Ekonomika, ukazatele ke dni 31.10.2017, ekonomika ČNB

Jiné období: 31.08.2017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 31.12.2017 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 104.83 103.59 1.20% 100.06 4.77%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 105.09 103.84 1.20% 100.22 4.86%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 109.36 108.19 1.08% 102.52 6.67%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 109.63 108.45 1.09% 102.64 6.81%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.06 0.05 20.00% 0.05 20.00%
UK2 PRIBOR 1M 0.40 0.37 8.11% 0.20 100.00%
UK3 PRIBOR 3M 0.51 0.46 10.87% 0.29 75.86%
UK4 PRIBOR 6M 0.58 0.52 11.54% 0.36 61.11%
UK5 PRIBOR 1R 0.69 0.64 7.81% 0.45 53.33%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.12 -0.29 - 141.38% -0.74 - 116.22%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 0.63 0.10 530.00% -0.17 - 470.59%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.45 0.97 49.48% 0.37 291.89%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.42 -0.43 -2.33% -0.40 5.00%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.15 0.13 15.38% -0.04 - 475.00%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 1.15 1.12 2.68% 0.78 47.44%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 91 920.00 88 196.00 4.22% 89 050.00 3.22%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 102 230.00 91 603.00 11.60% 90 459.00 13.01%
UK3 Daňové příjmy - DPH 219 310.00 190 322.00 15.23% 202 850.00 8.11%
UK4 Daňové příjmy - SD 128 510.00 113 640.00 13.09% 125 960.00 2.02%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 382 240.00 344 067.00 11.09% 353 060.00 8.26%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 10 300.00 9 066.00 13.61% 10 137.00 1.61%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 500.00 1 409.00 6.46% 1 442.00 4.02%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 7 040.00 8 017.00 -12.19% 6 883.00 2.28%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 1 500.00 1 496.00 0.27% 1 006.00 49.11%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 545.00 545.00 0.00 1 067.00 -48.92%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 098.00 6 098.00 0.00 5 388.00 13.18%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 70 468.00 70 468.00 0.00 156 272.00 -54.91%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 47 000.00 41 883.00 12.22% 41 231.00 13.99%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 86 290.00 76 149.00 13.32% 79 622.00 8.37%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 34 480.00 33 241.00 3.73% 28 283.00 21.91%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 80 900.00 69 745.00 15.99% 81 648.00 -0.92%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 114 460.00 113 377.00 0.96% 102 717.00 11.43%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 58 520.00 54 462.00 7.45% 50 394.00 16.12%
UK20 Běžné výdaje - důchody 343 460.00 309 502.00 10.97% 330 071.00 4.06%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 6 700.00 6 115.00 9.57% 7 007.00 -4.38%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 58 730.00 52 990.00 10.83% 56 369.00 4.19%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 31 100.00 28 023.00 10.98% 31 479.00 -1.20%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 29 650.00 26 826.00 10.53% 27 865.00 6.41%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 37 250.00 34 226.00 8.84% 38 265.00 -2.65%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 7 610.00 6 560.00 16.01% 5 775.00 31.77%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 4 560.00 3 771.00 20.92% 9 327.00 -51.11%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 8 450.00 7 451.00 13.41% 18 953.00 -55.42%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 7 280.00 6 193.00 17.55% 6 501.00 11.98%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 314.41 272.81 15.25% 288.16 9.11%
UK2 spotřební daně 135.15 119.55 13.05% 132.43 2.05%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 136.03 130.39 4.33% 131.79 3.22%
UK5 DzP fyzické osoby 153.54 137.50 11.67% 137.53 11.64%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 13.54 12.17 11.26% 13.64 -0.73%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 4.39 4.00 9.75% 3.76 16.76%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 135.61 121.33 11.77% 120.13 12.89%
UK9 silniční daň 5.18 4.11 26.03% 5.00 3.60%
UK10 daň nemovitostí 8.17 8.07 1.24% 8.03 1.74%
UK11 majetkové daně 10.30 9.07 13.56% 10.14 1.58%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 13.17 12.03 9.48% 12.31 6.99%
UK13 ostatní daně a poplatky 8.53 8.12 5.05% 7.53 13.28%
UK14 Daňové příjmy celkem 784.48 701.65 11.80% 732.92 7.03%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.20 2.20 0.00 1.90 15.79%
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 1.90 5.26%

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.50 -0.10 - 600.00% 0.30 66.67%
UK2 Regulované ceny 0.00 0.10 - 0.00 -
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.02 - 0.00 -
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace 0.70 -0.10 - 800.00% 0.30 133.33%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.55 -0.12 - 558.33% 0.27 103.70%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 1.20 0.00 - -0.10 -1 300.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.33 0.01 3 200.00% -0.01 -3 400.00%
UK9 Jádrová inflace 0.40 -0.30 - 233.33% 0.50 -20.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.20 -0.16 - 225.00% 0.24 -16.67%
UK11 Ceny pohonných hmot 0.80 1.30 -38.46% 1.20 -33.33%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.03 0.04 -25.00% 0.04 -25.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.50 -0.10 - 600.00% 0.30 66.67%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.90 2.70 7.41% 0.80 262.50%
UK2 Regulované ceny 0.30 0.30 0.00 -0.10 - 400.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.05 0.05 0.00 -0.02 - 350.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen -0.09 -0.09 0.00 0.23 - 139.13%
UK5 Čistá inflace 3.50 3.10 12.90% 0.70 400.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 2.92 2.63 11.03% 0.58 403.45%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 5.10 3.90 30.77% 0.00 -
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.42 1.08 31.48% 0.01 14 100.00%
UK9 Jádrová inflace 2.70 2.80 -3.57% 1.20 125.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.41 1.45 -2.76% 0.64 120.31%
UK11 Ceny pohonných hmot 2.50 3.00 -16.67% -3.20 - 178.12%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.08 0.10 -20.00% -0.11 - 172.73%
UK13 Měnověpolitická inflace 3.00 2.80 7.14% 0.60 400.00%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 2.50 3.00 -16.67% -3.20 - 178.12%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 0.80 0.90 -11.11% 0.60 33.33%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 3.60 3.60 0.00 1.60 125.00%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.40 2.50 -4.00% 1.00 140.00%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 5.40 4.10 31.71% 0.90 500.00%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 0.30 0.30 0.00 -0.10 - 400.00%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.60 102.60 -1.95% 102.90 -2.24%
UK2 Rostlinná výroba 100.00 102.70 -2.63% 102.10 -2.06%
UK3 Živočišná produkce 100.30 101.40 -1.08% 101.90 -1.57%
UK4 Ryby 97.90 98.10 -0.20% 96.10 1.87%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.30 110.80 -2.26% 96.20 12.58%
UK2 Rostlinná výroba 105.00 107.20 -2.05% 95.70 9.72%
UK3 Živočišná produkce 114.60 116.50 -1.63% 97.00 18.14%
UK4 Ryby 102.50 100.60 1.89% 99.60 2.91%

2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 126.00 125.20 0.64% 116.30 8.34%
UK2 Rostlinná výroba 130.00 130.00 0.00 123.80 5.01%
UK3 Živočišná produkce 119.90 119.60 0.25% 104.60 14.63%
UK4 Ryby 103.30 105.50 -2.09% 100.80 2.48%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 105.60 104.20 1.34% 96.10 9.89%
UK2 Rostlinná výroba 101.20 100.00 1.20% 100.00 1.20%
UK3 Živočišná produkce 111.40 109.80 1.46% 91.40 21.88%
UK4 Ryby 101.80 101.50 0.30% 99.90 1.90%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.10 99.60 0.50% 100.00 0.10%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 99.90 100.00 -0.10% 100.00 -0.10%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.00 113.60 -10.21% 102.80 -0.78%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 100.00 100.00 0.00 99.60 0.40%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 99.60 102.20 -2.54% 101.70 -2.06%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 100.20 -0.20%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.10 100.80 -0.69% 99.90 0.20%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 98.90 98.90 0.00 100.00 -1.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.90 101.90 0.00 100.70 1.19%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.40 -0.40%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.30 100.20 0.10% 99.80 0.50%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.10 101.20 -0.10% 100.60 0.50%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 103.00 102.90 0.10% 100.30 2.69%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.00 102.80 -0.78% 101.50 0.49%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.20 101.20 0.00 100.30 0.90%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 99.00 98.60 0.41% 97.70 1.33%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 103.50 105.70 -2.08% 107.50 -3.72%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.10 105.30 -0.19% 103.30 1.74%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.60 103.60 0.00 101.50 2.07%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.40 100.20 0.20% 100.50 -0.10%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 74.00 0.00 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 279.00 1 279.00 0.00 1 255.00 1.91%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 011.00 101.00 900.99% 1 008.00 0.30%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 114.00 1 115.00 -0.09% 1 102.00 1.09%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 232.00 0.00 1 196.00 3.01%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 549.00 1 519.00 1.97% 1 519.00 1.97%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 886.00 886.00 0.00 895.00 -1.01%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 177.00 1 182.00 -0.42% 1 137.00 3.52%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 1 249.00 0.00 1 188.00 5.13%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 146.00 1 145.00 0.09% 1 142.00 0.35%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.40 99.40 0.00 100.00 -0.60%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.10 101.00 0.10% 101.10 0.00
UK3 J 63 Informační služby 100.10 100.10 0.00 99.00 1.11%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.30 100.20 0.10% 99.40 0.91%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.90 100.90 0.00 100.20 0.70%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.80 100.60 0.20% 101.50 -0.69%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.00 101.90 0.10% 101.70 0.29%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.70 100.70 0.00 100.50 0.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.30 98.20 0.10% 98.00 0.31%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 100.40 100.70 -0.30% 99.40 1.01%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.90 104.70 0.19% 102.40 2.44%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.50 103.30 0.19% 99.60 3.92%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.20 99.20 0.00 100.00 -0.80%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 3.60 3.80 -5.26% 5.00 -28.00%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 271.20 284.90 -4.81% 366.20 -25.94%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 209.90 206.10 1.84% 139.10 50.90%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 -- odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 -- odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.28 0.28 0.00 0.13 115.38%
UK2 7 dní (%) 0.36 0.31 16.13% 0.14 157.14%
UK3 14 dní (%) 0.41 0.33 24.24% 0.15 173.33%
UK4 1 měsíc (%) 0.47 0.38 23.68% 0.20 135.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.52 0.42 23.81% 0.23 126.09%
UK6 3 měsíce (%) 0.58 0.47 23.40% 0.29 100.00%
UK7 6 měsíců (%) 0.66 0.53 24.53% 0.36 83.33%
UK8 9 měsíců 0.71 0.59 20.34% 0.41 73.17%
UK9 1 rok (%) 0.77 0.65 18.46% 0.45 71.11%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.28 0.28 0.00 0.13 115.38%
UK2 7 dní (%) 0.32 0.31 3.23% 0.14 128.57%
UK3 14 dní (%) 0.34 0.33 3.03% 0.15 126.67%
UK4 1 měsíc (%) 0.40 0.37 8.11% 0.20 100.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.46 0.41 12.20% 0.24 91.67%
UK6 3 měsíce (%) 0.51 0.46 10.87% 0.29 75.86%
UK7 6 měsíců (%) 0.58 0.52 11.54% 0.36 61.11%
UK8 9 měsíců (%) 0.64 0.58 10.34% 0.41 56.10%
UK9 1 rok (%) 0.69 0.64 7.81% 0.45 53.33%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 1.45 0.97 49.48% 0.37 291.89%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 0.21 -0.11 - 290.91% -0.87 - 124.14%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.74 0.27 174.07% -0.21 - 452.38%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.56 1.22 27.87% 0.49 218.37%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 0.12 -0.29 - 141.38% -0.74 - 116.22%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.63 0.10 530.00% -0.17 - 470.59%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.45 0.97 49.48% 0.37 291.89%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 108.39 107.22 1.09% 102.51 5.74%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 108.58 107.41 1.09% 102.59 5.84%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 143 935.70 146 758.50 -1.92% 85 915.60 67.53%
UK2 (v mil CZK) 3 175 220.70 3 229 126.80 -1.67% 2 120 998.60 49.70%
UK3 (v mil EUR) 123 693.80 124 316.70 -0.50% 78 482.80 57.61%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 25 032.35 5 732.14 336.70% 8 864.72 182.38%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 25 948.05 7 884.42 229.11% 10 179.16 154.91%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 143 935.66 146 758.48 -1.92% 85 915.61 67.53%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 123 943.85 126 423.01 -1.96% 66 183.17 87.27%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 19 991.81 20 335.47 -1.69% 19 732.43 1.31%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 - odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 - odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 143 935.66 146 758.48 -1.92% 85 915.61 67.53%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 116 474.45 137 351.38 -15.20% 74 235.72 56.90%
UK3 (a) Cenné papíry 90 596.81 93 539.81 -3.15% 60 886.85 48.80%
UK5 (b) Depozita: 25 877.65 43 811.57 -40.93% 13 348.86 93.86%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 25 053.33 43 687.40 -42.65% 13 268.62 88.82%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 824.32 124.16 563.92% 80.25 927.19%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 480.27 482.70 -0.50% 469.73 2.24%
UK12 (3) SDR 642.07 645.31 -0.50% 628.09 2.23%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 386.73 390.55 -0.98% 400.02 -3.32%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -3.50%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 25 952.14 7 888.55 228.98% 10 182.04 154.88%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 25 952.14 7 888.55 228.98% 10 182.04 154.88%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 334.38 364.29 -8.21% 180.44 85.31%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 199.61 200.69 -0.54% 180.74 10.44%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 12.82 0.00 - 253.75 -94.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.96 8.00 -0.50% 7.78 2.31%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 109.37 150.93 -27.54% - 266.44 - 141.05%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.63 4.67 -0.86% 4.62 0.22%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.88 17.23 -2.03% 18.77 -10.07%
UK2 BGN 13.13 13.28 -1.13% 13.82 -4.99%
UK3 BRL 6.75 6.90 -2.17% 7.76 -13.02%
UK4 CAD 17.12 17.69 -3.22% 18.43 -7.11%
UK5 CNY 3.33 3.31 0.60% 3.65 -8.77%
UK6 DKK 3.45 3.49 -1.15% 3.63 -4.96%
UK7 EUR 25.67 25.98 -1.19% 27.03 -5.03%
UK8 GBP 29.22 29.46 -0.81% 30.01 -2.63%
UK9 HKD 2.83 2.82 0.35% 3.18 -11.01%
UK10 HRK 3.41 3.47 -1.73% 3.60 -5.28%
UK11 HUF 8.24 8.36 -1.44% 8.76 -5.94%
UK12 CHF 22.09 22.67 -2.56% 24.97 -11.53%
UK13 IDR 1.63 1.63 0.00 1.89 -13.76%
UK14 ILS 6.26 6.25 0.16% 6.41 -2.34%
UK15 INR 34.07 33.70 1.10% 36.97 -7.84%
UK16 ISK 20.96 20.79 0.82% 21.85 -4.07%
UK17 JPY 19.45 19.56 -0.56% 23.50 -17.23%
UK18 KRW 1.97 1.92 2.60% 2.15 -8.37%
UK19 MYR 5.21 5.21 0.00 5.89 -11.54%
UK20 MXN 1.15 1.21 -4.96% 1.31 -12.21%
UK21 NOK 2.70 2.76 -2.17% 2.99 -9.70%
UK22 NZD 15.10 15.88 -4.91% 17.65 -14.45%
UK23 PHP 42.75 43.26 -1.18% 50.93 -16.06%
UK24 PLN 6.05 6.04 0.17% 6.25 -3.20%
UK25 RON 5.58 5.65 -1.24% 6.00 -7.00%
UK26 RUB 37.83 38.06 -0.60% 39.03 -3.07%
UK27 SEK 2.64 2.69 -1.86% 2.74 -3.65%
UK28 SGD 16.19 16.21 -0.12% 17.72 -8.63%
UK29 THB 66.42 66.04 0.58% 70.50 -5.79%
UK30 TRL 5.81 6.18 -5.99% 7.96 -27.01%
UK31 USD 22.06 22.00 0.27% 24.69 -10.65%
UK32 XDR 30.99 31.06 -0.23% 33.92 -8.64%
UK33 ZAR 1.56 1.63 -4.29% 1.82 -14.29%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 17.06 17.45 -2.23% 18.67 -8.62%
UK2 BGN 13.17 13.33 -1.20% 13.81 -4.63%
UK3 BRL 6.87 6.99 -1.72% 7.69 -10.66%
UK4 CAD 17.41 17.82 -2.30% 18.52 -5.99%
UK5 CNY 3.31 3.33 -0.60% 3.64 -9.07%
UK6 DKK 3.46 3.50 -1.14% 3.63 -4.68%
UK7 EUR 25.77 26.08 -1.19% 27.02 -4.63%
UK8 GBP 28.93 29.12 -0.65% 30.24 -4.33%
UK9 HKD 2.81 2.80 0.36% 3.16 -11.08%
UK10 HRK 3.43 3.49 -1.72% 3.60 -4.72%
UK11 HUF 8.31 8.46 -1.77% 8.81 -5.68%
UK12 CHF 22.32 22.73 -1.80% 24.82 -10.07%
UK13 IDR 1.62 1.64 -1.22% 1.88 -13.83%
UK14 INR 33.68 33.96 -0.82% 36.71 -8.25%
UK15 ILS 6.24 6.19 0.81% 6.42 -2.80%
UK16 ISK 20.78 20.56 1.07% 21.47 -3.21%
UK17 JPY 19.41 19.77 -1.82% 23.61 -17.79%
UK18 KRW 1.94 1.93 0.52% 2.17 -10.60%
UK19 MYR 5.18 5.19 -0.19% 5.87 -11.75%
UK20 MXN 1.17 1.23 -4.88% 1.30 -10.00%
UK21 NOK 2.74 2.80 -2.14% 3.00 -8.67%
UK22 NZD 15.44 15.87 -2.71% 17.53 -11.92%
UK23 PHP 42.61 42.91 -0.70% 50.68 -15.92%
UK24 PLN 6.04 6.11 -1.15% 6.28 -3.82%
UK25 RON 5.61 5.67 -1.06% 6.01 -6.66%
UK26 RUB 37.97 37.95 0.05% 39.15 -3.01%
UK27 SEK 2.68 2.74 -2.19% 2.79 -3.94%
UK28 SGD 16.11 16.21 -0.62% 17.71 -9.03%
UK29 THB 65.95 66.00 -0.08% 69.85 -5.58%
UK30 TRL 5.96 6.31 -5.55% 7.97 -25.22%
UK31 USD 21.92 21.87 0.23% 24.50 -10.53%
UK32 XDR 30.91 31.07 -0.51% 33.83 -8.63%
UK33 ZAR 1.60 1.66 -3.61% 1.76 -9.09%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.67 25.98 -1.19% 27.03 -5.03%
UK2 ATS 1.87 1.89 -1.06% 1.96 -4.59%
UK3 BEF 63.63 64.39 -1.18% 66.99 -5.02%
UK4 CYP 43.86 44.38 -1.17% 46.18 -5.02%
UK5 DEM 13.13 13.28 -1.13% 13.82 -4.99%
UK6 EEK 1.64 1.66 -1.20% 1.73 -5.20%
UK7 ESP 15.43 15.61 -1.15% 16.24 -4.99%
UK8 FIM 4.32 4.37 -1.14% 4.55 -5.05%
UK9 FRF 3.91 3.96 -1.26% 4.12 -5.10%
UK10 GRD 7.53 7.62 -1.18% 7.93 -5.04%
UK11 IEP 32.59 32.98 -1.18% 34.32 -5.04%
UK12 ITL 13.26 13.42 -1.19% 13.96 -5.01%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.25% 7.94 1.13%
UK14 LUF 63.63 64.39 -1.18% 66.99 -5.02%
UK15 LVL 36.53 36.96 -1.16% 38.45 -4.99%
UK16 MTL 59.80 60.51 -1.17% 62.95 -5.00%
UK17 NLG 11.65 11.79 -1.19% 12.26 -4.98%
UK18 PTE 12.80 12.96 -1.23% 13.48 -5.04%
UK19 SIT 10.71 10.84 -1.20% 11.28 -5.05%
UK20 SKK 85.21 86.22 -1.17% 89.71 -5.02%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.77 26.08 -1.19% 27.02 -4.63%
UK2 ATS 1.87 1.89 -1.06% 1.96 -4.59%
UK3 BEF 63.87 64.64 -1.19% 66.98 -4.64%
UK4 CYP 44.02 44.55 -1.19% 46.17 -4.66%
UK5 DEM 13.17 13.33 -1.20% 13.82 -4.70%
UK6 EEK 1.65 1.67 -1.20% 1.73 -4.62%
UK7 ESP 15.49 15.67 -1.15% 16.24 -4.62%
UK8 FIM 4.33 4.39 -1.37% 4.54 -4.63%
UK9 FRF 3.93 3.98 -1.26% 4.12 -4.61%
UK10 GRD 7.56 7.65 -1.18% 7.93 -4.67%
UK11 IEP 32.71 33.11 -1.21% 34.31 -4.66%
UK12 ITL 13.31 13.47 -1.19% 13.96 -4.66%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.38%
UK14 LUF 63.87 64.64 -1.19% 66.98 -4.64%
UK15 LVL 36.66 37.10 -1.19% 38.45 -4.66%
UK16 MTL 60.02 60.74 -1.19% 62.94 -4.64%
UK17 NLG 11.69 11.83 -1.18% 12.26 -4.65%
UK18 PTE 12.85 13.01 -1.23% 13.48 -4.67%
UK19 SIT 10.75 10.88 -1.19% 11.28 -4.70%
UK20 SKK 85.52 86.55 -1.19% 89.69 -4.65%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet -7 598.80 - - -11 604.90 -34.52%
UK2 Kapitálový účet 7 745.00 - - 21 698.10 -64.31%
UK3 Finanční účet 27 291.80 - - -23 061.20 - 218.34%
UK4 Rezervní aktiva - změna 123 859.20 - - 70 000.30 76.94%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 444 709.40 - - 4 974 475.70 29.56%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 615 305.80 - - 6 303 668.50 20.81%
UK7 Saldo investiční pozice -1 170 596.50 - - -1 329 192.70 -11.93%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 175 220.70 3 229 126.80 -1.67% 2 120 998.60 49.70%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 481 012.30 - - 3 319 710.40 34.98%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 675.10 760.40 -11.22% 637.50 5.90%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 931.40 3 013.30 -2.72% 1 848.90 58.55%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 061.80 3 103.00 -1.33% 2 043.20 49.85%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 260.90 - 179.80 45.11% - 129.70 101.16%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -11.40 -10.90 4.59% -4.20 171.43%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -8.00 -5.50 45.45% -6.00 33.33%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 149.80 106.50 40.66% -54.30 - 375.87%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 256.30 -2 252.90 0.15% -1 211.40 86.26%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -1 624.40 -1 699.50 -4.42% - 532.20 205.22%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 632.00 - 553.40 14.20% - 679.20 -6.95%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 632.00 - 553.40 14.20% - 679.20 -6.95%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 675.10 760.50 -11.23% 637.50 5.90%
UK14 1. OBĚŽIVO 572.40 575.10 -0.47% 539.10 6.18%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 102.60 185.40 -44.66% 98.40 4.27%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 78.50 77.90 0.77% 70.10 11.98%
UK17 2.2. Volné rezervy 24.10 107.50 -77.58% 28.30 -14.84%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 664.50 675.60 -1.64% 643.20 3.31%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 174.00 3 174.00 0.00 1 909.90 66.19%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 090.40 3 097.60 -0.23% 1 984.70 55.71%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -16.00 -13.70 16.79% -16.70 -4.19%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -11.00 -10.90 0.92% -6.10 80.33%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -7.60 -5.40 40.74% -5.50 38.18%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 118.20 106.40 11.09% -46.60 - 353.65%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 509.50 -2 498.30 0.45% -1 266.70 98.11%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 254.80 -2 181.80 3.35% - 534.70 321.69%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 254.80 - 316.60 -19.52% - 732.00 -65.19%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 254.80 - 316.60 -19.52% - 732.00 -65.19%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 664.50 675.60 -1.64% 643.20 3.31%
UK14 1. OBĚŽIVO 574.60 571.90 0.47% 537.20 6.96%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 89.90 103.70 -13.31% 106.00 -15.19%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 78.50 77.70 1.03% 70.00 12.14%
UK17 2.2. Volné rezervy 11.40 26.00 -56.15% 35.90 -68.25%

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 675.10 760.40 -11.22% 637.50 5.90%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 272.20 - 190.70 42.74% - 133.90 103.29%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -8.00 -5.50 45.45% -6.00 33.33%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 061.80 3 103.00 -1.33% 2 043.20 49.85%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Lombardní sazba 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.36 0.31 16.13% 0.14 157.14%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 143 935.70 146 758.50 -1.92% 85 915.60 67.53%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 175 220.70 3 229 126.80 -1.67% 2 120 998.60 49.70%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 116 474.50 137 351.40 -15.20% 74 235.70 56.90%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 2 569 426.40 3 022 142.40 -14.98% 1 832 657.20 40.20%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 480.30 482.70 -0.50% 469.70 2.26%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 10 594.80 10 620.80 -0.24% 11 596.30 -8.64%
UK7      (3) SDR (USD) 642.10 645.30 -0.50% 628.10 2.23%
UK8      (3) SDR (CZK) 14 164.00 14 198.70 -0.24% 15 505.70 -8.65%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 386.70 390.50 -0.97% 400.00 -3.33%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 8 531.30 8 593.20 -0.72% 9 875.30 -13.61%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 25 952.10 7 888.50 228.99% 10 182.00 154.88%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 572 504.20 173 571.70 229.84% 251 364.10 127.76%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 143 935.66 146 758.48 -1.92% 85 915.61 67.53%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 116 474.45 137 351.38 -15.20% 74 235.72 56.90%
UK3 (a) Cenné papíry 90 596.81 93 539.81 -3.15% 60 886.85 48.80%
UK5 (b) Depozita: 25 877.65 43 811.57 -40.93% 13 348.86 93.86%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 25 053.33 43 687.40 -42.65% 13 268.62 88.82%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 824.32 124.16 563.92% 80.25 927.19%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 480.27 482.70 -0.50% 469.73 2.24%
UK12 (3) SDR 642.07 645.31 -0.50% 628.09 2.23%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 386.73 390.55 -0.98% 400.02 -3.32%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -3.50%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 25 952.14 7 888.55 228.98% 10 182.04 154.88%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 25 952.14 7 888.55 228.98% 10 182.04 154.88%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 334.38 364.29 -8.21% 180.44 85.31%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 199.61 200.69 -0.54% 180.74 10.44%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 12.82 0.00 - 253.75 -94.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.96 8.00 -0.50% 7.78 2.31%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 109.37 150.93 -27.54% - 266.44 - 141.05%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.63 4.67 -0.86% 4.62 0.22%
UK25 -- ostatní 3 155 020.39 3 181 770.19 -0.84% 2 088 548.83 51.06%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 - odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -90.61 -84.63 7.07% -75.69 19.71%
UK2 - odliv (-) Jistina -90.24 -83.64 7.89% -75.49 19.54%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -1.00 -63.00% -0.20 85.00%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 25 032.35 5 732.14 336.70% 8 864.72 182.38%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 915.70 -2 152.28 -57.45% -1 314.45 -30.34%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 25 948.05 7 884.42 229.11% 10 179.16 154.91%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 143 935.66 146 758.48 -1.92% 85 915.61 67.53%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 123 943.85 126 423.01 -1.96% 66 183.17 87.27%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 19 991.81 20 335.47 -1.69% 19 732.43 1.31%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.50 99.90 0.60% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.60 100.10 1.50% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.20 99.90 0.30% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.90 101.80 1.08% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.30 100.10 0.20% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.10 100.40 -0.30% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 99.60 100.40 -0.80% - -
UK8 07 DOPRAVA 100.20 100.60 -0.40% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.50 99.90 -0.40% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.00 96.40 3.73% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 101.40 -1.38% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.10 100.70 -0.60% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.90 99.70 1.20% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.90 102.70 0.19% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 107.80 105.70 1.99% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.20 101.30 -0.10% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.10 100.60 -1.49% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.30 102.20 0.10% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.10 99.90 0.20% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 103.80 104.30 -0.48% - -
UK8 07 DOPRAVA 102.50 103.00 -0.49% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.00 98.40 -0.41% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.20 101.00 0.20% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.60 101.60 0.00 - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 106.60 106.80 -0.19% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.30 100.70 0.60% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 103.70 103.20 0.48% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 105.60 103.90 1.64% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.70 106.50 0.19% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 104.50 101.60 2.85% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 103.00 102.70 0.29% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.80 99.70 0.10% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 107.50 107.90 -0.37% - -
UK8 07 DOPRAVA 101.90 101.70 0.20% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.90 98.40 -0.51% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.60 101.60 0.00 - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 104.20 104.20 0.00 - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 108.60 108.50 0.09% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.60 101.70 0.88% - -

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.30 102.20 0.10% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.70 103.90 0.77% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.40 102.60 -0.19% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.60 100.80 -0.20% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.40 101.30 0.10% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 99.60 0.00 - -
UK7 06 ZDRAVÍ 103.40 103.40 0.00 - -
UK8 07 DOPRAVA 103.60 103.40 0.19% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.30 99.50 -0.20% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.90 100.90 0.00 - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.00 102.00 0.00 - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 105.40 105.00 0.38% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.30 101.30 0.00 - -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.00 100.40 -0.40% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 101.60 100.10 1.50% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.00 100.40 -0.40% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.10 100.00 0.10% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.10 101.70 -0.59% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 103.40 101.90 1.47% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.40 102.10 -0.69% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.90 98.90 0.00 - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.00 101.00 0.00 - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 98.40 98.40 0.00 - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 97.10 95.60 1.57% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 99.00 99.00 0.00 - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 94.80 94.70 0.11% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.60 102.60 0.00 - -

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.60 101.30 0.30% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 102.30 101.60 0.69% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.10 101.90 0.20% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.30 98.00 0.31% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.40 101.40 0.00 - -


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů