mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  16.01.2022 07:53:00, aktualizováno 24.01.2022 15:21:00

Dovolená v Bulharsku: Podmínky cestování do Bulharské republiky a návratu do ČR - Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19, ledna 2022 vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Bulharské republiky a návratu do ČR

06.01.2022 / 13:00 | Aktualizováno: 24.01.2022 / 15:21

Podívejte se také: Dovolená v Bulharsku (961 zájezdů)

Od pátku 7. ledna 2022 osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo onemocnění nebo obdobný doklad SOUČASNĚ s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Výjimka pro osoby s posilovací dávkou není možná. Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19. ledna 2022 do Bulharska (i do letadla) vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země bez testu, ale s 10denní karanténou, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu - s negativním výsledkem). Děti do 12 let i nadále zůstávají bez povinnosti předkládat jakýkoliv dokument o bezinfekčnosti.


VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA

Ministerstvo zdravotnictví Bulharské republiky Opatřením RD-01-4/05.01.2022 zpřísnilo od 7. ledna 2022 podmínky vstupu do Bulharska (v souladu s prodloužením nouzové situace od 1. 12. 2021 do konce března roku 2022) a doplnilo předchozí nařízení RD-01-977 z 26. 11. 2021 a RD-01-1036 z 17. 12. 2021.

Aktuální opatření platné opatření od 7. 1. 2022:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/05/zapoved_vlizane_bg_04_01_2022-3.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/06/zapoved_vlizane_bg_04_01_2022-2-en.pdf

Předchozí opatření RD-01-977:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd-01-977_26112021.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/12/01/order_01-977_en_final.pdf


OČKOVANÉ OSOBY

Osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Výjimka pro osoby s posilovací dávkou (booster) není možná. Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19. ledna 2022 do Bulharska (i do letadla) vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země bez testu, ale s 10denní karanténou, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu - s negativním výsledkem). Očkované osoby mohou využít svůj očkovací certifikát jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


TESTOVANÉ OSOBY

Pouze bulharští občané a osoby se statutem trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území Bulharska a jejich rodinní příslušníci, kteří předloží doklad o negativním testu na COVID-19 ne starším 72 hod. (nebo certifikát o ukončeném očkování po 14 dnech od poslední dávky či certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 v rozmezí 11-180 dní) jsou rovněž umístěni do 10denní karantény, kterou lze zrušit, pokud osoba předloží negativní výsledek PCR testu provedeného nejdříve 72 hodin po příjezdu do země. Testované osoby mohou využít svůj negativní certifikát jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o prodělaném onemocnění nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne starší 72 hodin). Osoby s prodělaným covidem mohou využít svůj certifikát jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


DĚTI

Výjimka pro děti do 12 let zůstává. Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19, ledna 2022 na do Bulharska (i do letadla) vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země bez testu, ale 10denní karanténa, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu - s negativním výsledkem.).

PŘIJEZDOVÝ FORMULÁŘ

V Bulharsku neexistuje.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

(viz platná opatření RD-01-973/26. 11. 2021 a RD-01-991/2. 12. 2021)

Vstup návštěvníků do řady objektů (např. restaurace a nákupní centra) je povolen pouze osobám s tzv. zeleným certifikátem, tj. s potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (platí od 11. do 365. dne od data prvního pozitivního testu) nebo PCR testem s negativním výsledkem (platí do 72 hodin od provedení), příp. antigenním testem s negativním výsledkem (platí do 48 hodin) či dokladem prokazujícím potřebné protilátky. Návštěvník je povinen některý z těchto dokladů předložit před vstupem do budovy.

Vzhledem k nárůstu počtu případů COVID-19 v zemi doporučilo ministerstvo zdravotnictví všem osobám se symptomy ostrého respiračního nebo střevního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, bolest v krku, kašel, ztráta čichu, střevní potíže, únava), aby se izolovali a omezili kontakty do odeznění příznaků. Doporučilo také, aby se lidé vyhýbali masovým akcím a shromáždění většího počtu osob. Platí nadále povinnost nošení roušek uvnitř, ale i venku v místech, kde není možné dodržet fyzický odstup. Zaměstnanci by měli pracovat ve všech případech, kdy je to možné, distančně


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (Regionalna zdravna inspekcija - tzv. RZI) - platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře, která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Pro urgentní případy nemoci volejte linku 112. V případě pobytu v lyžařských střediscích kontaktujte ubytovatele a následně RZI.

Povinná izolace pro osoby s laboratorně prokázaným COVID-19 je 10 dní. Karanténa pro kontaktní osoby 7 dní (RD-01-13/11.1.2022).

Podrobně:

Nařízení MZ BR č. RD-01-610 ze dne 22. 10. 2021, změněno a doplněno nařízením RD-01-177 ze dne 22. 3. 2021 a Nařízením MZ BR č. RD-01-13/11.01.2022 /výtah/

Do povinné izolace a/anebo na léčení v nemocnici dle návrhu ošetřujícího lékaře se posílají následné potvrzené případy C-19:

 • Osoby starší než 60 let, nezávisle na průběhu nemoci
 • Osoby s dalšími chronickými onemocněními
 • Osoby s těžkým průběhem C-19
 • Osoby, které nemají možnost se izolovat a léčit v domácích podmínkách, nezávisle na průběhu onemocnění

Do povinné 10-denní domácí karantény ode dne pozitivního laboratorního testu jdou následné potvrzené případy C-19:

 • Nakažené osoby (asymptomatické případy)
 • Osoby s lehkými příznaky
 • Osoby dle b. 1, které vysloveně a písemně vyjádřili své přání nejít do nemocnice.

Povinná izolace do nemocnice dle b. 1 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na podnětu lékaře, který navrhl hospitalizaci příslušné osoby.

Povinná izolace a/anebo léčení v domácnosti dle b. 2 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na základě navržení ze strany ošetřujícího lékaře.

Izolace osob podle b. 2 v domácnosti končí po uplynutí 10-denní povinné izolace.

V případě zhoršení zdravotního stavu, osoby informují ošetřujícího lékaře anebo 112.

Všechny blízké kontakty potvrzeného případu C-19 jdou do 7-denní karantény ode dne posledního kontaktu potvrzeného případu.

Ředitel příslušné Hygienické stanice (RZI) může zrušit karanténu blízké kontaktní osoby s posilující dávkou očkování v případě, že kontaktní osoba udělá PCR nejdříve 72 hod. po kontaktu a zašle negativní výsledek PCR testu na e-mail. Předpis karantény se ruší do 24 hod.

Pokud se do uplynutí doby karantény neprojeví příznaky, karanténa končí.

V případě, že se objeví příznaky, osoby se spojují telefonicky se svým lékařem anebo s příslušnou hygienickou stanicí, odkud dostanou návody podle konkrétního případu.

RZI - Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr):

 • Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.


TRANZIT

Osoby, které pouze transitují přes bulharské území a které mohou zaručit okamžitý odjezd, nemusí prokazovat žádný certifikát ani postupovat test (bod 5.7 v nařízení 977).


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Letiště - oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky)

Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621

Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607

Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr):

Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

Na úrovni MZdr BG byla zřízena horká informační linka +359 2 930 1152-3 (www.mh.government.bg)

Aktualizované informace dispozici na https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno

V rámci ministerstva zahraničí BG funguje Situační centrum (tel. +359 2 948 2404), na jehož webové stránce jsou zveřejňovány informace (v bulharštině) k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření koronaviru ve světě: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter. Na linku Situačního centra se mohou obracet především Bulhaři cestující do zahraniční, ale v případě nouze i cizinci (mluví anglicky).

Podrobné informace (pouze v bulharštině) lze též nalézt na: www.coronavirus.bg.

Dalším relevantním pracovištěm a informačním zdrojem na celostátní úrovni je Národní středisko pro nákazu a parazitické nemoci www.ncipd.org.

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

Konzulární úsek na Českém velvyslanectví v Sofii: Consulate.Sofia@embassy.mzv.cz

úterý a čtvrtek informační hodiny: 14,00 - 16,00 hod., +359 2 94 86 815 nebo +359 2 94 86 827


MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ

SOFIE - letiště (vedle pultu Informace v odletové hale).

 • Nejblíže k letišti: Laboratoř RAMUS, ul. kap. Dimitar Spisarevski 26, nabírací = otevírací doba na antigenní test PO - PA 7:00 - 20:00 hod., SO- NE 8:00 - 18:00 hod, neobjednává se, na počkání vystaví potvrzení v anglickém jazyce, doporučujeme počítat s časovou prodlevou před odlety.
 • Laboratoř universitní nemocnice SOFIAMED, bul. G. M. Dimitrov 16, nabírací doba=otevírací doba na antigenní test PO - PA 8,30 - 12,30.

BURGAS - letiště

VARNA - letiště

 • https://varna-airport.bg/bg/node/2749153 -Laboratoř RAMUS – naproti Terminálu 2, přízemí, místnost č. 101, bez rezervace: rychlý antigen – výsledek do 30 min. po odběru, PCRvýsledek do 24:00 hod. stejného dne pro vzorky, odebrané mezi 8:00-12:00 hod., platba v hotovosti. Telefonní číslo: 0882 51 19 57. Mimo standardní pracovní dobu po-pá a po 18:00 hod. v neděli se lidé mohou obracet na PCR-testy na Lékařskou službu letiště Varna, která se nachází ve veřejné zóně za byro Informace.
 • Laboratoř RAMUS ???. ??????? ? 26; 8.00 ?? 15.00
 • ?????, ?.?. ??. ????????? ?? ??. 20, 0882 420 558 ???-???: 7.30-15.00
 • Laboratoř STATUS https://statuslab.com/home.php?m=contacts&lang=EN

PODROBNÉ INFORMACE

Odkaz pro lyžaře: https://www.mzv.cz/sofia/cz/konzularni_informace/turisticke_informace_vstup_a_pobyt/pro_lyzare_na_sezonu_2021_2022.html

V Bulharsku platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády do 31. 3. 2022 a podle opatření RD-01-973/26. 11. 2021 a RD-01-991/2. 12. 2021 tato omezení: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/12/02/zapoved_merki_2_12_2021.pdf


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.