MONETA Money Bank (MONETA)
Výsledky  |  29.04.2021 09:30:57, aktualizováno 09:31:17

Výsledky skupiny MONETA za první čtvrtletí 2021

V souladu s tržním výhledem vykázala Skupina MONETA za první čtvrtletí roku 2021 čistý zisk ve výši 598 milionů korun. Pokles čistého zisku zapříčinila absence opakování výnosů z prodeje dluhopisů, které banka realizovala v prvním kvartálu roku 2020. Výsledek podpořil mírný růst v oblastech s opakujícím se provozním výnosem, očekávaný vývoj nákladů a také lepší výsledky v nákladech na riziko.

MONETA pokračovala v silném růstu úvěrových aktivit i přijímání vkladů. Provozní výnosy dosáhly 2,7 miliard , podpořil je mírný růst čistých úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí. Růst nákladů pak zapříčinily regulatorní poplatky a konsolidace loňské akvizice. Náklady na riziko dosáhly hodnoty 418 miliónů neboli úrovně 0,73 procenta oproti průměrnému čistému úvěrovému portfoliu.

Navzdory pandemii COVID-19 a příslušným omezením MONETA pokračovala v úspěšném růstu úvěrových i depozitních aktivit a dokončila integraci společností akvírovaných v roce 2020. Růst úvěrů o 43,9 procent byl poháněn 69,4procentním růstem retailových úvěrů a 9,4procentním růstem komerčních úvěrů. Nejvýznamnější expanze pak proběhla u retailových hypotečních úvěrů1, které vzrostly o 124,2 procenta; MONETA tím zvýšila svůj tržní podíl na 7,2 procenta. Portfolio spotřebitelských úvěrů1 stouplo o 17,5 procent, podporováno loňskou akvizicí, rostla také produkce nových spotřebitelských úvěrů, a to o 2,9 procenta.

MONETA také v prvním čtvrtletí roku 2021 významně rozšířila depozitní portfolio díky organickému růstu a dosáhla bilance ve výši 265,6 miliard . Tento výsledek se rovná ročnímu nárůstu ve výši 49,2 procenta. Retailové vklady vzrostly o 66,2 procenta, zatímco komerční vklady stouply o 15,9 procent. Mimo to MONETA úspěšně pokračovala v prodeji investičních produktů, které dosáhly 20,0 miliard a představují nárůst o 68,0 procent v této kategorii.

MONETA také hlásí silný nárůst ve využívání digitální bankovní platformy v loňském roce. Digitální distribuční kanály se významně podílely na celkových výsledcích. Podíl spotřebitelských úvěrů zřizovaných online dosáhl v rámci Skupiny MONETA 32,3 procent. Digitální hypoteční platforma - Refinanso.cz – významně rostla, meziročně o 720,2 procenta a na celkové produkci hypotečních úvěrů se podílela 13,7 procenty. Online úvěry pro podnikatele a malé firmy dosáhly podílu 27,8 procent z celkové produkce. Kromě toho MONETA během prvního čtvrtletí významně zvýšila distribuci běžných účtů (meziročně o 111,5 %) a investičních produktů (meziročně o 595,8 %).

Portfolio nevýkonných úvěrů se zvýšilo na 2,8 procent neboli 6,6 miliard . V průběhu prvního čtvrtletí MONETA přesunula úvěry ve výši 1,1 miliardy do kategorie nevýkonných úvěrů. V souvislosti s tím dosáhly náklady na riziko 418 miliónů neboli 0,73 procent. Celkové krytí úvěrového portfolia MONETA bylo na úrovni 2,6 procent měřeno oproti hrubé bilanci úvěrů. Toto krytí během uplynulých dvanácti měsíců stouplo o 0,4 procent.

Kromě toho MONETA vykazuje silnou kapitálovou i likvidní pozici. Ukazatel kapitálové přiměřenosti je na úrovni 18,5 procent v porovnáním s kapitálovým požadavkem ve výši 14,4 procenta. Rozvaha vykazuje vysokou míru likvidity s ukazatelem krytí likvidity ve výši 183,7 procent. MONETA požádala ČNB o možnost vyplatit dividendu ve výši 1,5 miliard v souladu s limity nastavenými regulátorem. Od regulátora očekává banka odpověď koncem září 2021.

ZISKOVOST
Čistý zisk dosáhl 598 miliónů . Za první čtvrtletí 2021 dosáhl zisk před zohledněním nákladů na riziko 1,165 miliónů , náklady na riziko tvořily celkem 418 miliónů .
– Celkové provozní výnosy na úrovni 2 682 miliónů podpořené meziročním růstem čistých úrokových výnosů o 1,5 procent, meziročním růstem čistého výnosu z poplatků a provizí o 2,7 procent. Banka též zaznamenala významný pokles výnosů z finančních operací (meziročně o 74,3 procenta), který způsobila absence výnosu z prodeje dluhopisů, realizovaného v prvním čtvrtletí roku 2020. Ostatní výnosy meziročně poklesly o 38,1 procent.
– Celkové provozní náklady na úrovni 1 517 miliónů , což představuje meziroční nárůst o 185 miliónů nebo 13,9, zejména kvůli loňské akvizici. Hlavní důvody byly vyšší příspěvky do regulatorních fondů (meziročně vyšší o 36,2 procenta), vyšší personální (meziročně o 12,1 procento vyšší), administrativní a ostatní náklady (vyšší meziročně o 2,1 procento) a odpisy a amortizace (růst o 22,2 procenta).
– Náklady na riziko na úrovni 418 miliónů neboli 0,73 procenta byly stále ovlivněny tvorbou opravných položek kvůli pandemii COVID-19.
Daně na úrovni 149 miliónů se promítly do efektivní daňové sazby ve výši 19,9 procent.

ROZVAHA A RŮST KLIENTSKÉ ZÁKLADNY
– Investiční cenné papíry zaznamenaly silný meziroční růst ve výši 84,0 procent na 43,4 miliardy díky umístění přebytečné likvidity do českých státních dluhopisů.
– Kategorie úvěrů meziročně vzrostla o 43,9 procent na 232,0 miliardy 1, poháněná především:
– Retailovými úvěry: meziroční růst ve výši 69,4 procenta na 157,2 miliardy , zejména díky výborným výsledkům hypotečního segmentu (meziroční nárůst o 124,2 procenta na 105,2 miliardy ) a solidnímu růstu spotřebitelských úvěrů (meziroční nárůst o 17,5 procent na 47,4 miliardy ). Obě kategorie vyrovnávaly pokles u jiných retailových produktů, jako například kreditní karty a kontokorenty (meziroční pokles o 19,2 procenta na 2,5 miliard ) a úvěry na pořízení vozidla (meziroční pokles o 15,0 procent na 2,1 miliardy )
– Komerčními úvěry: meziroční růst ve výši 9,4 procenta na 74,8 miliard , zejména díky investičním úvěrům (meziroční nárůst o 20,2 procenta na 44,2 miliardy ), portfoliu provozních úvěrů (meziroční nárůst o 2,0 procent na 10,7 miliard ) a úvěrům pro živnostníky (meziroční nárůst o 16,2 procenta na 8,4 miliardy ). Komerční úvěry na pořízení vozidla nadále klesaly, meziročně o 7,4 procenta na 6,2 miliardy .)

– Kategorie depozit zaznamenala významný meziroční růst ve výši 32,2 procenta na 284,3 miliardy , převážně v kategorii klientských vkladů, kde:
– Vklady retailových klientů vzrostly meziročně o 66,2 procenta na 195,9 miliard (zejména díky růstu běžných účtů a nově přidaných vkladů ze stavebního spoření)
– Vklady komerčních klientů vzrostly meziročně o 15,9 procent na 69,6 miliard (zejména díky růstu běžných účtů)

Online distribuce

– Digitální platformy:
– 32,3procentní podíl online spotřebitelských úvěrů na celkové nové produkci
– 13,7procentní podíl hypotečních úvěrů zřizovaných online prostřednictvím platformy Refinanso.cz na objemu nově uzavřených hypotečních úvěrů
– 27,8procentní podíl online splátkových úvěrů pro podnikatele na celkové nové produkci
– Silný růst u nově zřízených běžných účtů online (meziroční nárůst o 111,5 procent)
– Solidní nárůst zaznamenán v online prodeji investičních fondů, které vzrostly meziročně o 595,8 procent.

– Klientská základna významně stoupla na 1,4 milióny ve srovnání s 1,0 miliónem v prvním čtvrtletí 2020 v důsledku loňské akvizice a organického růstu.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA AKTIV
– Náklady na riziko ve výši 418 miliónů jsou významně nižší než ve stejném čtvrtletí minulého roku, protože tvorba opravných položek v souvislosti s pandemií COVID-19 proběhla v roce 2020.
– Celkové krytí úvěrového portfolia vzrostlo na 2,6 procent z 2,2 procent v předchozím roce.
Poměr nevýkonných úvěrů stoupl na 2,8 procent z 1,9 procent v prvním čtvrtletí 2021, což představuje 6,6 miliard ve srovnání s 3,1 miliardami celkového portfolia nevýkonných úvěrů v loňském roce.
– Portfolio nevýkonných úvěrů, které vznikly v důsledku splátkových moratorií, bylo ke konci prvního čtvrtletí 2021 na úrovni 2,6 miliard , a z toho:
– 1,5 miliardy je již pravidelně spláceno a tyto angažovanosti mohou být v budoucnu opět přesunuty do vyšší kategorie, pokud platební morálka vydrží.
– 0,8 miliardy zůstává v režimu odkladu splátek.
– 0,4 miliardy je již po splatnosti.

KAPITÁLOVÁ POZICE
– Silná kapitálová pozice s ukazatelem kapitálové přiměřenosti na úrovni 18,5 procent, což je 4,1 procenta nad regulatorním požadavkem ve výši 14,4 procenta (včetně manažerské kapitálové rezervy ve výši 100 bazických bodů).
– Regulatorní kapitál na úrovni 28,8 miliardy .
– MONETA podala žádost na ČNB o schválení výplaty dividendy ve výši 1,5 miliardy v souladu s limity nastavenými regulátorem.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKUP AKCIÍ A PŘÍPADNÁ AKVIZICE
– V prvním čtvrtletí MONETA obdržela návrh od Skupiny PPF na odkup až 29 procent akcií MONETA prostřednictvím veřejného návrhu na odkup akcií, společně s nabídkou na zahájení akvizice Air Bank a přidružených společností (Home Credit CZ a SK a Benxy).
– Na základě tohoto veřejného návrhu na odkup akcií zvýšila Skupina PPF svůj podíl v Monetě na 28,37 procent k 20. dubnu 2021.
– MONETA provedla hloubkovou kontrolu u Air Bank a přidružených společností a zahájila vyjednávání o podmínkách případné akvizice. MONETA plánuje dokončit tento proces v polovině roku 2021.

Ve svém komentáři k finančním výsledkům Skupiny MONETA za první čtvrtletí 2021 Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl:

„Vedení banky tímto děkuje všem zaměstnancům za dobré výsledky, kterých jsme dosáhli v tak obtížné době. Věříme, že jsme na dobré cestě splnit všechna očekávání našich akcionářů.“

TRŽNÍ VÝHLED
Dne 30. října 2020 MONETA představila výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Vedení společnosti MONETA očekává, že v následujících 5 letech vykáže skupina MONETA kumulovaný čistý zisk více než 20 miliard korun.

1 Hrubé výkonné úvěry a pohledávky

 

Prezentace k výsledkům za první čtvrtletí roku 2021 začne ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 15:00 hodin středoevropského času.

 

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to banka poskytuje další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 230 poboček, přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

Více informací na: www.moneta.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.