ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  29.06.2020 00:00:00

Cena vodného a stočného v Plzeňském kraji v roce 2019 vzrostla


 

Průměrná denní spotřeba vody na 1 osobu v domácnostech Plzeňského kraje mírně klesla. V porovnání s rokem 2015 se průměrná denní spotřeba vody v domácnostech snížila o 0,7 l na osobu, tj. pokles o 0,8 %. Cena za vodu (bez DPH) i cena stočného (bez DPH) vzrostla v Plzeňském krajiroce 2019 oproti roku 2015 nejvíce ze všech krajů. V porovnání s ostatními kraji byl v Plzeňském regionu zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,9 %). Počet ČOV se oproti roku 2015 zvýšil o 12. Denní kapacita ČOV vzrostla o 276 m3.

Plzeňském kraji bylo v roce 2019 v průměru denně spotřebováno na osobu 86,9 litrů fakturované vody, v porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody o 3,7 l na osobu a den nižší. V roce 2019 byla nejnižší spotřeba vody zaznamenána ve Zlínském kraji 78,7 l na osobu a den, naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti v Hl. městě Praze (113,1 l na osobu a den). V roce 2019 se v porovnání s rokem 2015 spotřeba specifického množství vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji snížila o 0,7 l na osobu a den (třetí nejnižší pokles mezi kraji). V porovnání s rokem 2015 byl zaznamenán nejvyšší průměrný denní růst spotřeby fakturované vody v domácnostech Hl. města Prahy (o 7,1 l na osobu) a ve Středočeském kraji (o 6,2 l na osobu). Naopak k nejvyššímu poklesu této spotřeby došlo v Jihočeském kraji, a to o 3,1 l na osobu.

Cena vody (bez DPH) v Plzeňském kraji vzrostla z 33,20 /m3 v roce 2015 na 40,80 /m3 roce 2019, tj. zvýšení o 22,9 %. V porovnání s ostatními kraji bylo zvýšení cen vody oproti roku 2015 v Plzeňském regionu nejvyšší. V ČR dosáhla v roce 2019 cena za vodu 39,30 /m3. V rozmezí let 2015–2019 se v ČR zvýšila cena vody o 10,4 %. V roce 2019 byla nejnižší cena vody zaznamenána v Olomouckém (34,1 /m3) a nejvyšší v Libereckém kraji (44,8 /m3). V porovnání s ostatními kraji byla cena za voduPlzeňském kraji pátá nejvyšší.

Cena stočného (bez DPH) byla v Plzeňském kraji v rámci ostatních krajů třetí nejnižší a v roce 2019 činila 30,5  za m3. V porovnání s rokem 2015 se tato cena zvýšila o 9,7 %. V Plzeňském kraji byla cena stočnéhoroce 2019 oproti průměru ČR nižší o 4,2 /m3. V porovnání s rokem 2015 vzrostla tato cena v ČR o 3,9 %. Ze všech krajů bylo nejvyšší stočnéLibereckém (42,9 /m3) a naopak nejnižší v Jihočeském kraji (29,9 /m3).

 

Nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,9 %) byl zjištěn v mezikrajském porovnání v Plzeňském kraji. Oproti průměru ČR byl tento podíl nižší o 8,7 procentního bodu (dále jen p. b.). V časové řadě 2015–2019 se podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů v Plzeňském kraji zvýšil o 2,0 p. b. a v ČR o 0,4 p. b.

Délka vodovodní sítě v ČR v roce 2019 dosáhla 78 983 km, tj. oproti roku 2015 zvýšení o 2,4 %. V Plzeňském kraji se tato délka zvýšila ze 4 270 km v roce 2015 na 4 453 km v roce 2019, tj. zvýšení o 4,3 %. V rozmezí let 2015–2019 se nejvíce prodloužila délka vodovodní sítě ve Středočeském kraji, a to o 540 km. Druhý nejvyšší růst vodovodní sítě (o 183 km) byl v porovnání s ostatními kraji zaznamenán v Plzeňském regionu.

Voda vyrobená určená k realizaci roce 2019 dosáhla v Plzeňském kraji objemu 30 704 tis. m3. V časové řadě 2015–2019 vzrostla její výroba o 4,3 %. Na výrobě vody určené k realizaci v celé ČR se tato regionální hodnota podílela 5,2 % (šestý nejnižší podíl mezi kraji).

Voda fakturovaná pitná tvořila v Plzeňském kraji z celkového objemu vody vyrobené určené k realizaci 82,1 %. V roce 2019 dosáhla fakturovaná pitná voda ročního objemu 25 202 tis. m3 a oproti roku 2015 vzrostla o 3,1 %. Na celkovém objemu fakturované pitné vody (25 202 tis. m3) se podílely domácnosti 63,5 % a ostatní odběratelé 36,5 %. Roční objem pitné vody fakturované domácnostem činil 16 009 tis. m3 a oproti roku 2015 vzrostl o 3,7 %. Pitná voda fakturovaná ostatním odběratelům dosáhla ročního objemu 9 193 tis. m3 a v porovnání s rokem 2015 se její spotřeba zvýšila o 2,1 %. V roce 2019 činilo vodné celkem (bez DPH) 1 027 749 tis.  a oproti roku 2015 se zvýšilo o 26,5 %.

Podíl ztráty vody v potrubní síti představoval pro Plzeňský kraj zvýšení z 15,1 % v roce 2015 na 15,9 % v roce 2019. Plzeňský kraj se v tomto ukazateli umístil v porovnání s ostatními kraji na pátém nejvyšším místě. Nejvyšší ztráty vody v potrubní síti v roce 2019 byly zaznamenány v krajích Ústeckém (21,6 %) a Libereckém (21,0 %), naopak nejnižší ztrátu měl Jihomoravský kraj (8,7 %). V ČR dosahovala ztráta vody v potrubí 14,5 % a v porovnání s Plzeňským krajem byla tato ztráta nižší o 1,4 p. b.

Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2019Plzeňském kraji 85,9 % a byl sedmým nejvyšším podílem v rámci krajů. V porovnání s průměrem ČR byl podíl osob napojených na kanalizaci v Plzeňském kraji o 0,4 p. b. vyšší. Oproti roku 2015 vzrostl tento podíl o 2,9 p. b. Pouze v Karlovarském kraji byli všichni obyvatelé trvale bydlící v domech napojeni na kanalizaci. Druhý nejvyšší podíl osob napojených na kanalizaci byl zaznamenán v Hl. městě Praze (99,1 %), naopak nejnižší podíly byly v krajích Libereckém (69,5 %) a Středočeském (74,4 %).

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV činil v roce 2019 Plzeňském kraji 473 526. V porovnání s rokem 2015 tento počet vzrostl o 6,1 %. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci mělo v Plzeňském kraji ČOV 93,8 % (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji), v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,9 p. b. Nejnižší podíl byl zaznamenán v krajích Vysočina (88,1 %) a Zlínském (93,1 %). Jen ve dvou krajích, Hl. městě Praze a Karlovarském, byli všichni obyvatelé bydlící v domech s kanalizací zároveň napojeni na ČOV.

Podíl čištěných vod (bez srážkových vod) k vypouštěným odpadním vodám (bez zpoplatněných srážkových vod) dosáhl v roce 2019Plzeňském kraji 95,5 % (třetí nejnižší podíl mezi kraji). V porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,2 p. b. Oproti roku 2015 se tento podíl v Plzeňském kraji zvýšil o 0,8 p. b. Nejnižší podíly vyčištěných vodroce 2019 byly v krajích Vysočina (90,2 %) a Zlínském (93,4 %), naopak v Hl. městě Praze a Karlovarském kraji dosáhlo vyčištění odpadních vod 100 %. Podíl čištěných vod se v porovnání s rokem 2015 snížil nejvíce v krajích Moravskoslezském (o 1,3 p. b.) a Zlínském (o 1,0 p. b.). Nejvíce se podíl vyčištěných vod v rozmezí let 2015–2019 zvýšil v Olomouckém kraji (o 3,8 p. b.) a shodně o 2,2 p. b. v krajích JihomoravskémÚsteckém.

Délka kanalizační sítě roce 2019 činila v Plzeňském kraji 3 153 km a oproti roku 2015 se zvýšila o 214 km, tj. zvýšení o 7,3 %. Nejnižší růst délky kanalizační sítě o 1,9 % byl oproti roku 2015 zaznamenán v Hl. městě Praze. Nejvyšší růst délky kanalizační sítě měly v porovnání s rokem 2015 kraje Pardubický (o 13,0 %) a Středočeský (o 12,7 %). V ČR se prodloužila délka kanalizační sítě o 3 265 km, tj. zvýšení o 7,1 %.

Počet ČOV Plzeňském kraji vzrostl ze 196 v roce 2015 na 208 v roce 2019, tj. zvýšení o 6,1 %. Celková kapacita ČOV se zvýšila z 172 861 m3/den v roce 2015 na 173 137 m3/den v roce 2019, tj. nárůst o 0,2 %. V roce 2019 bylo v ČR 2 731 ČOV, v porovnání s rokem 2015 vzrostl jejich počet o 9,5 %, kapacita ČOV v ČR se oproti roku 2015 zvýšila o 9,4 %.

V porovnání s rokem 2015 bylo dosaženo nejvyššího zvýšení kapacity ČOVkrajích Hl. město Praha (o 64,2 %) a Karlovarském (o 22,9 %). Naopak nejvíce poklesla kapacita ČOV v krajích Středočeském (o 4,5 %) a Jihočeském (o 2,2 %).

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz


 
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cena vodného a stočného v Plzeňském kraji v roce 2019 vzrostla

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cena vodného a stočného v Plzeňském kraji v roce 2019 vzrostla

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies