Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zadlužení vládního sektoru (a - Vládní dluh a jeho struktura (ESA95) - konsolidovaná verze) 1 844 321.00 1 788 209.00 3.14% 1 788 209.00 3.14%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) -57 401.00 -56 393.00 - -56 393.00 -
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 708 495.00 1 644 746.00 3.88% 1 644 746.00 3.88%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 651 094.00 1 588 353.00 3.95% 1 588 353.00 3.95%
UK2 Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) 70 567.50 72 187.60 -2.24% 61 877.60 14.04%
UK3 Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 785 756.80 779 430.70 0.81% 662 934.80 18.53%
UK4 Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 715 189.30 707 243.10 1.12% 601 057.20 18.99%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 0.80 0.50 60.00% 0.20 300.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 1.90 5.26% 1.70 17.65%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.66 1.87 -11.23% 1.82 -8.79%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.00 2.00 0.00 2.32 -13.79%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.41 10.47 -0.57% 12.22 -14.81%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.00 5.20 -3.85% 5.90 -15.25%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 27 297.00 26 493.00 3.03% 26 279.00 3.87%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 921.30 3 876.40 1.16% 3 850.80 1.83%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 102.70 113.10 -9.20% 101.00 1.68%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 92.60 94.10 -1.59% 103.50 -10.53%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.30 0.20% 99.80 0.70%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 970.00 7 324.00 -4.83% 6 745.00 3.34%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 115.00 6 077.00 0.63% 6 069.00 0.76%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika finančních trhů
Vládní finanční statistika
Měnová a finanční statistika
Statistika finančních účtů
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Fondy penzijních společností
Družstevní záložny
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
Obchod
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
V metodice BPM5
Hlavní ukazatele
Hlavní ukazatele
V metodice BPM6
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Aktiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 927 667.60 925 308.60 0.25% 890 436.30 4.18%
UK2 Pokladna, EUR 4 731.40 4 155.10 13.87% 4 491.30 5.35%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 717 863.60 716 742.60 0.16% 686 175.20 4.62%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 411.90 187.20 120.03% 47.10 774.52%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 188 238.60 189 426.70 -0.63% 211 144.80 -10.85%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 529 213.10 527 128.60 0.40% 474 983.30 11.42%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 13 663.20 9 695.90 40.92% 8 067.60 69.36%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 140 093.10 142 364.50 -1.60% 136 629.30 2.54%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 15 725.70 15 299.10 2.79% 23 110.90 -31.96%
UK11 Stálá aktiva, EUR 17.30 14.30 20.98% 5.00 246.00%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, EUR 35 573.30 37 037.00 -3.95% 31 957.00 11.32%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 18 356.80 20 592.20 -10.86% 16 746.00 9.62%

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 100 102.50 1 091 960.60 0.75% 1 019 322.90 7.92%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny 873 008.60 858 544.40 1.68% 835 896.50 4.44%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny 0.20 0.20 0.00 0.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 423 253.10 401 708.00 5.36% 370 039.20 14.38%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny 449 755.30 456 836.20 -1.55% 465 857.30 -3.46%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 40 890.80 40 511.20 0.94% 8 952.60 356.75%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 90 346.80 96 273.10 -6.16% 98 990.80 -8.73%
UK8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny 38 665.20 38 721.50 -0.15% 26 797.10 44.29%
UK9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny 18 477.90 18 536.40 -0.32% 14 687.70 25.81%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny 57 191.10 57 910.50 -1.24% 48 685.80 17.47%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 21 973.50 24 049.10 -8.63% 20 739.70 5.95%

Pasiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 889 729.90 876 494.00 1.51% 802 008.70 10.94%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 690 908.00 673 161.40 2.64% 637 547.50 8.37%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.10 0.10 0.00 0.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 355 837.30 334 534.70 6.37% 275 757.50 29.04%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 335 070.60 338 626.60 -1.05% 361 790.00 -7.39%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 27 241.50 27 342.30 -0.37% 6 691.20 307.12%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 87 173.20 91 472.00 -4.70% 92 142.40 -5.39%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 37 266.60 37 357.30 -0.24% 25 546.40 45.88%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 17 079.30 17 172.30 -0.54% 13 437.00 27.11%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 47 140.60 47 160.90 -0.04% 40 081.10 17.61%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 19 387.70 21 522.40 -9.92% 18 079.30 7.24%

Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nerezidenti - úvěry a pohledávky celkem 315 574.10 315 016.20 0.18% 311 131.90 1.43%
UK2 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem 9 525.10 9 448.50 0.81% 11 245.90 -15.30%
UK3 pohledávky z karet celkem 232.70 233.10 -0.17% 200.50 16.06%
UK4 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem 1 759.40 1 706.30 3.11% 1 451.60 21.20%
UK5 úvěry na bydlení celkem 21 250.30 21 196.50 0.25% 15 589.00 36.32%
UK6 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem 20 016.40 19 914.70 0.51% 14 292.80 40.05%
UK7 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem 29.50 28.70 2.79% 19.30 52.85%
UK8 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem 158.60 146.70 8.11% 112.00 41.61%
UK9 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem 1 045.80 1 106.60 -5.49% 1 164.90 -10.22%
UK10 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem 900.90 911.40 -1.15% 2 280.80 -60.50%
UK11 ostatní úvěry celkem 281 905.80 281 520.50 0.14% 280 364.10 0.55%
UK12 z toho: investiční 106 009.50 104 658.10 1.29% 97 412.10 8.83%
UK13 oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem 107 073.80 107 757.30 -0.63% 116 034.10 -7.72%
UK14 na přechod.nedost.zdrojů celkem 42.10 50.80 -17.13% 73.20 -42.49%
UK15 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem 49 401.30 49 933.80 -1.07% 41 585.30 18.80%
UK16 na obchodní pohledávky celkem 1 661.30 1 580.60 5.11% 4 591.90 -63.82%
UK17 na nákup CP celkem 13 987.30 13 920.50 0.48% 15 938.40 -12.24%
UK18 repo operace celkem 3 730.60 3 619.50 3.07% 4 729.20 -21.12%

Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Standardní úvěry celkem 457 207.30 452 962.00 0.94% 397 381.60 15.05%
UK2 Standardní úvěry - krátkodobé 70 203.80 71 834.90 -2.27% 62 910.10 11.59%
UK3 Standardní úvěry - střednědobé 126 411.00 123 617.60 2.26% 102 040.10 23.88%
UK4 Standardní úvěry - dlouhodobé 260 592.50 257 509.60 1.20% 232 431.40 12.12%
UK5 Sledované úvěry celkem 22 866.90 19 349.50 18.18% 21 449.30 6.61%
UK6 Sledované úvěry - krátkodobé 1 671.60 1 608.30 3.94% 2 523.80 -33.77%
UK7 Sledované úvěry - střednědobé 2 526.60 2 597.70 -2.74% 5 282.50 -52.17%
UK8 Sledované úvěry - dlouhodobé 18 668.70 15 143.50 23.28% 13 642.90 36.84%
UK9 Nestandardní úvěry celkem 25 156.00 30 244.90 -16.83% 29 522.80 -14.79%
UK10 Nestandardní úvěry - krátkodobé 1 356.80 1 324.40 2.45% 625.70 116.85%
UK11 Nestandardní úvěry - střednědobé 3 627.80 3 798.10 -4.48% 2 495.10 45.40%
UK12 Nestandardní úvěry - dlouhodobé 20 171.50 25 122.40 -19.71% 26 402.10 -23.60%
UK13 Pochybné úvěry celkem 600.40 808.50 -25.74% 4 188.70 -85.67%
UK14 Pochybné úvěry - krátkodobé 291.20 409.30 -28.85% 590.70 -50.70%
UK15 Pochybné úvěry - střednědobé 23.90 120.40 -80.15% 358.20 -93.33%
UK16 Pochybné úvěry - dlouhodobé 285.30 278.80 2.33% 3 239.80 -91.19%
UK17 Ztrátové úvěry celkem 23 382.50 23 763.80 -1.60% 22 441.00 4.20%
UK18 Ztrátové úvěry - krátkodobé 2 855.40 2 572.20 11.01% 1 703.50 67.62%
UK19 Ztrátové úvěry - střednědobé 1 241.70 1 485.10 -16.39% 1 995.10 -37.76%
UK20 Ztrátové úvěry - dlouhodobé 19 285.30 19 706.50 -2.14% 18 742.40 2.90%

Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 3 820 758.30 3 748 686.30 1.92% 3 643 688.00 4.86%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 2 919 282.00 2 898 451.40 0.72% 2 588 802.70 12.77%
UK3 Termínované vklady celkem 901 476.40 850 235.00 6.03% 1 054 885.30 -14.54%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 642 628.40 588 048.40 9.28% 785 127.50 -18.15%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 81 088.20 84 362.00 -3.88% 93 110.10 -12.91%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 177 759.80 177 824.40 -0.04% 176 647.70 0.63%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 529 517.60 475 335.30 11.40% 635 534.90 -16.68%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 113 110.90 112 713.20 0.35% 149 592.60 -24.39%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 36 431.40 37 620.00 -3.16% 43 618.20 -16.48%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 44 656.80 46 742.10 -4.46% 49 491.80 -9.77%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 177 759.80 177 824.40 -0.04% 176 647.70 0.63%

Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 120 392.00 119 516.20 0.73% 109 027.60 10.42%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 118 167.00 117 320.40 0.72% 105 768.70 11.72%
UK3 Termínované vklady celkem 2 225.00 2 195.80 1.33% 3 258.90 -31.73%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 1 934.30 1 890.40 2.32% 2 925.10 -33.87%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 290.10 305.00 -4.89% 331.10 -12.38%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 0.50 0.50 0.00 2.70 -81.48%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 1 551.80 1 515.40 2.40% 2 467.90 -37.12%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 382.50 375.00 2.00% 457.20 -16.34%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 167.50 180.80 -7.36% 195.10 -14.15%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 122.60 124.20 -1.29% 136.00 -9.85%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 0.50 0.50 0.00 2.70 -81.48%

Velké banky - úvěry

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) 1 606 980.00 1 596 361.00 0.67% 1 477 818.00 8.74%
UK2 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) 234 480.00 233 491.00 0.42% 231 403.00 1.33%
UK3 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) 213 160.00 209 144.00 1.92% 191 570.00 11.27%
UK4 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) 1 159 339.00 1 153 726.00 0.49% 1 054 846.00 9.91%
UK5 Úvěry celkem (Kč) 1 297 257.00 1 287 231.00 0.78% 1 217 552.00 6.55%
UK6 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) 193 996.00 191 127.00 1.50% 198 367.00 -2.20%
UK7 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) 134 369.00 132 544.00 1.38% 129 441.00 3.81%
UK8 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) 968 892.00 963 559.00 0.55% 889 744.00 8.90%

Klientské úvěry se selháním

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1.Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům 2 971 865.90 2 949 191.40 0.77% 2 794 228.10 6.36%
UK2 1.2.Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním 144 508.00 152 265.10 -5.09% 166 768.60 -13.35%
UK3 1.3.Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním - podíl na úvěrech (%) 4.86 5.16 -5.81% 5.97 -18.59%
UK4 2.1.Rezidenti celkem - úvěry klientům 2 656 291.80 2 634 175.20 0.84% 2 483 096.10 6.97%
UK5 2.2.Rezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním 97 806.60 99 107.90 -1.31% 110 737.60 -11.68%
UK6 2.3.Rezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním - podíl na úvěrech (%) 3.68 3.76 -2.13% 4.46 -17.49%
UK7 3.1.Nefinanční podniky 1 004 467.30 999 597.50 0.49% 946 737.00 6.10%
UK8 3.2.Nefinanční podniky - úvěry se selháním 50 359.50 51 413.10 -2.05% 52 889.30 -4.78%
UK9 3.3.Nefinanční podniky - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 5.01 5.14 -2.53% 5.59 -10.38%
UK10 4.1.Finanční instituce (bez úvěrových institucí) 189 274.90 194 592.80 -2.73% 159 604.80 18.59%
UK11 4.2.Finanční instituce (bez úvěrových institucí) - úvěry se selháním 1 056.70 1 054.90 0.17% 818.80 29.05%
UK12 4.3.Finanční instituce (bez úvěrových institucí) - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 0.56 0.54 3.70% 0.51 9.80%
UK13 5.1.Vládní instituce 61 403.80 50 184.40 22.36% 69 378.10 -11.49%
UK14 5.2.Vládní instituce - úvěry se selháním 68.40 64.30 6.38% 70.10 -2.43%
UK15 5.3.Vládní instituce - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 0.11 0.13 -15.38% 0.10 10.00%
UK16 6.1.Domácnosti celkem 1 399 197.40 1 387 878.10 0.82% 1 305 150.30 7.21%
UK17 6.2.Domácnosti celkem - úvěry se selháním 46 221.40 46 473.60 -0.54% 56 867.10 -18.72%
UK18 6.3.Domácnosti celkem - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 3.30 3.35 -1.49% 4.36 -24.31%
UK19 7.1.Domácnosti - živnostníci 36 468.80 36 197.90 0.75% 35 229.20 3.52%
UK20 7.2.Domácnosti - živnostníci - úvěry se selháním 3 277.20 3 189.20 2.76% 3 946.50 -16.96%
UK21 7.3.Domácnosti - živnostníci - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 8.99 8.81 2.04% 11.20 -19.73%
UK22 8.1.Domácnosti - obyvatelstvo 1 312 453.40 1 301 518.10 0.84% 1 218 703.80 7.69%
UK23 8.2.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry se selháním 42 897.30 43 237.40 -0.79% 52 876.80 -18.87%
UK24 8.3.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry se selháním - podíl na úvěrech (%) 3.27 3.32 -1.51% 4.34 -24.65%
UK25 9.1.Domácnosti - obyvatelstvo - spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem 217 967.60 216 925.40 0.48% 211 406.90 3.10%
UK26 9.2.Domácnosti - obyvatelstvo - spotřební úvěry obyv.vč.deb.zůst.na BÚ celkem - se selháním 19 590.30 19 601.80 -0.06% 25 110.90 -21.98%
UK27 9.3.Domácnosti - obyvatelstvo - spotř.úvěry obyv.vč.deb.zůst.na BÚ celkem - se selháním - podíl na úvěrech (%) 8.99 9.04 -0.55% 11.88 -24.33%
UK28 10.1.Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ 11 168.70 11 273.30 -0.93% 12 776.80 -12.59%
UK29 10.2.Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ - se selháním 1 288.70 1 288.40 0.02% 1 362.60 -5.42%
UK30 10.3.Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ - se selháním - podíl na úvěrech (%) 11.54 11.43 0.96% 10.66 8.26%
UK31 11.1.Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet 24 083.20 24 148.00 -0.27% 28 464.50 -15.39%
UK32 11.2.Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet - se selháním 3 701.00 3 694.50 0.18% 4 131.60 -10.42%
UK33 11.3.Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet - se selháním - podíl na úvěrech (%) 15.37 15.30 0.46% 14.52 5.85%
UK34 12.1.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry 182 715.70 181 504.20 0.67% 170 165.60 7.38%
UK35 12.2.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry - se selháním 14 600.70 14 618.90 -0.12% 19 616.70 -25.57%
UK36 12.3.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry - se selháním - podíl na úvěrech (%) 7.99 8.05 -0.75% 11.53 -30.70%
UK37 13.1.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem 1 038 648.60 1 029 184.00 0.92% 956 668.10 8.57%
UK38 13.2.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - se selháním 21 847.90 22 168.30 -1.45% 25 947.70 -15.80%
UK39 13.3.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - se selháním - podíl na úvěrech (%) 2.10 2.15 -2.33% 2.71 -22.51%
UK40 14.1.Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu 927 686.30 918 911.70 0.95% 852 546.20 8.81%
UK41 14.2.Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu - se selháním 15 949.10 16 211.80 -1.62% 19 948.70 -20.05%
UK42 14.3.Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu - se selháním - podíl na úvěrech (%) 1.72 1.76 -2.27% 2.34 -26.50%
UK43 15.1.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem 80 554.40 80 215.70 0.42% 76 744.90 4.96%
UK44 15.2.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem - se selháním 3 223.90 3 268.50 -1.36% 3 172.30 1.63%
UK45 15.3.Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem - se selháním - podíl na úvěrech (%) 4.00 4.07 -1.72% 4.13 -3.15%
UK46 16.1.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti 30 407.80 30 056.60 1.17% 27 377.10 11.07%
UK47 16.2.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti - se selháním 2 674.90 2 688.00 -0.49% 2 826.70 -5.37%
UK48 16.3.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti - se selháním - podíl na úvěrech (%) 8.80 8.94 -1.57% 10.32 -14.73%
UK49 17.1.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem 55 837.20 55 408.70 0.77% 50 628.80 10.29%
UK50 17.2.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem - se selháním 1 459.20 1 467.20 -0.55% 1 818.10 -19.74%
UK51 17.3.Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem - se selháním - podíl na úvěrech (%) 2.61 2.65 -1.51% 3.59 -27.30%
UK52 18.1.Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům 50 275.30 50 162.00 0.23% 51 217.30 -1.84%
UK53 18.2.Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům - se selháním 46.80 47.00 -0.43% 43.80 6.85%
UK54 18.3.Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům - se selháním - podíl na úvěrech (%) 0.09 0.09 0.00 0.09 0.00
UK55 19.1.Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 948.30 1 922.50 1.34% 2 225.90 -12.47%
UK56 19.2.Neziskové instituce sloužící domácnostem - se selháním 100.50 101.80 -1.28% 92.40 8.77%
UK57 19.3.Neziskové instituce sloužící domácnostem - se selháním - podíl na úvěrech (%) 5.16 5.30 -2.64% 4.15 24.34%
UK58 20.1.Nerezidenti celkem - úvěry klientům 315 574.10 315 016.20 0.18% 311 131.90 1.43%
UK59 20.2.Nerezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním 46 701.40 53 157.20 -12.14% 56 030.90 -16.65%
UK60 20.3.Nerezidenti celkem - úvěry klientům - se selháním - podíl na úvěrech (%) 14.80 16.87 -12.27% 18.01 -17.82%

Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské úvěry - celkem 1 098.00 1 108.00 -0.90% 1 129.00 -2.75%
UK2 Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu) 1 710.00 1 760.00 -2.84% 1 623.00 5.36%

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky 3.00 2.89 4.05% 4.29 -30.02%
UK2 Domácnosti 4.49 4.36 2.96% 3.39 32.38%
UK3 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1.48 1.72 -13.53% 1.06 39.38%
UK4 Pojišťovny a penzijní fondy 0.00 0.07 -95.45% 0.01 -72.73%
UK5 Úvěry soukromému sektoru 8.97 9.02 -0.52% 8.75 2.54%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p.a.) 0.41 0.42 -2.38% 0.60 -31.67%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) 1.59 1.62 -1.85% 1.83 -13.11%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 1.10 1.20 -8.33% 1.49 -26.17%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.69 1.71 -1.17% 1.91 -11.52%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) 0.08 0.08 0.00 0.16 -50.00%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.43 0.50 -14.00% 0.62 -30.65%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p.a.) 0.23 0.28 -17.86% 0.48 -52.08%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 2.50 2.48 0.81% 2.64 -5.30%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) 4.46 4.49 -0.67% 5.02 -11.16%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p.a.) 2.96 2.99 -1.00% 3.36 -11.90%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.74 2.78 -1.44% 3.15 -13.02%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p.a.) 5.29 5.31 -0.38% 5.42 -2.40%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) 8.96 8.95 0.11% 9.82 -8.76%
UK14 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) 2.52 2.57 -1.95% 2.68 -5.97%
UK15 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 2.17 2.31 -6.06% 2.29 -5.24%
UK16 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) 2.58 2.62 -1.53% 2.75 -6.18%
UK17 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p.a.) 2.66 2.68 -0.75% 2.86 -6.99%
UK18 (1) Vklady domácností - objem 2 103 982.19 2 098 063.67 0.28% 1 954 798.74 7.63%
UK19 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 252 947.91 256 379.32 -1.34% 264 790.66 -4.47%
UK20 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 42 703.86 44 242.42 -3.48% 48 743.71 -12.39%
UK21 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 210 244.04 212 136.90 -0.89% 216 046.96 -2.69%
UK22 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 700 808.66 685 366.83 2.25% 684 927.90 2.32%
UK23 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 44 817.25 42 218.38 6.16% 66 063.14 -32.16%
UK24 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 40 734.79 38 051.17 7.05% 61 673.73 -33.95%
UK25 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 4 082.46 4 167.22 -2.03% 4 389.41 -6.99%
UK26 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 406 767.49 1 395 355.46 0.82% 1 312 682.42 7.17%
UK27 (3.1) Na bydlení - objem 1 043 924.72 1 034 529.24 0.91% 961 850.60 8.53%
UK28 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 927 354.04 918 588.87 0.95% 852 300.88 8.81%
UK29 (3.1.2) Stavební spoření - objem 80 554.44 80 215.67 0.42% 76 744.87 4.96%
UK30 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 362 842.77 360 826.22 0.56% 350 831.82 3.42%
UK31 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 756 918.26 758 292.38 -0.18% 752 026.68 0.65%
UK32 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 213 229.62 214 952.47 -0.80% 226 083.15 -5.69%
UK33 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 121 494.84 121 051.30 0.37% 115 169.59 5.49%
UK34 (4.3) Nad 5 let - objem 422 193.80 422 288.61 -0.02% 410 773.94 2.78%

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 56 776.30 56 262.20 0.91% 58 230.50 -2.50%
UK2 (1.1) Na spotřebu 47 492.20 46 774.20 1.53% 48 989.20 -3.06%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 18 963.20 19 366.30 -2.08% 19 452.10 -2.51%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 23 059.80 22 144.90 4.13% 24 354.40 -5.32%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 5 469.30 5 263.00 3.92% 5 182.70 5.53%
UK6 (1.2) Na bydlení 21.90 22.00 -0.45% 3.50 525.71%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 0.00 0.00 - 0.20 -
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 18.40 18.40 0.00 0.10 18 300.00%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 3.50 3.50 0.00 3.10 12.90%
UK10 (1.3) Ostatní 9 262.20 9 466.00 -2.15% 9 237.80 0.26%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 947.20 1 013.30 -6.52% 934.40 1.37%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 6 731.20 6 893.90 -2.36% 6 809.60 -1.15%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 1 583.80 1 558.80 1.60% 1 493.80 6.02%

Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - se selháním - CZK+CM

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkem - se selháním 46 321.90 46 575.40 -0.54% 56 959.40 -18.68%
UK2 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem - se selháním 19 590.30 19 601.80 -0.06% 25 110.90 -21.98%
UK3 v tom: debetní zůstatky na BÚ celkem - se selháním 1 288.70 1 288.40 0.02% 1 362.60 -5.42%
UK4 pohledávky z karet celkem - se selháním 3 701.00 3 694.50 0.18% 4 131.60 -10.42%
UK5 spotřebitelské úvěry celkem - se selháním 14 600.70 14 618.90 -0.12% 19 616.70 -25.57%
UK6 úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - se selháním 21 847.90 22 168.30 -1.45% 25 947.70 -15.80%
UK7 v tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - se selháním 15 949.10 16 211.80 -1.62% 19 948.70 -20.05%
UK8 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem - se selháním 477.90 485.10 -1.48% 532.30 -10.22%
UK9 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem - se selháním 2 746.00 2 783.50 -1.35% 2 640.10 4.01%
UK10 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem - se selháním 2 674.90 2 688.00 -0.49% 2 826.70 -5.37%
UK11 ostatní úvěry obyvatelstvu celkem - se selháním 1 459.20 1 467.20 -0.55% 1 818.10 -19.74%
UK12 úvěry živnostníkům celkem - se selháním 3 277.20 3 189.20 2.76% 3 946.50 -16.96%
UK13 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - se selháním 46.80 47.00 -0.43% 43.80 6.85%
UK14 úvěry NISD celkem - se selháním 100.50 101.80 -1.28% 92.40 8.77%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 18.87 18.67 1.07% 18.01 4.78%
UK2 BGN 13.82 13.81 0.07% 13.83 -0.07%
UK3 BRL 7.50 7.69 -2.47% 6.67 12.44%
UK4 CAD 18.62 18.52 0.54% 18.98 -1.90%
UK5 CNY 3.66 3.64 0.55% 3.95 -7.34%
UK6 DKK 3.63 3.63 0.00 3.62 0.28%
UK7 EUR 27.03 27.02 0.04% 27.04 -0.04%
UK8 GBP 31.11 30.24 2.88% 38.25 -18.67%
UK9 HKD 3.23 3.16 2.22% 3.25 -0.62%
UK10 HRK 3.59 3.60 -0.28% 3.55 1.13%
UK11 HUF 8.75 8.81 -0.68% 8.66 1.04%
UK12 CHF 25.13 24.82 1.25% 24.96 0.68%
UK13 IDR 1.88 1.88 0.00 1.84 2.17%
UK14 INR 37.00 36.71 0.79% 38.06 -2.79%
UK15 ILS 6.52 6.42 1.56% 6.48 0.62%
UK16 ISK 22.29 21.47 3.82% 19.20 16.09%
UK17 JPY 23.12 23.61 -2.08% 20.55 12.51%
UK18 KRW 2.15 2.17 -0.92% 2.18 -1.38%
UK19 MYR 5.78 5.87 -1.53% 5.84 -1.03%
UK20 MXN 1.25 1.30 -3.85% 1.51 -17.22%
UK21 NOK 2.98 3.00 -0.67% 2.92 2.05%
UK22 NZD 17.90 17.53 2.11% 16.53 8.29%
UK23 PHP 50.85 50.68 0.34% 53.50 -4.95%
UK24 PLN 6.16 6.28 -1.91% 6.36 -3.14%
UK25 RON 5.99 6.01 -0.33% 6.08 -1.48%
UK26 RUB 38.88 39.15 -0.69% 38.75 0.34%
UK27 SEK 2.74 2.79 -1.79% 2.90 -5.52%
UK28 SGD 17.74 17.71 0.17% 17.81 -0.39%
UK29 THB 70.84 69.85 1.42% 70.36 0.68%
UK30 TRL 7.62 7.97 -4.39% 8.77 -13.11%
UK31 USD 25.03 24.50 2.16% 25.18 -0.60%
UK32 XDR 34.23 33.83 1.18% 34.79 -1.61%
UK33 ZAR 1.80 1.76 2.27% 1.78 1.12%

Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 353 689.20 315 033.80 12.27% 402 717.10 -12.17%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 255 564.20 260 384.90 -1.85% 197 554.10 29.36%
UK3 Termínované vklady celkem 98 125.00 54 648.90 79.56% 205 162.90 -52.17%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 89 674.00 45 980.30 95.03% 198 431.50 -54.81%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 5 688.70 5 896.00 -3.52% 3 733.90 52.35%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 2 762.30 2 772.60 -0.37% 2 997.60 -7.85%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 77 312.50 30 149.30 156.43% 159 935.70 -51.66%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 12 361.60 15 831.10 -21.92% 38 495.80 -67.89%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 2 760.00 2 765.50 -0.20% 2 636.90 4.67%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 2 928.70 3 130.50 -6.45% 1 097.00 166.97%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 2 762.30 2 772.60 -0.37% 2 997.60 -7.85%

Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Rezidenti a nerezidenti celkem 2 971 865.90 2 949 191.40 0.77% 2 794 228.10 6.36%
UK2 1000000 - Rezidenti 2 656 291.80 2 634 175.20 0.84% 2 483 096.10 6.97%
UK3 1100000 - Nefinanční podniky 1 004 467.30 999 597.50 0.49% 946 737.00 6.10%
UK4 1100100 - Nefinanční podniky veřejné 30 771.10 29 161.40 5.52% 25 423.40 21.03%
UK5 1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní 673 882.60 672 296.10 0.24% 634 569.00 6.20%
UK6 1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 299 813.60 298 140.00 0.56% 286 744.70 4.56%
UK7 1200000 - Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) 189 274.90 194 592.80 -2.73% 159 604.80 18.59%
UK8 z toho: - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) 188 488.20 192 544.70 -2.11% 158 939.10 18.59%
UK9 1300000 - Vládní instituce 61 403.80 50 184.40 22.36% 69 378.10 -11.49%
UK10 1311000 - Ústřední vládní instituce 20 421.40 8 802.90 131.98% 21 862.60 -6.59%
UK11 1313000 - Místní vládní instituce, 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení 40 982.50 41 381.60 -0.96% 47 515.50 -13.75%
UK12 1400000 - Domácnosti 1 399 197.40 1 387 878.10 0.82% 1 305 150.30 7.21%
UK13 S_RZZIV - Domácnosti - živnosti (rezidenti) 36 468.80 36 197.90 0.75% 35 229.20 3.52%
UK14 S_RZOBY - Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) 1 312 453.40 1 301 518.10 0.84% 1 218 703.80 7.69%
UK15 1443000 - Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) 50 275.30 50 162.00 0.23% 51 217.30 -1.84%
UK16 1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 948.30 1 922.50 1.34% 2 225.90 -12.47%
UK17 2000000 - Nerezidenti 315 574.10 315 016.20 0.18% 311 131.90 1.43%
UK18 2001000 - Nefinanční podniky 214 147.20 213 905.60 0.11% 208 448.00 2.73%
UK19 2002000 - Finanční instituce 57 084.80 56 231.00 1.52% 60 063.60 -4.96%
UK20 2003000 - Vládní instituce, 2009030 - Mezinárodní instituce 19 646.80 20 199.10 -2.73% 24 040.20 -18.28%
UK21 2004000 - Domácnosti, 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem 24 695.30 24 680.50 0.06% 18 580.20 32.91%

Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Rezidenti a nerezidenti celkem 449 755.40 456 836.20 -1.55% 465 857.30 -3.46%
UK2 Rezidenti 341 748.60 346 003.80 -1.23% 373 554.20 -8.51%
UK3 Nefinanční podniky 221 710.80 222 905.50 -0.54% 215 622.60 2.82%
UK4 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) 23 398.80 22 273.70 5.05% 18 128.80 29.07%
UK5 Vládní instituce 7 592.30 10 156.60 -25.25% 54 139.70 -85.98%
UK6 Domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem 89 046.90 90 668.10 -1.79% 85 663.10 3.95%
UK7 Domácnosti - živnosti (rezidenti) 6 116.10 6 440.70 -5.04% 6 696.50 -8.67%
UK8 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) 81 678.90 82 963.10 -1.55% 77 465.50 5.44%
UK9 Nerezidenti 108 006.70 110 832.40 -2.55% 92 303.10 17.01%

Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Rezidenti a nerezidenti celkem 3 820 758.30 3 748 686.30 1.92% 3 643 688.00 4.86%
UK2 1000000 - Rezidenti 3 628 133.60 3 558 761.50 1.95% 3 471 229.50 4.52%
UK3 1100000 - Nefinanční podniky 907 702.60 895 799.00 1.33% 871 448.10 4.16%
UK4 1100100 - Nefinanční podniky veřejné 100 137.90 104 077.60 -3.79% 118 860.20 -15.75%
UK5 1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní 540 096.30 536 635.60 0.64% 501 429.30 7.71%
UK6 1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 267 468.40 255 085.90 4.85% 251 158.60 6.49%
UK7 1200000 - Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) 191 586.60 177 327.50 8.04% 175 573.30 9.12%
UK8 z toho: - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) 126 723.40 116 201.50 9.05% 116 018.00 9.23%
UK9 1300000 - Vládní instituce 353 689.20 315 033.80 12.27% 402 717.10 -12.17%
UK10 1311000 - Ústřední vládní instituce 123 299.80 77 024.80 60.08% 228 229.40 -45.98%
UK11 1313000 - Místní vládní instituce, 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení 230 389.40 238 009.00 -3.20% 174 487.60 32.04%
UK12 1400000 - Domácnosti 2 140 563.50 2 135 109.90 0.26% 1 989 459.10 7.60%
UK13 S_RZZIV - Domácnosti - živnosti (rezidenti) 120 392.00 119 516.20 0.73% 109 027.60 10.42%
UK14 S_RZOBY - Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) 1 975 114.50 1 971 280.60 0.19% 1 839 154.50 7.39%
UK15 1443000 - Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) 45 057.00 44 313.10 1.68% 41 276.90 9.16%
UK16 1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem 34 591.80 35 491.20 -2.53% 32 032.00 7.99%
UK17 2000000 - Nerezidenti 192 624.50 189 924.80 1.42% 172 458.40 11.69%
UK18 2001000 - Nefinanční podniky 72 678.30 70 470.40 3.13% 63 984.20 13.59%
UK19 2002000 - Finanční instituce 34 918.30 37 913.20 -7.90% 35 357.60 -1.24%
UK20 2003000 - Vládní instituce, 2009030 - Mezinárodní instituce 15 946.00 15 003.30 6.28% 13 676.50 16.59%
UK21 2004000 - Domácnosti, 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem 69 082.10 66 538.00 3.82% 59 440.10 16.22%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 820 758.30 3 748 686.30 1.92% 3 643 688.00 4.86%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 22 971.30 22 664.90 1.35% 21 595.30 6.37%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 13 738.30 13 277.40 3.47% 17 612.90 -22.00%
UK4 Rybolov a akvakultura 285.10 308.90 -7.70% 263.00 8.40%
UK5 Těžba a dobývání 16 474.70 15 462.30 6.55% 15 134.40 8.86%
UK6 Výroba potravinářských výrobků 11 036.20 11 533.60 -4.31% 10 056.20 9.75%
UK7 Výroba nápojů 4 936.90 5 033.30 -1.92% 5 586.80 -11.63%
UK8 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 3 941.70 4 844.60 -18.64% 53.70 7 240.22%
UK9 Výroba textilií 2 767.80 2 880.70 -3.92% 2 270.50 21.90%
UK10 Výroba oděvů 2 047.80 2 025.30 1.11% 1 677.00 22.11%
UK11 Výroba usní a souvisejících výrobků 409.70 425.70 -3.76% 446.00 -8.14%
UK12 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 4 276.80 4 039.70 5.87% 3 348.70 27.72%
UK13 Výroba papíru a výrobků z papíru 3 199.00 3 026.00 5.72% 2 737.40 16.86%
UK14 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 5 218.60 5 597.00 -6.76% 4 778.00 9.22%
UK15 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 2 562.20 3 007.60 -14.81% 5 379.60 -52.37%
UK16 Výroba chemických látek a chemických přípravků 8 878.00 8 384.10 5.89% 8 990.50 -1.25%
UK17 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 3 005.50 3 027.50 -0.73% 2 929.90 2.58%
UK18 Výroba pryžových a plastových výrobků 13 491.60 14 094.10 -4.27% 12 192.30 10.66%
UK19 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 9 352.70 9 225.40 1.38% 11 313.80 -17.33%
UK20 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) 6 768.50 6 602.60 2.51% 6 747.20 0.32%
UK21 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 34 219.40 33 363.90 2.56% 29 421.10 16.31%
UK22 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 8 544.80 9 564.90 -10.66% 14 937.10 -42.79%
UK23 Výroba elektrických zařízení 12 923.20 12 822.10 0.79% 12 897.60 0.20%
UK24 Výroba strojů a zařízení j. n. 24 929.20 24 493.00 1.78% 26 959.90 -7.53%
UK25 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 37 569.70 37 188.50 1.02% 30 436.00 23.44%
UK26 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 2 688.80 2 672.80 0.60% 2 826.90 -4.89%
UK27 Výroba nábytku 2 381.90 2 410.50 -1.19% 2 169.60 9.79%
UK28 Ostatní zpracovatelský průmysl 5 740.30 5 445.00 5.42% 5 144.00 11.59%
UK29 Opravy a instalace strojů a zařízení 10 066.10 9 755.60 3.18% 9 431.30 6.73%
UK30 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 47 715.20 45 072.10 5.86% 45 078.90 5.85%
UK31 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 7 082.90 7 664.50 -7.59% 8 204.70 -13.67%
UK32 Činnosti související s odpadními vodami 2 171.50 2 342.70 -7.31% 1 361.10 59.54%
UK33 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) 11 786.00 11 568.90 1.88% 9 882.40 19.26%
UK34 Sanace a jiné činnosti související s odpady 522.90 613.70 -14.80% 1 244.40 -57.98%
UK35 Výstavba budov 31 040.40 30 110.70 3.09% 27 867.90 11.38%
UK36 Inženýrské stavitelství 22 855.30 21 710.40 5.27% 19 405.30 17.78%
UK37 Specializované stavební činnosti 22 590.70 22 692.40 -0.45% 21 269.30 6.21%
UK38 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 15 257.50 14 644.30 4.19% 14 536.20 4.96%
UK39 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 138 374.50 136 185.80 1.61% 140 952.80 -1.83%
UK40 Maloobchod, kromě motorových vozidel 41 018.10 38 089.80 7.69% 37 198.40 10.27%
UK41 Doprava a skladování 71 624.80 71 537.50 0.12% 63 720.50 12.40%
UK42 Ubytování 7 354.90 7 022.20 4.74% 6 897.60 6.63%
UK43 Stravování a pohostinství 6 833.10 6 554.30 4.25% 6 868.50 -0.52%
UK44 Vydavatelské činnosti 8 159.60 7 624.20 7.02% 7 569.80 7.79%
UK45 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti 1 948.60 2 033.00 -4.15% 1 676.50 16.23%
UK46 Tvorba programů a vysílání 2 953.20 2 790.10 5.85% 2 920.30 1.13%
UK47 Telekomunikační činnosti 10 918.50 9 197.70 18.71% 9 802.60 11.38%
UK48 Činnosti v oblasti informačních technologií 19 080.40 18 202.30 4.82% 15 647.60 21.94%
UK49 Informační činnosti 6 655.60 6 758.00 -1.52% 5 152.90 29.16%
UK50 Peněžnictví a pojišťovnictví 235 743.50 224 497.40 5.01% 222 067.10 6.16%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů