mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  14.06.2021 11:33:00

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující do Slovinska - Žádný kraj ČR není nyní na slovinském tmavě červeném nebo červeném seznamu.

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující

14.06.2021 / 12:15

1. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT

Osoby přicházející odkudkoli z České republiky vstoupit a pobývat ve Slovinsku bez následné karantény a bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

 

Tranzit je povolen bez následné karantény a zároveň bez povinnosti prokazovat se negativním výsledkem testem na COVID-19 nebo potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování bez ohledu na region, ze kterého osoba přichází (více viz tranzit)

 

Do Slovinska je možné vstoupit na jakémkoli mezinárodním hraničním přechodu.

- Jejich seznam naleznete ZDE

 

Pro účel ubytování, návštěvy interiérů restaurací, účast na kulturních a sportovních akcích, veletrzích a dalších hromadných akcích v interiérech je nadále nezbytné prokázat se negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků, nebo potvrzením o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo potvrzením o uplynutí stanovené doby od očkování předespaného počtu dávek vakcíny proti COVID-19, bez ohledu na oblast, ze které osoba přichází. Seznam uznávaných vakcín naleznete níže.

- Více info ZDE

?- Upozorňujeme, že očkované osoby, které mají zájem o využívání těchto služeb, musí předložit potvrzení o očkování odpovídající specifickým slovinským podmínkám. Uplynutí 22 dní od první dávky vakcín Pfizer/BioNTech nebo Moderna pro tyto účely není, narozdíl od ČR, dostatečné. Seznam uznávaných vakcín naleznete ZDE

- Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v organizované skupině se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací, popř. využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

 

Pro vstup do Slovinska za účelem pobytu (netýká se tranzitu) pro osoby přicházející do Slovinska z pobytu v zemi / regionu na tmavě červeném nebo červeném seznamu (např. z některých částí Chorvatska) bez následné karantény je povinné předkládat negativní výsledek RT-PCR nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků, nebo potvrzení o prodělání COVID-19 v posledních 6 měsících nebo potvrzení o uplynutí stanovené doby od očkování předespaného počtu dávek vakcíny proti COVID-19

- Pro vstup a pobyt ve Slovinsku (netýká se tranzitu) z pobytu ze zemí na tmavě červeném nebo červeném seznamu bez následné karantény platí povinnost předložit některé z následujících potvrzení

- Žádný kraj ČR není nyní na slovinském tmavě červeném nebo červeném seznamu.

- Tmavě červený a červený seznam zemí naleznete ZDE

 

Některé skupiny osob přicházející z regionu na tmavě červeném nebo červeném seznamu za účelem pobytu (netýká se tranzitu) mohou využít zvláštní výjimky, na jejichž základě lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19 (diplomaté, pracovníci mezinárodní dopravy, cesty za účelem péče o členy rodiny apod., netýká se cestovatelů za účelem turistiky)

- seznam výjimek naleznete ZDE

 

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

 

Pro leteckou a námořní dopravu platí zákaz vstupu na jiných než následujících hraničních přechodech:

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

 

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

 

Informace o dopravní situaci a čekacích dobách na hraničních přechodech naleznete na www.promet.si nebo na telefonním čísle +386 1 518 8 518

 

Upozorňujeme:

Upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení.

 


TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit je povolen bez následné karantény a zároveň bez povinnosti prokazovat se negativním testem / potvrzením o prodělání COVID-19 / potvrzením o očkování bez ohledu na region, ze kterého osoba přichází.

Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro české občany a rezidenty ČR možný za následujících podmínek:

  • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
  • Tranzit nebude trvat déle než 12 hodin.
  • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
  • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
  • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni. Při případné kontrole při tranzitu Rakouskem se vyplní nebo předloží již vyplněný formulář, který je ke stažení prostřednictvím webových stránek Velvyslanectví ČR ve Vídni.


2. DOPRAVA

Po dobu setrvání Slovinska ve žluté nebo zelené epidemiologické fázi je povoleno plné obsazení sedadel ve vozidlech hromadné dopravy, vč. mezinárodní přepravy osob

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob

  • Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 22. 4. 2021 - ZDE
  • Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.
  • Při jízdě autem platí povinnost nošení ochranné roušky, pokud spolu cestují osoby, kteří netvoří užší rodinu nebo společnou domácnost!

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

 

Navzdory stanoveným pravidlům nelze vyloučit komplikace na hraničních přechodech z důvodu mnohdy rozdílnému výkladu platných opatření slovinskými orgány.

 


3. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku platí stav epidemie a byla přijata řada restriktivních omezení s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19.

Podrobnosti o aktuálně platných opatřeních ve Slovinsku naleznete ZDE

 

?

I. Poskytování ubytovacích služeb

Ubytování je ve Slovinsku možné pouze pro osoby, které při registraci v daném zařízení:

1. Předloží negativní výsledek RT-PCR nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků, nebo

2. Předloží pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3. Předloží potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo:

- nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna,
- nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
- nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
- nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sinopharm

 

Tato povinnost se vztahuje na všechny zájemce o ubytování, vč. kempů, bez ohledu na kraj, ze kterého přichází.

- Podrobnosti o aktuálních opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

- Ve Slovinsku je možné provést RT-PCR nebo antigenní test v některém z těchto zařízení

- Předložení samotestu na COVID-19 není akceptováno.

 

Osoby do 18 let, které se ubytovávají v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v rámci organizované skupiny tak mohou učinit bez povinnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu nebo o prodělání COVID-19 v posledních 6 měsících nebo potvrzení o očkování.

 

Upozorňujeme:

Při změně ubytování během pobytu ve Slovinsku je při registraci opět nezbytné předložit jedno z výše uvedených potvrzení.

 

II. Další vybraná protiepidemická opatření

Povinné nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách.

Dodržování rozestupů 1.5 m při hromadných akcích a v uzavřených prostorách.

Ve Slovinsku je povoleno shromažďování do 50 osob.

Povoleny jsou rovněž individuální i kolektivní sportovní a rekreační aktivity do 50 osob.

Kulturní a společenské akce jsou povoleny do maximálního počtu 50 osob, v případě zvláštního povolení Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) poté i více. V případě konání akce ve vnitřních prostorách se sezením, musí být obsazeno nejvýše 75 % kapacity sálu. V případě stání smí být poté nejvýše 1 osoba na 10m2 podlahové plochy prostoru. Osoby účastnící se kulturní nebo společenské akce uvnitř musí být schopny se prokázat negativním PCR / antigenním testem na COVID-19, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování (podle stejných pravidel jako v případě ubytování). Toto opatření platí pro všechny osoby, bez ohledu na region, ze kterého přichází.

Otevřeny jsou obchody a služby s povinností dodržovat maximální počet 1 osoby v uzavřeném prostoru na 10m2 podlahové plochy.

Restaurace

V celém Slovinsku je povoleno otevření zahrádek a teras restaurací a stravovacích zařízení s maximální otevírací dobou 07:00 - 22:00. U jednoho stolu smí sedět nejvýše 4 osoby. Hosté jsou povinni opustit stravovací zařízení do 30 minut po skončení otevírací doby.

V celém Slovinsku je povoleno rovněž navštívit vnitřní uzavřené prostory restaurace, pokud host předloží negativní test/potvrzení o prodělání COVID-19/potvrzení o očkování (podle stejných pravidel jako v případě ubytování) . U jednoho stolu smí sedět nejvýše 4 osoby. Hosté jsou povinni opustit stravovací zařízení do 30 minut od skončení otevírací doby. Otevírací doba interiérů restaurací je stejná jako v případě zahrádek a teras. Toto opatření platí pro všechny osoby, bez ohledu na region, ze kterého přichází.

Noční kluby a diskotéky jsou nadále uzavřeny.

 


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

  • ♦ Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontakttujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

 


5. NAVRAT DO ČR

1. Návrat do České republiky

Aktuální a podrobné informace o vstupu do ČR platné od 15. 5. 2021 naleznete v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Doporučujeme před cestou do České republiky sledovat aktuality na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, jelikož situace je velmi proměnlivá a dochází k častým změnám podmínek vstupu do České republiky.

 

Slovinsko je zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu jsou označeny tyto země červeně) a ze Slovinska je možné do ČR přicestovat za splnění několika podmínek.

Informace o vstupu do ČR poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých webových stránkách - ZDE

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

 

Osoby, které byly očkovány ve Slovinsku nebo zde prodělaly COVID-19, jsou povinny pro vstup do České republiky bez následné karantény předložit zdravotní certifikát, které naleznete ZDE, s razítkem a podpisem lékaře. Certifikát slouží rovněž pro využívání služeb v České republice, které vyžadují předloží potvrzení o negativním testu, prodělání COVID-19 nebo očkování, jako např. restaurace, ubytování apod.

 

2. Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenními testy provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky) a zjistit si aktuální nabídku testování. Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR, cena antigenních testů mezi 20 - 25 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování podstoupit.

1. Gorický region

2. Hornokraňský region

3. Jihovýchodní slovinský region

4. Korutanský region

5. Pobřežně-krasový region

6. Podrávský region

7. Pomurský region

8. Posávský region

9. Přímořsko-vnitrokraňský region

10. Savinjský region

11. Středoslovinský region

12. Zasávský region

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.