Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2020

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.

Ústav ve vydané opravě odstranil zjištěné administrativní vady spočívající v chybně uvedeném kódu ZP u zdravotnického prostředku KALHOTKY ABSORPČNÍ ID PANTS MEDIUM-SUPER, kód SÚKL 5002459 a KALHOTKY ABSORPČNÍ ID PANTS SMALL-PLUS, 5002456.

Dále Ústav přistoupil k úpravě hodnot v poli MFC, UHR1, UHR2, UHR3 u zdravotnického prostředku KALHOTKY ABSORPČNÍ ID PANTS LARGE-PLUS, kód SÚKL 5002463;

úpravě hodnot v poli DOP u zdravotnického prostředku SECURA TAMPON - 3 ML BAL 50KS, kód SÚKL 5011258;

úpravě hodnot v poli MFC, UHR u zdravotnického prostředku Askina Transorbent, kód SÚKL 5005206.


Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kategorizační strom - popis úhradových skupin
Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením
Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

Popis

ZPSCAU_OME_rrmmdd číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)
ZPSCAU_LIM_rrmmdd číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)
ZPSCAU_IND_rrmmdd číselník indikačního omezení
ZPSCAU_VYR_rrmmdd číselník pro pole VYR (výrobce)
ZPSCAU_ZEM_rrmmdd číselník pro pole ZEM (země výrobce)
ZPSCAU_UDOKS_rrmmdd číselník počtu kusů za užitnou dobu

Navigace

Vyhledávání

2010 © SÚKL. Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
posta@suklcz.Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste