Akcieatrhy (Akcieatrhy.cz)
Investice  |  13.12.2011 09:11:51

Bude stát zlato 40 000 dolarů? Část poslední.


V minulých dílech jsme se zabývali makroekonomickým prostředím, federálním dluhem USA a došlo i na zlato. V této závěrečné části se zaměříme na to, kam až by mohla dosáhnout cena zlata v následujících deseti letech.

Čtěte více:
Bude stát zlato 40 000 dolarů? Část 1.
Bude stát zlato 40 000 dolarů? Část 2.
Bude stát zlato 40 000 dolarů? Část 3.

Zlato očištěné o inflaci není na svém vrcholu

Cena zlata po dosažení historicky nejvyšší nominální ceny 1 900 dolarů za trojskou unci v roce 1980 se propadla. Modrá čára v níže uvedeném grafu ukazuje průměrné měsíční ceny zlata. Z grafu je patrné, že při předchozím vrcholu v roce 1980 byl měsíční průměr 675 dolarů za unci, přičemž v tomto průměru je schováno i dosažené maximum 850 dolarů. Kupní síla dolaru v roce 1980 však byla dramaticky jiná, než je dnes. Pokud chceme porovnávat kupní sílu dolaru v roce 1980 vůči dnešnímu stavu, musíme očistit ceny o inflaci vyjádřenou indexem spotřebitelských cen (CPI). Červená čára ukazuje, že při použití tohoto vládou manipulovaného ukazatele, by cena zlata vyjádřená v dnešních dolarech v roce 1980 dosáhla ceny 2000 USD. Jsme už sice blízko, ale stále ještě jsme nedosáhli starého vrcholu.

Je tu však jeden háček. Hodnoty CPI podhodnocují skutečnou výši inflace. Vládní úřady totiž během doby uskutečnily řadu významných úprav ve svých výpočtech CPI, což způsobuje, že inflace je v porovnání se způsobem výpočtu CPI v roce 1980 podhodnocena. Tak například dnes se pro vyčíslení nákladů na bydlení v indexu CPI používá cena pronájmu. Pokud dochází k inovačním vylepšením výrobků, je inflace upravována směrem dolů. Dokonce, když dojde k nárůstu cen komodit, jsou ve spotřebním koši nahrazovány drahé komodity těmi levnějšími.

Jiný pohled na inflaci nabízí John Williams z Shadow Stats, který po odstranění těchto úprav dochází k závěru, že inflace je mnohem vyšší, než odráží oficiální index CPI. Při použití jeho hodnot velikosti inflace pak vychází, že v roce 1980 by cena zlata na vrcholu dosáhla 7 000 dolarů v hodnotě dnešních dolarů (zelená linka). Vidíme, že po očištění o inflaci má cena zlata prostor pro další růst.

Obrázek

Níže uvedený graf cen zlata za poslední rok ukazuje, že naše předpověď růstu ceny zlata na 1 800 dolarů za unci, byla překonána. Následný pokles o 10 % na 1 700 USD byl sice překvapující, ale ne natolik, aby to znamenalo obrat, protože růst od července byl příliš rychlý. Tento pokles byl vyvolán navýšením marží pro pákové obchody, což donutilo vysoce spekulativní obchodníky uzavřít část svých pozic. Ale navýšení marží nemění podstatu. Navýšení marží o 27 % v srpnu po předchozím prudkém růstu cen a následné rychlé zotavení jen potvrzuje, že účinek tohoto opatřen byl jen krátký.

Obrázek

Pohled veřejnosti na zlato se mění

Makroekonomické prostředí a uvolnění měnové politiky FEDem vytváří zhoršenou situaci. Po mnohaletém sběru dat jsme přesvědčeni, že zlato je z dlouhodobého hlediska investice, kterou prostě musíte mít ve svém portfoliu, protože poskytuje ochranu proti pádu dolaru. Zisk 700 % během deseti let – výsledek fondu Berkshire Hathaway Warena Buffeta, jen potvrzuje, že naše úvahy se ubírají.

Při bližším pohledu lze vysledovat změnu v přístupu médií ke zlatu. Trh se zlatem byl doposud většinou pod rozlišovací schopností hlavních médií. Navzdory své výkonnosti, pokud jde o investice, nebylo zlato považováno za hlavní alternativu k dolaru. Média ignorovala růst zlata, takže zlato si rostlo, aniž by laická veřejnost s tím byla prostřednictvím médií seznámena. Toto období by se dalo nazvat jako neviditelný růst.

Nyní se zdá, že vstupujeme do nové fáze, kdy si mnohem více investorů uvědomuje, co se na trhu se zlatem děje. Nedávný výzkum Gallupova ústavu ukazuje, že se zlato poprvé stalo nejoblíbenější dlouhodobou investicí Američanů.

Obrázek

Ještě můžeme dodat, že stanice CNBC odvysílala 11 dílů seriálu nazvaného „Zlatý věk zlata“ a makléřská firma Fidelity nyní nabízí fyzické dodávky zlata a stříbra, což je pro firmu, která si libuje v podílových fondech, něco zcela neslýchaného.

Hlavní mediální zdroje v minulosti o zlatě diskutovaly jen zřídka, a když, tak posměšně. Jejich příchod na scénu vyvolává otázku, zda euforie z tohoto nově vzniklého zájmu o zlato je na místě. Ano cena zlata může korigovat svůj impozantní vzestup na 1 900 dolarů, ale konec zlatého býka to nebude.

Mnoho lidí se ptá, zda není příliš pozdě na zapojení se do hry. Zatím jsme přešli z fáze neviditelného růstu do fáze zapojení hlavních médií a veřejnosti do této oblasti. To přináší zvýšený zájem a v jeho důsledku to přinese i vyšší ceny. Než to skončí, uvidíme opravdovou zlatou horečku a cena vystřelí vzhůru.

Což vyvolává otázku, o kolik?

Zlato z dlouhodobého pohledu

Vzhledem k tomu, že hvězdy jsou příznivě nakloněny tomu, aby se zlato sehrálo důležitou roli na cestě k obnovení své role jako peněžního kovu, a nehledě na téměř jistý kolaps měnových systémů s nekrytou měnou, který je předzvěstí této staronové role, je pravděpodobné, že v příštích deseti letech cena zlata poroste stejně rychle, jako tomu bylo v minulém desetiletí.

Použijeme-li logaritmické měřítko, převedeme exponenciální růst ceny zlata na přímkový a po provedení extrapolace dojdeme k výsledné ceně na konci příštího desetiletí. V rámci této projekce, vyjádřené v grafu tečkovanou čarou, do roku 2021 cena zlata vzroste z dnešních 1 800 dolarů na 12 500 dolarů. (Podrobnější popis této metody naleznete v 15 kapitole knihy: Profiting from the Worlds Economic Crisis, jejímž autorem je Bud Conrad).

Obrázek

Souběh růstu cen v důsledku inflace a v důsledku tisku nekryté měny je pak představen v následujícím grafu. Během posledních let byla inflace relativně nízká, ale v budoucnosti jistě poroste.

Výpočet budoucího vývoje rozdělíme do dvou částí. Nejprve provedeme lineární extrapolaci růstu ceny vycházející z let 2001 až 2010 (stejně jako v minulém grafu) a poté tyto ceny upravíme vzhledem k předpokládané inflaci. Byla zvolena hodnota indexu CPI z roku 1970, kdy inflace dosahovala velikosti 14 %. Výsledek po aplikaci této hodnoty na projektovanou cenu ukazuje rostoucí tečkovaná čára. Výsledkem je projekce, že cena zlata během následujících deseti let do roku 2021 může dosáhnout hodnoty 24 000 dolarů.

Obrázek

Tento vývoj zapadá dobře do scénáře postupné ztráty důvěry v dolar a růstu preference zlata, která se zvyšuje v důsledku pokračujících obrovských schodků veřejných financí.

Další graf ukazuje cenu zlata, vyjádřenou pomocí procentuálních změn v jednotlivých letech, protože stejným způsobem se publikuje index CPI. Korelace mezi cenou zlata a inflací je zřejmá. Graf ukazuje možnou projekci CPI na úroveň 14 %, což je stejná hodnota, které bylo dosaženo v roce 1980, kdy vyvrcholil deset let trvající inflační růst. Předpokládáme, že stejný průběh by mohl nastat do roku 2021.

Obrázek

Toto historické srovnání je důvodem, proč pro odhady budoucího vývoje zlata byla zvolena hodnota inflace právě ve výši 14 %. Ale to není jediný způsob, jakým lze dojít k projekci budoucího růstu ceny zlata až na 24 000 dolarů.

Pokud by cena zlata rostla stejným tempem, jako tomu bylo kolem roku 1970, pak by během následujících deseti let výrazně přesáhla svou úrovní cenu 30 000 dolarů za unci. Znázornění tohoto odhadu je ukázáno v následujícím grafu.

Obrázek

Průměrný růst ceny zlata v letech 1971 - 1981 dosahoval hodnoty okolo 30 % ročně. Při aplikaci stejného tempa růstu k projekci na deset let dopředu nám vyjde, že cena zlata v roce 2021 by mohla dosáhnout 39 000 dolarů.

Realita je však samozřejmě vždy složitější, než malování rovných čár do grafu. Například v roce 1970 došlo k velkému poklesu cen, způsobenému ropnou krizí, která zpomalila ekonomiku a způsobila přerušení trendu. A je třeba vzít do úvahy, tehdejší hry na honěnou ohledně debat jestli má zlato zůstat pevně svázáno s dolarem, nehledě na Rooseveltovo zvýšení ceny zlata na 32 dolarů v roce 1934. Nejde o to predikovat možný budoucí vývoj s vysokou přesností, ale spíše to ukázat, že akcelerace růstu ceny zlata v posledních několika letech již má historický precedens, a další cenový růst rozhodně není vyloučen.

Který scénář se uplatní, bude nakonec stejně záviset na tom, jestli a jak rychle dojde ke ztrátě důvěry v dolar, a jestli tato ztráta důvěry bude stejná nebo vyšší, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k tomu, že se dnešní situace jeví mnohem horší, než byla tenkrát, není ohromující číslo v nadpisu grafu až tak nereálné.

Tyto diskutované modely jsou shrnuty v následující tabulce:

Očekávaná cena zlata:

2011

2012

2021

Rychlost růstu stejná jako v letech 2001 - 2011

1 950

2 400

12 500 USD

Rychlost růstu 2001-2011 + inflace 14%

1 960

2 500

24 200 USD

Rychlost růstu 1971 - 1981 aplikovaná na příští desetiletí

2 030

2 800

39 200 USDDomníváme se, že růst ceny zlata podle modelu s inflací je nejpravděpodobnější, protože v následujících letech lze očekávat pokračující ztrátu důvěry v dolar, vzhledem k nezvladatelnému vládnímu utrácení, a stávající politice FEDu.

Sezónní vlivy reflektující obvyklý nárůst cen v druhé polovině roku nejsou v modelech zahrnuty, ale i bez toho se domníváme, že předpověď 2000 USD na konci roku 2011 je smysluplná.
Odhad růstu ceny na konci roku 2012 na úroveň 2 500 dolarů představuje 25% nárůst ceny v příštím roce. Je to jen o něco rychlejší nárůst, než jakého bylo dosaženo v posledních letech. Jinými slovy, aby se tato předpověď vyplnila, nemusí dojít k žádným extrémním událostem, nebo makroekonomickým poruchám. Při extrapolaci předpovědi na 10 let pak můžeme dojít k mnohem pomalejšímu, nebo naopak mnohem rychlejšímu růstu ceny zlata, než naznačují jednotlivé scénáře.

Kalibrace předpovědí

Na začátku roku 2011 jsme předpovídali růst ceny na 1 800 USD na jeho konci. Protože na začátku roku byla cena 1 421 dolarů, jde o nárůst o 27 %. Pro srovnání jsou v následující tabulce uvedeny odhady nejrůznějších ekonomických subjektů. Všechny jejich odhady byly podstatně nižší a náš odhad se umístil vysoko nad cenovými odhady ostatních.

Předpovědi ceny zlata z minulého roku (Reuters)

Morgan Stanley

1 315 dolarů

Goldman Sachs

1 690 dolarů

Society General

1 485 dolarů

BNP Paribas

1 500 dolarů

Barclays (Q3)

1 490 dolarů

Bank of America

1 425 dolarů

Průměr

1 484 dolarů

 

 

Bud Conrad

1 800 dolarůPředpovědi nám umožňují lépe pochopit budoucnost, i když jsou nutně plné spekulací a chyb. Musíme si být vědomi toho, že nikdo neumí odhadnout budoucnost přesně. Ale tím, že uvádíme svoje metody a způsoby, si může každý vytvořit názor na to, jakým způsobem jsme k našim odhadům došli. Záleží pouze na vašem úsudku, jestli je využijete, nebo ne.

Naším závěrem je, že čelíme vážným finančním problémům. Situace ve Spojených Státech je zcela mimo kontrolu a to i z historického hlediska. Nevidíme žádný způsob, kterým by šlo vůbec splácet státní dluh. Kongres prokázal svoji naprostou neschopnost ve všem, a zvláště pak v brzdění rostoucího deficitu. Také FED již naznačil, že hodlá opustit dolar ve prospěch tisku nových peněz na podporu ekonomiky a bank. Kombinace obou věcí nevěstí pro přežití dolaru nic dobrého.

Obáváme se, že situace bude mnohem horší, než tomu bylo v minulosti, a že cena zlata může vystoupat i nad uvedené hodnoty. Teprve další vývoj ukáže, jestli lze aplikovat tato kritéria k odhadu rostoucí trajektorie ceny zlata.

Samozřejmě, pokud dojde ke kolapsu měnového systému, nemá valného smyslu vyjadřovat cenu zlata v hodnotách bezcenné měny. Například vyjadřovat cenu zlata v hodnotách měny Zimbabwe je naprostý nesmysl.

Celou situaci bychom mohli shrnout takto. Pokud nebudou provedeny zásadní změny ve fiskální a měnové politice vlády, dokud nedojde k uznání toho, že státní dluh je nesplatitelný a je třeba ho restrukturalizovat, cena zlata nepřestane růst. Růst ceny zlata pak musí nutně doprovodit růst cen akcií firem těžících zlato, protože ceny těchto akcií jsou vzhledem k cenám zlata podhodnoceny.

Další zvýšení cen lze očekávat díky úprku investorů z eura do bezpečí zlatého přístavu. Sezónní vstup do nového roku a eskalace cen v důsledku změny nálady veřejnosti, která začíná také vstupovat do tohoto malého trhu, ve svém důsledku povede k dalšímu urychlení růstu cen zlata. Zlato je zkrátka „nejlepší odpovědí,“ a pořád je nejlepší čas do něj investovat.

www.akcieatrhy.cz

Více zpráv k tématu Investice do zlata

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 10:25  Bankéři letos utnou tisk peněz (Ozvěny trhu) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Čt 10:22  Hospodářské výsledky ČSOB za rok 2017 Pavla Hávová (ČSOB)

Přečtěte si také:

13.02.20159 000 000 000 000 dolarů v ohrožení!? Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů