mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  02.10.2020 18:20:00

Aktuální podmínky pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu (2.10.2020)

Aktuální podmínky pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu

02.10.2020 / 18:00 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 18:20

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o podmínkách vstupu na území Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje cestovat do těchto zemí jen v nezbytně nutných případech. Do Jemenu MZV cestovat nedoporučuje.

Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

1. Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz

SAÚDSKÁ ARÁBIE:

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Do země mohou vstoupit pouze občané SAU. Od 15.9.2020 rovněž držitelé platných exit/re-entry víz, pobytového povolení (iqama), pracovního povolení a visit víz. Vydávání turistických víz je do odvolání pozastaveno a držitelé těchto víz nejsou doposud oprávněni ke vstupu. Cizinci přijíždějící do SAU musí mít originál negativního PCR testu 72 hodin před příletem do země. Občané Saúdské Arábie a děti do 8 let nemusí předkládat test. Všem cestujícím je měřena po příletu teplota a vyplňují prohlášení Ministerstva zdravotnictví SAU stanovující podmínky karantény, informace je dostupná na webové stránce leteckého dopravce Saudia https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

od 31. 5. 2020 došlo k obnovení vnitrostátní letecké dopravy a vnitrostátní pozemní dopravy po celém království. Mezinárodní letecká doprava je pozastavena aktuálně do 1.1.2021, ale toto datum bude 30 předem potvrzeno. Do 1.1.2021 jsou uzavřeny rovněž pozemní hranice, tranzit přes území KSA není možný.

4. OPATŘENÍ:

Dne 7. 6. 2020 byla rozhodnutím krále bez poplatku prodloužena platnost všech víz na 3 měsíce (do 6. 10. 2020). V případě, že skončí platnost exit/re-entery víza, je třeba se obrátit na zaměstnavatele/sponzora, aby vízum prodloužit prostřednictvím platformy www.absher.sa. V případě, že skončila platnost pobytového povolení (iqamy) během pobytu v ČR, kontaktujte Velvyslanectví SAU v Praze.

Od 21. 6. 2020 došlo ke zrušení zákazu vycházení v celém království a k obnovení doposud zakázaných činností neumožňující "social-distancing" (fitness centra, kadeřnické salony ap.) Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 1000 SAR. Stále je nutné dodržovat na veřejnosti odstup a vystříhat se slučování 50 a více lidí při veřejných akcích (svatby, pohřby ap.), neboť porušení těchto doporučení a zákazů bude pokutováno dle sazebníku, který zveřejnilo Ministerstvo vnitra dne 7. 5. 2020. Ministerstvo apeluje na občany i cizince, aby dodržovali uvedená nařízení a pomohli tak zabránit šíření koronavirové nákazy.

Pro nejaktuálnější informace o opatřeních a cestování do Saúdské Arábie, doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Saúdské Arábie v Praze: e-mail resac@saudiembassy.cz, telefon 257 316 606.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

https://visa.visitsaudi.com (Portál e-visa)

www.moi.gov.sa (Ministerstvo vnitra SAU)

www.moh.gov.sa (Ministerstvo zdravotnictví)

www.spa.gov.sa (Saúdská tisková agentura)

BAHRAJNSKÉ KRÁLOVSTVÍ

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Od 4.9.2020 Bahrajn rozšířil okruh osob, které mohou vstoupit na jeho území, čeští občané mohou opět získat vízum a vstoupit do země. Do země mohou dále vstoupit občané Bahrajnu a cizinci s dlouhodobým pobytem na Bahrajnu, občané Zálivu (GCC), kteří nepodléhají vízové povinnosti, držitelé planých eVisa, diplomaté, vojenský personál, posídky letadel, držitelé zvláštních, služebných a OSN pasů.

Vízum je třeba si zajistit již před cestou na portálu Ministerstva vnitra Bahrajnu www.evisa.gov.bh, kde naleznete i další potřebné informace. Do země je možné vstoupit jen letecky. Most spojující Bahrajn a Saúdskou Arábii je pro běžný pohyb osob stále uzavřen.

Osoby vstupující na Bahrajn musí povinně, na vlastní náklady 60 BHD, podstoupit po příletu test na covid 19, test je možné zaplatit i prostřednictvím oficiální mobilní aplikace "BeAwareBahrain". Bahrajnské úřady doporučují test zaplatit již před odletem prostřednictvím této aplikace. Tranzitní cestující nepodléhají testování. Je nařízena 10 denní karanténa po příjezdu, resp. do negativního výsledku testu. Cizinci pobývající na Bahrajnu více než 10 dní, musí desátý den podstoupit další test. Více informací na webové stránce Letiště v Manámě http://www.bahrainairport.com/ar/reach-us-anytime/15-before-you-fly-arabic/1460-bia-against-covid-19.html

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Letiště v Manámě funguje v omezeném provozu a je otevřeno pro letecký tranzit, lety do Evropy mohou být i nadále rušeny/přesouvány na pozdější termín, daný odlet je proto nutné ověřit přímo u letecké společnosti.

4. OPATŘENÍ:

Dle dostupných informací veřejná hromadná doprava na Bahrajnu funguje s dočasným omezením. Taxi služby jsou poskytovány standardně. Je zakázáno shromažďování více než 5 ti osob. Začátek školního roku byl ohlášen na 16. 9. 2020 s distanční výukou. Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 5 BHD.

Nejaktuálnější informace o vstupu do země či opatřeních souvisejících s koronavirem, lze získat na Velvyslanectví Bahrajnu v Berlíně.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.interior.gov.bh/en (Ministerstvo vnitra BHR)

www.moh.gov.bh (Ministerstvo zdravotnictví BHR)

www.bna.bh/en (Bahrajnská tisková agentura)

SULTANÁT OMÁN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Do země od 1.10.2020 mohou vstoupit občané a cizinci s pobytovým povolením (iqama), a to bez dříve požadovaného povolení Ministerstva zahraničních věcí Ománu. Vydávání turistických víz je od 13. 3. 2020 do odvolání pozastaveno . Cizinci vstupující do země musí předložit mezinárodní zdravotní pojištění, které pokrývá i náklady spojené s případnou léčbou a hospitalizaci v důsledku koronaviru covid-19, a to po dobu min. 30 dnů. Dále ihned po příletu podstoupit PCR test na přítomnost covid-19, uhradit s tím spojený poplatek 25 OMR, stáhnout si již před příjezdem mobilní aplikaci Tarassud+ a v případě, že pobyt přesáhne 7 dní setrvat 14 dní v karanténě. Během karantény je nutné nosit sledovací náramek. Děti do 15 let jsou z testování na covid-19 vyjmuty. Cizinci musí předložit potvrzení o ubytování v Ománu a dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů během karantény. Více informací: https://www.omanobserver.om/caa-releases-guide-for-travellers-from-october-1/

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Od 1.10.2020 došlo k částečnému obnovení mezinárodních letů, 2x týdně do dané destinace. Repatriační a speciální lety pokračují. Od 1.10.2020 dojde rovněž k obnovení domácích letů mezi Maskatem a Salála národním dopravcem Omán Air, a to 2x denně. https://www.omanobserver.om/scheduled-flights-resume-after-six-months-in-oman/

4. OPATŘENÍ

Od 26.8.2020 byly opět umožněny v omezené míře a za dodržování předepsaných hygienických protokolů, používání vlastních věcí, dodržování 2m rozestupů ap., některé aktivity: závody velbloudů (bez publika), otevření jednacích sálů v hotelech, veřejné restaurace a kavárny (vodní dýmky nejsou povoleny), fitness centra (max. 50% kapacity), kadeřnictví a holičství, kadeřnické a kosmetické salóny pro ženy, laserová kosmetika, kliniky tradiční medicíny.

Začátek školní docházky 2020 byl oznámen na 1.11.2020 s hybridní formou výuky.

Od 18.8. je umožněno otevření "mezinárodních a turistických" restaurací, v hotelech mohou znovu otevřít plavecké bazény a tělocvičny, které mohou využít hoteloví hosté. Dále mohou obnovit obchodní činnost tradiční trhy a tržiště (např. Muttrah Souq). Dochází k obnovení tištěné podoby deníků a médií.

Není povoleno žádné shromažďování, vč. na plážích. Místa, která jsou uzavřena, nebo mohou být uzavírána: mešity, konference a veřejné akce, většina turistických míst. Obchodní domy jsou otevřené, ale platí zde hygienická opatření a dodržování odstupu. Na veřejnosti je povinné nosit roušku.

Provincie Dafár, se správním střediskem Salála, již není od 1.10.2020 pod zvláštním režimem.

Pro aktuální doporučení sledujte oficiální twitterový účet Ministerstva zdravotnictví Ománu.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací o přijatých opatřeních doporučujeme kontaktovat ministerstvo zdravotnictví v Ománu na +968 2444 1999 mezinárodní letiště v Maskatu +968 2435 1234 nebo Ománskou královskou policii na e-mailu : info@rop.gov.om. Případně sledovat twittrový účet ománského leteckého úřadu PACA.

JEMEN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ JEMENU

MZV ČR zásadně nedoporučuje občanům ČR cestovat do Jemenské republiky a případné české občany přítomné v Jemenu vyzývá k opuštění země. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/jemen_varovani_pred_cestami_2.html

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Do odvolání uzavřeny pozemní, vzdušné i mořské hranice a přerušena veškerá letecká i lodní přeprava z/do Jemenu. Umožněny jsou pouze humanitární lety a humanitární dodávky po moři.

4. OPATŘENÍ

Úřady po celé zemi vyhlásily různé stupně opatření vč. zákazu vycházení, omezení pohybu, uzavření obchodů, omezení shromažďování. Přijímaná opatření se mohou velmi rychle měnit. V některých oblastech jsou

Některé oblasti mají určené karanténní tábory. Ty se mohou lišit jak kvalitou, tak přístupem k lékařským zařízením. Zdravotnická zařízení, zejména ta vzdálená od hlavních měst, jsou nedostatečně vybavená. V Mukalle, Sanaa, Adenu a Taizu jsou čtyři testovací zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací kontaktujte Velvyslanectví Jemenu v Praze

MZV na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.

Více článek na webové stránce MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.