Celkem (Cenné papíry»Cenné papíry - v držení rezidentů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Cenné papíry - v držení rezidentů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 3 966 040.00
Min 30.06.2008 2 006 646.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 3 966 040.00 3 834 417.00 131 623.00 3.43% 3 534 530.00 431 510.00 12.21%
31.03.2017 3 834 417.00 3 400 898.00 433 519.00 12.75% 3 532 962.00 301 455.00 8.53%
31.12.2016 3 400 898.00 3 440 642.00 -39 744.00 -1.16% 3 640 675.00 - 239 777.00 -6.59%
30.09.2016 3 440 642.00 3 534 530.00 -93 888.00 -2.66% 3 570 120.00 - 129 478.00 -3.63%
30.06.2016 3 534 530.00 3 532 962.00 1 568.00 0.04% 3 468 739.00 65 791.00 1.90%
31.03.2016 3 532 962.00 3 640 675.00 - 107 713.00 -2.96% 3 449 573.00 83 389.00 2.42%
31.12.2015 3 640 675.00 3 570 120.00 70 555.00 1.98% 3 322 723.00 317 952.00 9.57%
30.09.2015 3 570 120.00 3 468 739.00 101 381.00 2.92% 3 286 405.00 283 715.00 8.63%
30.06.2015 3 468 739.00 3 449 573.00 19 166.00 0.56% 3 172 992.00 295 747.00 9.32%
31.03.2015 3 449 573.00 3 322 723.00 126 850.00 3.82% 3 082 433.00 367 140.00 11.91%
31.12.2014 3 322 723.00 3 286 405.00 36 318.00 1.10% 3 151 020.00 171 703.00 5.45%
30.09.2014 3 286 405.00 3 172 992.00 113 413.00 3.57% 2 831 402.00 455 003.00 16.07%
30.06.2014 3 172 992.00 3 082 433.00 90 559.00 2.94% 2 802 323.00 370 669.00 13.23%
31.03.2014 3 082 433.00 3 151 020.00 -68 587.00 -2.18% 2 851 014.00 231 419.00 8.12%
31.12.2013 3 151 020.00 2 831 402.00 319 618.00 11.29% 2 654 944.00 496 076.00 18.68%
30.09.2013 2 831 402.00 2 802 323.00 29 079.00 1.04% 2 694 373.00 137 029.00 5.09%
30.06.2013 2 802 323.00 2 851 014.00 -48 691.00 -1.71% 2 591 249.00 211 074.00 8.15%
31.03.2013 2 851 014.00 2 654 944.00 196 070.00 7.38% 2 486 282.00 364 732.00 14.67%
31.12.2012 2 654 944.00 2 694 373.00 -39 429.00 -1.46% 2 416 639.00 238 305.00 9.86%
30.09.2012 2 694 373.00 2 591 249.00 103 124.00 3.98% 2 321 074.00 373 299.00 16.08%
30.06.2012 2 591 249.00 2 486 282.00 104 967.00 4.22% 2 296 675.00 294 574.00 12.83%
31.03.2012 2 486 282.00 2 416 639.00 69 643.00 2.88% 2 342 014.00 144 268.00 6.16%
31.12.2011 2 416 639.00 2 321 074.00 95 565.00 4.12% 2 316 345.00 100 294.00 4.33%
30.09.2011 2 321 074.00 2 296 675.00 24 399.00 1.06% 2 340 814.00 -19 740.00 -0.84%
30.06.2011 2 296 675.00 2 342 014.00 -45 339.00 -1.94% 2 322 481.00 -25 806.00 -1.11%
31.03.2011 2 342 014.00 2 316 345.00 25 669.00 1.11% 2 261 271.00 80 743.00 3.57%
31.12.2010 2 316 345.00 2 340 814.00 -24 469.00 -1.05% 2 236 451.00 79 894.00 3.57%
30.09.2010 2 340 814.00 2 322 481.00 18 333.00 0.79% 2 175 038.00 165 776.00 7.62%
30.06.2010 2 322 481.00 2 261 271.00 61 210.00 2.71% 2 195 099.00 127 382.00 5.80%
31.03.2010 2 261 271.00 2 236 451.00 24 820.00 1.11% 2 186 133.00 75 138.00 3.44%
31.12.2009 2 236 451.00 2 175 038.00 61 413.00 2.82% 2 227 101.00 9 350.00 0.42%
30.09.2009 2 175 038.00 2 195 099.00 -20 061.00 -0.91% 2 081 422.00 93 616.00 4.50%
30.06.2009 2 195 099.00 2 186 133.00 8 966.00 0.41% 2 006 646.00 188 453.00 9.39%
31.03.2009 2 186 133.00 2 227 101.00 -40 968.00 -1.84% 2 028 777.00 157 356.00 7.76%
31.12.2008 2 227 101.00 2 081 422.00 145 679.00 7.00% - - -
30.09.2008 2 081 422.00 2 006 646.00 74 776.00 3.73% - - -
30.06.2008 2 006 646.00 2 028 777.00 -22 131.00 -1.09% - - -
31.03.2008 2 028 777.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 7 800 457.00 13 909 032.00 -6 108 575.00 -43.92% 13 909 032.00 -6 108 575.00 -43.92%
01.01.2016 13 909 032.00 14 129 107.00 - 220 075.00 -1.56% 14 129 107.00 - 220 075.00 -1.56%
01.01.2015 14 129 107.00 12 864 553.00 1 264 554.00 9.83% 12 864 553.00 1 264 554.00 9.83%
01.01.2014 12 864 553.00 11 635 759.00 1 228 794.00 10.56% 11 635 759.00 1 228 794.00 10.56%
01.01.2013 11 635 759.00 10 426 848.00 1 208 911.00 11.59% 10 426 848.00 1 208 911.00 11.59%
01.01.2012 10 426 848.00 9 376 402.00 1 050 446.00 11.20% 9 376 402.00 1 050 446.00 11.20%
01.01.2011 9 376 402.00 9 240 911.00 135 491.00 1.47% 9 240 911.00 135 491.00 1.47%
01.01.2010 9 240 911.00 8 792 721.00 448 190.00 5.10% 8 792 721.00 448 190.00 5.10%
01.01.2009 8 792 721.00 8 343 946.00 448 775.00 5.38% 8 343 946.00 448 775.00 5.38%
01.01.2008 8 343 946.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Celkem (Změna devizových rezerv (v mil. EUR))
Celkem (PASÍVA (v mil. Kč))
Celkem (SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč))
Celkem (AKTIVA (v mil. EUR))
Celkem (Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů