mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  13.05.2020 23:05:00

COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování ve Slovinsku v souvislosti s koronavirem

COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování

13.05.2020 / 23:00 | Aktualizováno: 13.05.2020 / 23:05

Velvyslanectví ČR v Lublani níže informuje o situaci ve Slovinsku v souvislosti s pandemií COVID-19, podmínkách vycestování z České republiky, podmínkách vstupu a tranzitu přes Slovinsko, fungování veřejné dopravy, karanténních a hygienických opatřeních aplikovaných na osoby, které vstoupí na území Slovinska a užitečných odkazech a telefonních kontaktech na odpovědné instituce a orgány

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

MZV doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.


Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR.

Doporučení MZV k cestám do zahraničí jsou dostupné na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR


VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Všechny osoby, které vstoupí do Slovinska z cizí země jsou povinny nahlásit při překročení státní hranice adresu pobytu, na které se podrobí povinné 7 denní karanténě. Na poslední den karantény je třeba objednat se u smluvního nebo ambulantního lékaře na provedení kontrolního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Pokud osoba test odmítne nebo nebude test k dispozici, karanténa se automaticky prodlužuje o dalších 7 dní. V případě pozitivního testu rozhodne o dalším postupu lékař. Porušení povinné karantény může být sankcionováno pokutou do výše 400 EUR.

Vstup do země bude odepřen následujícím kategoriím osob:

 1. Cizincům, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt a neprokáží adresu pobytu, na které budou trávit karanténu.
 2. Cizincům, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt a jsou nakaženi COVID-19 nebo vykazují zjevné znaky tohoto onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, respirační potíže).
 3. Tranzitujícím osobám, u kterých lze důvodně předpokládat, že jim nebude umožněn vstup do země, do níž cestují.

Vstup do země naopak bude umožněn těmto kategoriím osob:

 • Tranzitující osoby, pokud vstoupí a opustí Slovinsko v rámci jednoho dne;
 • Nákladní doprava (jak směřující do/ze Slovinska, tak tranzit);
 • Pendleři po prokázání se pracovní smlouvou;
 • Držitelé diplomatického pasu;
 • Poskytovatelé důležitých služeb s příslušným potrvzením od odpovědného ministerstva;
 • Policisté, zaměstnanci záchranných a zdravotnických služeb, hasiči a osoby zajišťující humanitární transporty, konají-li právě službu;
 • Farmáři, kteří vlastní nebo si pronajímají půdu za hranicemi.

Při cestě do Slovinska nebo tranzitu přes Slovinsko platí povinnost přejet území co nejkratší cestou a bez přestávek do místa svého pobytu nebo na hraniční přechod ve směru své cesty.

V případě, že se objeví známky onemocnění COVID-19, musí se daná osoba okamžitě izolovat od ostatních osob a kontaktovat lékaře nebo pohotovostní službu, kde obdrží instrukce ohledně dalšího postupu.

 

Hraniční přechody mezi Slovinskem a sousedními státy

Některé hraniční přechody se sousedními státy zůstávají z důvodu probíhající pandemie uzavřeny. Aktuální informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

 

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 • Chorvatsko - Velvyslanectví ČR v Záhřebu
 • Rakousko - Velvyslanectví ČR ve Vídni
 • Maďarsko - Velvyslanectví ČR v Budapešti
 • Itálie - Velvyslanectví ČR v Římě

 

Slovinské Ministerstvo vnitra vydalo protokol zavádějící možností využít právo přednostního vpuštění do země pro vozidla nákladní dopravy vezoucí "nezbytné zboží". Za nezbytné zboží lze považovat:

 1. Zdravotnický materiál (vč. léků, přístrojů, apod.);
 2. Rychle se kazící zboží;
 3. Živá zvířata;
 4. Ochranný materiál.

Pro zajištění přednostního vpuštění do země je nutné využít jeden z těchto hraničních přechodů: Fernetiči (IT - SI) Vrtojba (IT - SI), Karavanke (AT - SI), Šentilj (AT - SI), Starod (HR - SI), Obrežje (HR - SI), Gruškovje (HR - SI).

Na hraničním přechodu je nutné informovat přítomnou slovinskou policii o převozu nezbytného zboží. Policie posoudí, zdali převážené zboží spadá do některé z výše uvedených kategorií a rozhodne o přednostním vpuštění do země. Během procesu rozhodování nesmí řidič nákladního vozidla vystupovat. Plné znění protokolu naleznete v anglickém jazyce zde.

 

Upozorňujeme, že při cestě do Slovinska je nezbytné vzít v úvahu obtížnost návratu do ČR, viz níže.

 


DOPRAVA

Veřejná a hromadná doprava ve Slovinsku

Ve Slovinsku byla obnovena veřejná hromadná doprava - informace o možnostech dopravy ve Slovinsku naleznete ZDE. Provoz již obnovilo také letiště J. Pučnika v Lublani.

 

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Od 11.5. 2020 byla zrušena povinnost občanů ČR a příslušných kategorií cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zrušen byl také zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

 

Podmínky vstupu na území ČR se řídí usnesením vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511.

Podrobnosti o vstupu do ČR jsou přehledně uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zejména pak v dokumentu Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020.

Osoby, které vstoupí do ČR jsou povinny oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, která rozhodne o nařízení 14 denní karantény. Výjimky stanoví nové usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511.

Informace o odběrových místech, kde lze požádat o provedení testu na přítomnost SARS-CoV-2, naleznete na následující webové stránce Ministerstva zdravotnictví. Cena testu by se měla pohybovat kolem 2 900,-

Při tranzitu přes Rakousko není vyžadováno potvrzení o neinfikovanosti, pokud osoba zemi pouze tranzituje. Úmysl tranzitu se prokazuje mj. osobními doklady občana a např. dostatkem paliva v nádrži. Více informací je uvedeno na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni.

V ČR je obnovena mezinárodní drážní a autobusová přeprava osob. V mezinárodní letecké dopravě je možné využívat pouze veřejné letiště Václava Havla Praha. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy.


OPATŘENÍ

Všechny osoby, které bude umožněn vstup do Slovinska z cizí země jsou povinny podrobit se 7 denní karanténě - viz výše.

Dne 12.3. 2020 byl ve Slovinsku vyhlášen stav epidemie a postupně přijata řada omezení s cílem zamezit šíření nového koronaviru. Některá opatření byla s ohledem na příznivý vývoj epidemiologické situace zrušena. V platnosti stále zůstávají zejména tato opatření:

 • V celé zemi je vyhlášena karanténa, během které platí zákaz shromažďování.
 • Obchody s potravinami mohou být každý den otevřeny od 8:00 do 20:00 hod. Od 30. 3. 2020 smějí mezi 8:00 - 10:00 nakupovat pouze rizikové skupiny obyvatel (důchodci, invalidé, těhotné ženy).
 • V uzavřených veřejných prostorách (jako např. obchody) platí povinnost nosit roušky a dezinfikovat si při vstupu ruce.

 

Zákaz pohybu mezi jednotlivými slovinskými občinami byl zrušen 30.4.2020 ( v platnosti byl od 30. 3. 2020.).

Veřejná hromadná doprava byla obnovena 11.5.2020. Informace o možnostech dopravy ve Slovinsku naleznete ZDE. Provoz již obnovilo také letiště J. Pučnika v Lublani.

Retailové obchody, kadeřnictví, kosmetické salóny, galerie, knihovny, muzea a v omezené míře také restaurační zařízení obnovily svůj provoz v týdnu od 4.5.2020. Podmínkou provozu a využívání nabízených služeb je dodržování hygienických standardů (např. použití ochranných roušek, dezinfekce prostor, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů atp.).

 

Podrobnosti o aktuální opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si.


ODKAZY A KONTAKTY

V případě nouzové situace se obracejte na následující konzulární linky Velvyslanectví ČR v Lublani: +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102

 

Infolinka COVID-19 ve Slovinsku

Informace o pandemii COVID-19 ve Slovinsku můžete získat v anglickém jazyce na infolince +386 (0) 80 14 04, která je v provozu denně od 8:00 do 20:00 hod

 

Informace o opatřeních ve Slovinsku:

GOV.SI - stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování.

PROMET.SI - Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky)

Národní institut pro veřejné zdraví - Informace o průběhu epidemie ve Slovinsku, hygienická a bezpečnostní doporučení (Převážně ve slovinském jazyce, část rovněž v angličtině)

 

Zdravotnická zařízení ve Slovinsku

 • UKC Ljubljana: +386 (0)1 522 45 40 a +386 (0)1 522 45 41
 • UKC Maribor: +386 (0)31 653 929 - linka je dostupná každý den od 07.00 do 22.00 hod
 • Splošna bolnišnica Celje: +386 (0)3 423 30 79 - linka je dostupná 24 hodin denně
 • Splošna bolnišnica Jesenice: + 386 (0)51 668 651
 • Splošna bolnišnica Brežice: +386 (0)7 466 82 46 - linka je určená pro pacienty, kteří mají podezření na nákazu koronavirem
 • Zdravstveni dom Nova Gorica: +386 (0)51 656 580 - linka je určená dospělým, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, linka je dostupná od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hod; +386 (0)51 656 558 - linka je určená dětem s podezřením na nákazu koronavirem a je dostupná od pondělí do pátku mezi 8.00 a 15.00 hod. Informace lze získat také na telefonním čísle +386 (0)51 656 509
 • Zdravstveni dom Izola: +386 (0)5 663 5000
 • O víkendu je k dispozici denní služba operovaná ambulancí v nemocnici v Šempeteru: +386 (0)5 330 11 17

 

Informace o situaci, opatřeních a doporučeních v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí - doporučení k cestám a informace o podmínkách cestování v nouzovém stavu, vč. zodpovězení nejčastějších otázek a odpovědí.

Ministerstvo vnitra - Informace o přijatých opatřeních v souvislosti s pandemií COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví - Informace o epidemiologické situaci v ČR, vč. doporučení, jak se chovat v různých situacích.

Ministerstvo dopravy - Informace o mimořádných opatřeních v dopravě

 

Usnesení vlády ze dne 4. května 2020 č. 511/2020 o přijetí krizového opatření

Vzor lékařského potvrzení výsledku testu PCR (DOCX, 20 KB)


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Ze světa:

St 10:34  Supervelmoc končí, tradice zůstává Export (export.cz)
St   7:28  Odstřelování mezi Izraelem a Pásmem Gazy pokračuje Ceskatelevize.cz (ČT)
Út 20:46  Sotio jde do USA mzv.cz (MZv ČR)
Označení stránky: ministerstvo vnitra cestování covid 19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.