 4.62% 129 533.00 -24.41%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 36 287.00 41 018.00 -11.53% 41 921.00 -13.44%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 20 583.00 24 856.00 -17.19% 25 305.00 -18.66%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 15 704.00 16 162.00 -2.83% 16 616.00 -5.49%

Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 27 373.00 206 308.00 -86.73% -15 460.00 - 277.06%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 22 068.00 182 628.00 -87.92% 10 223.00 115.87%
UK3 Oběživo (F.21) - 658.00 843.00 - 178.05% 10.00 -6 680.00%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 22 726.00 181 785.00 -87.50% 10 213.00 122.52%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 27 738.00 151 966.00 -81.75% 140 346.00 -80.24%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -5 012.00 29 819.00 - 116.81% - 130 133.00 -96.15%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -7 746.00 36 438.00 - 121.26% -2 578.00 200.47%
UK8 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 2.00 -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -7 746.00 36 438.00 - 121.26% -2 580.00 200.23%
UK10 Půjčky (F.4) -3 523.00 3 357.00 - 204.94% -8 009.00 -56.01%
UK11 Krátkodobé (F.42) -1 764.00 4 055.00 - 143.50% -7 505.00 -76.50%
UK12 Dlouhodobé (F.42) -1 759.00 - 698.00 152.01% - 504.00 249.01%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -4 211.00 3 262.00 - 229.09% -6 545.00 -35.66%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -4 233.00 3 247.00 - 230.37% -6 536.00 -35.24%
UK15 Kotované akcie (F.511) 75.00 2 271.00 -96.70% -3.00 -2 600.00%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 311.00 35.00 788.57% - 207.00 - 250.24%
UK17 Jiné účasti (F.519) -4 619.00 941.00 - 590.86% -6 326.00 -26.98%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 22.00 15.00 46.67% -9.00 - 344.44%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -24.00 88.00 - 127.27% -29.00 -17.24%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -24.00 88.00 - 127.27% -29.00 -17.24%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) - 241.00 -92.00 161.96% - 228.00 5.70%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 21 050.00 -19 373.00 - 208.66% -8 294.00 - 353.80%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 128.00 - 769.00 -83.36% - 954.00 -86.58%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 21 178.00 -18 604.00 - 213.84% -7 340.00 - 388.53%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 350 702.00 336 532.00 4.21% 274 336.00 27.84%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 51 858.00 56 186.00 -7.70% 30 921.00 67.71%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 107 191.00 104 560.00 2.52% 91 790.00 16.78%
UK5 (A) F4 Půjčky 32 456.00 30 630.00 5.96% 25 083.00 29.39%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 148 789.00 137 735.00 8.03% 120 776.00 23.19%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 10.00 10.00 0.00 5.00 100.00%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 864.00 383.00 647.78% 115.00 2 390.43%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 7 534.00 7 028.00 7.20% 5 646.00 33.44%
UK10 Závazky (L) 429 943.00 417 860.00 2.89% 351 853.00 22.19%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 170.00 204.00 -16.67% 182.00 -6.59%
UK14 (L)F4 Půjčky 15 725.00 17 197.00 -8.56% 10 063.00 56.27%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 389 203.00 374 219.00 4.00% 316 151.00 23.11%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 543.00 678.00 -19.91% 1 165.00 -53.39%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 24 302.00 25 562.00 -4.93% 24 292.00 0.04%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 961 442.00 945 271.00 1.71% 891 258.00 7.87%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 113 341.00 106 354.00 6.57% 64 835.00 74.81%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 652 162.00 640 137.00 1.88% 638 392.00 2.16%
UK5 (A) F4 Půjčky 25.00 3 238.00 -99.23% 1 646.00 -98.48%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 115 018.00 115 436.00 -0.36% 108 330.00 6.17%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 082.00 40 129.00 -0.12% 41 002.00 -2.24%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 292.00 548.00 135.77% 387.00 233.85%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 39 522.00 39 429.00 0.24% 36 666.00 7.79%
UK10 Závazky (L) 988 477.00 982 337.00 0.62% 929 878.00 6.30%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 641.00 651.00 -1.54% 653.00 -1.84%
UK14 (L) F4 Půjčky 26 440.00 23 914.00 10.56% 3 143.00 741.23%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 90 337.00 95 960.00 -5.86% 87 761.00 2.94%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 808 297.00 803 466.00 0.60% 788 272.00 2.54%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 3 084.00 5 076.00 -39.24% 7 417.00 -58.42%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 59 678.00 53 270.00 12.03% 42 632.00 39.98%

Cenné papíry - v držení vládních institucí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky 762.00 2 560.00 -70.23% 313.00 143.45%
UK2 Finanční instituce 967.00 2 954.00 -67.26% 13 977.00 -93.08%
UK3 Vládní instituce 31 830.00 41 305.00 -22.94% 9 473.00 236.01%
UK4 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Rezidenti 33 559.00 46 819.00 -28.32% 23 763.00 41.22%
UK6 Nerezidenti 2 175.00 1 978.00 9.96% 1 831.00 18.79%
UK7 Celkem 35 734.00 48 797.00 -26.77% 25 594.00 39.62%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů