Opravná verze3 Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 12. 2019

Opravná verze3 Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 12. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Během přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019 budou ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, budou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.

Ústav ve vydané opravě odstranil zjištěné administrativní vady spočívající v chybně vyplněném poli LIM u individuálně zhotovovaných ZP, která vznikla technickou chybou při konverzi dat.

Dále došlo k úpravě hodnoty v poli UHR1 u ZP KALHOTKY ABDUKČNÍ MARWELL, kód SÚKL 5005786 a k opětovnému zařazení ZP MEDTRONIC RESERVOIR PARADIGM, kód SÚKL 5009083.

U skupiny 05.02.02.01 došlo k přesunu hodnot z pole UHR3 a OME3 do UHR2 a OME2 a doplnění hodnot do pole UHR2 A OME2.. Pro celou úhradovou skupinu tak platí, že hodnota UHR 1 = UHR2, OME1 = DIA, PRL, OME2 = DIA.


Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kategorizační strom - popis úhradových skupin
Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením
Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

Popis

OME_PZT_rrmmdd číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)
TYP_PZT_rrmmdd číselník pro pole TYP (typ skupiny ZP)
VYR_PZT_rrmmdd číselník pro pole VYR (výrobce)
ZEM_PZT_rrmmdd číselník pro pole ZEM (země výrobce)
ADR_PZT_rrmmdd číselník názvů dodavatelů
OHL_PZT_rrmmdd číselník pro pole OHL (ohlašovatel)

Navigace

Vyhledávání

2010 © SÚKL. Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
posta@suklcz.Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste