Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.50 2.20 13.64% 0.50 400.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.00 5.00% 1.80 16.67%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.10 5.30 -3.77% 6.30 -19.05%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.53 -0.88 -39.77% -0.18 194.44%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 48 036.00 29 146.00 64.81% 37 008.00 29.80%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.28 0.28 0.00 0.28 0.00
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 2 847 552.30 2 610 226.20 9.09% 1 746 611.90 63.03%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 274 326.00 248 357.00 10.46% 257 038.00 6.73%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 245 268.00 246 276.00 -0.41% 227 161.00 7.97%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 058.00 2 081.00 1 296.35% 29 877.00 -2.74%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.82 1.86 -2.15% 1.82 0.00
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.06 1.96 5.10% 2.30 -10.43%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.33 10.08 2.48% 11.75 -12.09%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 109.60 102.70 6.72% 101.60 7.87%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 99.80 102.60 -2.73% 90.70 10.03%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 107.70 103.70 3.86% 105.60 1.99%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 320.00 27 221.00 7.71% 28 142.00 4.19%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 962.90 3 928.30 0.88% 3 902.20 1.56%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 766.00 6 975.00 11.34% 6 703.00 15.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 964.00 6 131.00 46.21% 7 258.00 23.50%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) -28 607.00 -83 063.00 -65.56% -83 063.00 -65.56%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 883 180.00 1 738 921.00 8.30% 1 738 921.00 8.30%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 911 787.00 1 821 984.00 4.93% 1 821 984.00 4.93%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 106.80 106.30 0.47% 105.10 1.62%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika platební bilance (BPM 6)
Všeobecná ekonomická statistika
Vládní finanční statistika
Měnová a finanční statistika
Statistika finančních účtů
Statistika finančních trhů
Základní ukazatele o finančním trhu
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Pojišťovny
Banky
Fondy penzijních společností
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Družstevní záložny
SDDS
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Obchod
Zaměstnanost
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Produkce
Národní účty
Statistická šetření ČNB
Hlavní ukazatele
Nezaměstnanost
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
V metodice BPM5
Statistika finančních trhů
Devizový trh
Kapitálový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Ostatní finanční instituce
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Externí sektor
Finanční sektor
Reálný sektor
Pojišťovací společnosti
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0-Investiční pozice vůči zahraničí-NET -43 506.20 -46 320.40 -6.08% -55 964.60 -22.26%
UK2 0-Investiční pozice vůči zahraničí-A 199 688.90 189 712.00 5.26% 171 989.50 16.11%
UK3 0-Investiční pozice vůči zahraničí-P 243 195.10 236 032.50 3.03% 227 954.10 6.69%
UK4 1-Přímé investice (AFD)-NET -91 624.40 -92 158.70 -0.58% -90 052.10 1.75%
UK5 1-Přímé investice (AFD)-A 40 885.70 39 314.60 4.00% 38 821.50 5.32%
UK6 1-Přímé investice (AFD)-P 132 510.20 131 473.30 0.79% 128 873.50 2.82%
UK7 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -85 862.30 -85 613.60 0.29% -84 279.40 1.88%
UK8 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 18 204.60 17 294.00 5.27% 16 282.30 11.81%
UK9 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 104 066.90 102 907.60 1.13% 100 561.70 3.49%
UK10 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -5 762.10 -6 545.10 -11.96% -5 772.70 -0.18%
UK11 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 22 681.10 22 020.60 3.00% 22 539.20 0.63%
UK12 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 28 443.30 28 565.70 -0.43% 28 311.80 0.46%
UK13 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -22 079.10 -18 109.80 21.92% -19 335.40 14.19%
UK14 2-Portfoliové investice (AFP)-A 27 884.50 26 954.20 3.45% 26 341.40 5.86%
UK15 2-Portfoliové investice (AFP)-P 49 963.60 45 063.90 10.87% 45 676.80 9.38%
UK16 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 7 860.10 7 838.00 0.28% 6 028.60 30.38%
UK17 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 13 562.70 12 860.90 5.46% 12 164.40 11.49%
UK18 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 5 702.60 5 022.90 13.53% 6 135.80 -7.06%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -29 939.10 -25 947.70 15.38% -25 363.90 18.04%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 14 321.80 14 093.30 1.62% 14 177.00 1.02%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 44 261.00 40 041.00 10.54% 39 541.00 11.94%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -5 338.90 -1 883.10 183.52% -4 219.70 26.52%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 340.50 4 488.90 -3.31% 4 464.40 -2.78%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 9 679.40 6 372.00 51.91% 8 684.10 11.46%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -25 271.00 -24 282.50 4.07% -21 649.70 16.73%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 77.10 83.10 -7.22% 60.50 27.44%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 25 348.10 24 365.50 4.03% 21 710.10 16.76%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET 670.80 217.80 207.99% 505.40 32.73%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 9 904.20 9 521.30 4.02% 9 652.20 2.61%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 9 233.40 9 303.50 -0.75% 9 146.70 0.95%
UK34 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-NET - 264.20 29.40 - 998.64% - 174.50 51.40%
UK35 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-A 2 588.50 2 806.70 -7.77% 2 830.30 -8.54%
UK36 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-P 2 852.70 2 777.30 2.71% 3 004.80 -5.06%
UK37 4-Ostatní investice (AFO)-NET -10 883.10 -9 479.20 14.81% -5 641.40 92.91%
UK38 4-Ostatní investice (AFO)-A 46 985.50 47 238.70 -0.54% 44 757.60 4.98%
UK39 4-Ostatní investice (AFO)-P 57 868.70 56 718.00 2.03% 50 398.90 14.82%
UK40 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 81 344.60 73 397.80 10.83% 59 238.70 37.32%
UK41 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 81 344.60 73 397.80 10.83% 59 238.70 37.32%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET -2 475 692.10 -2 490 127.50 -0.58% -2 433 656.80 1.73%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 1 104 732.90 1 062 280.10 4.00% 1 049 150.00 5.30%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 3 580 425.00 3 552 407.60 0.79% 3 482 806.80 2.80%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -2 319 999.40 -2 313 279.50 0.29% -2 277 650.50 1.86%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 491 888.60 467 282.90 5.27% 440 029.40 11.79%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 2 811 888.00 2 780 562.40 1.13% 2 717 679.90 3.47%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -2 319 999.40 -2 313 279.50 0.29% -2 277 650.50 1.86%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 491 888.60 467 282.90 5.27% 440 029.40 11.79%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 2 811 888.00 2 780 562.40 1.13% 2 717 679.90 3.47%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET - 155 692.70 - 176 848.10 -11.96% - 156 006.30 -0.20%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 612 844.30 594 997.20 3.00% 609 120.60 0.61%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 768 537.00 771 845.20 -0.43% 765 126.90 0.45%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET - 432 483.40 - 436 882.00 -1.01% - 428 140.00 1.01%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 33 861.30 40 004.70 -15.36% 44 536.40 -23.97%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 466 344.70 476 886.70 -2.21% 472 676.40 -1.34%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 239 009.30 237 197.40 0.76% 249 862.40 -4.34%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 288 565.10 262 704.90 9.84% 275 229.20 4.85%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 49 555.70 25 507.50 94.28% 25 366.80 95.36%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 37 781.30 22 836.60 65.44% 22 271.30 69.64%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 290 417.90 292 287.50 -0.64% 289 355.00 0.37%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 252 636.60 269 451.00 -6.24% 267 083.70 -5.41%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET -91 624.40 -92 158.70 -0.58% -90 052.10 1.75%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 40 885.70 39 314.60 4.00% 38 821.50 5.32%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 132 510.20 131 473.30 0.79% 128 873.50 2.82%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -85 862.30 -85 613.60 0.29% -84 279.40 1.88%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 18 204.60 17 294.00 5.27% 16 282.30 11.81%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 104 066.90 102 907.60 1.13% 100 561.70 3.49%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -85 862.30 -85 613.60 0.29% -84 279.40 1.88%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 18 204.60 17 294.00 5.27% 16 282.30 11.81%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 104 066.90 102 907.60 1.13% 100 561.70 3.49%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -5 762.10 -6 545.10 -11.96% -5 772.70 -0.18%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 22 681.10 22 020.60 3.00% 22 539.20 0.63%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 28 443.30 28 565.70 -0.43% 28 311.80 0.46%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -16 006.00 -16 168.80 -1.01% -15 842.40 1.03%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 1 253.20 1 480.60 -15.36% 1 648.00 -23.96%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 17 259.20 17 649.40 -2.21% 17 490.30 -1.32%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 8 845.60 8 778.60 0.76% 9 245.60 -4.33%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 10 679.70 9 722.60 9.84% 10 184.20 4.87%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 1 834.00 944.00 94.28% 938.60 95.40%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 1 398.30 845.20 65.44% 824.10 69.68%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 10 748.30 10 817.50 -0.64% 10 706.90 0.39%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 9 350.00 9 972.30 -6.24% 9 882.80 -5.39%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET -96 559.60 - 102 855.30 -6.12% -98 036.40 -1.51%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 43 088.00 43 877.70 -1.80% 42 263.50 1.95%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 139 647.60 146 733.10 -4.83% 140 300.00 -0.47%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -90 487.10 -95 550.60 -5.30% -91 752.00 -1.38%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 19 185.20 19 301.20 -0.60% 17 726.00 8.23%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 109 672.30 114 851.80 -4.51% 109 477.90 0.18%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -90 487.10 -95 550.60 -5.30% -91 752.00 -1.38%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 19 185.20 19 301.20 -0.60% 17 726.00 8.23%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 109 672.30 114 851.80 -4.51% 109 477.90 0.18%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -6 072.50 -7 304.80 -16.87% -6 284.50 -3.37%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 23 902.80 24 576.50 -2.74% 24 537.60 -2.59%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 29 975.30 31 881.30 -5.98% 30 822.10 -2.75%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -16 868.20 -18 045.50 -6.52% -17 247.00 -2.20%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 1 320.70 1 652.40 -20.07% 1 794.10 -26.39%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 18 188.90 19 697.90 -7.66% 19 041.10 -4.48%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 9 322.10 9 797.50 -4.85% 10 065.40 -7.38%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 11 254.90 10 851.10 3.72% 11 087.20 1.51%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 1 932.80 1 053.60 83.45% 1 021.90 89.14%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET 1 473.60 943.30 56.22% 897.20 64.24%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 11 327.20 12 073.00 -6.18% 11 656.30 -2.82%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 9 853.60 11 129.70 -11.47% 10 759.10 -8.42%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2-Portfoliové investice (AFP)-NET - 596 576.20 - 489 325.70 21.92% - 522 538.80 14.17%
UK2 2-Portfoliové investice (AFP)-A 753 439.40 728 302.00 3.45% 711 876.80 5.84%
UK3 2-Portfoliové investice (AFP)-P 1 350 015.50 1 217 627.70 10.87% 1 234 415.60 9.36%
UK4 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 212 378.70 211 782.40 0.28% 162 921.60 30.36%
UK5 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 366 463.30 347 501.80 5.46% 328 742.60 11.47%
UK6 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 154 084.50 135 719.40 13.53% 165 821.00 -7.08%
UK7 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -71 108.80 -59 645.00 19.22% -67 176.30 5.85%
UK11 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 6 448.80 6 772.20 -4.78% 9 093.40 -29.08%
UK12 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 77 557.70 66 417.20 16.77% 76 269.70 1.69%
UK13 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 2 215.00 2 135.80 3.71% 1 932.70 14.61%
UK14 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 215.00 2 135.80 3.71% 1 932.70 14.61%
UK15 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-NET 281 272.50 269 291.60 4.45% 228 165.20 23.28%
UK17 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-A 357 799.40 338 593.70 5.67% 317 716.50 12.62%
UK18 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-P 76 526.90 69 302.20 10.42% 89 551.30 -14.54%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET - 808 954.90 - 701 108.20 15.38% - 685 460.40 18.02%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 386 976.10 380 800.20 1.62% 383 134.20 1.00%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 1 195 931.00 1 081 908.40 10.54% 1 068 594.60 11.92%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 144 257.10 -50 881.30 183.52% - 114 036.90 26.50%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 117 280.70 121 290.50 -3.31% 120 651.10 -2.79%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 261 537.80 172 171.80 51.91% 234 688.10 11.44%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET - 682 821.80 - 656 112.50 4.07% - 585 082.90 16.71%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 084.20 2 244.10 -7.13% 1 633.70 27.58%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 684 906.00 658 356.60 4.03% 586 716.60 16.74%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET 18 124.00 5 885.60 207.94% 13 659.50 32.68%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 267 611.20 257 265.60 4.02% 260 849.40 2.59%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 249 487.20 251 380.00 -0.75% 247 189.90 0.93%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -23 268.30 -20 211.70 15.12% -21 049.70 10.54%
UK2 2-Portfoliové investice (AFP)-A 29 386.50 30 082.70 -2.31% 28 677.00 2.47%
UK3 2-Portfoliové investice (AFP)-P 52 654.80 50 294.40 4.69% 49 726.70 5.89%
UK4 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 8 283.40 8 747.70 -5.31% 6 563.10 26.21%
UK5 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 14 293.20 14 353.60 -0.42% 13 242.90 7.93%
UK6 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 6 009.80 5 605.90 7.20% 6 679.90 -10.03%
UK7 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -2 773.50 -2 463.70 12.57% -2 706.10 2.49%
UK11 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 251.50 279.70 -10.08% 366.30 -31.34%
UK12 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 3 025.00 2 743.40 10.26% 3 072.40 -1.54%
UK13 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 86.40 88.20 -2.04% 77.90 10.91%
UK14 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-A 86.40 88.20 -2.04% 77.90 10.91%
UK15 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-NET 10 970.50 11 123.20 -1.37% 9 191.30 19.36%
UK17 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-A 13 955.30 13 985.70 -0.22% 12 798.80 9.04%
UK18 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-P 2 984.80 2 862.50 4.27% 3 607.40 -17.26%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -31 551.70 -28 959.40 8.95% -27 612.80 14.26%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 15 093.30 15 729.00 -4.04% 15 434.00 -2.21%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 46 645.00 44 688.50 4.38% 43 046.80 8.36%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -5 626.50 -2 101.70 167.71% -4 593.80 22.48%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 574.30 5 009.90 -8.69% 4 860.30 -5.88%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 10 200.80 7 111.60 43.44% 9 454.10 7.90%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -26 632.20 -27 100.90 -1.73% -23 569.20 13.00%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 81.30 92.70 -12.30% 65.80 23.56%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 26 713.40 27 193.60 -1.77% 23 635.10 13.02%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET 706.90 243.10 190.79% 550.30 28.46%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 10 437.70 10 626.40 -1.78% 10 508.00 -0.67%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 9 730.80 10 383.30 -6.28% 9 957.70 -2.28%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET - 432 753.10 - 393 256.10 10.04% - 190 674.20 126.96%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 423 537.30 434 082.40 -2.43% 423 611.70 -0.02%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 856 290.40 827 338.50 3.50% 614 285.90 39.40%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET -54 062.30 -17 630.90 206.63% -39 115.30 38.21%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 6 572.30 4 552.90 44.35% 2 226.40 195.20%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 60 634.60 22 183.80 173.33% 41 341.70 46.67%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET -54 062.30 -17 630.90 206.63% -39 115.30 38.21%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 6 572.30 4 552.90 44.35% 2 226.40 195.20%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 60 634.60 22 183.80 173.33% 41 341.70 46.67%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 584 116.30 - 592 571.50 -1.43% - 348 556.20 67.58%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 211 539.50 212 583.30 -0.49% 224 388.00 -5.73%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 795 655.80 805 154.70 -1.18% 572 944.20 38.87%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET - 579 528.70 - 591 206.00 -1.98% - 370 845.20 56.27%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 99 696.20 106 729.50 -6.59% 106 908.40 -6.75%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 679 224.90 697 935.50 -2.68% 477 753.60 42.17%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -4 587.60 -1 365.50 235.96% 22 289.00 - 120.58%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 111 843.30 105 853.80 5.66% 117 479.60 -4.80%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 116 430.90 107 219.20 8.59% 95 190.60 22.31%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 0.00 0.00 - 612.00 -
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 612.00 -
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 612.00 -
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 612.00 -
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 205 425.50 216 946.30 -5.31% 196 385.30 4.60%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 205 425.50 216 946.30 -5.31% 196 385.30 4.60%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 205 425.50 216 946.30 -5.31% 196 385.30 4.60%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 205 425.50 216 946.30 -5.31% 196 385.30 4.60%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET -16 878.70 -16 243.50 3.91% -7 681.00 119.75%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 16 519.30 17 929.90 -7.87% 17 064.60 -3.20%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 33 398.00 34 173.40 -2.27% 24 745.60 34.97%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET -2 108.60 - 728.30 189.52% -1 575.70 33.82%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 256.30 188.10 36.26% 89.70 185.73%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 2 364.90 916.30 158.09% 1 665.40 42.00%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET -2 108.60 - 728.30 189.52% -1 575.70 33.82%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 256.30 188.10 36.26% 89.70 185.73%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 2 364.90 916.30 158.09% 1 665.40 42.00%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -22 782.30 -24 476.30 -6.92% -14 041.10 62.25%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 8 250.70 8 780.80 -6.04% 9 039.20 -8.72%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 31 033.00 33 257.10 -6.69% 23 080.30 34.46%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -22 603.40 -24 419.90 -7.44% -14 939.00 51.30%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 3 888.50 4 408.50 -11.80% 4 306.70 -9.71%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 26 491.90 28 828.40 -8.10% 19 245.60 37.65%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET - 178.90 -56.40 217.20% 897.90 - 119.92%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 4 362.20 4 372.30 -0.23% 4 732.50 -7.82%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 4 541.20 4 428.70 2.54% 3 834.60 18.43%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 0.00 0.00 - 24.70 -
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 24.70 -
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 24.70 -
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 24.70 -
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 8 012.20 8 961.00 -10.59% 7 911.10 1.28%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 8 012.20 8 961.00 -10.59% 7 911.10 1.28%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 8 012.20 8 961.00 -10.59% 7 911.10 1.28%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 8 012.20 8 961.00 -10.59% 7 911.10 1.28%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-NET 93 494.60 77 701.00 20.33% 26 312.30 255.33%
UK2 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-A 442 594.90 437 542.00 1.15% 418 391.70 5.78%
UK3 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-P 349 100.20 359 840.90 -2.98% 392 079.40 -10.96%
UK4 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET -15 153.90 -10 123.70 49.69% -3 627.90 317.70%
UK5 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 194.60 191.40 1.67% 194.80 -0.10%
UK6 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 15 348.60 10 315.10 48.80% 3 822.70 301.51%
UK7 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET -15 153.90 -10 123.70 49.69% -3 627.90 317.70%
UK11 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 194.60 191.40 1.67% 194.80 -0.10%
UK12 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 15 348.60 10 315.10 48.80% 3 822.70 301.51%
UK13 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 355 634.70 355 856.40 -0.06% 360 264.30 -1.28%
UK17 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 355 634.70 355 856.40 -0.06% 360 264.30 -1.28%
UK18 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 33 633.40 31 249.20 7.63% 37 264.30 -9.74%
UK20 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 33 633.40 31 249.20 7.63% 37 264.30 -9.74%
UK21 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 322 001.30 324 607.10 -0.80% 323 000.00 -0.31%
UK23 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 322 001.30 324 607.10 -0.80% 323 000.00 -0.31%
UK24 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET -74 976.70 -86 642.40 -13.46% -90 255.80 -16.93%
UK26 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 28 041.70 26 548.40 5.62% 27 092.70 3.50%
UK27 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P 103 018.50 113 190.80 -8.99% 117 348.60 -12.21%
UK28 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET -74 976.70 -86 642.40 -13.46% -90 255.80 -16.93%
UK35 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 28 041.70 26 548.40 5.62% 27 092.70 3.50%
UK36 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P 103 018.50 113 190.80 -8.99% 117 348.60 -12.21%
UK37 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET - 172 009.40 - 181 389.20 -5.17% - 240 068.30 -28.35%
UK38 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 58 723.80 54 945.80 6.88% 30 839.80 90.42%
UK39 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 230 733.20 236 335.00 -2.37% 270 908.10 -14.83%
UK40 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -41 731.60 -38 939.70 7.17% -48 263.80 -13.53%
UK41 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 52 855.40 48 647.90 8.65% 25 134.70 110.29%
UK42 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 94 587.00 87 587.70 7.99% 73 398.50 28.87%
UK43 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET - 130 277.80 - 142 449.40 -8.54% - 191 804.50 -32.08%
UK44 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 5 868.40 6 297.90 -6.82% 5 705.10 2.86%
UK45 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 136 146.20 148 747.30 -8.47% 197 509.60 -31.07%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-NET 3 460.20 2 875.70 20.33% 973.60 255.40%
UK2 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-A 16 380.30 16 193.30 1.15% 15 481.70 5.80%
UK3 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-P 12 920.10 13 317.60 -2.98% 14 508.00 -10.94%
UK4 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET - 560.80 - 374.70 49.67% - 134.20 317.88%
UK5 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 7.20 7.10 1.41% 7.20 0.00
UK6 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 568.00 381.80 48.77% 141.50 301.41%
UK7 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET - 560.80 - 374.70 49.67% - 134.20 317.88%
UK11 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 7.20 7.10 1.41% 7.20 0.00
UK12 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 568.00 381.80 48.77% 141.50 301.41%
UK13 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 13 161.90 13 170.10 -0.06% 13 330.80 -1.27%
UK17 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 13 161.90 13 170.10 -0.06% 13 330.80 -1.27%
UK18 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 1 244.80 1 156.50 7.64% 1 378.90 -9.73%
UK20 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 1 244.80 1 156.50 7.64% 1 378.90 -9.73%
UK21 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 11 917.10 12 013.60 -0.80% 11 951.90 -0.29%
UK23 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 11 917.10 12 013.60 -0.80% 11 951.90 -0.29%
UK24 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 774.90 -3 206.60 -13.46% -3 339.70 -16.91%
UK26 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 1 037.80 982.50 5.63% 1 002.50 3.52%
UK27 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P 3 812.70 4 189.10 -8.99% 4 342.20 -12.19%
UK28 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET -2 774.90 -3 206.60 -13.46% -3 339.70 -16.91%
UK35 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 1 037.80 982.50 5.63% 1 002.50 3.52%
UK36 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P 3 812.70 4 189.10 -8.99% 4 342.20 -12.19%
UK37 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET -6 366.00 -6 713.10 -5.17% -8 883.20 -28.34%
UK38 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 2 173.30 2 033.50 6.87% 1 141.20 90.44%
UK39 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 8 539.30 8 746.70 -2.37% 10 024.40 -14.81%
UK40 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -1 544.50 -1 441.10 7.17% -1 785.90 -13.52%
UK41 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 1 956.20 1 800.40 8.65% 930.10 110.32%
UK42 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 3 500.60 3 241.60 7.99% 2 715.90 28.89%
UK43 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET -4 821.50 -5 272.00 -8.55% -7 097.30 -32.07%
UK44 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 217.20 233.10 -6.82% 211.10 2.89%
UK45 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 5 038.70 5 505.10 -8.47% 7 308.40 -31.06%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET - 108 485.70 - 112 230.40 -3.34% - 107 825.30 0.61%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 19 169.40 17 827.20 7.53% 17 857.70 7.35%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 127 655.10 130 057.70 -1.85% 125 683.00 1.57%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -35 913.30 -41 316.40 -13.08% -36 174.80 -0.72%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 3 893.50 3 021.10 28.88% 3 518.00 10.67%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 39 806.80 44 337.50 -10.22% 39 692.80 0.29%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -34 747.30 -40 102.50 -13.35% -34 771.60 -0.07%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 3 806.70 3 021.10 26.00% 3 517.10 8.23%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 38 554.10 43 123.60 -10.60% 38 288.70 0.69%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -1 166.00 -1 214.00 -3.95% -1 403.20 -16.90%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 86.70 0.00 - 0.90 9 533.33%
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 1 252.70 1 214.00 3.19% 1 404.10 -10.78%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -74 076.50 -73 058.90 1.39% -72 856.10 1.68%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 78 642.80 77 625.10 1.31% 77 422.40 1.58%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -74 076.50 -73 058.90 1.39% -72 856.10 1.68%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 78 642.80 77 625.10 1.31% 77 422.40 1.58%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 1 504.20 2 144.90 -29.87% 1 205.70 24.76%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 10 709.60 10 239.90 4.59% 9 773.50 9.58%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 9 205.50 8 095.00 13.72% 8 567.80 7.44%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 1 504.20 2 144.90 -29.87% 1 205.70 24.76%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 10 709.60 10 239.90 4.59% 9 773.50 9.58%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 9 205.50 8 095.00 13.72% 8 567.80 7.44%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -4 015.00 -4 153.60 -3.34% -3 989.80 0.63%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 709.50 659.80 7.53% 660.80 7.37%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 4 724.50 4 813.40 -1.85% 4 650.60 1.59%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 329.10 -1 529.10 -13.08% -1 338.60 -0.71%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 144.10 111.80 28.89% 130.20 10.68%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 473.20 1 640.90 -10.22% 1 468.70 0.31%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 286.00 -1 484.20 -13.35% -1 286.60 -0.05%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 140.90 111.80 26.03% 130.10 8.30%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 426.90 1 596.00 -10.60% 1 416.80 0.71%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -43.20 -44.90 -3.79% -51.90 -16.76%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 3.20 0.00 - 0.00 -
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 46.40 44.90 3.34% 52.00 -10.77%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 741.50 -2 703.90 1.39% -2 695.90 1.69%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 169.00 169.00 0.00 169.00 0.00
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 2 910.50 2 872.90 1.31% 2 864.80 1.60%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -2 741.50 -2 703.90 1.39% -2 695.90 1.69%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 169.00 169.00 0.00 169.00 0.00
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 2 910.50 2 872.90 1.31% 2 864.80 1.60%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 55.70 79.40 -29.85% 44.60 24.89%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 396.40 379.00 4.59% 361.60 9.62%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 340.70 299.60 13.72% 317.00 7.48%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 55.70 79.40 -29.85% 44.60 24.89%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 396.40 379.00 4.59% 361.60 9.62%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 340.70 299.60 13.72% 317.00 7.48%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -4 231.30 -4 635.70 -8.72% -4 343.60 -2.59%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 747.70 736.40 1.53% 719.40 3.93%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 4 978.90 5 372.10 -7.32% 5 063.00 -1.66%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 400.70 -1 706.60 -17.92% -1 457.30 -3.88%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 151.90 124.80 21.71% 141.70 7.20%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 552.60 1 831.40 -15.22% 1 599.00 -2.90%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 355.30 -1 656.40 -18.18% -1 400.70 -3.24%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 148.50 124.80 18.99% 141.70 4.80%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 503.70 1 781.20 -15.58% 1 542.40 -2.51%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -45.50 -50.10 -9.18% -56.50 -19.47%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 3.40 0.00 - 0.00 -
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 48.90 50.10 -2.40% 56.60 -13.60%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET -2 889.20 -3 017.70 -4.26% -2 934.90 -1.56%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 178.10 188.60 -5.57% 183.90 -3.15%
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 3 067.30 3 206.30 -4.34% 3 118.90 -1.65%
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET -2 889.20 -3 017.70 -4.26% -2 934.90 -1.56%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 178.10 188.60 -5.57% 183.90 -3.15%
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 3 067.30 3 206.30 -4.34% 3 118.90 -1.65%
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 58.70 88.60 -33.75% 48.60 20.78%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 417.70 423.00 -1.25% 393.70 6.10%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 359.00 334.40 7.36% 345.10 4.03%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 58.70 88.60 -33.75% 48.60 20.78%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 417.70 423.00 -1.25% 393.70 6.10%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 359.00 334.40 7.36% 345.10 4.03%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 3 528 079.10 3 386 272.70 4.19% 3 195 753.00 10.40%
UK2 ZZ-Krátkodobá 1 698 458.80 1 586 121.00 7.08% 1 417 514.40 19.82%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 739 859.50 720 119.30 2.74% 519 095.30 42.53%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 196 478.10 117 864.30 66.70% 184 626.80 6.42%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 533 624.70 531 622.70 0.38% 494 112.10 8.00%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 180 736.90 165 296.10 9.34% 172 823.70 4.58%
UK7 ZZ-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 47 759.60 51 218.60 -6.75% 46 856.50 1.93%
UK8 ZZ-Dlouhodobá 1 829 620.30 1 800 151.70 1.64% 1 778 238.60 2.89%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 116 430.90 107 219.20 8.59% 95 190.60 22.31%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 999 452.90 964 044.00 3.67% 883 967.80 13.06%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 610 819.40 626 428.70 -2.49% 689 933.10 -11.47%
UK12 ZZ-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 3 094.60 3 130.50 -1.15% 3 516.40 -12.00%
UK13 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 99 822.50 99 329.10 0.50% 105 630.70 -5.50%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 85 726.10 81 916.90 4.65% 64 491.10 32.93%
UK2 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 85 726.10 81 916.90 4.65% 64 491.10 32.93%
UK3 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - NET 363.90 416.90 -12.71% 343.20 6.03%
UK4 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - A 363.90 416.90 -12.71% 343.20 6.03%
UK5 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - NET 612.70 638.10 -3.98% 1 041.60 -41.18%
UK6 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - A 612.70 638.10 -3.98% 1 041.60 -41.18%
UK7 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - NET 458.20 477.30 -4.00% 476.60 -3.86%
UK8 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - A 458.20 477.30 -4.00% 476.60 -3.86%
UK9 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - NET 84 291.30 80 384.70 4.86% 62 629.70 34.59%
UK10 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - A 84 291.30 80 384.70 4.86% 62 629.70 34.59%
UK11 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - NET 23 730.90 13 736.50 72.76% 6 512.70 264.38%
UK12 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - A 23 730.90 13 736.50 72.76% 6 512.70 264.38%
UK13 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - NET 59 091.70 60 118.50 -1.71% 54 755.10 7.92%
UK14 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - A 59 091.70 60 118.50 -1.71% 54 755.10 7.92%
UK15 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - NET 1 468.70 6 529.60 -77.51% 1 361.90 7.84%
UK18 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - A 1 468.70 6 529.60 -77.51% 1 361.90 7.84%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 137 606.00 139 870.80 -1.62% 128 736.40 6.89%
UK2 ZZ-Krátkodobá 66 245.10 65 515.10 1.11% 57 102.60 16.01%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Centrální banka (S.121) 2 963.60 1 342.40 120.77% 1 819.40 62.89%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 35 436.10 34 680.20 2.18% 26 378.90 34.34%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Vládní instituce (S.13) 189.10 618.00 -69.40% 1 834.00 -89.69%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Ostatní sektory 27 656.40 28 874.50 -4.22% 27 070.30 2.17%
UK7 ZZ-Dlouhodobá 71 360.80 74 355.70 -4.03% 71 633.80 -0.38%
UK8 ZZ-Dlouhodobá-Centrální banka (S.121) 1 045.60 1 089.00 -3.99% 1 081.20 -3.29%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 7 350.30 7 519.90 -2.26% 7 754.40 -5.21%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Vládní instituce (S.13) 33 609.70 34 457.30 -2.46% 29 647.10 13.37%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní sektory 29 355.30 31 289.50 -6.18% 33 151.10 -11.45%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET - 294 061.70 - 256 128.80 14.81% - 152 457.80 92.88%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 1 269 549.50 1 276 390.40 -0.54% 1 209 573.70 4.96%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 1 563 611.10 1 532 519.10 2.03% 1 362 031.50 14.80%
UK4 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?NET 93 465.60 91 933.80 1.67% 91 800.10 1.81%
UK5 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?A 93 465.60 91 933.80 1.67% 91 800.10 1.81%
UK6 4.1?OI?Ostatní účasti (AF519O)?P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?NET - 432 753.10 - 393 256.10 10.04% - 190 674.20 126.96%
UK8 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?A 423 537.30 434 082.40 -2.43% 423 611.70 -0.02%
UK9 4.2?OI?Oběživo a vklady (AF2O)?P 856 290.40 827 338.50 3.50% 614 285.90 39.40%
UK10 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?NET 93 494.60 77 701.00 20.33% 26 312.30 255.33%
UK11 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?A 442 594.90 437 542.00 1.15% 418 391.70 5.78%
UK12 4.3?OI?Půjčky (AF4O)?P 349 100.20 359 840.90 -2.98% 392 079.40 -10.96%
UK13 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?NET 16 190.60 16 993.80 -4.73% 8 963.10 80.64%
UK14 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?A 36 117.60 37 483.80 -3.64% 35 767.30 0.98%
UK15 4.4?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF6O)?P 19 927.00 20 490.00 -2.75% 26 804.20 -25.66%
UK16 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?NET 70 833.20 89 094.50 -20.50% 45 805.10 54.64%
UK17 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?A 254 664.70 257 521.10 -1.11% 222 145.20 14.64%
UK18 4.5?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?P 183 831.50 168 426.60 9.15% 176 340.10 4.25%
UK19 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?NET 69 490.00 87 665.20 -20.73% 44 743.50 55.31%
UK20 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?A 250 226.90 252 961.30 -1.08% 217 567.20 15.01%
UK21 4.5.0.1?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?P 180 736.90 165 296.10 9.34% 172 823.70 4.58%
UK22 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?NET 1 343.20 1 429.30 -6.02% 1 061.60 26.53%
UK23 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?A 4 437.80 4 559.80 -2.68% 4 578.00 -3.06%
UK24 4.5.0.2?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?P 3 094.60 3 130.50 -1.15% 3 516.40 -12.00%
UK25 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?NET - 108 485.70 - 112 230.40 -3.34% - 107 825.30 0.61%
UK26 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?A 19 169.40 17 827.20 7.53% 17 857.70 7.35%
UK27 4.6?OI?Jiné pohledávky/závazky (AF89O)?P 127 655.10 130 057.70 -1.85% 125 683.00 1.57%
UK28 4.7 ? OI ? Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (AF12) ? NET -26 806.90 -26 365.30 1.67% -26 838.90 -0.12%
UK29 4.7 ? OI ? Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (AF12) ? P 26 806.90 26 365.30 1.67% 26 838.90 -0.12%

Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET - 294 061.70 - 256 128.80 14.81% - 152 457.80 92.88%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 1 269 549.50 1 276 390.40 -0.54% 1 209 573.70 4.96%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 1 563 611.10 1 532 519.10 2.03% 1 362 031.50 14.80%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET -91 503.00 -49 674.30 84.21% -65 082.50 40.60%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 11 287.00 9 190.00 22.82% 6 920.80 63.09%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 102 790.10 58 864.20 74.62% 72 003.40 42.76%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 264 394.90 - 278 031.50 -4.90% -24 466.70 980.63%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 571 067.60 571 460.70 -0.07% 588 170.20 -2.91%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 835 462.60 849 492.20 -1.65% 612 637.00 36.37%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -60 107.80 -72 213.20 -16.76% -75 199.40 -20.07%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 121 553.50 118 602.80 2.49% 119 571.60 1.66%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 181 661.30 190 815.90 -4.80% 194 771.00 -6.73%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 121 944.10 143 790.20 -15.19% 12 290.90 892.15%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 565 641.30 577 136.90 -1.99% 494 911.10 14.29%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 443 697.20 433 346.70 2.39% 482 620.20 -8.06%

Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4?Ostatní investice (AFO)?NET -10 883.10 -9 479.20 14.81% -5 641.40 92.91%
UK2 4?Ostatní investice (AFO)?A 46 985.50 47 238.70 -0.54% 44 757.60 4.98%
UK3 4?Ostatní investice (AFO)?P 57 868.70 56 718.00 2.03% 50 398.90 14.82%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET -3 386.50 -1 838.40 84.21% -2 408.20 40.62%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 417.70 340.10 22.82% 256.10 63.10%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 3 804.20 2 178.50 74.62% 2 664.30 42.78%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -9 785.20 -10 289.80 -4.90% - 905.30 980.88%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 21 135.00 21 149.50 -0.07% 21 763.90 -2.89%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 30 920.20 31 439.40 -1.65% 22 669.30 36.40%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -2 224.60 -2 672.60 -16.76% -2 782.60 -20.05%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 4 498.60 4 389.40 2.49% 4 424.50 1.67%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 6 723.20 7 062.00 -4.80% 7 207.10 -6.71%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 4 513.10 5 321.60 -15.19% 454.80 892.33%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 20 934.20 21 359.60 -1.99% 18 313.10 14.31%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 16 421.10 16 038.00 2.39% 17 858.30 -8.05%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků a instrumentů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 130 572.90 125 324.70 4.19% 118 251.70 10.42%
UK2 ZZ-Krátkodobá 62 859.30 58 701.70 7.08% 52 452.00 19.84%
UK3 ZZ-Dlouhodobá 67 713.60 66 622.90 1.64% 65 799.80 2.91%
UK4 ZZ-Centrální banka (S.121) 3 804.20 2 178.50 74.62% 2 664.30 42.78%
UK5 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá 2 812.10 1 202.80 133.80% 1 671.20 68.27%
UK6 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 2 244.10 821.00 173.34% 1 529.80 46.69%
UK7 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 568.00 381.80 48.77% 141.50 301.41%
UK9 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 ZZ-Centrální banka (S.121)-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá 992.10 975.80 1.67% 993.10 -0.10%
UK12 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 992.10 975.80 1.67% 993.10 -0.10%
UK15 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 ZZ-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 40 599.60 37 811.40 7.37% 31 353.40 29.49%
UK18 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá 33 624.90 31 073.60 8.21% 24 230.50 38.77%
UK19 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 25 137.90 25 830.30 -2.68% 17 678.20 42.20%
UK20 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 7 060.20 3 647.30 93.57% 5 135.50 37.48%
UK21 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 1 426.90 1 596.00 -10.60% 1 416.80 0.71%
UK24 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá 6 974.60 6 737.80 3.51% 7 122.90 -2.08%
UK25 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 4 309.10 3 968.10 8.59% 3 522.30 22.34%
UK26 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 2 619.20 2 724.70 -3.87% 3 548.60 -26.19%
UK27 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 ZZ-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 46.40 44.90 3.34% 52.00 -10.77%
UK30 ZZ-Vládní instituce (S.13) 32 071.30 31 427.60 2.05% 28 917.20 10.91%
UK31 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá 179.40 553.70 -67.60% 1 684.60 -89.35%
UK32 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 179.40 553.70 -67.60% 1 684.60 -89.35%
UK34 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá 31 891.90 30 873.90 3.30% 27 232.60 17.11%
UK38 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 25 168.70 23 811.80 5.70% 20 025.50 25.68%
UK40 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 3 812.70 4 189.10 -8.99% 4 342.20 -12.19%
UK41 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 ZZ-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 2 910.50 2 872.90 1.31% 2 864.80 1.60%
UK43 ZZ-Ostatní sektory 54 097.80 53 907.20 0.35% 55 316.80 -2.20%
UK44 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá 26 242.80 25 871.70 1.43% 24 865.60 5.54%
UK45 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 31.90 161.10 -80.20% 11.60 175.00%
UK47 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 19 181.20 19 293.40 -0.58% 18 142.10 5.73%
UK48 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 6 689.00 6 117.50 9.34% 6 395.00 4.60%
UK49 ZZ-Ostatní sektory-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 340.70 299.60 13.72% 317.00 7.48%
UK50 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá 27 854.90 28 035.50 -0.64% 30 451.20 -8.53%
UK51 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK52 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 9 201.50 9 142.30 0.65% 9 135.10 0.73%
UK53 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 17 801.40 18 019.00 -1.21% 20 194.10 -11.85%
UK54 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 114.50 115.90 -1.21% 130.10 -11.99%
UK55 ZZ-Ostatní sektory-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 737.50 758.30 -2.74% 991.80 -25.64%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů