mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  10.05.2021 16:39:00

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska - Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska.

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

06.05.2021 / 11:45 | Aktualizováno: 10.05.2021 / 16:39

Španělsko vyžaduje od osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR), osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (RT-PCR, uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává). PCR test musí předložit spolu s lékařským potvrzením i cestující, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. 9. května 2021 skončila na území celého Španělska platnost nouzového stavu. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy je nutné předložit doklad o negativním PCR testu pouze při cestách francouzských občanů z Francie. Uvedené se ale nevztahuje na tranzitující osoby z jiných zemí. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladší šesti let. Po ukončení nouzového stavu doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v nich.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR

MZV ČR upozorňuje, že z důvodu setrvale nepříznivé epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.  Při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19.

Před případnou cestou MZV ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Seznam testovacích míst ve Španělsku podle klm.com (PDF, 149 KB)

Dónde hacer el test PCR en Espana: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Centros y universidades habilitados para realizar pruebas PCR - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu (RT-PCR, možné též TMA nebo "jiného testu založeného na odpovídajících molekulárních technikách", nikoliv však testy antigenní!) na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

V případě osob, které již prodělaly onemocnění covid-19 a PCR test jim vychází pozitivní, platí možnost přicestovat do Španělska s tímto pozitivním PCR testem a lékařským potvrzením vystaveným ve španělštině či angličtině, které bude obsahovat informaci o již prodělaném onemocnění a v jeho důsledku pozitivním PCR testu. Konkrétně má potvrzení obsahovat následující frázi:

"DON/DNA XXXXXXXX PUEDE VIAJAR EN AVION, AL NO SER CONTAGIOSO/A, A PESAR DE PRESENTAR UNA PCR POSITIVADE COVID-19”

“MR/MRS XXXXXXX CAN TRAVEL BY PLANE AS HE/SHE DOESN’T TRANSMIT COVID-19 IN SPITE OF HIS/HER POSITIVE PCR"

Při cestách na Kanárské ostrovy jsou negativní výsledky testů na COVID-19 vyžadovány turistickými ubytovacími zařízeními.

Dále upozorňujeme, že s platností od 30. března 2021 všechny osoby starší šesti let, přijíždějící z rizikových oblastí Francie do Španělska po zemi, musí disponovat dokladem o negativním PCR (RT-PCR) testu, testu TMA či jiném typu diagnostického testu na SARS-CoV-2 na základě ekvivalentních molekulárních technik, provedeném do 72 hodin před příjezdem. Z toho ustanovení mají výjimku: a) silniční dopravci při výkonu svého zaměstnání, b) přeshraniční pracovníci, c) obyvatelé v příhraničních oblastech v okruhu 30 km od místa jejich bydliště. Ministerstvo zdravotnictví Španělska nicméně indikovalo, že uvedené nařízení se nevztahuje na tranzitující osoby z jiných zemí. Doplňujeme, že i když Španělsko při pozemním vstupu z Francie nevyžaduje kromě francouzských občanů PCR test, je nutné sledovat i požadavky Francie, která je v současné době vyžaduje.

Od 8. 3. 2021 zavedlo Španělsko povinnou karanténu pro všechny osoby přijíždějící do země z kteréhokoliv letiště nacházejícího se v některé z následujících zemí: Brazílie, Peru, Kolumbie, Jihoafrická republika, Botswana, Ghana, Keňa, Mosambik, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a Komory. Karanténa je povinná po dobu 10 dní po příletu, přičemž je možné ji zkrátit podstoupením PCR či antigenního testu s negativním výsledkem sedmý den po příletu.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. S ukončením platnosti nouzového stavu na území Španělska k 9. 5. 2021 přešla kompetence k přijímání restrikcí na vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Všechna opatření přijatá centrální vládou v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně. Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Upozorňujeme na nově zavedený požadavek nizozemských úřadů být při cestě přes letiště v Nizozemsku (i při leteckém tranzitu) vybaven negativním výsledkem PCR testu (více viz web nizozemské vlády či Velvyslanectví ČR v Haagu).

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž, i když s jistými oemezeními, funguje.

4. OPATŘENÍ

Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. Tento krok znamená konec právní opory pro celou řadu omezení každodenního života v jednotlivých autonomních oblastech. Konkrétní boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Společným rysem nové situace je nicméně zejména konec perimetrálních uzavírek celých autonomních oblastí, mezi nimiž tak již bude pohyb volný (výjimkou jsou pouze některá autonomie, které budou uzavírat vybrané okresy v závislosti na ukazatelích nákazy - Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcía). V případě Baleárských a Kanárských ostrovů bude i nadále při příjezdu vyžadován negativní PCR test. Rovněž tak až na několik výjimek (Baleárské a Kanárské ostrovy, Valencia, Navarra) končí zákazy nočního vycházení. I nadále platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňovány.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html

6. NÁVRAT DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Další informace též v samostatném článku Cestování a podmínky vstupu do ČR.


 
Označení stránky: semafor evropské centrum pro kontrolu nemocí (ecdc)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.