Opravná verze Seznamu cen a úhrad ZP k Seznamu cen a úhrad ZP vydanému k 1. 3. 2020

Opravná verze Seznamu cen a úhrad ZP k Seznamu cen a úhrad ZP vydanému k 1. 3. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.

Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování Windows-1250
Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování UTF-08
Kategorizační strom - popis úhradových skupin
Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením
Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

Popis

ZPSCAU_OME_rrmmdd číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)
ZPSCAU_LIM­_rrmmdd číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)
ZPSCAU_VYR_rrmmdd číselník pro pole VYR (výrobce)
ZPSCAU_ZEM_rrmmdd číselník pro pole ZEM (země výrobce)
ZPSCAU_UHP_rrmmdd číselník procentuální úhrady
ZPSCAU_UPO_rrmmdd číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou
ZPSCAU_UDOKS_rrmmdd číselník počtu kusů za užitnou dobu

Pátek, 28. únor 2020

Navigace

Vyhledávání

2010 © SÚKL. Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
posta@suklcz.Zobrazit sloupec