Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Okénko kryptoměny  |  24.09.2022 07:31:50

Proč je letošní krypto zima jiná a co by o ní měli investoři vědět?

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank

Loňský podzim (2021) se kryptoměnám dostalo širšího přijetí, což přilákalo spoustu nových investorů. Bohužel někteří zainvestovali do kryptoměn bez větších znalostí specifik tohoto segmentu trhu a tak jsou nyní nemile překvapeni vývojem. Dá se tak říci, že tito investoři nyní zažívají svou první "kryptozimu". Bitcoin, největší kryptoměna na trhu, se ještě zhruba před rokem obchodovala za zhruba 68.000 dolarů (listopad 2021), ale během letošního jara jeho hodnota rychle klesla a propadla se až pod 18 000 dolarů. V současné době se obchoduje kolem 18.600 dolarů, což znamená, že za necelý rok ztratil přibližně 74 %. Podobně je na tom také ethereum, druhá největší kryptoměna. To se loni v listopadu obchodovalo za téměř 4.900 USD, ale aktuálně se obchoduje kolem úrovně 1.250 USD.

Ve světě kryptoměn se nejedná o nic neznámého, protože to není poprvé, co na tento trh dopadla kryptografická zima. Vše ale není stejné v porovnání se seancemi v minulosti. Odborníci jsou v příčinách nynější krypto zimy celkem zajedno, když uvádějí, že za ní stojí loňský zvýšený příliv nových investorů, komplikovaný mix chybných očekávání a klasická volatilita kryptografického trhu. Třeba Dr. Benjamin Cole, profesor obchodu na Fordhamově univerzitě a člen britské Blockchain Association k tomuto vývoji říká:

„Je zřejmé, že došlo k určitému iracionálnímu bujení ohledně toho, kam se ceny kryptoměn ubírají. Lidé žili v mediální bublině, aniž by věnovali pozornost skrytému systémovému riziku, které je ve všech těchto věcech zabudováno.“

Co je to kryptozima?

Přesto, že někteří lidé myslí kryptografickou zimou období tzv. medvědího trhu, tak odborníci tyto dva pojmy striktně oddělují. Například Pierse Ridyard, generální ředitel RDX Works, k těmto pojmům uvádí:

„Medvědí trh je, když trh klesá, a kryptografická zima je, když jde do strany a vlastně se nic neděje.“

Jinak řečeno, kryptografická zima automaticky neznamená propad do ztrát, ale i přes pokles dochází stále k rovnoměrným výnosům. Naopak v případě tzv. medvědího trhu může investor dosahovat záporných výnosů. Vzhledem k tomu, že trh v posledních několika měsících obnovil část svých ztrát, mnoho investorů díky tomu mohlo ve svých portfoliích zaznamenat ploché nebo přinejmenším nestandardní výnosy.

Co je zapotřebí zmínit, je to, že kryptografická zima není nic neobvyklého a je plnohodnotnou součástí tohoto segmentu trhu, podobně jako medvědí trhy na akciových trzích. Významným ukazatelem pro tyto zimy pak bývá, že investoři, v důsledku chabých výnosů, ztrácejí zájem o investice na kryptoměnovém trhu a raději vyčkávají, jak se bude situace nadále vyvíjet. Lisa Teh, spoluzakladatelka australské marketingové agentury Web3 Mooning, porovnává aktuální vývoj kryptotrhu se situací, kdy investoři čelili zatím poslední kryptozimě. Ta začala v roce 2017 a v podstatě se protáhla až takřka do konce roku 2020. V této souvislosti pak dodává, že:

„Není to poprvé, co se kryptografický trh zhroutil, a nebude to ani naposledy.“

Odborníci tak naznačují, že by současná kryptografická zima mohla trvat déle než několik měsíců. Celkem se shodují v názoru, že se může jednat klidně o celý rok či dva.

Proč je letošní kryptozima jiná?

To, že na celý kryptografický segment naplno dopadla zima, odborníci obecně potvrzují. Dodávají, že se nejedná o nic výjimečného a investoři by měli s takovou oscilací trhu počítat. Zároveň se mají připravit na stavy, kdy prostě budou v situaci, kdy jejich investice budou generovat nulový či dokonce záporný růst. K nynější zimě velkou měrou přispěl nárůst investorů v průběhu loňského roku. Současný vývoj se tak dotýká více lidí, čímž zároveň několikanásobně vzrostla panika jednotlivých investorů. Zejména těch, kteří nejsou plně informování o základních principech fungování kryptoměn a dalších součástí kryptografického trhu a namísto toho investici do krypta pojali jen jako nějakou módní záležitost.

Jak se ukázalo, to, že odborníci bitcoin dlouhodobě vyzdvihovali jako pojistku proti inflaci kvůli jeho omezené nabídce 21 milionů kusů a spekulativní povaze, situaci také nepomohlo. Naopak tyto proklamace přilákaly plno investorů, kteří se domnívali, že kryptografický trh se bude, tváří v tvář rostoucím úrokovým sazbám a vysoké inflaci, chovat jinak než akcie nebo jiná aktiva. Celosvětová krize způsobená jednak pandemií Covid-19 a druhak vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině odkryla holou pravdu, a to, že investice do krypta se v době krize chová stejně jako jakákoliv jiná spekulativní investice či investice do akcií. Mnoho investorů tak rychle vystřízlivělo a byli donuceni sundat si své růžové brýle a nyní jsou z vývoje spíše frustrovaní, zatím co jiní se jen rozčilují. Nicméně jmenovatel je ve všech případech stejný a tím je nízké povědomí o fungování kryptografie.

Dr. Benjamin Cole přirovnává stávající situaci ke krizi na hypotečním trhu v letech 2008 a 2009. Před vypuknutím této krize lidé spekulovali na rostoucí cenu nemovitostí a byli schopni kvůli tomu uzavřít rizikové hypoteční úvěry. Když bublina splaskla a úvěrové společnosti zjistili, že klienti nemají na splácení úvěrů, přičemž hodnota zastavených nemovitostí byla notně nadhodnocená, trh se zhroutil. Existovala tak stejná nerealistická očekávání na růst hodnoty nemovitostí, jaké měli investoři, kteří do kryptoměn zainvestovali ze stejného důvodu. Zároveň však dodává, že situaci negativně ovlivnily četné hackerské útoky na burzy a selhání nebo krach firem, jako jsou Three Arrows Capital a Celsius.

Dr. Robert Johnson, profesor financí na Heider College of Business na Creighton University, dává volatilitu trhu do souvislostí k míře rizika, se kterou je investor ochoten investovat do kryptoměn. Takový investor ví, že může na své investici prodělat, ale není to důvod pro to, aby od ní upustil. Naopak ho láká ta rychle se měnící situace a s ní spojený adrenalin při tomto druhu investování. Dodává, že:

„Pro někoho vysoká volatilita kryptoměn činí takovou investici atraktivnější a je zde příležitost dosáhnout obrovského výnosu (nebo ztráty) v krátkém časovém období.“

Investoři do kryptoměn se tak možná lépe naučí očekávat a přijímat kryptoměnové zimy a naučí se přijímat určitá opatření ke zvládnutí vzestupů a pádů.

Tipy pro přežití kryptozimy

Opatření, která investorům pomohou se lépe připravit na budoucí kryptozimy, jsou vesměs stejná jako v případě poklesu akciového trhu. Odborníci tak investorům radí následující věci, na které by měli dbát, potažmo je přímo udělat, rozhodnou-li se pro investici do krypta, nebo v případě, že již do tohoto segmentu investovali. Jsou to:

  • diverzifikace podílů;

  • využít útlum k návratu k základům;

  • udělat si vlastní průzkum

  • a hlavně nezapomínat, že vše je spekulativní.

Pokud investoři tyto rady uposlechnou, dá se předpokládat, že jejich portfolia budou v dobré kondici, až se příště kryptozima přehoupne.

Diverzifikování podílů

Odborníci doporučují, ať svou investici rozdělíte mezi několik produktů. Obecně se jako nejvýhodnější možností z tohoto pohledu jeví nízkonákladové diverzifikované indexové fondy. Takové fondy mají nízký poměr nákladů jinak řečeno poplatků, které jsou účtovány investorovi a zároveň jeho investici rovnou rozdělí mezi několik produktů. Dr. Benjamin Cole k tomu dodává:

„Pamatujte na první zásadu financí: diverzifikujte! Nedávejte všechna svá vejce do jednoho košíku a nevkládejte všechny své tokeny na jednu platformu – diverzifikace je klíčová.“

Opomíjenou diverzifikací ze strany investorů pak bývá místo držby takové investice. I zde platí, že by investor neměl využívat ke svým investicím jen jednu platformu, burzu, kryptopeněženku, anebo jiný centrální prostředek. Zároveň je důležité, aby investoři mohli se svou investicí nakládat a byli ochotni přesouvat svá aktiva z jednotlivých platforem na své hardwarové, potažmo softwarové peněženky. Díky tomu získají jistotu, že danou investici skutečně vlastní a v případě přesunu na hardwarovou peněženku také zamezí možné krádeži investice hackery.

Odborníci pak opakovaně upozorňují, že kryptoměny jsou vysoce rizikovou investicí, a proto by do nich investoři neměli vkládat více jak 5 % svého celkového investičního portfolia.

Využít útlum k návratu k základům

Kryptozima nemusí být hned vnímána negativně. Období poklesu mohou investoři vidět jako příležitost k nadechnutí se a dohnání informací týkajících se novinek a vývoje trhu s kryptoměnami. Kdy jindy než teď tak mají investoři možnost, aby se o kryptografickém průmyslu dozvěděli něco víc, třeba jak fungují jednotlivé technologie nebo jaké principy jej pohánějí. Pierse Ridyard k tomu dodává:

„Vraťte se zpět a přemýšlejte o všech věcech, kterým jste nerozuměli. Věnujte nějaký čas čtení, učení a návratu k základním principům, abyste skutečně pochopili, co tyto aplikace jsou a jak fungují. Buďte během této doby, která je k dispozici, metodičtí, protože až přijde další býčí trh, poděkujete si.“

Udělat si vlastní průzkum

Aby investoři získali jistotu, že investují do produktu, který bude mít dlouhodobou hodnotu, je důležité, aby si zároveň udělali vlastní průzkum a nespoléhali se jen na obecné informace. Zároveň takový průzkum může investorům pomoci využít poklesu trhu k získání dalších aktiv s relativní slevou. Co se týče přímo investicí do kryptoměn, tak odborníci investorům doporučují, aby své investice směřovali spíše do dvou největších a nejznámějších kryptoměn, kterými jsou bitcoin a ethereum. Lisa Teh k tomu dodává:

„Ano, trh klesá, ale je to přirozený cyklus, takže pokud uvažujete o vstupu do tohoto prostoru, je nyní čas na to, abyste si vybrali riziková aktiva. Ale udělejte si pořádný průzkum a nedívejte se na to, o čem Elon Musk tweetuje.“

Nezapomínat, že vše je spekulativní

Kryptografický trh je stále velmi mladý. Pionýr trhu, kterým je Bitcoin, byl uveden na trh teprve před 13 lety v roce 2009. Ještě mladší je Ethereum, které bylo spuštěno až v roce 2015. Investoři do krypta by tak neměli zapomínat, že takový druh investice je stále vysoce spekulativní a podstupují tak velký hazard. Odborníci z tohoto důvodu investorům radí, aby do kryptografického trhu investovali pouze tolik peněz, o které jsou zároveň ochotni přijít. Dr. Robert Johnson i právě proto k tomuto tématu dodává:

„Mám problém mluvit o kryptoměnách jako o aktivech a rozhodně o kryptoměnách jako o třídě aktiv. Jsou to spekulativní nástroje. Víte, kdy spekulujete, a víte, kdy investujete. Pokud kupujete kryptoměny, pak spekulujete.“


Nákup kryptoměn CoinBank

Ing. Zbyněk Kalousek

Vystudoval ekonomii a management na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti se věnoval analýzám finančních trhů. K této činnosti se po kratší odmlce opět navrací. Spoluzakladatel společnosti, která se zabývá poradenstvím a akreditovaným vzděláváním. Spolupracuje s několika dalšími firmami. Svět kryptoměn vnímá jako progresivní část trhu, která nabízí plno příležitostí, ale zároveň skýtá plno nástrah, od decentralizace, apolitický přístup, k velké volatilitě kurzů, až k čím dál náročnější těžbě kryptoměn.


CoinBank

Od roku 2021 spolupracuje se společností MipSoftware, která provozuje směnárnu s kryptoměnami CoinBank a burzu s kryptoměnami CoinBank Trader. Obě platformy jsou zajímavé zejména pro středoevropskou klientelu. Skrz své produktu propojuje koncové uživatele s největšími světovými kryptoburzami a nabízí příjemné uživatelské prostředí. Pro českého klienta je nejspíš nejpříjemnější funkce obchodování prostřednictvím české měny. Široká nabídka kryptoměn, přístup k největším světovým burzám, to jsou předpoklady pro zajímavou spolupráci.

Více informací na https://coinbank.cz/.


Poslední zprávy z rubriky Okénko kryptoměny:

18.11.2022  Bitcoin padá, trh dospívá Roman Valihrach (Coinmate)
14.11.2022  Jedna z největších kryptoburz na světě zbankrotovala Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)

Přečtěte si také:

01.11.2022Co je to index S&P 400 a proč by vás měl zajímat? David Jukl (Mercurius Pro)
01.08.2021Co by investoři měli vědět: Kvalita ESG a růst dividend firem korelují Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688