Jiří Cimpel (Cimpel & Partneři)
Okénko investora  |  20.06.2022 11:23:24

6 důvodů, proč nemít strach z medvědího trhu

Akcie zažily v posledních měsících velkou jízdu. V úterý se obchodovaly o 20 % levněji, než tomu bylo ještě v lednu 2022. Poklesem o 20 % byla překonána úroveň korekce a přesunuli jsme se do fáze tzv. medvědího trhu. Pojďme se blíže podívat, co to pro nás jako investory znamená a jak se na medvědím trhu nejlépe chovat.

Globální akciový index MSCI World
Poklesy na akciových trzích v řádech 10–20 % jsou obecně považovány za korekce. S takovými poklesy se na akciovém trhu setkáváme často. Celkový pokles o více než 20 % u hlavních amerických indexů, jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, je již považován za medvědí trh. 

Je ale důležité doplnit, že se nejedná o nic tragického ani nečekaného. Poklesy jsou běžnou součástí investic do akcií. Pokud máte plán a jste připraveni, nemusí být pro vás medvědí trh pouze akceptovatelný, ale můžete na něm i vydělat. 

Za současnými poklesy stojí nejistota na finančních trzích. Ta je způsobená poptávkovými šoky, které kvůli odložené spotřebě z doby covidu a levným penězům na finančních trzích způsobily přehřátí dodavatelských řetězců. S tím je pevně spjatý rychlý nástup inflace. Ta s sebou nyní nese i rostoucí úrokové sazby, které jsou pro řadu firem špatnou zprávou, se kterou se musí postupně vyrovnat.

Se všemi těmito negativními zprávami a klesajícím trhem je snadné začít panikařit a dělat špatná investiční rozhodnutí. Proto s vámi chci v tomto článku probrat, co je vhodné dělat v časech, kdy trh takto klesá.

Poklesy na finančních trzích v delší perspektivě

Trhy se pohybují nahoru a dolů zcela běžně. To si většinou každý investor uvědomuje i před tím, než začne investovat. Pokud trhy rostou, investor sleduje, jak mu jeho investice uspokojivě narůstá. Je ale těžké z těchto vrcholů klesat dolů a zažívat ztrátu.

Někdy začínají být investoři nervózní, když trhy klesají. Bojí se, že probíhající pokles je jiný, než ty předchozí, že už se třeba nikdy nezastaví. Nejlepší radou, kterou vám mohu dát, je: Zůstaňte v klidu!

Jak řekl už na začátku 20. století Peter Lynch: „Trhy budou kolísat!“ Budou divoce růst a dramaticky klesat za naprosto neočekávaných okolností. Spouštěčem takových růstů/poklesů mohou být změny v legislativě, protesty, vojenské akce, mezinárodní incidenty, přírodní katastrofy, ekonomické předpovědi …

Graf níže ukazuje býčí a medvědí trhy na periodě dlouhé 103 let.

Medvědí trhy a tržní korekce jsou VŽDY dočasné. Je důležité dívat se na ně tímto pohledem.

Od roku 1903 do roku 2016 jsme zažili celkem 25 medvědích trhů a větších tržních korekcí. Historicky jsme v každých 4 letech zaznamenali jeden významnější pokles na akciových trzích.

Jak rychle se hodnota vašich investic vrátí zpět

Průměrný býčí trh trval 31 měsíců. Průměrný medvědí trh trval 11 měsíců. To je přibližně rok, v jehož průběhu portfolio prochází klesajícím trendem. V tomto období musíte zůstat klidní. Nesmíte na základě těchto poklesů panikařit a prodávat své akcie, když trh je dole. Pokud to dokážete, bude nakonec vše v pořádku.

Když skončí medvědí trh, přichází většinou trh býčí. Po posledních třech obdobích, kdy trh klesl o více než 20 %, vyrostl následně v průměru o 32 %. Musíte proto zůstat zainvestovaní v období poklesů, abyste mohli sklízet benefity v období oživení trhů a jejich růstu do původních hodnot. 

Mnoho zpětných růstů po medvědím trhu přišlo dříve, než ekonomika vypadala na to, že by k němu mělo dojít. Ceny akcií totiž odráží očekávání investorů v dohledné budoucnosti. Investoři a trh mohou do cen akcií započítat efekt zotavení ekonomiky ještě dřív, než skutečné zotavení nastane.

Co Vám může způsobit snaha o časování trhu

Při snaze o časování trhu se snadno můžete dostat do problémů. Nikdy nevíte, kdy je trh nejvíce nahoře, abyste prodali, nebo kdy je trh na svém dně, abyste do něho znovu vstoupili. Téměř všechny velké akciové nárůsty a propady jsou koncentrované do několika málo obchodních dní v daném roce. Pokud minete těchto málo dní, může to mít zcela dramatický dopad na vaše výnosy.

Investor, který zůstal zainvestovaný v indexu S&P 500 po celých 19 let od roku 1994 do 2013 (5 037 obchodních dní), mohl vydělat 9,22 % p.a. Z 1 000 000 Kč by jeho investice v tomto období narostla na 5 835 200 Kč.

Pokud by se snažil trh časovat, prodávat na vrcholu, znovu nakupovat v poklesu a minul by pouhých 5 nejziskovějších dní, jeho výnos by se snížil na 7 % p.a. Z jeho 1 000 000 Kč by na konci bylo 3 870 000 Kč.

Pokud by minul 20 dní s největším ziskem, výnos by byl již jen 3,02 % p.a. Kdyby mu chybělo 40 nejziskovějších dní, skončil by jeho výnos v mínusu! Z jeho 1 000 000 Kč by mu po 20 letech zbylo jen 814 900 Kč. Přišel by tak o 185 100 Kč. A to nepočítáme s inflací.

Pochopte, že trh není váš nepřítel. Snaha o jeho systematické načasování je z mnoha důvodů skutečně marná. Vaší největší jistotou v dlouhodobém měřítku je držet se plánu, nepanikařit a neprodávat.

Ztráty nejsou úměrné ziskům

Medvědí trh obvykle trvá pouhou 1/3 času, co trvá trh býčí! Prožíváme ho tak podstatně méně často. Nejenže býčí trh trvá déle, ale také v jeho průběhu trhy rostou výrazně více, než klesají v období trhu medvědího.

  • Průměrný měsíční zisk (býčí trh)                + 3,64%
  • Průměrný měsíční pokles (medvědí trh)   – 2,36%

Korekce na trzích přichází každý rok

Obrázek níže ukazuje, jak volatilní jsou trhy každým rokem. Šedivé sloupce ukazují roční výnos indexu S&P 500 za posledních 37 let. Červené tečky ukazují nejnižší hodnotu indexu v daném roce.

Vidíme, že každý rok na trhu zažíváme nějaké propady. V některých letech jsou větší, v jiných zase menší. Pokud zprůměrujeme míru ročního propadu za celé období, zjistíme, že trhy v průběhu každého roku zažijí dočasný propad v průměru o 14 %.

Na propady bychom se proto měli dívat jako na běžnou součást akciového trhu. Pokud budete svou dlouhodobou investici hodnotit na základě jejího krátkodobého poklesu, měli byste se akciím vyhnout.

Jak se chovat na medvědím trhu?

Vyvarujte se akcí na základě televizních zpráv!

Trhy budou kolísat každý rok a novináři budou trávit hodiny a hodiny analyzováním a vysvětlováním toho, co je bezpochyby příčinou těchto poklesů. Zároveň budou s velkou jistotou přinášet scénáře budoucího vývoje spolu s doporučeními, jak ochránit své investice.

Tyto televizní show mají udržet lidi u obrazovek a zajistit tím dostatek diváků pro prodej televizní a internetové reklamy. Většina takto servírovaných předpovědí není o nic lepší než hodit si mincí a o dalším postupu se rozhodnout podle toho, jestli padne panna nebo orel. Schválně si všimněte, jak málo času je věnováno zpětné analýze jejich predikcí a předpovědí.

Trh je oceňován na základě toho, co investoři v daném čase považují za férovou hodnotu na základě dostupných informací. Největší nárůsty/poklesy cen přicházejí jako reakce investorů na neočekávané události. Televize by neprodala žádnou reklamu, pokud by říkala: „Zůstaňte klidní. Korekce na trzích jsou zcela běžné a přicházejí každý rok. Není třeba se kvůli nim znepokojovat.“ Lidé prostě chtějí vidět drama, a proto jim ho televize dává.

Mějte finanční plán a řiďte se jím!

Komplexní finanční plán vám umožní přečkat korekce i medvědí trh bez újmy jednoduše proto, že jeho scénář s takovými situacemi počítá a vy jste na ně díky tomu připraveni!

  • Mějte dostatečnou finanční rezervu k pokrytí svých potřeb v okamžiku, kdy jsou trhy dole. Nejhorší čas k prodeji je ve chvílích poklesu. My držíme s klienty hotovost na 3–4 roky čerpání renty. Právě pro vykrytí podobných období poklesů.
  • Diverzifikujte své investice! Na základě svého rizikového profilu a časového horizontu definujte svou investiční strategii. Diverzifikací budujete v portfoliu stabilitu. Investice mohou zahrnovat akcie, dluhopisy státní nebo firemní, hotovost, private equity, reality, komodity, běžné spořící produkty …
  • Své portfolio pravidelně rebalancujte. Kontrolujte, že rozložení vašich investic stále odpovídá vámi zvolené investiční strategii. To vás povede k tomu, že budete částečně nakupovat, když jsou trhy dole, a prodávat ve chvílích, kdy jsou na svém vrcholu. Pomůže vám to zvyšovat výkonnost a chránit vás, abyste nebyli příliš zainvestovaní v aktivu, které právě raketově letí nahoru.
  • Uvažujte dopředu a připravte se na různé scénáře, které v budoucnu mohou nastat. Co když například medvědí trh bude trvat déle než průměrných 11 měsíců? Budete muset v takovém případě prodávat nějaké akcie?

Akciové investice jsou pouze jednou částí vašeho investičního portfolia. Jsou sice nejzajímavější pro diskuzi s přáteli, ale pamatujte, že jsou jen jedním dílkem do celkové skládačky.

Hlavním důvodem, proč investoři v ČR i ve světě prodělávají, je to, že nemají finanční plán nebo ho nedodržují! Bez dlouhodobého plánu je snadné dělat čistě emoční rozhodnutí na základě strachu ze ztráty. Plán je to, co vám pomůže nespadnout do této pasti.

Pokud chcete mít svůj dlouhodobý investiční plán a prožívat medvědí trh v klidu a bez zbytečného strachu, jsme připraveni vám pomoci.

Typicky pracujeme u našich klientů s investičním portfoliem v řádu desítek milionů korun, ale pro spolupráci s námi můžete začít už s 3 miliony korun.

Jiří Cimpel, EFP

Jiří Cimpel je privátním investičním poradce a majitelem společnosti Cimpel & partneři. Ve financích působí již od roku 2002 a díky tomu se svými klienty mohl prožít růsty a krize za dvě poslední dekády. Tyto zkušenosti využívá denně při práci s novými klienty. Je držitelem prestižních evropských titulů EFA (Europien Financial Advisor) a EFP (Europien Financial Planner). Také je aktivním zvoleným členem výkonné rady AFPČR (Asociace finančních poradců ČR), která spojuje honorované finanční poradce v ČR. Posledních 5 let se věnuje, se svou rodinnou firmou Cimpel & partneři, privátnímu investičnímu poradenství a wealth managementu.

Cimpel & partneři

Cimpel & partneři je rodinná poradenská firma, specializující se na investiční poradenství a wealth management pro současné i budoucí rentiéry. Jsou průkopníky a propagátory honorovaného modelu investičního poradenství, který do ČR přináší z Velké Británie a USA. Díky honorovanému (bezproviznímu) modelu spolupráce a jejich orientaci na odměnu ze zisku investic, pracují nejčastěji pro zkušené investory - současné nebo bývalé majitele firem, podnikatele, lékaře, manažery a speciality z řad IT. Jejich specializací jsou burzovní investice prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF), privátní investice do nemovitostí a jsou předními českými experty na oblast dědického plánování.

Pokud hledáte cestu, jak efektivně zhodnocovat své peníze, můžete si zdarma stáhnout jejich knihu Rentiérské minimum. Díky ní se naučíte spravovat své investice tak, jak to dělají největší světoví správci, jako je Nobelova nadace, se strategiemi, které nesou pravidelný a stabilní zhodnocení.

Více na https://cimpel.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:

21.06.2022  Cena pšenice je stále vysoko. Jak dlouho ještě? Olívia Lacenová (Wonderinterest Trading Ltd. )
20.06.2022  6 důvodů, proč nemít strach z medvědího trhu Jiří Cimpel (Cimpel & Partneři)
16.06.2022  Medvědí nálada na trhu Lucia Žárska (ProfitLevel)

Přečtěte si také:

12.01.20206 důvodů, proč a co studovat po třicítce Orange Academy (Orange Academy)
04.08.20183 důvody, proč to letos v srpnu na trzích může jiskřit Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688