ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  26.02.2021 09:09:37

26.02.2021 Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2019

26. 2. 2021

Hrubý domácí produkt Olomouckého kraje vzrostl v roce 2019 na 264,6 mld.  (v běžných cenách). Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V přepočtu na 1 obyvatele poprvé překonal čtyřsettisícovou hranici a činil 418,5 tis. Tato hodnota představovala 77,7 % republikového průměru. Díky příznivému předloňskému vývoji se hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ve standardu kupní síly zvýšil na 71,6 % průměru EU 28. I přes zřetelný meziroční růst zůstal po krajích Karlovarském, ÚsteckémLibereckém 4. nejnižší v zemi.

Hrubý domácí produkt (HDP) Olomouckého kraje vzrostl v roce 2019 na 264,6 mld.  (v běžných cenách). Díky meziročnímu zvýšení o 16,3 mld.  dosáhl svého nového maxima. Zatímco v roce 2000 činil hrubý domácí produktkraji 118,2 mld. , o 19 let později byla jeho hodnota v běžných cenách více než dvojnásobná. Podíl Olomouckého kraje na HDP České republiky se mezi roky 2000 a 2019 snížil z 5,0 % na 4,6 %. Pokles podílu charakterizoval 11 ze 14 krajů v zemi. Opačný trend se týkal pouze Prahy a krajů StředočeskéhoJihomoravského.

V přepočtu na 1 obyvatele se hrubý domácí produkt Olomouckého krajeroce 2019 zvýšil na 418,5 tis (v běžných cenách). V mezikrajském pohledu byl čtvrtý nejnižší, a to po krajích Karlovarském (341,5 tis/obyv.), Ústeckém (386,4 tis/obyv.) a Libereckém (411,4 tis/obyv.). Na opačném pólu pořadí se umístila Praha (1 190,6 tis/obyv.), která jako jediný kraj překonala republikový průměr 538,8 tis/obyv. S velkým odstupem následoval kraj Jihomoravský (505,9 tis/obyv.).

Ačkoliv významný ekonomický růst v posledních letech příliš nezměnil postavení Olomouckého kraje mezi ekonomicky nejslabšími oblastmi České republiky, evropskému průměru se kraj přiblížil. Zatímco v roce 2000 se Olomoucký kraj podle HDP přepočteného na obyvatele ve standardu kupní síly nacházel na úrovni 56,8 % průměru EU 28, o 19 let později již dosáhl na 71,6 %. Nižší ekonomickou úroveň vykázal v roce 2019 pouze kraj Karlovarský (58,4 %), Ústecký (66,1 %) a Liberecký (70,4 %). Jediným krajem, který překonal evropský průměr, zůstala v Praha (203,7 %). Česká republika se v roce 2019 nacházela na úrovni 92,2 % průměru EU 28.

Podle posledních srovnatelných údajů Eurostatu za rok 2017 obsadil Olomoucký krajEvropské unii sdílené 1 016. místo. Jeho ekonomická výkonnost tak v zahraničí odpovídala menšímu řeckému kraji Rethymni, který tvoří jeden ze čtyř krajů na ostrově Kréta, menšímu řeckému kraji Thasos, Kavala, který se rozprostírá v regionu Východní Makedonie a Thrákie, menšímu řeckému kraji Fthiotida v regionu Střední Řecko, menšímu portugalskému kraji Viseu Dao Lafoes v regionu Centro a menšímu slovinskému kraji Pomurska na severovýchodě Slovinska. V rámci 1 245 sledovaných územních celků NUTS 3 v EU 28 podle stavu z roku 2017 (vč. všech britských krajů, bez dvou irských a bez všech francouzských krajů, za které dosud nebyly publikovány údaje) byly hospodářsky nejrozvinutějšími kraje Camden & City of London a sousední Westminster ve Velké Británii, které představují centrální část Londýna. Na třetím a pátém místě se umístily německé městské kraje Wolfsburg a Ingolstadt, mezi kterými se na čtvrté pozici nacházel další londýnský kraj Tower Hamlets. Celý žebříček uzavřely bulharské kraje Sliven a Silistra.

Růst hrubého domácího produktu byl podmíněn růstem hrubé přidané hodnoty (HPH), která v Olomouckém krajiroce 2019 činila 238,8 mld.  (v běžných cenách). Díky meziročnímu růstu o 15,1 mld.  dosáhla nejvyšší hodnoty v historii kraje. Podíl Olomouckého kraje na HPH České republiky činil 4,6 %.

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) se v Olomouckém krajiroce 2019 zvýšil na 150,9 mld. . Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V roce 2000 činil 72,8 mld.  a stomiliardovou hranici překonal poprvé v roce 2006. V roce 2019 se Olomoucký kraj na čistém disponibilním důchodu domácností v České republice podílel z 5,3 %. Relativně připadal na 1 obyvatele Olomouckého kraje čistý disponibilní důchod 238,8 tis. V mezikrajském srovnání byl po kraji Ústeckém (234,5 tis/obyv.) 2. nejnižší v zemi. Za hodnotou republikového průměru 268,1 tis/obyv. zaostal o 29,3 tis/obyv. Průměr České republiky překonaly pouze Prahakraj Středočeský.

 

Více informací naleznete v databázi národních účtů.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

Přílohy


26. 2. 2021

Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2019

Hrubý domácí produkt Olomouckého kraje vzrostl v roce 2019 na 264,6 mld. (v běžných cenách). Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V přepočtu na 1 obyvatele poprvé překonal čtyřsettisícovou hranici a činil 418,5 tis. . Tato hodnota představovala 77,7 % republikového průměru. Díky příznivému předloňskému vývoji se hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ve standardu kupní síly zvýšil na 71,6 % průměru EU 28. I přes zřetelný meziroční růst zůstal po krajích Karlovarském, Ústeckém a Libereckém 4. nejnižší v zemi.

Hrubý domácí produkt (HDP) Olomouckého kraje vzrostl v roce 2019 na 264,6 mld. (v běžných cenách). Díky meziročnímu zvýšení o 16,3 mld. dosáhl svého nového maxima. Zatímco v roce 2000 činil hrubý domácí produkt v kraji 118,2 mld. , o 19 let později byla jeho hodnota v běžných cenách více než dvojnásobná. Podíl Olomouckého kraje na HDP České republiky se mezi roky 2000 a 2019 snížil z 5,0 % na 4,6 %. Pokles podílu charakterizoval 11 ze 14 krajů v zemi. Opačný trend se týkal pouze Prahy a krajů Středočeského a Jihomoravského.

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů ve vybraných letech (v tis. /obyv.)

Zdroj: ČSÚ

2000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Česká republika

232,3

387,0

389,1

394,2

412,9

438,7

454,0

482,6

509,1

538,8

v tom kraje:

Hl. m. Praha

457,8

856,2

858,6

876,4

911,8

975,3

1 009,8

1 061,8

1 136,7

1 190,6

Středočeský

231,9

349,7

352,3

348,2

370,8

391,6

413,1

439,3

450,7

484,5

Jihočeský

218,7

315,1

323,2

325,2

334,7

351,9

360,7

388,7

407,5

438,1

Plzeňský

217,3

353,9

345,6

362,2

381,4

401,1

414,5

439,6

459,0

474,3

Karlovarský

198,9

270,6

268,0

271,5

278,9

287,5

295,9

315,1

324,5

341,5

Ústecký

192,5

293,4

296,2

294,3

303,0

328,4

326,3

343,9

355,6

386,4

Liberecký

212,3

293,0

296,2

301,9

318,9

336,4

346,7

369,4

387,2

411,4

Královéhradecký

216,0

323,6

324,9

332,9

348,3

372,9

392,5

427,5

447,8

479,3

Pardubický kraj

198,0

317,3

300,8

308,1

327,8

346,8

360,6

389,2

408,4

422,7

Vysočina

191,2

313,9

321,3

325,7

341,7

354,8

368,0

393,5

403,9

434,0

Jihomoravský

209,6

363,3

368,3

382,5

389,0

415,8

422,7

447,2

480,7

505,9

Olomoucký

184,2

290,6

293,2

295,4

311,0

332,1

345,8

372,6

392,5

418,5

Zlínský

189,3

322,3

322,8

330,5

356,6

372,9

385,6

411,3

425,2

457,4

Moravskoslezský

179,3

323,2

327,5

319,2

341,3

358,4

371,7

390,4

415,5

430,0

 

V přepočtu na 1 obyvatele se hrubý domácí produkt Olomouckého kraje v roce 2019 zvýšil na 418,5 tis. (v běžných cenách). V mezikrajském pohledu byl čtvrtý nejnižší, a to po krajích Karlovarském (341,5 tis. /obyv.), Ústeckém (386,4 tis. /obyv.) a Libereckém (411,4 tis. /obyv.). Na opačném pólu pořadí se umístila Praha (1 190,6 tis. /obyv.), která jako jediný kraj překonala republikový průměr 538,8 tis. /obyv. S velkým odstupem následoval kraj Jihomoravský (505,9 tis. /obyv.).

 

Vývoj HDP ve srovnatelných cenách (předchozí rok = 100)

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Ačkoliv významný ekonomický růst v posledních letech příliš nezměnil postavení Olomouckého kraje mezi ekonomicky nejslabšími oblastmi České republiky, evropskému průměru se kraj přiblížil. Zatímco v roce 2000 se Olomoucký kraj podle HDP přepočteného na obyvatele ve standardu kupní síly nacházel na úrovni 56,8 % průměru EU 28, o 19 let později již dosáhl na 71,6 %. Nižší ekonomickou úroveň vykázal v roce 2019 pouze kraj Karlovarský (58,4 %), Ústecký (66,1 %) a Liberecký (70,4 %). Jediným krajem, který překonal evropský průměr, zůstala v Praha (203,7 %). Česká republika se v roce 2019 nacházela na úrovni 92,2 % průměru EU 28.

 

 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v letech 2000 a 2019 (v tis. /obyv.)

                                        Rok 2000                                                                              Rok 2019

            0        200       400       600      800      1000     1200             0        200       400       600      800      1000     1200

                                                               HDP (tis. /obyv.)                                                                  HDP (tis. /obyv.)

 

 

Podle posledních srovnatelných údajů Eurostatu za rok 2017 obsadil Olomoucký kraj v Evropské unii sdílené 1 016. místo. Jeho ekonomická výkonnost tak v zahraničí odpovídala menšímu řeckému kraji Rethymni, který tvoří jeden ze čtyř krajů na ostrově Kréta, menšímu řeckému kraji Thasos, Kavala, který se rozprostírá v regionu Východní Makedonie a Thrákie, menšímu řeckému kraji Fthiotida v regionu Střední Řecko, menšímu portugalskému kraji Viseu Dao Lafoes v regionu Centro a menšímu slovinskému kraji Pomurska na severovýchodě Slovinska. V rámci 1 245 sledovaných územních celků NUTS 3 v EU 28 podle stavu z roku 2017 (vč. všech britských krajů, bez dvou irských a bez všech francouzských krajů, za které dosud nebyly publikovány údaje) byly hospodářsky nejrozvinutějšími kraje Camden & City of London a sousední Westminster ve Velké Británii, které představují centrální část Londýna. Na třetím a pátém místě se umístily německé městské kraje Wolfsburg a Ingolstadt, mezi kterými se na čtvrté pozici nacházel další londýnský kraj Tower Hamlets. Celý žebříček uzavřely bulharské kraje Sliven a Silistra.

 

Hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností v Olomouckém kraji ve vybraných letech (v mld. )

Zdroj: ČSÚ

2000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hrubá přidaná hodnota

107,7

167,7

168,2

168,5

178,9

189,9

197,2

212,0

223,7

238,8

Hrubý domácí produkt

118,2

185,7

187,0

188,0

197,8

210,9

219,2

235,9

248,3

264,6

Čistý disponibilní důchod domácností

72,8

115,2

116,6

115,0

119,9

124,2

126,7

133,3

142,8

150,9

 

Růst hrubého domácího produktu byl podmíněn růstem hrubé přidané hodnoty (HPH), která v Olomouckém kraji v roce 2019 činila 238,8 mld. (v běžných cenách). Díky meziročnímu růstu o 15,1 mld. dosáhla nejvyšší hodnoty v historii kraje. Podíl Olomouckého kraje na HPH České republiky činil 4,6 %.

 

Hrubá přidaná hodnota (HPH), hrubý domácí produkt (HDP) a čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) podle krajů v roce 2019

Zdroj: ČSÚ

HPH

(mld. )

HDP

(mld. )

na 1 obyvatele

ČDDD

(mld. )

na 1 obyvatele

celkem

(tis. )

ČR = 100

(%)

EU28 = 100

(%)1)

celkem

(tis. )

ČR = 100

(%)

Česká republika

5 189,7

5 748,8

538,8

100,0

92,2

2 860,5

268,1

100,0

v tom kraje:

Hl. m. Praha

1 413,7

1 566,0

1 190,6

221,0

203,7

479,1

364,3

135,9

Středočeský

602,5

667,4

484,5

89,9

82,9

391,0

283,8

105,9

Jihočeský

254,4

281,8

438,1

81,3

74,9

159,0

247,3

92,2

Plzeňský

251,6

278,7

474,3

88,0

81,1

155,7

265,0

98,8

Karlovarský

90,9

100,7

341,5

63,4

58,4

71,6

242,8

90,6

Ústecký

286,2

317,0

386,4

71,7

66,1

192,5

234,5

87,5

Liberecký

164,5

182,2

411,4

76,4

70,4

108,7

245,5

91,6

Královéhradecký

238,5

264,2

479,3

89,0

82,0

145,2

263,4

98,2

Pardubický

198,9

220,3

422,7

78,4

72,3

130,7

250,8

93,5

Vysočina

199,6

221,1

434,0

80,6

74,2

133,0

261,0

97,4

Jihomoravský

543,2

601,8

505,9

93,9

86,5

311,7

262,0

97,7

Olomoucký

238,8

264,6

418,5

77,7

71,6

150,9

238,8

89,1

Zlínský

240,6

266,5

457,4

84,9

78,2

143,9

247,0

92,1

Moravskoslezský

466,4

516,6

430,0

79,8

73,6

287,5

239,3

89,2

1)

 Ve standardu kupní síly (PPS)

 

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) se v Olomouckém kraji v roce 2019 zvýšil na 150,9 mld. . Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V roce 2000 činil 72,8 mld. a stomiliardovou hranici překonal poprvé v roce 2006. V roce 2019 se Olomoucký kraj na čistém disponibilním důchodu domácností v České republice podílel z 5,3 %. Relativně připadal na 1 obyvatele Olomouckého kraje čistý disponibilní důchod 238,8 tis. . V mezikrajském srovnání byl po kraji Ústeckém (234,5 tis. /obyv.) 2. nejnižší v zemi. Za hodnotou republikového průměru 268,1 tis. /obyv. zaostal o 29,3 tis. /obyv. Průměr České republiky překonaly pouze Praha a kraj Středočeský.

 

Více informací naleznete v databázi národních účtů.

 

Kontakt:

Jiří Frelich

Oddělení informačních služeb

E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.