mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  04.05.2021 08:55:00

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR. Belgie je na českém semaforu opět červená od 19. dubna 2021.

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

03.05.2021 / 10:15 | Aktualizováno: 04.05.2021 / 08:55

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou od 19. dubna znovu povolené i pro odkladné účely, cesty do červených zón (ČR) jsou však i nadále SILNĚ NEDOPORUČOVANÉ. Passenger Locator Form (PLF) je i nadále povinný a cestující stále podléhají karanténním, trasovacím a testovacím opatřením. Pokutu ve výši 250 EURO udělí belgická policie všem kontrolovaným osobám, které opatření poruší, mnohonásobně vyšší postih je možné udělit osobám, které opatření poruší opakovaně.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR a NÁVRAT DO ČR

Informace k podmínkám návratu do ČR jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MV : Pravidla vstupu do České republiky

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.  Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přináší MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Belgie je na českém semaforu opět červená od 19. dubna 2021.

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii


2. TRANZIT

Pro tranzit Belgií se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Německo: ode dne 28. března 2021 je Česká republika zařazena mezi tzv. vysoce rizikové země (Hochinzidenzgebiet). Od 14. 2. 2021 do 27. 3. 2021 byla Česká republika považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru. Osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, musí – až na výjimky (výjimka platí např. v případě tranzitu) – provést registraci příjezdu, předložit negativní test a nastoupit do karantény.

Detailní informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


3. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou pro občany/rezidenty EU znovu povolené i pro odkladné účely od 19. dubna 2021, cesty do červených zón (ČR) jsou však i nadále SILNĚ NEDOPORUČOVANÉ (Základem pro vyhodnocování je evropská cestovatelská mapa).

Passenger Locator Form (formulář PLF ) je i nadále povinný a cestující stále podléhají karanténním, trasovacím a testovacím opatřením. Pokutu ve výši 250 EURO udělí belgická policie všem kontrolovaným osobám, které opatření poruší, mnohonásobně vyšší postih je možné udělit osobám, které opatření poruší opakovaně.

Informace týkající se COVID-19 pro zahraniční diplomatické mise a mezinárodní organizace se sídlem v Belgii

Od 4. 1. 2021 je povinností zaměstnavatelů/firem (včetně institucí, zastupitelských úřadů, mezinárod. organizací v Belgii) vyplnit BTA FORM = elektronický příkaz ke služební cestě pro pracovní cesty z/do Belgie při pobytu v červené zóně či návratu z cesty nad 48h. Po jeho vyplnění se generuje unikátní BTA kód, který osoba (rezident), která služebně cestuje, musí uvést do svého belgického PLF formuláře. Tím je pro belgické autority odlišena od ostaních a zpravidla se na ni nevztahuje karanténa s ohledem na plnění služebních povinností.

POZOR: ? BTA nelze použít pro cesty nerezidentů do Belgie za účelem dočasného nebo trvalého zaměstnání v Belgii, a to ani v nezbytných odvětvích nebo kritických funkcích, ale pouze pro omezené profesionální cesty spojené s konkrétním projektem trvajícím do 72 hodin. BTA musí být vyplněna belgickou společností (zákazníkem). ? Pro pracovní výjezdy do zahraničí belgickými rezidenty: cesta v případě nezbytné osobní přítomnosti na projektu v zahraničí. Žádný časový limit. Toto zvláštní ustanovení z profesionálních důvodů nemá vliv na povinné testy, které musí absolvovat rezidenti a nerezidenti při příjezdu z červené zóny v souladu s platným ustanovením.

Pokyny pro pohyb kvalifikovaných osob

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71) Linky jsou otevřené: mezi 9:00 a 17:00 (pondělí - neděle) nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be

Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a FJ).


Při příjezdu do Belgie platí od 31. 12. následujících 5 opatření:

1/ Všichni NEREZIDENTI ve věku od 12 let přijíždějící do Belgie z červené zóny se musí od 25. 12. prokázat negativním výsledkem PCR testu (potvrzení je platné po dobu 72 hodin od pořízení vzorku). Prezentace negativního testu neznamená žádnou výjimku z povinnosti vyplnit PLF, umístění do karantény ani povinného testu 7. den po příjezdu do Belgie. Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu). 

Výjimky: a) Nerezidenti, kteří nepřijíždějí do Belgie leteckou nebo lodní dopravou a pobývali v zahraničí maximálně 48 hodin nebo v Belgii budou pobývat maximálně 48 hodin.
b) Nerezidenti, kteří se přepravují pouze letecky a kteří zůstávají výlučně v tranzitní zóně bez vstupu na belgické území

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Poznámka: Potvrzení o negativním výsledku PCR testu musí být v papírové nebo elektronické podobě. Dokument musí být vyhotoven v holandštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Výsledek tohoto testu musí být negativní. Datum pořízení vzorku musí být jasně uvedeno: dokument je platný po dobu 72 hodin od tohoto data. Přijaty jsou pouze testy PCR na SARS CoV-2 s potvrzením PCR. Test musí být proveden v oficiální laboratoři v zemi, ze které cestující přijíždí, a musí být potvrzen pověřeným lékařem (ekvivalent čísla INAMI).

V případě organizované přepravy je dopravce povinen zkontrolovat, zda osoby před nástupem do přepravy vykazují negativní výsledek testu. Při absenci negativního výsledku je dopravce povinen vyloučit cestujícího z dopravy. U osob přijíždějících do Belgie vlastními prostředky lze na hranicích očekávat namátkové kontroly.

2/ KAŽDÝ CESTUJÍCÍ musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF

Od 1. srpna 2020 musí každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu. Od 1.10. je součástí elektronického formuláře také autoevaluační část, kterou je nutno vyplnit. Na základě tohoto dotazníku je zaslána SMS s opatřeními, která je třeba dodržet. Od 4. ledna vyhodnocení Passenger Locator Formmu (PLF) eviduje i služební cesty potvrzené zaměstnavatelem (BTA).

Pokud cestující nemůže použít elektronický formulář, je povinen vyplnit a podepsat papírovou verzi formuláře. Formulář si můžete stáhnout zde: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF. Podepsaný originál musí být vždy možné předložit kontrolním orgánům. Cestující přicházející ze země v schengenském prostoru musí při nástupu předložit svůj formulář a předat jej dopravci. Cestující, kteří nepoužívají přepravce, jsou povinni jej odeslat do 12 hodin od příjezdu do Belgie. To lze provést e-mailem na adresu PLFBelgium@health.fgov.be nebo zkopírováním údajů z papírové verze do elektronické verze formuláře.

Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od vstupu na území, je nutné to nahlásit, nejlépe vyplněním nového e-PLF na https://travel.info-coronavirus.be/. Pokud používáte papírovou verzi, musíte zaslat upravenou verzi na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží a karanténa není v tomto případě povinná.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

3/ Od 31.12. karanténa povinná při příjezdu po pobytu v červené zóně nad 48 hodin PRO VŠECHNY

Všichni cestující (rezidenti i nerezidenti), kteří se vracejí z červených zón, kteří pobývali v zahraničí déle než 48 hodin a kteří zůstanou v Belgii déle než 48 hodin, jsou od 30. 12. považováni za „vysoce rizikové kontakty“, což znamená, že podléhají povinné karanténě. Tato může být ukončena výhradně po absolvování testu s negativním výsledkem uskutečněným sedmý den karantény. Děti do 6 let nemusí být testovány, ale musí zůstat v karanténě. Toto opatření platí prozatímně do 15. ledna.

Výjimky:

  1. Pro osoby, které vykonávají klíčové funkce v zásadních odvětvích. Zde může být povolena práce na místě výkonu činnosti na základě potvrzení zaměstnavatele (v souladu s rozhodnutím konference ministrů zdravotnictví publikovaného 2. prosince 2020)
  2. Studenti smí v mimořádných případech přerušit karanténu za účelem složení zkoušky, a to pouze na tu zkoušku
  3. Rezidenti, kteří pobývali v zahraničí ze služebních důvodů mohou porušit karanténu do 4. ledna za předpokladu, že mají potvrzení zaměstnavatele o pracovní cestě. Od 4. ledna bude vyhodnocení Passenger Locator Formmu (PLF) evidovat i služební cesty potvrzené zaměstnavatelem.
  4. Karanténu lze dočasně zrušit v případě neodkladné a nezbytné aktivity. Například: zahraniční student může respektovat karanténu dvou týdnů před zahájením studia; osoba cestující na pohřeb se může zúčastnit obřadu, ale po zbytek svého pobytu musí zůstat v karanténě. Při provádění nezbytné a neodkladné činnosti je nutné striktně dodržovat sociální distancování a další ochranná opatření. Během všech ostatních aktivity, které nesouvisí s důvodem dané činnosti nebo nezbytným cestováním, je nutné dodržovat karanténu.

U osob považovaných za „vysoce rizikové kontakty“ začíná karanténní období dnem odletu/odjezdu z červené zóny, pokud je to na PLF jasně a objektivně identifikováno. V opačném případě karanténa začíná, jakmile cestující dorazí do Belgie, po pobytu v červené zóně, pokud ošetřující lékař / vyhláška federovaných subjektů nerozhodne jinak. To znamená, že pro občany, kteří se vracejí z červené zóny v zahraničí, musí být dodržena minimální karanténa 7 dní, následovaná 7 dny další bdělosti (tj. 7 + 7).

Specifikace platných pravidel pro každý region / komunitu naleznete zde:

4/ Od 31. 12. testy PCR povinné 1. a 7. den karantény

Rezidenti, kteří se vracejí z červené zóny (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") po pobytu nad 48 hodin se musí povinně nechat testovat první a sedmý den karantény. Od 2. ledna 2021 obdrží navrátilci na základě poskytnutých informací v PLF SMS, která jim umožní se nechat testovat v jednom z testovacích středisek. Na bruselském letišti (Brussels Airoprt - Zaventem) bude ještě více navýšená kapacita, aby bylo cestujícím přilétajícím do Belgie umožněno se nechat testovat dobrovolně ihned po příletu. Na letišti v Charleroi a na nádraží Bruxelles-Midi bude zařízena možnost testování.

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

Schůzku k provedení testu lze sjednat prostřednictvím rezervačního nástroje dostupného na www.MaSante.be. Výsledek testu bude také k dispozici na tomto webu. Pro osoby, které používají aplikaci Coronalert, je také možné test propojit se 17místným kódem vygenerovaným aplikací.

Výjimka: cestující, kteří nepřijíždějí do Belgie leteckou nebo námořní dopravou a kteří zůstali v zahraničí maximálně 48 hodin, nemusí absolvovat PLF, a proto nemusí podstoupit test.

Pokud je první test (1. den) pozitivní, je vysoce rizikový kontakt izolován po dobu nejméně 7 dnů ode dne provedení testu.

Pokud má rezident výsledek prvního testu negativní, obdrží pátého dne novou pozvánku prostřednictvím SMS, k provedení druhého testu a bude testován znovu 7. den. I přes negativní první test je nutné zůstat v karanténě. Pokud je druhý test negativní, může být vysoce rizikový kontakt uvolněn z karantény, ale je důležité udržovat zvýšenou ostražitost dalších 7 dní. Děti do 6 let by nemusí být testovány, ale musí být v karanténě. Pokud není proveden žádný test (například u dítěte mladšího 6 let) nebo pokud výsledek testu není k dispozici včas, karanténa asymptomatických vysoce rizikových kontaktů přestane po 10 dnech ode dne posledního vysoce rizikového kontaktu. Po této karanténě následuje období zvýšené ostražitosti po dobu 4 dnů.

Více k testování: https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/


5. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Nadále platí federální zákaz vycházení od 00:00 do 05:00, s výjimkou Bruselu, kde platí zákaz vycházení delší, a to od 22:00 do 06:00.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány, popřípadě musí být interiér dostatečně větraný; Venku se lidé smí setkat se čtyřmi osobami za předpokladu, že všichni po celou dobu zůstávají v pohybu;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky (Blízké kontakty jsou od 19. 10. omezeny na maximálně 1 osobu nad rámec osob stejné domácnosti).
5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou od 9. 10. omezena na maximálně 1 osobu (po dobu dvou týdnů vždy stejné), nepočítají se děti do 12 let.
6) Práce na dálku (télétravail/ home-office) je povinná všude tam, kde je to možné. Pokračovat ve své činnosti v případě zachování osobních odstupů a nošení roušek budou smět např. stavební firmy, zahradníci apod.

Roušky:

Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:

Obchody jsou znovu otevřeny od 1. prosince. Nákupy se mají dělat rychle (max. 30min) a samostatně s klientským limitem 10 m2. Cílem je, aby nebylo na jednom místě nahromaděno moc lidí.

Hotely a jiné druhy ubytování: restaurace jsou otevřené výhradně pro klienty hotelu.

Všechny budovy nebo jejich části patřící k sektoru kultury, slavností, sportu, rekreace, událostí jsou zavřené. Muzea a plovárny smí otevřít při dodržení přísných pravidel platných pro jejich odvětví.

Otevřené smí být: venkovní sportovní plochy k individuálnímu tréninku a sportoviště určená k tréninku a utkáním profesionálních sportovců (výhradně bez publika), venkovní části zoologických zahrad a přírodních parků, venkovní muzea, knihovny, kostely a místa uctívání (max. 40 osob), jízdárny a hipodromy, a to jedině z důvodu zachování zdraví zvířat, kulturní místa určena dětem mladším než 12 let v rámci školních aktivit pro max 50 osob, včetně personálu, svatby, pohřby, kremace, bohoslužby do max. 40 osob

- Od pondělí 8. února 2021 mohly otevřít venkovní kempy a bungalovové parky, občerstvení se řídí stejnými pravidly jako v hotelích,

- Od soboty 13.2. 2021 mohly za přísných opatření otevřít kadeřnictví a tatérské salóny, dále venkovní zvířecí parky, Zoo. I realitní makléři od téhož data mohou znovu ukazovat klientům byty.

- Od 1. března 2021 mohou otevřít i další kontaktní povolání za dodržení striktních opatření (manikúra, pedikúra, maséři apod.)

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert: https://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město
germanofonní společenství

Od 1. dubna 2021 bude platné zákonodárství podporující pokutování a jiných sankcí osob, které se nenechají testovat.


6. DOPRAVA

Upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Stále dochází k častým změnám v dopravě, řada přímých spojů na lince Brusel-Praha (v obou směrech) je rušena.

VLAK: K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

AUTOBUS: Obvyklá autobusová linka RegioJet a Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

LETECKY: Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines nabízí pro letecké operace mezi Bruselem a Prahou spoje s přestupem ve Frankfurtu.
Czech Airlines plánuje zahájit letecké spoje na lince Praha - Brusel k 17.12.2020.

Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnovila provoz ze 40 % od 1. srpna (aktuálně nabízí lety v pátek a v neděli).

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


7. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


8. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19
Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en
Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.


 

přílohy

čestné prohlášení AJ - 123 KB PDF (Acrobat dokument) 28.1.2021
https://www.mzv.cz/file/4195300/_20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.