Příspěvky nebo odpovědi uživatele Jouda


Příspěvky nebo odpovědi uživatele Jouda. Výpis příspěvků 1 až 20 (449)


přečíst (1) 09.07.18 18:21  Jouda  (189553)

Komentář problematických kapitálových operací

Pane Karle, řada akcionářů některé kroky harvardských loupežníků dodnes z nepochopení podporuje, proto jen nenaznačujte, ale vtloujejte jim realitu do palice polopatickým vysvětlováním. Jožo Mařane, Karel ti vysvětluje, že policajti už dlouho chápou, kam loupežnická tlupa ololo defraudanta Ševčíka směřuje, proto všechen dostupný majetek spojený s harvardem zabírá a vkládá do bezpečí soudní úschovy, kde se na něj to nenažrané zločinecké spojení jen obtížně dostane.

Co z toho pro tebe plyne? No že podpora různých odštěpovacích podvodů ti nezajistí žádnou  rychlou výplatu, ale opak, další zablokování tvého majetku v bezpečí soudní úschovy, což ty jako magor pochopíš bohužel až tehdy, až tě po změně strategie těch gaunerů okradou o podíl na harvardu. Když tě momentálně nemohou okrádat o tvé peníze, které jsou mimo jejich kontrolu. Tak Jožo Mařane, chystej se na valnou a opět jim jako tupá ovce skoč na další špek v podobě nové lži, nového slibu, ať máš co nejdřív holej zadek podobně, jako jsi dopadl v tom NWR

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 04.07.18 20:33  Jouda  (189553)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Na hlavu postavená valná hromada svolaná na 12.7.2018

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/07/01. ...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (5) 01.07.18 01:43  Jouda  (189553)

Pokračují lidé s kriminální minulostí v poškozování 240 000 akcionářů HPH ?

Ok, proč pak tady blneš po nocích, když se vše standadně rozhodne va VH ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 24.06.18 00:02  Jouda  (189553)

Vše je lepší než Častorál - konečně je můžeme odrbat !

No vida bando loupežnická, 18 roků Častorál pro akcionáře nechal blokovat několik miliard, zatímco vy je akcionářům do půl roku rozkradete?!  A ani toho vaberga nedokážete nechat ztrestat, parto ničemná !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 17.06.18 18:50  Jouda  (189553)

Zlodějské podmínky úpisu akcií s podvodnou kapitalizací další zlodějnou v HPH ?

Záporný výrok auditora k podvodem nebo chybou nepravdivě sestavené závěrce k účetnímu období roku 2016, dostane Tomko a Mixová za uši i auditem roku 2017?  Proto ho tají?

Podle vyjádření auditora účetní závěrka zpracovaná likvidátory Tomko a Mixová nepodává  věrný a poctivý obraz aktiv.

Ale ani pasiv, výslovně je zmíněno opomenutí zaúčtovat závazek vůči VSP

Dále auditor podtrhuje, že odpovědností likvidátorů je sestavit závěrku podávající věrný a poctivý obraz v souladu s účetními předpisy, že  odpovídají za vnitřní kontrolní systém nastavený tak, aby neobsahovala nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou.

Auditor též výslovně  připomněl, že za proces účetního výkaznictví zodpovídá dozorčí rada.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (3) 14.06.18 01:51  Jouda  (189553)

Zmanipulované podmínky úpisu akcií HPH - dokončení rabovačky harvardu ?

Kalkulace zisku / ztráty spojené  s úpisem / naředěním  akcií HPH ve prospěch EuroHostu,s.r.o.

 leteckaposta.cz/285446326

Personální vazby mezi dlužníkem, společností Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci (dále jen HPH) a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

 

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:

přečíst (4) 14.06.18 01:46  Jouda  (189553)

Zmanipulované podmínky úpisu akcií HPH - dokončení rabovačky harvardu ?

Já panu Ševčíkovi náhodou rozumím, on je šikula,  když dokázal ustát bez trestu zproněvěru 3.5 miliardy CZK, z které do jeho kapsy dle usnesení PČR spadlo cca 180 milionů, za což byl zřejmě panem Karlem Staňkem podpořen k dozorování zdárného průběhu likvidace, že je to pech, že opět všechno v harvardu vyšlo jen čirou náhodou tak, že většina drobných akcionářů diskutovaným a velmi pofidérním úpisem přijde kvůli jeho nastaveným podmínkám o svůj majetek, a že co čert nechtěl, že zrovna firma EuroHost, s.r.o. s vazbou na vedení harvardu  naopak zázračně zbohatne.

Jak pana ing. Ševčíka již známe, jistě že nic nešlo udělat jinak  než takhle, to už nám kázal při jeho rabovačce našeho majetku v trustech, protože za jiné situace by jejich firma na neuvěřitelně výhodné kapitalizaci její pohledávky nezbohatla.

Defraudante Ševčíku, opravdu vašemu vysvětlení rozumíme :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (4) 10.06.18 21:46  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Jj, zabavili pytle s dokumenty HPH, které likvidátor schovával před defraudantem Ševčíkem a už to frčí, po ukradeném majetku se 240 000 akcionářům odepsaly i pohledávky za těmi, co harvard vykradli. Ševčíku, takže tys vymazal i dluhy za tvým kyperským podvodem, to jsi fakt extratřída, to 240 000 akcionářů utře nos, zatímco ty si nakradl z té zpronevěry 180 milionů ..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (4)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 10.06.18 20:44  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Romadůre Ševčíku, nějaký komentář k lapsusům dalších dvou likvidátorů od tebe asi čekat nelze, když jsou údajně řízeny přímo tvojí bývalou advokátkou, jež zastupovala tvé podvodné kyperské trusty, co?
 To už se ti do toho protičastorálovského boje jaksi nehodí?
Takže nejprve si z funkce předsedy představenstva vykradl harvard, aby ti po letech Staněk umožnil návrat do funkce, kdy tentokrát v dozorčí radě se teď jak sleduji snažíš dokonat svoji rabovačku úpravou účetnictví tebou vykradeného harvardu. To je fakt dobrý, vymazat odpisem všech pohledávek pohledávky vůči dlužníkům.
Takže z majetku harvardu ve výši desítek miliard je nula, přestože na Kypru leží několik miliard, na které si harvard dělal nárok, na několika dalších účtech jsou  blokovány stovky milionů, které si harvard též nárokoval, a najednou je z toho všeho nula.
Pane Staňku, ani David Copperfield by reálný majetek v takovém objemu nevynuloval rychleji, než ta vaše loupeživá tlupa ! 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 10.06.18 20:23  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Kluci zloděj

Kluci zlodějský, s vámi je fakt sranda. Blba čekatele, který neví, kdo mu majetek z HPH vyfoukl a nechal zablokovat na Kypru nechám stranou, ten člověk je svým postižením ztrestán už takhle dost, ta vytknutá chybka v jeho podání je taky hodná spíše silvestrovského programu.

Nu a chmaták Ševčík, který nejspíše ví, proč se k němu hodí jím s oblibou využívaná přezdívka Romadůr  se opět pochválil, jak svoji zpronevěrou přelstil likvidátora, ale toho hňupa již nenapadne, že chytrým a již promlčeným vykradením majetku HPH a jeho transformací na Kypr do náruče Chvatíkové  poškodil především  240 000 akcionářů.

Okradl je velmi sofistikovaně, dle usnesení policie mimo zpronevěry 3.5 miliardy sám z majetku 240 000 akcionářů profitoval 180 milionů.

A to je asi dost velký peníz i na to, aby si ho hlasy zastupovaných akcionářů do svého týmu v DR HPH delegoval bývalý ochránce malých akcionářů, dnes  již spíše ochránce Mafiánů,  pan Karel Staněk.

Ale snad se alespoň jemu ta Ševčíkova lumpárna vyplatí a něco mu z té pomoci mordpartě spolčené se Ševčíkem a dnes ovládající harvard něco kápne při movitosti defraudanta Ševčíka, který dobrou službu zajisté i ocení, když už 240 000 akcionářů okradených Ševčíkem na činnosti tohohle lumpa tratí ..

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 10.06.18 10:36  Jouda  (189553)

Žádost k panu Romadurovi - Ševčíkovi o přesnou odpověď.

Já vám odpovím za Romadůra Ševčíka, protože on vám nejspíš místo odpovědi bude chtít vyprávět o Častorálovi. No protože on to myslel pro sebe dobře, části akcionářům vyplatil 200 Kč, tím je současně připravil o 350 - 400 Kč, které přihrál na Kypru pod jejich blokaci, kde tyto peníze pro sebe podařená rodina Kožených vymáhá a hlavně sobě tímto krokem za pouhé 3 roky  našetřil do své rodinné kasičky 170 milionů, no neberte to !

Zvláště za situace, kdy by se mu legalizací trustů zadařilo zpoplatnit správcovským desátkem další roky, po které byl náš majetek držen na kypru, to si mohl tenhle povedený nenažraný vykuk nárokovat až cca půl miliardy.

A netřeba dodávat, že při podobných ziscích si v harvardu koupí koho chce, zvláště když se tam drží už jen veksláci, kteří na tyto čachry čekají, s Koženým a Vostrým dříve v tomto směru obchodovali.

Že je to tak Ševčíku? Ještě se pochval, jak šikovný jsi gauner, že vše dotáhneš k promlčení? Proto bláznivý Mařan veřící tvým slibům čeká už devýtý rok na rychlou výplatu, abys všechny podvody měl za promlčecími lhůtami, což jeho hlava nebere a tak tady o té rychlé výplatě stále všechny oblbuje?

Pako nenažraný zlodějský je ten ing. Ševčík a jeho harvardská banda

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 10.06.18 10:19  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Vysvetleni uporne snahy vnutit Castoralovi ucast na valnych hromadách a jeho opakovane vyvolavani původního likvidatora při kazde otázce, tykajici se jiz prehmatu současného vedeni hph vypovida o necem jinem. Pod plastikem dělne jednoty panuji mezi jednotlivými aktery organu spolecnosti dost napjate vztahy, které navenek nejsou znat. Kazdý nechce prispivat k naplnovani zameru Jirika prevzetim iniciativy byt mediátorem vztahu s Kozenym, kdyz je vsem jasne, ze prave on by z této pozice chtěl pro sebe nejvic vytriskat. Podobne je to s osobou Tomase, kdy je snaha všech nebyt spojovan s jeho spinavou historii, proto se hlavne Stanek a Sedlacek od těchto obou drzi stranou, vedle toho na Stanka nepriznive doleha i vedomi, ze ucelovou zmenov stanov prave z duvodu ztraty jeho vlivu zasahovat do rozhodovani v podstatných otázkách, byl Jirikem s Maternou chytre vysachovan. Tez snaha Sevcika neodkryt veskere financni transakce spojene s minulosti, na kterých se da jejich dalším tajenim později vydělat nedela dobre vztahy mezi nim a ostatními, takze se blížíme k pochopeni toho, proc je ucast Castorala vsemi tak uporne žádana.Pochopitelne, vzdyt jeho osoba je tim, co všechny tyto nesourode zajmy spojuje a dava jim jistotu, ze při jeho ucasti bude na kazde vh osoba Castorala pojata jako hlavni bod jejího programu, který všechny rozpory necha uspane, vyplni cas, jenz by jinak mohl sklouznout k zviditelnovani vlastnich prehmatu nového vedeni hph, coz z jejich strany pochopitelne není vitane.Jiste jste zaregistrovali, jak uporna je tez snaha vyhnout se tomu pro akcionari nejzadanejsimu , sdelit kam vlastne konecne reseni pod vedeni teamu Sevcik – Jirik – Mixova smeruje, v co vse se to muze zvrtnout, kde jsou pro ne nejake neprekrocitelne hranice při jednani s Kozenym, kdyz se nejspise stále pocita se snahou dostat hph pod ochranu pro akcionare nepruhledne insolvence. Kdo by se stal panem situace ovladnutim věřitelského vyboru je zrejme vsem, to je to oč tady bezi, proto je nutne vse mlzit a nic konkretniho nesdelit, jen tak muze byt kdykoliv nastolen stav, kterého lze akcne vyuzit ku prospechu par jedincu, ne vas

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 10.06.18 10:17  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Člen DR HPH Ševčík tvrdí, že záporný výrok auditora  novými likvidátory zpracovaná závěrka 2016 dostala za absenci nutných podkladů, jenže tuhle lež jsme vysvětlili postupem auditorů, kteří v případě nedostatku  podkladů k prozkoumání správnosti závěrky žádný výrok nevydávají. A naopak, pokud  závěrka  nevystihuje věrně majetkové poměry společnosti, případně pokud je sestavena chybně, záporný výrok vydají. Navíc, tady byl záporný výrok zdůvodněn i například opomenutím zaúčtovat závazek za VSP.

Že se v HPH s účetnictvím manipulovalo i dříve víme z mnoha článku Staňka, namátkou třeba zde:

www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=42

Nebo například tady Staňěk se znalostí věci popisuje zásah B. Vostrého a  jeho zájmy v HPH zastupujícího T. Ševčíka, kde ten se činil, že by právě na tyto dřívější kroky v současnosti Ševčík prostě jen navázal? Vše je přece už promlčeno !

Karel Staněk psal na OSMA:

„Režie ze zámoří prostě pracuje na plné obrátky zákon nezákon. B.Vostrý, ještě zbabělejší než sám Kožený, se sice kdesi úpěnlivě schovává, ale v rabování Harvardu to je přímo nezničitelným Terminátorem.

Auditovaná závěrka společnosti stále není, třebaže musí být minimálně 30 dnů před VH, v předběžné závěrce je bezostyšně zveřejněno ukradení další téměř 4 miliard ze společnosti a akcionáři zřejmě musí být vděční, jak tato účetní závěrka alespoň předstírá, že v HPH vůbec něco je.
V dubnu závěrka pro KCP ještě uváděla plných 9,8 miliardy, v následné závěrce pro finanční úřad už to byly 3 miliardy ztráty a teď je to o dalších 700miliónů horší.- ztráta je 3,7 miliardy.

Zřejmě měl výjimečně před časem pravdu M. Pacovský, když v tisku oznámil, že B.Vostrý z HPH ukradl čtyři miliardy. To vše se děje naprosto bez problémů v zemi, která o sobě tvrdí, že je právním státem a s tímhle nezákonným marasmem dokonce chceme být přijatí do EU. Co vůbec dělá vyšetřovatel a s ním i dozorující státní zástupce?
Zajímavé je zdůvodnění takové ztráty.

 Předseda představenstva T.Ševčík měl prohlásit pro ČTK, že vlastně nejde o žádnou ztrátu, že jde o vytvoření opravné položky, prý jen z opatrnosti. V Ohradní ulici jsou prostě nebetyční experti na vymýšlení největších nehorázností a nesmyslů, jaký náš akciový trh kdy zaznamenal. “

Tady končí citace Karla Staňka a co k ní dodat?

Snad jen, že právě hlasy Staňkem zastupovaných akcionářů odborník na nehoráznosti a nesmysly, ing. Ševčík opět sedí v orgánech HPH a dozoruje zdárný průběh likvidace a nelze přehlédnout, že jistým vývojem prošel.

 Neboť po promlčení jeho kyperské rabovačky už se ani nepředstírá, že si HPH nějaký majetek nárokuje, sám ho pod dozorem člena DR Ševčíka formou odepsaných pohledávek  vynuloval! Už i účetně se ho vzdal i k nelibosti auditora ve prospěch pánů Koženého s Vostrým?  Bravo pánové z dozorčí rady, Staňku a Ševčíku !

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 10.06.18 01:28  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

Komentáře k předložené zmanipulované závěrce 2016, založené novými likvidátory do sbírky a odmítnuté auditorem záporným výrokem:

Právě, že nepopisují všechno , jak je, viz výhrady auditora v první části, kvůli kterým pak dal negativní výrok. Společnost samozřejmě auditovanou závěrku potřebuje.

Cituji: "Společnost nevykázala v závazcích roku 2016 náhradu nákladů řízení a úrok z prodlení ve výši 6 573 tis. Kč vůči Victoria Security Printing, a.s., IČ 158 91 089 vyplývající z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27.6.2016, č.j. 8C 248/2015-67". Zde se asi nemůže nikdo z likvidátorů vymlouval, že by tuto skutečnost neznal, zejména pak 31.12.2017, kdy závěrka vznikla.

Toto je naprostý skandál, od začátku do konce, ta pseudozávěrka k 31.12.2016.

 Ještě jednou zdůrazňuji, že ten výrok je ZÁPORNÝ, což je neobvyklé, když audit dělala auditorská společnost, se kterou spolupracovali průběžně.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (9) 07.06.18 06:21  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

No jo, cvokhaus Ševčík vyčítá Častorálovi, že s tou bandou ničemů jako je on nechodí na valné hromady sdílet jejich podvody, ale diví se tomu někdo? Vždyť se podívejte na toho člena dozorčí rady Ševčíka, ten na VH chodí pilně pořád, ale k čemu nám to je, když nejprve totál vykradl harvard, tím předal veškerý majetek na Kypr k uplatnění nároku Koženým a teď dokonce se Ševčíkem spolčené vedení vymaže veškeré dluhy dlužníků! Snad jedinou chybičku udělal tenhle všehoschopný tým defraudanta Ševčíka v tom, že nedokázali zmáknout auditora, který jim ten podvod hodil na hlavu! 

A tak zase Ševčík sice půjde na hromadu, ale s jakým nápadem, s jakým dalším podvodem a kdy už někomu rupnou nervy a přerazí cvokhausovi Ševčíkovi hnáty, aby konečně nechal toho vykrádání harvardu?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (9)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 05.06.18 20:51  Jouda  (189553)

Kam míří kriminální kauza HPH v režii defraudanta Ševčíka a nových likvidátorů ?

V holdingu je několik lidí, kteří dříve byli spojení s V + K, Ševčík přímo pro Kožku pracoval, nebo s těmi dvěma obchodovali při výkupech akcií, takže domluva na paralyzování likvidace jim mohla cíleně vynést slušné prachy. Pokud harvard nemohl v žalobě o aspen pokračovat a Chvatíková toho využila nabídkou třetiny pro HPH, tak dodhoda s právníky, jenž to řízení byli ochotni zajistit dokončit tento poměr otočila. Sám jsem teď zvědavý, jaký poměr bude mít dohoda o trustech s Koženým a novými likvidátory, aby tady nelamentovali, a pak nepřišli dohodnuti s daleko horším poměrem vyrovnání. Může se k tomu vyjádřit Ševčík, jehož právnička pro harvard tyto věci ošetřuje?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (20) 03.06.18 00:01  Jouda  (189553)

Kam míří kriminální kauza HPH v režii defraudanta Ševčíka a nových likvidátorů ?

Právě to nás Ševčíku, co se sám takhle oslovuješ děsí, neboť kdo chce v harvardu fofrovat prachy, ten si tam narve Staňka a má vystaráno, pak už likvidaci naší kasy nikoho naruěovat nenechá. Ale co s tím, drží si ho tam obchodník s dluhy Jiřík a Vostrého kyperky ?

A pokračovat můžeme pozdější konfrontací tehdejšího postoje předsedy dozorčí rady Petra Kaňovského s postojem tehdejšího předsedy představenstva Karla Staňka, jež vyplynou z dopisu, zaslaném Staňkem Kaňovskému v reakci na dopis předsedy dozorčí rady, v němž se 18,10 2005 domáhal Kaňovský předložit ke kontrole dokumenty společnosti a další materiály, týkajících se dalšího postupu likvidace a na který mu  dne 21,10, 2005 přišla od Staňka tato překvapivá odpověď, z níž cituji:

 "Vaše požadavky na stanovení a sdělování strategie v dalším postupu, či vypracování variantních postupů mne překvapily, přiznám že dokonce zarazily, zvláště pak požadavek na jakýsi časový harmonogram postupu (likvidace), přestože jste velmi dobře seznámen s liknavostí soudů, způsobem vyšetřování celé kauzy a závislostí Koženého a Vostrého lidí" či "i Vy musíte chápat postavení pana Častorála, jako soudem jmenovaného likvidátora a reálně si uvědomit skutečnosti i podmínky, v nichž likvidátor, dozorčí rada i představenstvo působí"

Když jsem si přečetl deset bodů, s nimiž se dozorčí rada obrací na likvidátora a představenstvo, přiznám, že mě až zamrazilo“

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (20)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (29) 02.06.18 22:53  Jouda  (189553)

Kam míří kriminální kauza HPH v režii defraudanta Ševčíka a nových likvidátorů ?

Tak čekateli, to jsem si na OSMA početl, nejdřív jsem  nad tím plakal, pak se tomu řehtal a jsem z toho díla předsedy dozorčí rady taky jako ty  šokovanej !

Tak ty jsi rudá kočičí pracka, no tě bůh, a já tě měl jen za obyčejného pitomce! 

Jo a jinak tam má Staněk samé lži ty pytlíku, copak nevíš, jak to je například s tou pohledávkou od Bayera, kterou ten srandovní strejda z OSMA háže na krk Častorálovi?

 To snad nemusím vysvětlovat, když tu podlost Ševčíka se Staňkem  tady diskutujeme každý den, že ne?!

 Jo a s to miliardou na Slovensku jsi to pochopil jak, no schválně, když ve stresu z toho Staňkova zmateného výlevu už dopředu vidíš likvidátora v kriminále?

Copak nevíš, že tyhle prachy tam pral Ševčík, nakoupil za ně dluhopisy krachujících firem Juraje Širokého, které se snažil likvidátor získat, ale nepřebíráním obsílek k soudu parta Ševčíka zablokovala řízení u soudu, takže je Častorál od nich nezískal, zato to blokací dokázal, že i na tento majetek si teď dělá nárok rodina Koženého, podobně jak na Ševčíkem  blokovaný majetek v Lucembursku, na Kypru a dalších místech? Takže asi ten prolhaný člověk  z OSMA v záchvatu pomílení si popletl Častorála se Ševčíkem?

 Náhodou borec je Staněk, když po boku defraudanta Ševčíka vyhlásil válku rudému bratrstvu zde na chatu, protože jim za jejich nápady netleskají, nezajímají je hovadiny a Staňkův boj s bratrstvem, ale například to, proč ve zprávě likvidátorů uvádějí, že řada pohledávek je dobytných a přitom je v účetnictví vedou s nulou. Nebo proč naopak nevedou v účetnictví závazky, o kterých moc dobře vědí, a kvůli jejichž absenci nezískali audit, prostě proč zpatlají závěrku 2016 tak zoufale, že s nimi dlouhodobě spolupracující auditor raději nic nechce mít a hodil jim to zmršené dílo záporným výrokem na palici?!

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (29)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (29) 02.06.18 22:52  Jouda  (189553)

Kam míří kriminální kauza HPH v režii defraudanta Ševčíka a nových likvidátorů ?

Pro odlehčení  a zkrácení času při čekání  na slíbenou VH připomenu komentář Karla Staňka,  reagujícím před týdnem  na zdejší fórum a kritiku „novým vedením“ HPH  založené  závěrky s nulovým oceněním našeho nároku na rozkradený a po světě blokovaný majetek, kde předseda DR  Staněk napsal:   

(OSMA - 22. 05. 2018)

Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky.

Takže vzhledem k tomu, že zde vystupují dva nesmiřitelné tábory s odlišným názorem na to, jestli nám hrozí další rozkrádání našeho majetku při účasti lidí jako Ševčík v orgánech společnosti a při nulovém ocenění pohledávek HPH,  kdy tuto obavu zde vyjadřují právě oponenti Ševčíka a akcionáře Mařana, jež to naopak vyvracejí,  pak tím rudým bratrstvem Karel Staněk myslí zřejmě tyto dva vejlupky, tedy Tomáše Ševčíka s  čekatelem? Je to proto, že je Ševčík manažerem Borise Vostrého, bývalého náčelníka šesté správy STB s hodností plukovníka?  

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (29)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (29) 02.06.18 22:44  Jouda  (189553)

Je to ten Ševčík od zločince Vostrého - kterého zastupuje v dozorčí radě HPH?

Pro  nikoho  nebude překvapením, že nejmazanějším zneplatňovačem valných hromad je suverénně Tomáš Ševčík, přestože tak rád káže o tom, ať  Kaňovský nekritizuje opakování formálních chyb  při jejich svolávání, neboť on poslední zneplatněnou VH 2007 napadl hned čtyřmi společnostmi, a to  Intesunion, dále kyperkami Vostrého Berio holdings, Harms holdings a Deneb Shipping

Bližší info k těmto firmám zmiňuje Karel Staněk zde:

 „Ševčík ve svém sdělení zcela záměrně zamlčuje skutečnost, že několik kyperských společností již v roce 2003 vyplatil. A to Deneb, Berio a Harms (kyperské společnosti) a k tomu ještě, z důvodů známých jen T. Ševčíkovi a Vostrému, také firmu Intesunion, která byla vzápětí poslána do likvidace.

 Možná proto, aby ten vyplacený podíl mohl co nejrychleji zmizet.

Jen těmto čtyřem společnostem bylo vyplaceno celkem téměř 12 miliónů dolarů, v tehdejším kurzu 317,5 miliónu korun, tedy více jak čtvrtina z celkové sumy 45,413 miliónů dolarů. Je asi zbytečné dodávat, že tyto kyperské společnosti patří B. Vostrému.“

Celý článek o skandálních zjištěních  k podnikavému duchu ing.Ševčíka Staněk píše zde:

www.osma1997.cz/informace/co-vsechno-zamlcuje-a-kr ...

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (29)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 AVAST  68.50  +1.48% 
 CETV  77.00  -1.28% 
 CEZ  547.00  -0.09% 
 ERSTE GROUP BANK  881.00  -1.23% 
 KOFOLA CS  303.00  -0.33% 
 KOMERCNI BANKA  935.50  -0.16% 
 MONETA MONEY BANK  76.95  +0.46% 
 O2 C.R.  259.00  -0.38% 
 PFNONWOVENS  894.00  +0.22% 
 PHILIP MORRIS CR  14 980.00  -0.13% 
 UNIPETROL  379.00  +0.26% 
 VIG  600.50  -1.88% 
Komodity online
 Ropa 71.74 USD 17.08   
 Zlato 1189.70 USD 17.08   
 Stříbro 14.79 USD 17.08   
 Káva USD    
 Cukr USD    
 Bavlna 81.39 USD 17.08   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů