Patria (Patria Finance)
Investice  |  20.06.2018 17:44:00

EPH nabízí růst, jasnou strategii a zajímavý výnos. Od investorů přijme 3 miliardy korun i víc


Energetický a průmyslový holding (EPH) nabídne možnost investice do 4letého dluhopisu v objemu 3 miliard korun, který může narůst až na 4,5 miliardy korun. Úpis je plánován na první polovinu července tohoto roku pod vedením ČSOB a Komerční banky.

Nejnižší možnou investicí jsou tři miliony korun. “Novou emisí chceme nahradit dvě jiné a optimalizovat časovou strukturu našeho zadlužení, které je v porovnání s ostatními západoevropskými energetickými skupinami celkově jednoznačně nízké,” uvedl člen představenstva a finanční ředitel EPH Pavel Horský na prezentaci pro investory, na které podrobně představil podnikání skupiny, která je zaměřena především na energetickou infrastrukturu, tranzit a dodávky plynu, výrobu elektřiny a regulovatelnou a dlouhodobě zasmluvněnou výrobu energie z obnovitelných zdrojů včetně teplárenství.

Stabilní růst tržeb i zisku

Energetickému a průmyslovému holdingu, a.s. (EPH), který z 94 procent ovládá Daniel Křetínský, stouply v loňském roce konsolidované tržby o 21,8 procenta na 153,9 miliardy korun, v přepočtu na zhruba šest miliard eur. EPH se tak v žebříčku českých firem CZECH TOP 100 dostala na čtvrté místo za Škodu Auto, ČEZ a Agrofert. Konsolidovaný ukazatel EBITDA, který představuje provozní zisk před odpisy a negativním goodwillem, očištěný o vybrané vlivy převážně jednorázového a nepeněžního charakteru, loni činil 1,9 mld. eur (oproti srovnatelnému ukazateli za rok 2016 ve výši 1,6 mld eur).

Graf: Přehled klíčových finančních ukazatelů EPH

Zdroj: Prezentace EPH 11/6/2018, dostupná zde

Byznys EPH stojí na dvou pilířích. Prvním je skupina EP Infrastructure, a.s. (EPIF), která se soustředí na tradiční energetická infrastrukturní aktiva ve střední Evropě s hlavními činnostmi soustředěnými na přepravu, distribuci a skladování zemního plynu, distribuci elektrické energie a teplárenství. Druhým pilířem je oblast výroby elektřiny doplněná o těžbu uhlí. Tyto segmenty spadají převážně do skupiny EP Power Europe, a.s. (EPPE).

Graf: Organigram skupiny EPH

Zdroj: Prezentace EPH 11/6/2018, dostupná zde

EP Infrastructure: Regulována nebo dlouhodobě kontrahovaná aktiva s klíčovou pozicí na trhu a se silným a stabilním výhledem cash flow

EPIF, prostřednictvím dceřiné společnosti Eustream, provozuje na Slovensku tranzitní plynovod, který je největším koridorem na dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy. V roce 2017 přepravil Eustream téměř 65 miliard metrů krychlových zemní plynu. Na celkovém EBITDA výsledku skupiny EPH se Eustream loni podílel 664 miliony eur. “Jde o regulovaný a dlouhodobě kontrahovaný byznys s velmi dobře předpověditelným cash flow a s nízkými investičními náklady,” vyzdvihl na setkání s investory Pavel Horský. Kontrakty jsou navíc typu “ship-or-pay”, kdy zákazník platí za rezervaci transportní kapacity plynovodu bez ohledu na skutečnost, zda síť využívá k přepravě plynu nebo ne. I v případě výstavby nových plynovodů v Evropě zůstane Eustream nepostradatelným pro tranzit plynu na jih Evropy. Nové příležitosti našel slovenský přepravce plynu v možnosti zásobovat Ukrajinu takzvaným reverzním tokem. S podporou slovenské vlády, která je v Eustreamu druhým akcionářem, pracuje rovněž na projektu propojení s Polskem nebo na strategickém plynovodu Eastring, propojujícím Slovensko s Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem.

Segment distribuce plynu a elektřiny je v EPIF reprezentován majetkovými podíly a manažerskou kontrolou ve společnostech SPP Distribucia (SPP-D) a Stredoslovenské energetice (SSE). Jde o regulovaná odvětví s přirozeně monopolním postavením obou distribučních společností. SSE je navíc aktivní i jako obchodník s energiemi, podobně jako další společnost z portfolia EPIF, EP Energy Trading, působící především v ČR.

Graf: Klíčová role EPH v zásobování Evropy plynem

Zdroj: Prezentace EPH 11/6/2018, dostupná zde

Na tranzit a distribuci zemního plynu navazuje segment jeho skladování. I v této oblasti má EPIF unikátní a nenahraditelnou pozici v rámci střední Evropy, kde je vůbec největším hráčem, a to prostřednictvím firem Nafta, Pozagas a SPP Storage. Tyto společnosti svým zákazníkům poskytují celkovou skladovací kapacitu téměř 3,8 bcm, což představuje zhruba čtvrtinu všech skladovacích kapacit v regionu.

Firmy ze segmentu teplárenství dodaly v roce 2017 svím odběratelům 22 PJ tepla. Mezi klíčová aktiva EPIFu v tomto regulovaném segmentu patří Pražská teplárenská, Elektrárny Opatovice, United Energy a Plzeňská energetika, která je v pokročilém stádiu fúze s Plzeňskou teplárenskou, a.s. Skrze majoritní podíl v maďarských teplárnách Budapesti Erömü je pak skupina EPH největším výrobcem tepla pro maďarské hlavní město Budapešť. Výroba tepla je spojená s výrobou elektřiny a poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu.

Silné tržní postavení společností a konzervativní finanční politika skupiny EPIF byly v roce 2018 oceněny udělením investičního ratingu od renomovaných ratingových agentur S&P Global Ratings (BBB/Stable), Moody´s Investors Service (Baa3/Stable) a Fitch Ratings (BBB-/Stable).

EPH v EPIF drží 69 %, zbylých 31 % pak patří konsorciu globálních institucionálních investorů vedených a zastupovaných společností Macquarie Infrastructure and Real Assets.

EP Power Europe: přední výrobce elektřiny v Evropě s vyváženým a diverzifikovaným výrobním porfoliem

EPPE stále posiluje své postavení na trhu a z hlediska objemu výroby elektrické energie se zařadila už na šesté místo v Evropě. Společnosti, které jsou aktuálně pod výlučnou nebo společnou kontrolou EPH/EPPE, v roce 2017 vyrobily 100 TWh elektrické energie.

Výrobní portfolio zdrojů konsolidovaných v EPPE je vyvážené: více než dvě třetiny z celkového instalovaného výkonu 9,2 GW (zohledňuje uzavření černouhelné elektrárny Eggborough a vložení elektrárny Buschaus do strategické rezervy), představují elektrárny buď zcela bezemisní nebo s nízkými emisemi uhlíku. „Díky aktivním krokům a investicím jsme byli schopni za poslední dva roky snížit průměrný emisní faktor konsolidované skupiny o významných 26 procent,“ uvádí Pavel Horský.

EPPE klade důraz na rozvoj segmentu obnovitelných zdrojů, kde za posledních 18 měsíců investoval vysoké stovky miliónů eur. Jedním z těchto projektů je konverze elektrárny Lynemouth na biomasu. Projekt se svým instalovaným výkonem 400 MW řadí k největším v EU.

Graf: TOP 10 producentů elektřiny v Evropě

Zdroj: Prezentace EPH 11/6/2018, dostupná zde


Geograficky působí EPPE v Německu, Itálii, Velké Británii a na Slovensku.

V Německu EPPE plně kontroluje společnost MIBRAG provozující dva dlouhodobě kontrahované lignitové doly se zhruba 19 miliony tun roční produkce a elektrárnu Buschhaus, která je v procesu postupného zavření a od roku 2016 je součástí strategické rezervy. Významný podíl drží v elektrárně Schkopau a vysoce efektivní černouhelné elektrárně Mehrum. Nekonsolidovanou investici EPPE v Německu představuje skupina LEAG, ve které jsou soustředěny elektrárny s celkovým instalovaný výkonem 7,8 GW a související hnědouhelné doly. V tomto případě skupina EPH vykonává společnou kontrolu spolu se skupinou PPF Investments.

Výrobní portfolio EPPE v Itálii je tvořeno pěti moderními plynovými elektrárnami o čistém výkonu přesahujícím 4 GW a dvěma elektrárnami spalujícími biomasu s instalovaným výkonem 73 MW a dlouhodobou podporou ze strany státu. Specifikem je pak lokální černouhelná elektrárna Fiume Santo na Sardinii, bez které by ostrov za stávajících podmínek nemohl fungovat.

Mix tradičních, obnovitelných a plynových zdrojů vlastní a obsluhuje EPPE ve Velké Británii. Vedle již zmíněného projektu Lynemouth jde zejména o vysoce účinné paroplynové elektrárny Langage a South Humber Bank o souhrnném výkonu 2,3 GW. Na místě dosluhující černouhelné elektrárny Eggborough zvažuje EPH výstavbu nové plynové elektrárny.

Ve výčtu aktiv EPH nemůže chybět ani nekonsolidovaný podíl ve společnosti Slovenské elektrárne (SE), dominantním výrobci elektřiny na Slovensku s celkovou čistou roční produkční kapacitou 3,8 GW a celkem 31 vodními, 2 jadernými, 2 tepelnými a 2 fotovoltaickými zdroji. EPH nyní vlastní 33 % SE a stará o management a provoz společnosti, zatímco italský Enel jako další z akcionářů má starosti dostavbu dvou jaderných bloků elektrárny Mochovce. Po jejich dostavbě může EPH získat pod svou kontrolu třetinový podíl Enelu a stát se majoritním akcionářem SE.

Možnost investice do 4letého dluhopisu

V rámci svého celkově nízkého zadlužení nyní EPH otevírá investorům příležitost investice v nejnižším možném objemu 3 milionů korun do 4letého dluhopisu, jehož kupón je navázán na 6M PRIBOR a celý výtěžek emise bude použit na splacení dvou letos maturujících dluhopisů a financování dalších podnikatelských aktivit EPH. Emitentem je EPH Financing, a.s., za kterou vystupuje v roli ručitele Energetický a průmyslový holding, a.s. a celkový cílený objem je 3 miliardy českých korun s možností navýšení až na konečných 4,5 miliardy.

„Jsme rádi, že ve spolupráci s Komerční bankou můžeme českým investorům nabídnout prostředek, jak participovat na výjimečném manažerském a investorském příběhu skupiny EPH. V době kdy kapitálový trh absorbuje dluhopisy společností s více jak dvounásobným zadlužením ve srovnání s EPH, považuji stanovený objem za zcela realistický,“ uvedl Jan Milota, ředitel Primárních emisí v ČSOB.

Hlavními spolumanažery emise jsou ČSOB a Komerční banka. Celou investorskou prezentaci uveřejnil emitent na odkaze zde.

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

EPH nabízí růst, jasnou strategii a zajímavý výnos. Od investorů přijme 3 miliardy korun i víc

Diskuze a názory uživatelů na téma: EPH nabízí růst, jasnou strategii a zajímavý výnos. Od investorů přijme 3 miliardy korun i víc

Na dané téma nejsou žádné názory.Přečtěte si také:

09.10.2018Výnosy US Tresuries dále rostou nad 3% Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
01.08.2018EPH vydává čtyřleté dluhopisy za 3 miliardy Kč Patria (Patria Finance)
28.11.2015ČEZ: Dividenda 40 korun je pro investory velmi zajímavá Research (Investicniweb.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies