Jiří Makovský (Simplecoin)
Okénko kryptoměny  |  23.09.2022 14:07:21

Evropská regulace Markets in Crypto-Assets (MiCA) změní trh kryptoměn k nepoznání

V Evropské unii vstupuje do cílové rovinky schvalovacího procesu legislativa Markets in Crypto-Assets (MiCA). Jejím cílem je kultivovat trh kryptoměn a pomoci blockchainovému průmyslu v členských státech. Podaří se jí to? A jaké důsledky to bude mít na trh jako celek?


Členové trialogu – Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise – dosáhli 30. června 2022 prozatimního kompromisu ve věci regulace digitálních aktivkryptoměn. Po ukončení trialogu zpravidla nepřicházejí další zásahy. Avšak poslední slovo mají až ministři členských států. A ti se nebojí nařízení EU odmítnout. Mějte proto na paměti, že nejde o definitivní návrh.


Pokud zástupci vlád dokument schválí, jeho účinnost nastane za 18 měsíců. Očekává se to na přelomu roku 2025 a 2026.


V textu si představíme nejzásadnější důsledky regulace Markets in Crypto-Assets a její světlé a stinné stránky.


Jaké vyplývají z MiCA povinnosti pro firmy v kryptoměnovém průmyslu?

Mnozí členové komunity okolo kryptoměn se nové legislativy obávají. Její mohutnost se totiž dotkne takřka každého, kdo na trhu virtuálních měn podniká či obchoduje. Nejprve si – bez hodnocení – projdeme všechny zásadní aspekty nařízení, následně rozebereme jeho pozitiva a negativa.


Zavedení povinné registrace pro společnosti, které pracují s kryptoměnami

MiCA zavádí licenci Crypto-Assets Service Provider (CASP). Každá společnost, která operuje s digitálními aktivy, o ni musí bez výjimky zažádat. Povolení se vydává na státní úrovni a úřad musí rozhodnout do 40 dní. Relevantní informace následně poputují do Bruselu na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Ten bude na firmy dohlížet.


ESMA dostane i několik dalších pravomocí. Mezi jednu z nich patří blokace služeb, které v EU fungují, ale nezaregistrovaly se. Konkrétní kroky prozatím v dokumentu nastíněné nejsou.


Prioritou je ochrana koncového uživatele

Svět kryptoměn je pro mnohé Divokým západem. V posledních letech roste exponenciálně trestná činnost, která probíhá na blockchainu. Ať už jde o hacky, krádeže či podvodné projekty. Odhady škod pro rok 2021 oscilují kolem 14 miliard dolarů. Brusel si dal jako hlavní cíl trestné činnosti zabránit. Poškození konečně najdou zastání. Trh se kromě toho očistí od podvodníků, což mu zvedne prestiž.


Reakce komunity jsou smíšené. Jistě je to bohulibý krok, nicméně někteří komentátoři se obávají zpomalení vývoje blockchain technologie kvůli byrokracii a hrozbě sankcí.


Přísná pravidla pro stabilní kryptoměny

„Stablecoiny“, jak se virtuálním měnám vázaným na fiat říká, patří mezi ty nejmasivnější kryptoměnové projekty. Například Tether (USDT) vázaný na americký dolar je třetí největší digitální aktivum a má kapitalizaci 68 miliard dolarů. Hned v závěsu je USD Coin (USDC) s 50 miliardami USD


V žebříčku šesti největších kryptoměn podle kapitalizace najdeme 3 stablecoiny – USDT, USDC a BUSD. Zdroj: CoinGecko


Pád společnosti Terra v roce 2022, která spravovala další stablecoin UST, se dotkl celého trhu. EU se obává, že zbankrotování významného správce by ohrozilo celý ekosystém, ne-li i ostatní trhy. Přišla proto s přísnými pravidly.


Legislativa vázané tokeny rozděluje podle podkladového aktiva:

 • E-money Tokens (EMTs): Tato kategorie zahrnuje tokeny vázané na státní měnu. Například na dolar, euro či libru.

 • Asset-referenced Tokens (ARTs): Tokeny zastupující jiné tradiční i netradiční aktiva, jako jsou akcie, indexy či komodity. 


Vydavatelé tokenů budou spravovat likvidní povinnou míru rezerv ve výši 100 %. Držitelé tokenu musí mít možnost kdykoliv jej směnit za podkladové aktivum. Na dodržování pravidel dohlížejí státní orgány – v případě České republiky zřejmě Česká národní banka. Avšak mějte na paměti, že tento aspekt se také může změnit.


Ještě o něco tvrdší pravidla se týkají těch největších vydavatelů. Na společnosti typu Tether bude dozorovat navíc Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Kromě toho zavádí legislativa omezení pro transakce jiných než na euro vázaných stablecoinů. Nicméně to se týká pouze směny za zboží či služby, nikoli kryptoměnových obchodů na burzách apod.


Nejasné důsledky Markets in Crypto-Assets na tokeny NFT

Po finálním schválení MiCA Evropská komise 18 měsíců na to, aby představila návrh k dohledu nad tokeny NFT (Non-Fungible Tokens). Ty se od tradičních kryptoměn liší v tom, že jsou nezaměnitelné. Ani jeden z tokenů není úplně stejný. NFT se kvůli jejich charakteristice využívají nejčastěji k obchodování uměleckých děl reálné i diskutabilní kvality.


Do budoucna je na stole využití v rámci státem vydávaných průkazů, povolení atp.


Decentralizované finance (DeFi) jsou prozatím mimo dosah MiCA

Orgány EBA a ESMA musí do 36 měsíců od účinnosti MiCA analyzovat situaci v segmentu decentralizovaných financí. Jejich cílem bude zvážit, jak moc se technologie podílí na praní špinavých peněz a na jiné trestné činnosti. Zprávy budou veřejně k dispozici a budou vycházet pravidelně – každý rok.


Důraz na snížení ekologických dopadů těžby kryptoměn

Bitcoin a jiné Proof of Work kryptoměny, které se těží pomocí počítačových výpočtů, spotřebují víc elektřiny než Belgie nebo Filipíny. V Bruselu se na tento nelichotivý aspekt blockchainu zaměřili. Při diskuzi ve finančním výboru padaly návrhy, jako je úplný zákaz těžby na území EU. Europoslanci návrh zamítli. 


Místo toho má Evropská komise do dvou let připravit detailní zprávu, ve které se bude environmentálním dopadům Proof of Work věnovat.


Volnost pro státy, které touží po vlastní národní kryptoměně

Pokud se stát rozhodne vydat vlastní kryptoměnu (Central Bank Digital Currency), má na to plné právo. MiCA do této oblasti nezasahuje.


MiCA se navzájem doplňuje s nařízením o praní špinavých peněz

Nová legislativa je napsaná tak, aby fungovala v souladu s již přijatým (29. 6. 2022) dokumentem Transfer of Funds Regulation (TFR). Dvojice má za cíl maximálně zamezit tomu, aby se skrze kryptoměny praly špinavé peníze.


Jak plánuje Evropská unie praní špinavých peněz zamezit?

 • Aplikace „Travel Rule“ na transakce kryptoměn: Všechny centralizované služby pracující s trhem kryptoměn budou povinny kontrolovat, jestli vklady uživatelů nepochází z trestné činnosti.

 • Kontrola každé transakce: Verifikace původu digitálních aktiv se bude týkat každé transakce na centralizovanou službu.

 • Limitování pseudo-anonymity kryptoměn: Všechny peněženky, které nejsou spravované firmou s licencí CASP, se budou muset při transakci nad 1000 EUR verifikovat u cílové centralizované služby. Technicky dokáží díky tomu úřady a burzy identifikovat vlastníka všech peněženek. Anonymita půjde zachovat jen, když se vyhnete burzám a jiným platformám.

 • Snaha o zachování soukromí uživatele: Poskytovatelé služeb budou mít zodpovědnost za sebrané data a za to, jak je s nimi nakládáno. 


Světlé a stinné stránky regulace Markets in Crypto-Assets

Ze všeho nejdůležitější je, jak realita nové legislativy zasáhne do dnes fungujícího trhu kryptoměn. Následující výčet je subjektivním názorem autora. Je v pořádku nesouhlasit a o problematice chtít diskutovat. Jen tak dosáhne komunita nejlepšího řešení.


Negativní stránky MiCA

Velká část komentátorů považuje Markets in Crypto-Assets za nebezpečí pro trh kryptoměn. Představme si jejich hlavní argumenty.


 • Nejisté způsoby vymahatelnosti: Některé konkrétní nařízení, jako je blokace neregistrovaných služeb a sankciovaných stablecoinů, bude složité vymáhat. Zatím neznáme žádné nástroje, jelikož v legislativě přímo napsané nejsou.

 • Nebezpečí pro vývoj segmentu DeFi a pro průmysl těžby kryptoměn: Zákaz těžby se nijak nedotkne většiny místních společností nebo sítí samotných. Nicméně nejistotu teď nikdo nevyhledává. Mladá a nadějná technologie decentralizovaných financí je v reálném nebezpečí, že ji EU zadupe do země. 

 • Odstranění anonymity při kryptoměnové transakci: Blockchain se měl stát nástrojem pro emancipaci vůči bankovním domům. Nařízení Travel Rule tím, že propojí jména a adresy peněženek, posouvá technologii na roveň glorifikovaného bankovního účtu. Pokud si chcete anonymitu zachovat, nezbývá vám, než pracovat výhradně s decentralizovanými službami.

 • Byrokracie, nátlak a překážky pro další vývoj: Licence CASP jistě pomůže některým aspektům trhu, jako je přebujelý zločin na blockchainu. Avšak velkým negativem je zodpovědnost, kterou nakládá na malé projekty v tomto průmyslu. To může odradit schopné vývojáře.


Pozitivní důsledky regulace Markets In Crypto Assets

Nařízení má navzdory kritice několik kladných stránek. Cílem EU není průmysl zničit, ale posunout ho jiným směrem. O jaká pozitiva jde?


 • Viditelná snaha o ochranu koncového spotřebitele: Většina povinností vycházejících z návrhu má za cíl chránit občany EU před podvodníky a nekalými praktikami. Pokud se sníží síla takových elementů na trhu, zlepší se jméno celého průmyslu. V konečném důsledku to přiláká institucionální i retailové investory.

 • Snazší přístup k půjčkám, bankovním službám a investicím: Banky mají dlouhodobě problém poskytovat kryptoměnovým projektům půjčky nebo účty. K tomu jen málo investičních firem diverzifikuje portfolio pomocí virtuálních měn. Pokud budou instituce brát blockchain jako legitimní průmysl, přiláká to obrovské množství kapitálu – a to nejen do mincí a tokenů.

 • Přísná kontrola stablecoinů: Při pádu nepříliš stabilního projektu Terra jsme viděli, jak široké mohou být důsledky bankrotu velkého stablecoinu. Kontrola Tetheru a dalších vydavatelů tomu pravděpodobně zamezí, neboť vznikne vysoká povinná míra rezerv. Nemělo by tak docházet k vyčerpání prostředků při velkém zájmu o výběr z platformy.

 • Větší páka na diskriminující banky: V České republice je teď obrovský problém s tím, že žádný dům nenabízí účty pro firmy operující na trhu kryptoměn. Jedinou výjimkou je Equa, která ale po sloučení s Raiffeisenbank brzy skončí. Legitimizace průmyslu povede k tomu, že se budeme moci proti diskriminaci lépe bránit.


Rozpravu o regulaci kryptoměn byste měli bedlivě sledovat. Její implikace jsou dalekosáhlé. Pokud s dosavadním zněním dokumentu nejste spokojeni, není třeba smutnit. Poslední slovo mají ministři, nic zatím není tesané do kamene. Zástupci vlád už mnohokrát ukázali, že se nenechají vmanipulovat Evropským parlamentem do legislativy, která by je poškodila.


Jiří Makovský

Jiří Makovský

Pracuje od roku 2016 jako marketér pro největší české do kryptoměn orientované projekty a weby. Původním nadšením copywriter, který se během času naučil poskytovat i jiné služby šité na míru kryptoměnovým projektům. Věří v decentralizované projekty stejně jako v ty solidní, byť centralizované. Ve volném čase potajmu sbírá kartičky Pokémon.Simplecoin

Simplecoin je nejstarší česká online směnárna kryptoměn. Zaměřuje se na bezpečnost, transparentnost, uživatelsky přívětivou podporu a zákaznický servis. V současné době nabízí nákup devíti různých kryptoměn za CZK nebo EUR a připravuje další rozšíření nabídky.

Více informací na simplecoin.eu/cs.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

15.09.2022ČEZ: Návrh EK k regulaci energetického trhu Research (Česká spořitelna)
30.06.2022Crypto assets: deal on new rules to stop illicit flows in the EU europarl.europa.eu (Evropský parlament)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688