ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.08.2021 07:03:57

12.08.2021 Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021

12. 8. 2021

Během 1. pololetí letošního roku byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 800 bytů. Ve stejném období stavební úřady evidovaly 929 dokončených bytů. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se snížil jak počet zahájených bytů (o 78 bytů méně), tak i počet dokončených bytů (o 190 bytů méně).

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků počet 800 zahájených bytů v Olomouckém kraji v průběhu 1. pololetí tohoto roku představoval další meziroční pokles, a to o 8,9 %. Ke snížení došlo u nové výstavby bytů, kterých bylo zahájeno 651. Meziročně jich bylo o 104 bytů méně, což odpovídalo poklesu o 13,8 %. Naopak zahájených bytů, které vzniknou změnou dokončených staveb, bylo 149 a ve srovnání s 1. pololetím 2020 se jejich počet zvýšil o 26 bytů. Relativní nárůst dosáhl 21,1 %. U zahájené výstavby bytů převažovaly byty v nových rodinných domech (471 bytů) nad byty v nových bytových domech (178 bytů). V nebytových prostorách byla zahájena výstavba pouze 16 bytů.

Byty zahájené v Olomouckém kraji tvořily 3,9 % z celkového počtu zahájených bytů v České republice. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1 692 bytů (tj. o 9,1 %) na 20 335 zahájených bytů. Meziročně vyšší počet zahájených bytů byl evidován v 10 ze 14 krajů. Absolutně nejvíce jich bylo zahájeno ve Středočeském (3 451 bytů) a Jihomoravském kraji (2 860 bytů).

Ve srovnání okresů Olomouckého kraje bylo tradičně nejvíce bytů zahájeno v okrese Olomouc. Celkem se jednalo o 277 bytů (tj. 34,6 % z počtu zahájených bytů v kraji). Byty zahájené v okrese Prostějov tvořily jednu čtvrtinu (214 bytů, tj. 26,8 %) a byty zahájené na území okresu Přerov představovaly necelou pětinu zahájených bytů v kraji (152 bytů, tj. 19,0 %). Počty bytů zahájených v okresech JeseníkŠumperk pak byly téměř shodné (78, resp. 79 bytů). Na Jesenicku bylo v 1. pololetí 2021 zahájeno více bytů než kolik jich bylo zahájeno v celém loňském roce (73 bytů). V okresech převládala zahájená výstavba v nových rodinných domech, kromě okresu Prostějov, kde bylo zjištěno více zahájených bytů v nových bytových domech.

 

Dokončené byty

V 1. pololetí 2021 bylo podle předběžných výsledkůOlomouckém kraji dokončeno 929 bytů, což bylo o 190 bytů méně než ve stejném období minulého roku (pokles o 17,0 %). O pětinu nižší byl počet dokončených bytů v nové výstavbě, kterých bylo zkolaudováno 865 (pokles o 19,3 %). Dalších 64 bytů vzniklo změnou již dříve dokončených staveb. Podobně jako u zahájených bytů bylo nejvíce dokončených bytů v nových rodinných domech (577 bytů). Výrazný pokles byl zaznamenán u dokončených bytů v nových bytových domech. Jejich počet 285 bytů byl poloviční oproti počtu v 1. pololetí 2020. V nebytových budovách bylo dokončeno 13 bytů.

V celé České republice bylo dokončeno 16 991 bytů, což bylo meziročně o 1 734 bytů více (nárůst o 11,4 %). Pouze 3 kraje evidovaly snížení počtu dokončených bytů s tím, že pokles v Olomouckém kraji byl nejvyšší. Na celkovém počtu dokončených bytů se krajský výsledek podílel 5,5 %. Nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (3 214 bytů) a v hl. m. Praze (2 699 bytů).

Nejvíce dokončených bytů v kraji, téměř polovina, byla zkolaudována stavebními úřady v okrese Olomouc (452 bytů, tj. 48,7 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji). Nejméně, pouze 29 bytů, jich bylo dokončeno v okrese Jeseník. Počet dokončených bytů v ostatních okresech byl zhruba na stejné úrovní (v okrese Prostějov 160 bytů, v okrese Šumperk 148 bytů a v okrese Přerov 140 dokončených bytů).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje, i když v okrese Olomouc bylo srovnání s počtem bytů v nových bytových domech poměrně vyrovnané (222 dokončených bytů v nových rodinných domech ku 213 dokončeným bytům v nových bytových domech).

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Přílohy


12. 8. 2021

Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021

 

Během 1. pololetí letošního roku byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 800 bytů. Ve stejném období stavební úřady evidovaly 929 dokončených bytů. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se snížil jak počet zahájených bytů (o 78 bytů méně), tak i počet dokončených bytů (o 190 bytů méně).

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků počet 800 zahájených bytů v Olomouckém kraji v průběhu 1. pololetí tohoto roku představoval další meziroční pokles, a to o 8,9 %. Ke snížení došlo u nové výstavby bytů, kterých bylo zahájeno 651. Meziročně jich bylo o 104 bytů méně, což odpovídalo poklesu o 13,8 %. Naopak zahájených bytů, které vzniknou změnou dokončených staveb, bylo 149 a ve srovnání s 1. pololetím 2020 se jejich počet zvýšil o 26 bytů. Relativní nárůst dosáhl 21,1 %. U zahájené výstavby bytů převažovaly byty v nových rodinných domech (471 bytů) nad byty v nových bytových domech (178 bytů). V nebytových prostorách byla zahájena výstavba pouze 16 bytů.

Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

  1. čtvrtletí

  2. čtvrtletí        3. čtvrtletí       4. čtvrtletí

 

Byty zahájené v Olomouckém kraji tvořily 3,9 % z celkového počtu zahájených bytů v České republice. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1 692 bytů (tj. o 9,1 %) na 20 335 zahájených bytů. Meziročně vyšší počet zahájených bytů byl evidován v 10 ze 14 krajů. Absolutně nejvíce jich bylo zahájeno ve Středočeském (3 451 bytů) a Jihomoravském kraji (2 860 bytů).

Ve srovnání okresů Olomouckého kraje bylo tradičně nejvíce bytů zahájeno v okrese Olomouc.

Celkem se jednalo o 277 bytů (tj. 34,6 % z počtu zahájených bytů v kraji). Byty zahájené

v okrese Prostějov tvořily jednu čtvrtinu (214 bytů, tj. 26,8 %) a byty zahájené na území okresu Přerov představovaly necelou pětinu zahájených bytů v kraji (152 bytů, tj. 19,0 %). Počty bytů zahájených v okresech Jeseník a Šumperk pak byly téměř shodné (78, resp. 79 bytů). Na Jesenicku bylo v 1. pololetí 2021 zahájeno více bytů než kolik jich bylo zahájeno v celém loňském roce (73 bytů). V okresech převládala zahájená výstavba v nových rodinných domech, kromě okresu Prostějov, kde bylo zjištěno více zahájených bytů v nových bytových domech.

Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021

(předběžné údaje) 

Byty

celkem

index

2021/2020

v tom

z toho

nová výstavba

změna

dokončených staveb

nové

rodinné domy

nové

bytové domy

nebytové

budovy

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

20 335

2 792

3 451

1 831

1 086 426

781

881

878 1 048

1 060

2 860

109,1

97,3 111,5

169,2

81,2 126,0

109,7

124,3

106,2

115,3

123,1

104,6

17 362

2 578

3 157

1 674 953

288

596

747

730

938

750 2 383

2 973

214

294

157

133

138

185

134

148

110

310

477

10 159

230

2 312 650

746

248

521

363

542

585

603 1 345

6 969

2 348

835

1 019

204

28

73

379

185

353

145

856

748

3

60

48

56

34

26

12

17

17

101

243

Olomoucký

Jeseník

Olomouc

Prostějov

Přerov

Šumperk

800

78 277

214

152 79

91,1

210,8 76,9

87,3

118,8 73,1

651

66

218

192

104

71

149

12

59

22

48

8

471

41

170

93

96

71

178

25

48

98

7

 -

16

 -

9

3

3

1

Zlínský

Moravskoslezský

829

1 612

87,0

120,4

708

1 209

121

403

473

1 070

232

134

16

99

 

Dokončené byty

V 1. pololetí 2021 bylo podle předběžných výsledků v Olomouckém kraji dokončeno 929 bytů, což bylo o 190 bytů méně než ve stejném období minulého roku (pokles o 17,0 %). O pětinu nižší byl počet dokončených bytů v nové výstavbě, kterých bylo zkolaudováno 865 (pokles o 19,3 %). Dalších 64 bytů vzniklo změnou již dříve dokončených staveb. Podobně jako u zahájených bytů bylo nejvíce dokončených bytů v nových rodinných domech (577 bytů). Výrazný pokles byl zaznamenán u dokončených bytů v nových bytových domech. Jejich počet 285 bytů byl poloviční oproti počtu v 1. pololetí 2020. V nebytových budovách bylo dokončeno 13 bytů. 

V celé České republice bylo dokončeno 16 991 bytů, což bylo meziročně o 1 734 bytů více (nárůst o 11,4 %). Pouze 3 kraje evidovaly snížení počtu dokončených bytů s tím, že pokles v Olomouckém kraji byl nejvyšší. Na celkovém počtu dokončených bytů se krajský výsledek podílel 5,5 %. Nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (3 214 bytů) a v hl. m. Praze (2 699 bytů).

Dokončené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

  1. čtvrtletí

  2. čtvrtletí        3. čtvrtletí       4. čtvrtletí

 

Nejvíce dokončených bytů v kraji, téměř polovina, byla zkolaudována stavebními úřady v okrese

Olomouc (452 bytů, tj. 48,7 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji). Nejméně, pouze 29 bytů, jich bylo dokončeno v okrese Jeseník. Počet dokončených bytů v ostatních okresech byl zhruba na stejné úrovní (v okrese Prostějov 160 bytů, v okrese Šumperk 148 bytů a v okrese Přerov 140 dokončených bytů).

Bytová výstavba podle okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021

       Zahájené byty    

 Dokončené byty

 

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje, i když v okrese Olomouc bylo srovnání s počtem bytů v nových bytových domech poměrně vyrovnané (222 dokončených bytů v nových rodinných domech ku 213 dokončeným bytům v nových bytových domech).

Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021

(předběžné údaje) 

Byty

celkem

index

2021/2020

v tom

z toho

nová výstavba

změna

dokončených staveb

nové

rodinné domy

nové

bytové domy

nebytové

budovy

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický Vysočina

Jihomoravský

16 991

2 699

3 214

824

1 218 282

626

402

948

891

742 2 201

111,4

117,6

100,3

96,3 122,0

120,0

122,5

133,6

140,9

171,0

114,7

106,7

14 865

2 405

2 851

797

1 020 261

513

356

788

788

629 1 901

2 126

294

363

27

198

21

113

46

160

103

113

300

9 600

294

2 345 628

600

201

480

307

562

513

485 1 212

5 086

2 108 494

168

406

55

31

24

226

274

134

608

336

10

42

3

17

8 19

33

14

6 32

85

Olomoucký

Jeseník

Olomouc

Prostějov

Přerov

Šumperk

929

29

452

160

140

148

83,0

76,3

60,3

94,1 237,3

143,7

865

20

435

136

133

141

64

9

17

24

7

7

577

20

222

107

98

130

285

 -

213

28

34

10

13

2

 -

6

4

1

Zlínský

Moravskoslezský

657

1 358

96,6

117,6

575

1 116

82

242

444

952

114

159

29

25

 

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:

Jarmila Benešová

Oddělení informačních služeb

E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

Pá   0:00  Hospicovou péči podpoří Královéhradecký kraj 21 miliony korun Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
Pá   0:00  Jihočeský kraj chce zpřístupnit přírodní památku Orty Jihočeský kraj (kraj-jihocesky.cz)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.