Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  30.10.2020 08:51:54

Za posledních devět měsíců do konce září vykázala Skupina MONETA čistý zisk ve výši 1,9 mld. Kč. Výsledek ovlivnila vyšší tvorba opravných položek ve výši 3,1 mld. coby důsledek pandemie COVID-19. Zisk před vytvořením opravných položek se oprot


Provozní výnosy skupiny dosáhly 9,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 19,4 %. Za výsledkem stojí organický růst a dále mimořádný zisk z akvizice a konsolidace výsledků akvírovaných společností. Akvizice má také za důsledek meziroční růst nákladů, a to o 9,3 % na 4,1 miliardy. Provozní náklady Skupiny MONETA, očištěné od akvizice, zůstávají na stejné úrovni jako v předchozím roce, tedy 3,7 miliardy korun.  Celkový zisk před zohledněním opravných položek ke konci třetího čtvrtletí dosáhl 5,3 miliardy korun, meziročně tak vzrostl o 28,5 %. Celková výše opravných položek k úvěrům činila 3,1 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun tvoří krytí očekávaných rizik spojených s COVID-19. Čistý zisk dosáhl 1,9 miliard korun, a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,9 %.


MONETA vykazuje silný poměr kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 %, doprovázený vynikající likviditou přes 
195 %. Banka i nadále generuje růst úvěrových aktivit vysoko nad růstem trhu, který je na úrovni 3.7 %. Růst úvěrového portfolia banky činil 44.6 %. Klientská základna skupiny se díky organickému a akvizičnímu růstu zvýšila na 1,4 milionů klientů. 

Míra úvěrů v selhání na úroveň 1,5 % především díky úspěšnému prodeji historického portfolia úvěrů v selhání; výnos z prodeje činil 119 milionů korun před zdaněním. 

MONETA také potřetí za sebou obhájila titul Bankovního inovátora roku v rámci prestižní soutěže Banka roku. Získala jej za inovativní funkcionality v aplikaci svého mobilního bankovnictví Smart Banka. V kategorii klientsky nejpřívětivější banka získala druhé místo, v hlavní kategorii pak z loňské páté pozice poskočila o dva stupně výš na místo třetí. 

Banka se také stala významným partnerem neziskové organizace Post Bellum, která dokumentuje osudy obětí kolektivizace na území komunistického Československa v druhé polovině 20. století. 

KAPITÁLOVÁ POZICE

Regulatorní kapitál Skupiny MONETA činí 26,8 miliard korun. Nad rámec regulatorního požadavku na Tier1 kapitál nyní banka disponuje přebytečným kapitálem ve výši 3,1 miliardy korun (12,4 %), což jí dává silný základ pro budoucí růst, potencionální akvizici a obnovení vyplácení dividend akcionářům. 
Poměr kapitálové přiměřenosti činí 17,4 %, poměr CET1 pak 14,4 %. Celkový kapitálový požadavek banky činí 
13,4 % plus jednoprocentní rezerva vedení banky.   

ZISKOVOST

Zisk před zohledněním opravných položek dosáhl 5,3 miliardy korun, celková výše opravných položek činila 3,1 miliardy. Čistý zisk Skupiny dosáhl 1,9 miliardy korun a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,9 %.
Celkové provozní výnosy vzrostly o 19,4 % na 9,4 miliard korun. Přispěl k tomu jednorázový výnos z akvizice ve výši 1,1 mld. a dále prodej dluhopisů s výnosem ve výši 288 milionů korun.
Náklady vzrostly pouze o 9,3 % díky cílenému řízení a navzdory inflačnímu prostředí a akvizici.
Náklady na riziko na úrovni 2,07 % průměrného konsolidovaného čistého úvěrového portfolia významně ovlivnily opravné položky na potenciální úvěrové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19 (zhoršení makroekonomického prostředí a moratorium na splacení úvěru) ve výši 2,38 miliardy a také jednorázově vytvořené opravné položky v rámci akvizice ve výši 259 mil. .


BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Retailové úvěry: meziroční růst o 68,1 % v retailových úvěrech táhla především výkonnost v expanzi hypotečního portfolia a spotřebitelských úvěrech, které byly výrazně ovlivněny akvizicí.

Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 122,3 % a s objemem ve výši 90,4 miliardy korun dosáhlo tržního podílu na úrovni 6,6 % ve srovnání s 3,3 % na konci loňského roku. I přes důsledky pandemie COVID-19 dosáhla úroveň nově sjednaných hypoték 137 % ve srovnání s rokem 2019.
Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 25,2 %, celkové portfolio vzrostlo na 50,2 miliardy korun. Mírný pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím zapříčinily především dopady pandemie COVID-19

Retailové vklady: objem retailových vkladů se zvýšil o 70,8 % na 191 miliardy .

Komerční úvěry: meziroční růst o 17,2 procenta, celkové portfolio dosáhlo 77 miliard korun.
Úvěry pro živnostníky a podnikatele meziročně vzrostly o 21,5 %, celkové portfolio činí 7,8 miliardy .
Portfolio úvěrů pro malé a střední podniky se meziročně zvýšilo o 16,7 %, portfolio státem garantovaných úvěrů COVID dosáhlo 2,5 miliardy korun.

Komerční vklady: distribuce komerčních vkladů vzrostla o 6,4 % a dosáhla objemu 65 miliard .
Digitální platforma: MONETA i nadále motivuje klienty, aby využívali platformu digitálního bankovnictví. To se projevilo solidním růstem online půjček, který vedl k 42% podílu na celkovém objemu všech sjednaných spotřebitelských úvěrů a k podílu ve výši 23,2 % u všech sjednaných úvěrových produktů živnostníků

Klientská základna: v důsledku akvizice a organického růstu vzrostla klientská základna Skupiny MONETA meziročně o 35,6 % na 1,4 milionu zákazníků.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA AKTIV

Náklady na riziko byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek z důvodu krytí očekávaných rizik z dopadů pandemie COVID-19 ve výši 2,4 miliardy korun. Celkové náklady na riziko banky tak dosáhly úrovně 3,1 miliard korun, což zvýšilo krytí opravných položek úvěrového portfolia banky na poměr 2,5 % 
(z 1,9 % na konci roku 2019). 
Kvalita aktiv zůstává stabilní. Poměr nesplácených úvěrů činí 1,5 %, celkové krytí portfolia úvěrů v pochybení vzrostlo na 166,3 % ze 109,2 % na konci roku 2019.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ

Poměr konsolidované kapitálové přiměřenosti se i po akvizici udržel na silných 17,4 %.
Krytí NPL se zvýšilo z 109,2 % na konci roku 2019 na 166,3 %.
Regulatorní kapitálový požadavek se od 1. července snížil na 13,4 % v důsledku snížení proticyklické rezervy o 50 bazických bodů.
Vedení banky stanovilo manažerský cíl kapitálové přiměřenosti na 14,4 % z předchozích 14,9 %.
Dividendová politika je i nadále pozastavena z důvodu nejasností a rizik souvisejících s dalším vývojem a ekonomickými důsledky COVID-19 a podléhá důrazným regulačním doporučením.
Vedení banky i nadále plánuje výplatu dividendy na úrovni 80 % čistého zisku a zahájení výplaty dividend bezprostředně po ukončení regulatorních doporučení.REAKCE SKUPINY MONETA NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19


MORATORIUM ÚVĚROVÉHO SPLÁCENÍ: MONETA i ve třetím čtvrtletí umožňovala svým klientům dočasně odložit splácení svých úvěrových závazků podle právních předpisů přijatých parlamentem ČR, které vstoupily v platnost dne 17. dubna 2020.

K 30. září 2020 MONETA evidovala pod tímto moratoriem objem úvěrového portfolia ve výši 18,6 miliard (11,8 mld. v retailovém segmentu a 6,8 mld. v komerčním segmentu), což odpovídá 9% podílu na celkovém úvěrovém portfoliu banky.


GARANČNÍ PROGRAMY: V průběhu třetího čtvrtletí roku 2020 byla MONETA aktivní ve vládních záručních programech pro klienty z řad malých a středních podniků i živnostníků, přičemž v příslušných kategoriích produktů dosahuje výsledků nad svým obvyklým tržním podílem. Ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) spustila také záruční programy EGAP COVID+ a COSME.

MONETA zpracovala žádosti o úvěr v garantovaných programech COVID II, COVID III a COVID Praha ve výši 2,5 miliardy korun. V objemu poskytnutých půjček dosáhla odhadovaného 16% tržního podílu v počtu všech schválených žádostí.
V rámci programu EGAP COVID+ podpořila žádosti segmentu malých a středních firem v objemu 858,3 miliardy korun, v objemu takto poskytnutých půjček dosáhla MONETA tržního podílu ve výši 7,2 %. 
V programu COSME nabídla MONETA komerčnímu sektoru velmi atraktivní úrokovou sazbu 4,8 % a podpořila tak žádosti malých a středních firem v celkovém objemu 411,1 milionu korun, schválené žádosti živnostníků pak tvořily objem ve výši 438,9 milionu korun

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval finanční výsledky MONETA za třetí čtvrtletí roku 2020:

„Pandemie COVID-19 a její důsledky vrhnou stín na celou ekonomiku České republiky. V tomto kontextu jsem nesmírně hrdý na naše výsledky a vděčný našim zaměstnancům za to, že na všech frontách dokazují, že MONETA je i v těchto obtížných podmínkách spolehlivou a fungující bankou, která dokáže jít svým klientům naproti a podat jim pomocnou ruku. I přes tuto nečekanou krizi pokračujeme v plnění našich strategických cílů a nepochybuji o tom, že je splníme.“TRŽNÍ VÝHLED 
MONETA aktualizovala svůj tříletý tržní výhled, níže pak uvádí výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Vedení banky očekává, že v následujících 5 letech vykáže Skupina MONETA kumulovaný čistý zisk více než 20 miliard .

Tiskové oddělení:                                                                                        
Zuzana Filipová


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Za posledních devět měsíců do konce září vykázala Skupina MONETA čistý zisk ve výši 1,9 mld. Kč. Výsledek ovlivnila vyšší tvorba opravných položek ve výši 3,1 mld. coby důsledek pandemie COVID-19. Zisk před vytvořením opravných položek se oprot

Diskuze a názory uživatelů na téma: Za posledních devět měsíců do konce září vykázala Skupina MONETA čistý zisk ve výši 1,9 mld. Kč. Výsledek ovlivnila vyšší tvorba opravných položek ve výši 3,1 mld. coby důsledek pandemie COVID-19. Zisk před vytvořením opravných položek se oprot

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

Út   9:46  9M20 výsledky CZG se silnými tržbami, negativní vliv FX Research (Česká spořitelna)
Út   9:10  Výsledky České Zbrojovky za 3Q v souladu s odhady Research (J&T BANKA)
Út   9:00  Kofola: Výsledky za Q3 20 budou silné, podpořené vyšším domácím turismem (Komentář.. Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange