mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  30.10.2020 12:10:00

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska (30.10.2020)

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

25.10.2020 / 11:45 | Aktualizováno: 30.10.2020 / 12:10

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci ve Španělsku doporučujeme českým občanům zvažovat potřebu cesty a sledovat aktuální situaci v jednotlivých částech země. Španělsko vyhlásilo dne 25. října 2020 na území celé země nouzový stav (Estado de Alarma) v trvání šesti měsíců do 9. května 2021. Na celém území s výjimkou Kanárských ostrovů platí noční zákaz vycházení. V případě využití letecké dopravy do Španělska musí cestující na letišti načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře, případně vyplnit a odevzdat tento sanitární dotazník v tištěné podobě. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není.

UPOZORNĚNÍ: V důsledku aktuální špatné epidemiologické situace na území celého Španělska přikročila naprostá většina španělských autonomních oblastí v posledních dnech měsíce října 2020 k uzavření jejich území. Tento krok znamená, že vstup a výstup z jejich území je povolen pouze z nezbytných důvodů, mezi které nepatří turistika! Doporučujeme všem českým občanům v případě plánované cesty do Španělska informovat se o aktuální situaci v dané autonomní oblasti (lze využít odkazy na webové portály vlád autonomních oblastí zde).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM DO ŠPANĚLSKA

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Některé autonomní oblasti omezují pohyb (včetně silnic) osob do/z nejpostiženějších měst či městských částí, a to včetně např. hlavního města Madridu. Počínaje 25. říjnem 2020 platí na území celého Španělska až do 9. května 2021 nouzový stav a prozatím i noční zákaz vycházení v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesnou dobu pozměnit max. o jednu hodinu).

Kromě toho v posledních dnech měsíce října 2020 naprostá většina autonomních oblastí Španělska přikročila k uzavření jejich území, přičemž vstup a výstup z nich je umožněn pouze v odůvodněných případech (zaměstnání, cesta do zdravotnického zařízení, apod.).

Na co si mám dát pozor?

Nejvýznamnějším opatřením je vyhlášení nouzového stavu na území celého Španělska počínaje 25. říjnem 2020 na dobu šesti měsíců do 9. května 2021. S tím je prozatím spojen noční zákaz vycházení s výjimkou Kanárských ostrovů v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesný čas upravit o jednu hodinu). Každá autonomní oblast může dočasně omezovat pohyb na celém svém území, jednotlivých jeho municipiích či čtvrtích.

Je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost zachování bezpečné vzdálenosti od ostatních lisí. V některých oblastech je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Španělsku?

Platí pro ně stejné podmínky jako pro všechny ostatní české občany, kteří pobývali na území Španělska více než 12 hodin. Od 5. 10. 2020 neplatí při cestě do ČR povinnost PCR testu/karantény pro osoby cestující z Baleárských a Kanárských ostrovů.

Níže uvádíme bližší informace:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v souvislosti s cestami do zahraničí pravidelně aktualizuje informace na webové adrese: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně (pouze letecké společnosti Ryanair a Vueling). Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením teploty, též bude vyžádáno předložení vyplněného sanitárního dotazníku. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Počínaje 1. 7. 2020 Španělsko obnovilo sanitární kontroly na všech letištích a přístavech. Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělsko vedle rezidentů zemí schengenského prostoru vpouští na své území též rezidenty následujících zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko a Uruguay. V případě Alžírska, Maroka a Číny se tak stane až po splnění principu reciprocity, tzn. až dotyčné země otevřou své hranice pro rezidenty Španělska.

Tranzit územím Španělska je možný, nicméně je třeba sledovat aktuální situaci, v závislosti na které mohou jednotlivé autonomní oblasti Španělska přikročit k mimořádným opatřením a omezováním pohybu.

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je značně omezené, nicméně dosud existuje (dosud omezeně létají letecké společnosti Ryanair a Vueling, jak ČSA, tak Iberia již lety zrušily). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do ČR.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

4. OPATŘENÍ

Nejvýznamnějším opatřením je vyhlášení nouzového stavu na území celého Španělska počínaje 25. říjnem 2020 na dobu šesti měsíců do 9. května 2021. S tím je prozatím spojen noční zákaz vycházení s výjimkou Kanárských ostrovů v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesný čas upravit o jednu hodinu). Každá autonomní oblast může dočasně omezovat pohyb na celém svém území, jednotlivých jeho municipiích či čtvrtích, což řada z nich činí.

Je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska (30.10.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska (30.10.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange