Příspěvky nebo odpovědi uživatele Jouda


Příspěvky nebo odpovědi uživatele Jouda. Výpis příspěvků 1 až 20 (461)


přečíst (1) 07.12.18 16:23  Jouda  (189553)

Analitik Mařan se neřídí radami pobočníků - ale úsudkem svého chorého mozku ?

Mařan 20.12.2011   -  Častorál je už dávno odepsaný a uvidíme , co nám v dohledné době "nadělí " nové vedení !?

(nadělilo panu Mařanovi lejno a ten se po šesti letech otočil jak na obrtlíku tvrzením .. )

 Mařan  30.08. 2017  - Tak teda k současnosti . Častorál dělá vše možné i nemožné , aby zamezil jakékoliv výplatě pro akcionáře!

Mařan  28.12. 2011  -  Spojením vedení a Ševčíka lze odstavit Koženého ! ...a to je hodně důležité !!!!

(spojením vedení  a Ševčíka se Kožený nejen neodstavil,  ale posílil) 

Mařan  15.01.2012  -  Realita je taková , že se to konečně pohlo k nějakému závěru !  Je už víc než jasné , že K+V dělají vše pro to , aby nebyli odsouzeni a zdá se, že nějakou kačku jsou ochotni obětovat!

(pohnulo se lejno a kačku V+K pro čekatele žádnou neobětovali, nýbrž Mařan sám do harvardu bude jako trouba další úpisem nosit)

Mařan  20.02. 2012  -  Ale hlavně nepiš ČEKAT, až odsoudí K+V , k tomu totiž u nás NIKDY nedojde !

(K onomu čekatelovu  NIKDY došlo záhy, a to 17.10.2012)

 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (5) 03.11.18 19:17  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard

On se ptá, proč harvard nude platit dvě první kola úpisu, když vy sami se do prvních kol nechcete upsat, to je na palici? a proč chceš Pepo Mařane upisovat ve třetím za korunu, když na prvě dvě kola můžeš koupit práva úpisu za poloviční cenu, tahle strategie z tebe dělá místo investora pouhého vola. I kdybys významnou část v prvých kolech nakoupil za polovic a teprve zbytek za plnou cenu. Víš, na tobě je vždycky hned poznat Pepo, že druhé pouze oblbuješ, tak jako jsi to dělal s tou devět roků zrychlovanou výplatou z trustů, ze které se vyjlubala tahle rozkrádačka. ... 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 03.11.18 11:19  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard - naznačuje ing. Ševčík nekalý úmysl u Tomka a Mixové ?

A že pokud harvard do jara nezbankrotuje a úpis se jara dočká, tak peníze získané z prodeje práv + své další investuje až ve třetím  kole.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 03.11.18 11:15  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard - naznačuje ing. Ševčík nekalý úmysl u Tomka a Mixové ?

On to čekatel Mařan nejspíš  myslel jinak když psal, cituji:

 „Takže prodat nárok na úpis (za 0.50 Kč na akcii) a pak za ty peníze v 3.kole nakoupit 1000 x  víc akcií  za korunu ( vlastně zadarmo - za peníze získaném na právo úpisu ) . Je na TO ještě týden . Perfektně promyšlený !   Dík !“

On chtěl sdělit, že ten projekt je tak pofiderní, že sám příliš nevěří, že se dočká svého konce a tak že nebude investovat v prvních dvou kolech a vyčká, jestli se úpis dožije jara, kdy hrozí díky idiotskému nastavení účetnictví a nulovému ocenění aktiv pád společnosti do insolvence. A že pokud nespadne, tak peníze získané z prodeje práv + další investuje až v kole.

Jenže jeho strategie vykazuje malé chybky, například o listinné akcie není zájem ani za 0.50 Kč, takže se může pokusit je prodávat po desetníku kousek, jenže to by dle selského rozumu svůj kapitál pro pozdější úpis příliš  nezmnožil. Tak jako ho nezmnožil ve své předchozí investici v NWR …

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 02.11.18 23:05  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard - kyperky Koženého s Vostrým získají miliony akcií HPH

Se bojíš, že to zkrachuje ještě dřív, než to doběhně třetího kola?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 02.11.18 23:03  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard - kyperky Koženého s Vostrým získají miliony akcií HPH

Ano, Mařan je praštěnej, tak vysvětli ty umělče s vygumovaným mozkem, proč nejprve s právem úpisu prodáš akcii za polovinu, za kterou utržíš padesátník, abys pak sáhneš do šrajtofle, přidal  další svůj padesátník a šel si ji za 1 korunu koupit zpět, spolu s dalšími, kde je nějaký výdělek ? Proč nenakupuješ ve všech kolech na plné pecky, hahaha

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.10.18 21:22  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard aneb kdo má v HPH koncesi na podvody ?

Podvod  s nesprávným  ohodnocených aktiv je už klasika, s tím nemusíme ztrácet čas, každý kdo o tom něco ví ho rozezná.

Důležité  pro chápání  věrohodného nastavení hodnoty  aktiv HPH  je nutné chápat podstatu  sporů s rodinou Koženého, zjednoduším ho nezahrnutím ostatních nákladů likvidace.

Firmy Koženého držely zhruba polovinu akcií HPH a činily si nárok na polovinu jeho majetku, při současné známé hodnotě blokovaných aktiv v likvidní podobě peněz na bankovních účtech vychází na akcii zhruba 200 Kč.

Pokud svůj spor vyhraje Kožený v zastoupení nastrčené matky  J. Chvatíkové,  pak by touto částkou byl vyplacen likvidační zůstatek na  akcie obou stran sporu, tedy jak firem Koženého, tak všech ostatních akcionářů.

Pokud spor naopak Kožený prohraje, pak by nedostal vyplacený likvidační zůstatek vůbec žádný a vše by bylo jako náhrada odsouzených škod vyplacena dvojnásobnou hodnotou všem  ostatním držitelům akcií, tedy částkou až 400 Kč na akcii.

Nastat může situace, že Kožený vyhraje  dílčí spor o jednotlivou spornou pohledávku, tím by stále trval stav, že pod 200 Kč všem ostatním akcionářům hodnota jejich  podílu na likvidačním zůstatku neměla klesnout,  může se pohybovat stále pouze v rozmezí minimální hranice likvidačního zůstatku  200 Kč – 400 Kč  její maximální horní hranice.. 

Pokud likvidátoři Tomko s Mixovou  v souvislosti s nulovým oceněním aktiv hovoří o zásadě opatrnosti, kterou naopak třetí likvidátor označuje jako podvod a pokus o tunelování, pak si položme otázku, čeho konkrétně se opatrnost týká, proč se třeba spodní hranice hodnoty aktiv nesnížila o 50%, místo až na nulu.

Zvláště když noví likvidátoři na VH tvrdili, že jim za mimosoudní dohodu o pohledávce za Aspen matka Koženého dobrovolně sama nabízela 25 % její hodnoty, což je asi 120 milionů Kč?

 A proč naopak k zásadě opatrnosti  nepřihlíží při návrzích  převádění podílu na kapitálu společnosti při jeho podhodnocení až na korunové částky za akcii na jiné subjekty,  čímž je jejich podíl naředěním znehodnocován, spolu s hodnotou plánované výplaty likvidačního zůstatku ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.10.18 21:20  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard aneb proč tenhle vzkaz poslal akcionářům auditor?

Co akcionářům HPH ve své zprávě vzkázal auditor :

Odpovědnost likvidátorů a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku.

Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva je tříčlenná dozorčí rada.

Likvidátoři Společnosti odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

 Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky                              

 Přiměřená míra jistoty je velká jistota, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Odmítnutý podnět  dozorčí radě i s odpovědí  zde :              

www.kanovsky.cz/odpoved20180816b.pdf

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.10.18 21:09  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard aneb jak ing. Ševčík bez koncese holil akcionáře

Takhle ing. Ševčík  v době vzniku trustů  platil kamarády za pomoc s tím podvodem, to se to hospodařilo v HPH

www.osma1997.cz/osma-hph/faktura.pdf

A takhle si přikrádal v trustech

Znalec vytvořil z podkladů tabulku č.2, ze které jsou zcela zřejmé nepřiměřené náklady, které byly spojené se správou vložených majetkových hodnot v kyperských trustech.

Tabulka č.2 - Trust 1

Poplatky správci majetku………………….…………. 61,2 mil. CZK

Správní výdaje trustu……………………………….… 23 mil. CZK

Manažerský a opatrovnický poplatek …………….…18,6 mil CZK

Další odborné poplatky ………………………………..27,9 mil. CZK    

Vedlejší výdaje …………………………………….…...797 tis. CZK

Spolu s dalšími jež nepřepisuji celkem …….….. 133 623 919 CZK

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 25.10.18 21:05  Jouda  (189553)

Posouzení činnosti pana Sedláčka Staňka vzhledem k právním předpisům

Ševčíku, naše babička teky nemá koncesi a přesto ti radí, abys do trenýrek vsunul pytlík ledu a chladil.

Jo a děláto poradenství zadara, z radosti pomáhat bližnímu svému ..

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 24.10.18 18:13  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard aneb co chtějí od vás získat za 1 korunu ?

A ty jsi z té party kolem Mixové který z těch křivě obviněných zlodějů, Ševčík ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 24.10.18 16:49  Jouda  (189553)

Kriminální kauza harvard aneb co chtějí od vás získat za 1 korunu ?

Děláš ze sebe chytrého a přitom jsi blbej jako tágo !  Už jsi viděl, aby žalobu pro křivé obvinění šla podat " nějaká parta, co je kolem někoho" ?

Kristova noha, a takovýto střelení nýmandi mají na starost náč majetek ...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 09.07.18 18:21  Jouda  (189553)

Komentář problematických kapitálových operací

Pane Karle, řada akcionářů některé kroky harvardských loupežníků dodnes z nepochopení podporuje, proto jen nenaznačujte, ale vtloujejte jim realitu do palice polopatickým vysvětlováním. Jožo Mařane, Karel ti vysvětluje, že policajti už dlouho chápou, kam loupežnická tlupa ololo defraudanta Ševčíka směřuje, proto všechen dostupný majetek spojený s harvardem zabírá a vkládá do bezpečí soudní úschovy, kde se na něj to nenažrané zločinecké spojení jen obtížně dostane.

Co z toho pro tebe plyne? No že podpora různých odštěpovacích podvodů ti nezajistí žádnou  rychlou výplatu, ale opak, další zablokování tvého majetku v bezpečí soudní úschovy, což ty jako magor pochopíš bohužel až tehdy, až tě po změně strategie těch gaunerů okradou o podíl na harvardu. Když tě momentálně nemohou okrádat o tvé peníze, které jsou mimo jejich kontrolu. Tak Jožo Mařane, chystej se na valnou a opět jim jako tupá ovce skoč na další špek v podobě nové lži, nového slibu, ať máš co nejdřív holej zadek podobně, jako jsi dopadl v tom NWR

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (3) 04.07.18 20:33  Jouda  (189553)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Na hlavu postavená valná hromada svolaná na 12.7.2018

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/07/01. ...

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (5) 01.07.18 01:43  Jouda  (189553)

Pokračují lidé s kriminální minulostí v poškozování 240 000 akcionářů HPH ?

Ok, proč pak tady blneš po nocích, když se vše standadně rozhodne va VH ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 24.06.18 00:02  Jouda  (189553)

Vše je lepší než Častorál - konečně je můžeme odrbat !

No vida bando loupežnická, 18 roků Častorál pro akcionáře nechal blokovat několik miliard, zatímco vy je akcionářům do půl roku rozkradete?!  A ani toho vaberga nedokážete nechat ztrestat, parto ničemná !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 17.06.18 18:50  Jouda  (189553)

Zlodějské podmínky úpisu akcií s podvodnou kapitalizací další zlodějnou v HPH ?

Záporný výrok auditora k podvodem nebo chybou nepravdivě sestavené závěrce k účetnímu období roku 2016, dostane Tomko a Mixová za uši i auditem roku 2017?  Proto ho tají?

Podle vyjádření auditora účetní závěrka zpracovaná likvidátory Tomko a Mixová nepodává  věrný a poctivý obraz aktiv.

Ale ani pasiv, výslovně je zmíněno opomenutí zaúčtovat závazek vůči VSP

Dále auditor podtrhuje, že odpovědností likvidátorů je sestavit závěrku podávající věrný a poctivý obraz v souladu s účetními předpisy, že  odpovídají za vnitřní kontrolní systém nastavený tak, aby neobsahovala nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou.

Auditor též výslovně  připomněl, že za proces účetního výkaznictví zodpovídá dozorčí rada.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (3) 14.06.18 01:51  Jouda  (189553)

Zmanipulované podmínky úpisu akcií HPH - dokončení rabovačky harvardu ?

Kalkulace zisku / ztráty spojené  s úpisem / naředěním  akcií HPH ve prospěch EuroHostu,s.r.o.

 leteckaposta.cz/285446326

Personální vazby mezi dlužníkem, společností Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci (dále jen HPH) a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

 

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:

přečíst (4) 14.06.18 01:46  Jouda  (189553)

Zmanipulované podmínky úpisu akcií HPH - dokončení rabovačky harvardu ?

Já panu Ševčíkovi náhodou rozumím, on je šikula,  když dokázal ustát bez trestu zproněvěru 3.5 miliardy CZK, z které do jeho kapsy dle usnesení PČR spadlo cca 180 milionů, za což byl zřejmě panem Karlem Staňkem podpořen k dozorování zdárného průběhu likvidace, že je to pech, že opět všechno v harvardu vyšlo jen čirou náhodou tak, že většina drobných akcionářů diskutovaným a velmi pofidérním úpisem přijde kvůli jeho nastaveným podmínkám o svůj majetek, a že co čert nechtěl, že zrovna firma EuroHost, s.r.o. s vazbou na vedení harvardu  naopak zázračně zbohatne.

Jak pana ing. Ševčíka již známe, jistě že nic nešlo udělat jinak  než takhle, to už nám kázal při jeho rabovačce našeho majetku v trustech, protože za jiné situace by jejich firma na neuvěřitelně výhodné kapitalizaci její pohledávky nezbohatla.

Defraudante Ševčíku, opravdu vašemu vysvětlení rozumíme :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (9) 07.06.18 06:21  Jouda  (189553)

Manipulace kolem auditorem odmítnuté závěrky nových likvidátorů neberou konce

No jo, cvokhaus Ševčík vyčítá Častorálovi, že s tou bandou ničemů jako je on nechodí na valné hromady sdílet jejich podvody, ale diví se tomu někdo? Vždyť se podívejte na toho člena dozorčí rady Ševčíka, ten na VH chodí pilně pořád, ale k čemu nám to je, když nejprve totál vykradl harvard, tím předal veškerý majetek na Kypr k uplatnění nároku Koženým a teď dokonce se Ševčíkem spolčené vedení vymaže veškeré dluhy dlužníků! Snad jedinou chybičku udělal tenhle všehoschopný tým defraudanta Ševčíka v tom, že nedokázali zmáknout auditora, který jim ten podvod hodil na hlavu! 

A tak zase Ševčík sice půjde na hromadu, ale s jakým nápadem, s jakým dalším podvodem a kdy už někomu rupnou nervy a přerazí cvokhausovi Ševčíkovi hnáty, aby konečně nechal toho vykrádání harvardu?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (9)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  82.50  -1.20% 
 CETV  74.90  +2.04% 
 CEZ  539.50  +0.75% 
 ERSTE GROUP BANK  778.00  +1.41% 
 KOFOLA CS  289.00  -0.34% 
 KOMERCNI BANKA  890.00  -0.67% 
 MONETA MONEY BANK  74.45  +1.50% 
 O2 C.R.  246.00  +0.61% 
 PFNONWOVENS  842.00  +1.45% 
 PHILIP MORRIS CR  14 500.00  +0.69% 
 VIG  553.50  +1.65% 
Komodity online
 Ropa 62.60 USD 18.01   
 Zlato 1280.10 USD 18.01   
 Stříbro 15.35 USD 18.01   
 Káva 104.95 USD 18.01   
 Cukr USD    
 Bavlna 73.89 USD 18.01   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies