mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  01.04.2021 08:30:00

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 (1.4.2021)

Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

01.04.2021 / 08:30 | Aktualizováno: 01.04.2021 / 08:30

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.

Odpovědi na časté otázky ke vstupu a pobytu v Řecku:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Ano, ale s omezeními, která uvádíme níže.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Pokud cestujete do Řecka (bez ohledu na státní příslušnost a výchozí destinaci), musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od odběru vzorku, a potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Povinnost testu se nevztahuje na děti do 10 let.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka.

Po vstupu je třeba setrvat v 7denní karanténě na místě udaném v registračním formuláři. V případě pozitivního výsledku kontrolního přetestování při příletu nebo v přístavu, je povinná karanténa 14denní. Na pozemní hranici může být pozitivní výsledek kontrolního testu důvodem k odepření vstupu do země. Cestující z Velké Británie se na závěr karantény musí podrobit novému PCR testu a v případě pozitivity pokračovat v karanténě. Porušení karantény je pokutováno částkou 5.000 eur.

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/ a konzultovat aktuální podmínky s leteckými společnostmi.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
S účinností od 7. 11.2020 byla vyhlášena na celém území Řecka karanténní opatření včetně omezení při cestách do Řecka, zákazu vycházení ve večerních a nočních hodinách, neopodstatněného denního vycházení a zákazu přesunů mimo okres trvalého bydliště.

Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Od 1. 5. 2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení.

Na co si mám dát pozor?
Od 7. 11. 2020 platí mimořádná karanténní opatření včetně zákazu neopodstatněného vycházení a pohybu mezi okresy (prefekturami). Podrobnosti najdete v článku Řecko - platná karanténní opatřeníCestování z České republiky do Řecka a zpět:

1. VYCESTOVÁNÍ Z a NÁVRAT NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad je k dispozici na webových stránkách MZV ČR.

Podmínky pro cestování z Řecka jsou popsány v článku Upozornění pro cestující do ČR.

Provedení PCR testu při návratu z Řecka do ČR je možné na letištích v Athénách a v Soluni.
Bližší informace:
-> Athens Medical Group IATRIKO
-> Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát při cestě do Řecka zvýšené opatrnosti a informovat se o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních v zemi. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států

Vstup osob ze třetích zemí (mimo EU/EHP/Schengenu) je možný jen pro občany Austrálie, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Spojených arabských emirátů, Thajska a Velké Británie, a v omezeném počtu pro Izrael a Rusko.

Vstupní opatření:

 • A) Povinná registrace cestujících před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

 • B) Povinnost předložit negativní molekulární PCR test

Všichni cestující starší 10 let (bez ohledu na státní příslušnost a výchozí destinaci) musí při vstupu do Řecka předložit potvrzení o negativním PCR testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru vzorku. Potvrzení negativní diagnózy musí být vystaveno v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a předloženo v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB).

Letecké společnosti musí zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí.

Doporučujeme, aby cestovatelé sledovali aktualizovaná cestovní doporučení MZV ČR a řeckou vládní platformu https://travel.gov.gr/ a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Cestující testovaní na letišti nebo v přístavu musí do oznámení výsledku setrvat v dobrovolné izolaci na adrese udané v elektronickém PLF formuláři (například v jejich hotelu) a v případě pozitivního výsledku zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese (event. v úřady určeném hotelu). Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele).

Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

Všichni cestující, nezávisle na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, mají od 8. 1. 2021 povinnost setrvat po vstupu Řecka v 7denní karanténě na místě udaném v registračním (PLF) formuláři. Cestující z Velké Británie se na závěr karantény musí podrobit novému PCR testu a v případě pozitivity pokračovat v karanténě po dalších 7 dní. Porušení karantény je pokutováno částkou 5.000 eur.

3. DOPRAVA

Na území Řecka jsou s účinností od 7. 11. 2020 zavedena mimořádná karanténní opatření. Mezinárodní letiště zůstávají otevřená, jejich provoz je však omezen. S ohledem na zákaz přesunu mezi okresy (prefekturami) je omezen také provoz vnitrostátní letecké dopravy na cesty ze zdravotních, profesionálních/podnikatelských a závažných rodinných (spojení rodiny) důvodů nebo k návratu do místa bydliště.
Výjimky: nákladní doprava, podpora zdravotnického systému, repatriace řeckých občanů ze zahraničí a cizích státních příslušníků do vlasti, státní, humanitární, vojenské, požární a technické lety, lety Frontexu, přistání k doplnění paliv nebo v ohrožení. 

Pro bližší informace kontaktujte letecké společnosti.

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Osobní lodní doprava podléhá protiepidemickým omezením spojeným např. se zákazy vnitrostátních přesunů osob mezi okresy. Omezeně funguje pravidelná vnitrostátní lodní doprava, stejně jako osobní lodní doprava z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa, kde probíhá testování cestujících na Covid-19. Cestující musí mít k cestě závažný důvod jako cesta za prací, návrat do trvalého bydliště, zdravotní důvody, cesta na pohřeb přímého příbuzného nebo cesta v souvislosti s přepravou zemědělských produktů. Specifické informace lze získat v přístavech Pireus (tel: +30 2104172675), Patras (tel: +30 2613615400) a Igoumenitsa (tel: +30 2665099400).

Použití soukromých lodí, profesionálních i amatérských, a připlouvání soukromých lodí ze zahraničí do řeckých přístavů je podřízeno karanténním opatřením. Platí zákaz provozu turistických a rekreačních lodí všech typů a připlouvání a odplování zahraničích amatérských i profesionálních turistických a rekreačních lodí z/do řeckých přístavů nezávisle na vlajce, pod kterou se plaví. Zákaz se vztahuje také na výletní lodě. Výjimky platí jen pro mimořádné případ jako nezbytná oprava závady, ohrožení nebo nutnost doplnit palivo či zásoby.

4. OPATŘENÍ

Od 7. 11. 2020 v platí na území Řecka mimořádná karanténní opatření včetně zákazu neopodstatněného vycházení. Podrobnosti najdete v článku Řecko - platná karanténní opatření

Postup v případě onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku:

Cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. Pokud u nemocného nebude potvrzeno onemocnění Covid-19 zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 • Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY)
 • Ministerstvo zahraničních věcí Řecka
 • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
 • Tísňová linka 112
 • Informační linka Ministerstva turismu Řecka +30 2155605151 (v angličtině)
 • Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Athénách:
  - v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12
  - po pracovní době pouze v neodkladných případech a ohrožení zdraví nebo života občana ČR: +30 6944 733769

 

 

 

 

přílohy

Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU... - 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.8.2020
https://www.mzv.cz/file/4045587/Medical_Certificate_LEKARSKE_POTVRZENI_O_VYSLEDKU_TESTU_PCR.docx


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.