mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  07.10.2020 16:14:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie (7.10.2020)


Informace k cestování Česká republika - Itálie

12.09.2020 / 12:45 | Aktualizováno: 07.10.2020 / 16:14

Pozor změna, plánuje se zařazení ČR mezi rizikové země EU, tj. vstup do Itálie s negativním testem Covid nebo jeho absolvování po příjezdu. Itálie se zatím nevyjádřila, od jakého data bude testy požadovat.
Pro vstup do regionů Sardínie, Apůlie a nově i Sicílie zůstává nutnost vyplnit formuláře, podrobnosti uvádíme níže.

Cestování do Itálie – otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano, ale byli jsme informováni, že v dohledné době bude požadována povinnost prokázat se testem nebo jeho obsolvování po příjezdu do země.

Upozorňujeme, že dne 7.10. má být vyhlášeno nové nařízení vlády ve věci opatření proti Covid-19.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

formulář - prohlášení vstup do Itálie - AN (PDF, 86 KB) - od 18.8.

Od 17. 9. do 7.10. 2020 byla soudně POZASTAVENA účinnost nařízení pro vstup na SARDINII, že všichni přijíždějící musí předložit při vstupu negativní výsledek testu na Covid-19. - aktualizace - dosud nejsou známy výsledky dalšího opatření.

Stále platí povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii, do regionu Apůlie a nově i na Sicílii.

V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit nejpozději 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

Sardínie, Apůlie, Sicílie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

V případě, že jste během 14 dní před cestou do Itálie navštívili Rumunsko, jste po příjezdu do Itálie povinni nastoupit do 14ti denní domácí karantény (nařízení ministra zdravotnictví dne 24.7.)

Povinné testy pro všechny přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska a následujících francouzských regionů (Auvergne-Rhône-Alps, Korsika, Hauts-de-France, Île-de-France, New Aquitaine, Occitania, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Karanténa do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Aktualizace - podmínky uvedené v předchozím odstavci se budou týkat rovněž České republiky, Itálie zatím neoznámila, od kterého data.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii ze jmenovaných zemí - transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte toto opustit do odletu do cílové země.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: Cestující z Řecka, Malty, Španělska, Chorvatska a vyjmenovaných francouzských regionů se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Region Kampánie a Kalábrie nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Aktuálně pro cestující z ČR není nutná karanténa ani testy. Aktualizace: chystá se opatření, kdy pro ČR budou platit povinné testy, datum zatím Itálie neurčila.

Pokud jste 14 dní před příjezdem do Itálie pobývali v jiných zemích, mohou platit jiné podmínky - viz informace výše a kapitola Cestování.

Musíte dodržovat ochranná opatření platné v zemi a jednotlivých regionech. Řídit se pokyny místních orgánů.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Od 3.6. je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU a bude potřeba dodržet protivirová opatření pro vstup do země.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Itálii?

Osoba s českým občanstvím se může vrátit do ČR bez dalších podmínek.

Itálie byla zařazena do zemí s nízkým rizikem.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že všechny osoby, které v těchto zemích pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech (s výjimkami vyplývajícími z ochranného opatření, např. pracovníci mezinárodní dopravy), jsou povinny před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře (více informací níže) www.prijezdovyformular.cz .

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušek v uzavřených prostorách a nově i venku všude. Porušení je pokutováno (400-1000 €). Výčet opatření viz níže, kapitola 4.

Některé regiony vyžadují registraci před příjezdem – Sardínie, Apulie, Sicílie. Podmínky se mohou měnit. Doporučujeme uzavřít vhodné cestovní připojištění pro pokrytí nečekaných zdravotních nákladů.

Pozor na požadavky některých regionů - Sardínie, Apůlie, Sicílie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Aktualizace: po cestujících z ČR bude požadován negativní test na Covid, Itálie zatím neoznámila, od kterého data - podmínky budou stejné, jako platí pro GR, MT, ES, FR viz níže.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Ve výše uvedeném odkazu rovněž najdete podrobný výčet zemí a podmínky vstupu do Itálie.

Cestující musí počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty.

Povinné testy pro všechny přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska a následujících francouzských regionů (Auvergne-Rhône-Alps, Korsika, Hauts-de-France, Île-de-France, New Aquitaine, Occitania, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Denní vyhodnocování ostatních zemí. Karanténa do obdržení negativního výsledku testu.Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už provedeny v zemi pobytu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny); mají se nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a, pokud jim test ještě nebyl odebrán, vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii ze jmenovaných zemí - transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte toto opustit do odletu do cílové země.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: Cestující z Řecka, Malty, Španělska, Chorvatska a výše uvedených francouzských regionů se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Region Kampánie nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu, pod pokutou 1000 eur a trestnímu oznámení za porušení nařízení – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR.

Je povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie. V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit nejpozději 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat). Registraci je možno provést i prostřednictvím aplikace App Sardegna Sicura. Lze zde vyjádřit souhlas s ukládáním pohybu a kontaktů. Při nástupu na palubu je kontrolována tělesná teplota.

Itálie rozděluje země na několik kategorií, do seznamu A-F - bez podmínek příjezdu jsou A a B.

Seznam A: San Marino a Vatikán - bez omezení

Seznam B: Česká republika (bude aktualizováno po oznámení italské strany) a členské země EU kromě Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska, Francie a jejich teritorií, Rumunska; země Schengenu, Velká Británie a Severní Irsko, Andorsko, Monacké knížectví - mohou do Itálie i z důvodů turistiky bez povinnosti karantény.

Seznam C: Rumunsko - povinnost 14-denní domácí izolace

Seznam D: země, kterou mohou Itálii navštívit i z důvodů turistiky:, ale musí absolvovat povinnou 14 denní domácí izolaci (karanténu): Austrálie, Kanada, Tunisko, Gruzie, , Uruguay, Thajsko, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland a Rwanda.

Seznam E: cestování nepovoleno z důvodů turistiky, ale jen z určitých prokázaných důvodů: práce, studium, zdravotní důvody, neodkladná nutnost, návrat do místa bydliště.

Seznam F: země se zákazem vstupu do Itálie (s výjimkami) : Arménie, Bahrajn, Bangladéš, Brazílie, Bosna a Herzegovina, Chile, Kuvajt, Severní Makedonie, Moldávie, Omán, Panama, Peru, Dominikánská republika, Kolumbie.

Kosovo, Černá Hora - zákaz vstupu do Itálie s určitými výjimkami.

Pro seznam zemí a výjimky: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (aktuálně prodloužen do 31. ledna 2021). Dne 7.10. se očekává vyhlášení nových opatření proti šíření Covid-19.

POZOR: nošení roušek zavedeno po celé Itálii, pokuty od 400-1000 Eur.

Povinné testy či karanténa při příjezdu z některých zemí - otázky a kapitola Vstup na území Itálie.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování přísných zdravotně-bezpečnostních podmínek). Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace k cestování Česká republika - Itálie (7.10.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace k cestování Česká republika - Itálie (7.10.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele