Jiří Cimpel (Cimpel & Partneři)
Okénko investora  |  15.05.2023 09:11:58

Nadační přístup ke správě rodinného majetku a vhodné investiční strategie

Většina rentiérů si přeje žít jen z výnosů z majetku, který v průběhu života vybudovali, aby po nich jednoho dne jejich bohatství zůstalo a mohlo sloužit i dalším generacím. Takový přístup ke správě majetku se nazývá NADAČNÍ. Vyžaduje vhodné investiční strategie, jaké využívají největší světové nadace. Těm slouží prostředky získané od dárců nebo zakladatelů jako investiční kapitál, který generuje průběžné zisky. Část svých zisků reinvestují zpět do svého investičního kapitálu, aby zvýšili jeho budoucí výnosy. Teprve zbylou část svých zisků využijí pro chod organizace a financování svých projektů.

Investiční strategie největších nadací a fondů

Nobelova nadace

Asi nejznámější Nobelova nadace spravuje majetek po Alfredu Nobelovi, který ji založil už v roce 1895 a vložil do ní většinu svého majetku ve výši 31 milionů SEK (Švédské koruny). Jejím cílem je podpora míru ve světě. Nadace i dnes po více než 100 letech žije z majetku, který do ní Nobel vložil. Reálná hodnota současného majetku je i při započtení inflace více než trojnásobná. A to i přesto, že každý rok se vybere kolem 3,5 % na financování provozu a Nobelovy ceny.

I Nobelova nadace si prošla těžkým obdobím a to v první polovině 20. století. Nobel sám totiž ve své závěti definoval konzervativní investiční strategii do bezpečných státních dluhopisů. To však mělo neblahé důsledky pro celkové jmění nadace. Sázka na konzervativnost by nadaci nakonec vyhladověla. Její reálný majetek byl v polovině 20. století méně než poloviční a nadace byla nucena upravit alokaci svých aktiv směrem k větší akceptaci rizika a globálnímu nastavení. K velké proměně investiční filozofie došlo v roce 1953. Prostředky se postupně přelily do akcií, čímž si nadace zajistila nesmrtelnost.

Nadaci se dlouhodobě daří naplňovat cíl a vydělávat min. 3,5 % ročně nad inflaci.

Investiční strategie Nobelovy nadace

Nobelova nadace akcie 55 % alternativní investice(většinou hedgeovéfondy) 25 % nemovitosti 10 % dluhopisy 10 % 10% 10% 25% 55%
TaskHours per Day
akcie 55 % 55 %
alternativní investice (většinou hedgeové fondy) 25 % 25 %
nemovitosti 10 % 10 %
dluhopisy 10 % 10 %
Chart by Visualizer

Nobelova nadace je typickou nadací s ambicí nekonečného působení. Pokud svou strategii udrží a dokáže i nadále přinášet na svém majetku výnosy nad inflaci, má velkou šanci být tu i za dalších 100 let.

Norský ropný fond

Norský ropný fond, také známý jako Norský státní peněžní fond, vznikl v roce 1990 a spravuje přebytečné příjmy z norské ropy a zemního plynu. Fond je největší svého druhu a jeho hodnota se odhaduje na více než 1 bilion dolarů. Vlastní asi 1,4 procenta všech akcií obchodovaných na burzách.

Zhruba 70 % svých aktiv investuje do akcií, zbytek je rozdělen mezi dluhopisy a nemovitosti. Fond preferuje investice do široce diverzifikovaných akciových portfolií, která zahrnují akcie firem z různých sektorů a geografických oblastí.

Investiční strategie Norského ropného fondu

Norský ropný fond akcie 72 % dluhopisy 25 % nemovitosti 3 % 25% 72%
aktivaprocentuální zastoupeníTask
akcie 72 % 72 %
dluhopisy 25 % 25 %
nemovitosti 3 % 3 %
Chart by Visualizer

Jeho hlavním cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu norské ekonomiky a financování budoucích generací, až skončí éra fosilních paliv.

Univerzitní nadace z Ivy League

Existují i další organizace kromě Nobelovy nadace, které úspěšně investují své peníze na finančních trzích po dlouhou dobu. Například nadace prestižních amerických univerzit sdružených v Ivy League mají podobný příběh financování, i jejich správa majetku se postupně vyvíjela. Ve třicátých letech měly univerzity ve svých portfoliích hlavně dluhopisy kvůli vysoké inflaci a nominálním výnosům. Protože ale prohrávaly boj s inflací, rozhodli se správci v době, kdy vzniklo hodnotové investování, přesunout část peněz do akcií. Vycházeli z myšlenek a investičních principů otce hodnotového investování Benjamina Grahama. V padesátých letech již více než polovinu jejich portfolií tvořily akcie. Dnes se nikdo nediví takovému přístupu, ale tehdy to byl revoluční průlom. Tyto univerzity mají obrovské nadační fondy s miliardovými objemy aktiv.

Investiční strategie nadace Harvardské univerzity

Harvardská univerzita má z daleka největší univerzitní nadaci na světě, její výnosy tvoří více než třetinu příjmů univerzity.

Nadace Harvardské univerzity akcie 14 % private equity 34 % hedgeové fondy 33% hotovost 8 % nemovitosti 5 % dluhopisy 4 % exotické projekty(lesy; vinice;bavlníkové plantáž… 14% 34% 8% 33%
aktivaprocentuální zastoupení
akcie 14 % 14 %
private equity 34 % 34 %
hedgeové fondy 33 % 33 %
hotovost 8 % 8 %
nemovitosti 5 % 5 %
dluhopisy 4 % 4 %
exotické projekty (lesy; vinice; bavlníkové plantáže...) 2 % 2 %
Chart by Visualizer

Investiční horizont nadačního přístupu

Při rozhovorech s klienty samozřejmě probíráme jejich investiční horizont, který je pro správné nastavení investic velmi důležitý! Často slýchám věty typu: „Už mi není 40 let a můj horizont je kratší, tak pětiletý, možná sedmiletý.“ Nadace však přemýšlí v mnohem rozsáhlejších horizontech, v zásadě nekonečných. Zisk musí být dostatečný, aby pokryl provozní výdaje a instituce mohla fungovat i pro další generace. Respektive její provozní výdaje musí být v souladu s očekávanými výnosy, aby si zajistila skutečnou nesmrtelnost.

Stejné situace vidím nakonec i u našich klientů, kteří investují své prostředky získané například prodejem společnosti. I jejich cílem je, aby jim tyto prostředky generovaly nekonečný příjem v podobě pravidelné renty, ze které budou moci financovat veškeré své osobní výdaje a žít tak, jak byli dosud zvyklí. Chtějí své výdaje pokrývat z výnosů (dividend, úroků, nájmů …), které jejich investice budou generovat, aby jejich majetek v ideálním případě nadále narůstal. V tu chvíli se jejich investičním horizontem stává “nekonečno”, protože portfolio může plnit stejnou funkci zdroje nekonečné renty i pro jejich děti a další generace. Délka investičního horizontu tak záleží v podstatě jen na vaší fantazii!

Správná definice investičního horizontu je pro vaše investice velmi důležitá! Podle jeho délky vybíráte do portfolia ty správné investiční nástroje!

Volba investiční strategie s ohledem na délku investičního horizontu

S investičním horizontem 5 let by portfolio složené hlavně z akcií bylo vysoce rizikové, protože reálně hrozí, že po 5 letech může dojít k poklesu a vy byste vybírali investice se ztrátou.

Naopak pro investiční horizont 15 a více let by portfolio bez významné akciové složky bylo vysoce rizikové, protože by jeho reálnou hodnotu výrazně ohrožovala inflace. Právě akcie jsou jedním z mála aktiv, které v takovém horizontu nikdy v historii nezklamalo a vždy svými výnosy bezpečně porazilo inflaci. To se o jiných aktivech nedá říci. Nemovitosti, zlato, dluhopisy i hotovost měly řadu období, kdy ani na takto dlouhých horizontech nedokázaly přinést výnos přesahující inflaci.

Jak investovat s nadačním přístupem

Pokud investujete s cílem čerpat ze svého portfolia „nekonečnou“ rentu, tedy vybírat ze svých investic jen část výnosů a zbytek nechat dlouhodobě pracovat, je třeba změnit běžný pohled na to, co je rizikové. Často se investoři dívají na akcie jako na rizikovou investici. Důvodem je vysoká kolísavost ceny akcií v krátkém okamžiku. Známé jsou například poklesy o 25 % v době covidu v roce 2020 nebo ještě větší poklesy o 40 % v době hypoteční krize v letech 2007 až 2008. Tyto poklesy ale byly vždy v minulosti pouze dočasné a v horizontech měsíců nebo let se z nich akcie dokázaly oklepat, vydělat pokles hodnoty zpět a pokračovat v růstu.

Z obavy před takovými poklesy končí konzervativní investoři v bankovních hotovostních vkladech a dluhopisech. Ty sice většinou nepřináší kolísavost hodnoty vkladu, ale nepřináší ani potenciál svým výnosem dlouhodobě porazit inflaci. Takový investor je pak odkázaný k postupnému snižování reálné hodnoty svého majetku.

Použité zdroje:


Jiří Cimpel, EFP

Jiří Cimpel je privátním investičním poradce a majitelem společnosti Cimpel & partneři. Ve financích působí již od roku 2002 a díky tomu se svými klienty mohl prožít růsty a krize za dvě poslední dekády. Tyto zkušenosti využívá denně při práci s novými klienty. Je držitelem prestižních evropských titulů EFA (Europien Financial Advisor) a EFP (Europien Financial Planner). Také je aktivním zvoleným členem výkonné rady AFPČR (Asociace finančních poradců ČR), která spojuje honorované finanční poradce v ČR. Posledních 5 let se věnuje, se svou rodinnou firmou Cimpel & partneři, privátnímu investičnímu poradenství a wealth managementu.

Cimpel & partneři

Cimpel & partneři je rodinná poradenská firma, specializující se na investiční poradenství a wealth management pro současné i budoucí rentiéry. Jsou průkopníky a propagátory honorovaného modelu investičního poradenství, který do ČR přináší z Velké Británie a USA. Díky honorovanému (bezproviznímu) modelu spolupráce a jejich orientaci na odměnu ze zisku investic, pracují nejčastěji pro zkušené investory - současné nebo bývalé majitele firem, podnikatele, lékaře, manažery a speciality z řad IT. Jejich specializací jsou burzovní investice prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF), privátní investice do nemovitostí a jsou předními českými experty na oblast dědického plánování.

Pokud hledáte cestu, jak efektivně zhodnocovat své peníze, můžete si zdarma stáhnout jejich knihu Rentiérské minimum. Díky ní se naučíte spravovat své investice tak, jak to dělají největší světoví správci, jako je Nobelova nadace, se strategiemi, které nesou pravidelný a stabilní zhodnocení.

Více na https://cimpel.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:

Pá 11:21  Hypotéky nejen pro vyvolené? Deaktivované DSTI. Vladislav Hetfleiš (Ronda Invest)
Pá   9:02  Americké společnosti jsou v ziskové recesi Mgr. Timur Barotov (BHS)
Čt 14:27  Tesla si "pojistila" stabilní pozici na trhu Olívia Lacenová (Wonderinterest Trading Ltd. )
St 16:29  Benzín začal zdražovat. Bude litr opět stát 40 Kč? Petr Lajsek (Purple Trading)
St 10:47  Grandiózní oživení čínské ekonomiky se nekoná Mgr. Timur Barotov (BHS)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688