ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.11.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 10. 2019 podle MPSV


 

13. listopadu 2019

Na konci října 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,53 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,74 uchazeče o zaměstnání.

Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 834 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 353, tj. 6,6 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 10. 2019, téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 662) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem (1 414).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v říjnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,1 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 718 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (710, tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 10. 2019 v našem kraji činila 7 878 .

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 10. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,53 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v krajích Pardubickém (1,81 %) a Jihočeském (1,84 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,10 %) a Ústeckém (3,65 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,67 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,66 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

 

Na konci října 2019 nabízely úřady práceKarlovarském kraji celkem 7 304 volných pracovních míst, z toho 21,0 % pro absolventy a mladistvé a 4,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (10 756) a v Plzeňském kraji (10 266). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 259) a v Jihomoravském kraji (1 347).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,08) a Ústeckém kraji (1,31). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze (0,25). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,74, což je o 0,16 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,37 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,97 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 10 okresech, největší v okresech Český Krumlov (o 2,4 %), Karlovy Vary (o 2,1 %) a Cheb (o 1,6 %). Ve všech ostatních okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, největší v okresech Jihlava (o 7,4 %), Nový Jičín (o 6,3 %) a Jičín (o 6,2 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2019

 

Kontakt:

 Bc. Jana Špačková Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech E-mail: jana.spackova@czso.cz Tel: 731 439 249

 

Přílohy

 

13. listopadu 2019

 

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI  K 31. 10. 2019 PODLE MPSV

Na konci října 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,53 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,74 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 834 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 353, tj. 6,6 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

 

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 10. 2019, téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 662) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem (1 414).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v říjnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,1 let). 

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

 

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 718 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (710, tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 10. 2019 v našem kraji činila 7 878 .

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 10. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,53 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v krajích Pardubickém (1,81 %) a Jihočeském (1,84 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,10 %) a Ústeckém (3,65 %).

 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

2,59

1,91

2,30

1,84

1,99

2,53

3,65

2,67

2,09

1,81

2,27

3,09

2,49

2,09

4,10

2,82

2,04

2,58

2,06

2,24

2,73

4,27

2,99

2,27

2,03

2,58

3,35

2,74

2,24

4,15

2,36

1,78

2,04

1,63

1,74

2,34

3,07

2,36

1,93

1,60

1,98

2,83

2,24

1,95

4,04

337 453

72 231

56 696

20 391

37 206

7 304 16 280

11 797

14 428

23 530

10 427

27 050

10 278

13 097

16 738

71 985

6 505

10 756

5 063

10 266 1 535

4 435

2 760

3 711

6 732

3 224

6 225

2 964

3 603

4 206

12 341

2 259

1 303 877

953

309

787

668

624

376

485

1 347 544

800 1 009

0,58

0,25

0,39

0,42

0,23

0,74

1,31

0,73

0,56

0,28

0,79

0,97

1,07

0,67

2,08

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2019

kraj

 

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,67 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,66 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

celkem

 

z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání

dosažitelní

ženy

absolventi a mladiství

osoby se

zdravotním postižením

s nárokem

na podporu

v nezaměstnanosti

celkem

z toho dosažitelné

celkem

z toho dosažitelní

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

5 389

1 106

1 945

2 338

4 815

982 1 722

2 111

2 834

572 1 011

1 251

2 539

510

903 1 126

353

68

122

163

348

67

120

161

646

150

205

291

1 718

397

710

611

 

Na konci října 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 304 volných pracovních míst, z toho 21,0 % pro absolventy a mladistvé a 4,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (10 756) a v Plzeňském kraji (10 266). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 259) a v Jihomoravském kraji (1 347).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,08) a Ústeckém kraji (1,31). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze (0,25). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,74, což je o 0,16 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,37 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,97 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných v %[1])

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na

1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

2,53

1,66

2,33

3,67

2,73

1,75

2,50

4,03

2,34

1,58

2,17

3,32

7 304

2 961

3 557786

1 535

685

725

125

309

244

42

23

0,74

0,37

0,55

2,97

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 10 okresech, největší v okresech Český Krumlov (o 2,4 %), Karlovy Vary (o 2,1 %) a Cheb (o 1,6 %). Ve všech ostatních okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, největší v okresech Jihlava (o 7,4 %), Nový Jičín (o 6,3 %) a Jičín (o 6,2 %)..

 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2019

kraj

 

 

Kontakt:

 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

 [1] ) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 10. 2019 podle MPSV

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 10. 2019 podle MPSV

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies