mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  26.06.2020 14:27:00

Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v Ruské federaci a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru


Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v RF a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru

26.06.2020 / 14:23 | Aktualizováno: 26.06.2020 / 14:27

Aktuální počet případů nemoci COVID-19 mimo jiné v Sankt Peterburgu lze nalézt na webových stránkách Rospotrebnadzoru :
https://yandex.ru/maps/covid19?ll=87.127143%2C49.616265&z=3.

1) CESTOVÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Nová pravidla vstupu na území ČR

 • Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 15.června 2020 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (vydané 12.6.2020) a sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU a státech schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená a oranžová barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) je při vstupu do ČR až na výjimky i nadále nutno předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Místně příslušné krajské hygienické stanici lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích označených zeleně, nutnost předložit při cestě do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích označených oranžově nebo červeně, musí při vstupu do ČR předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test na COVID 19, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře (cena je cca 2900,- ) naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

 • materiál MV ČR k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v období od 15.06.2020, https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cizinci.
 • Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

 

2) VYCESTOVÁNÍ z ČESKĚ REPUBLIKY

 • Informace o podmínkách vycestování z ČR jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, nebo Ministerstva zdravotnictví ČR

3) VSTUP NA ÚZEMÍ RF A TRANZIT

 • zatím na neurčito je dočasně omezen vstup na území RF osobám bez ruského občanství. Omezení se netýká osob s trvalým pobytem v RF, akreditovaných pracovníků (a rodinných příslušníků) zahraničních diplomatických a konzulárních úřadů, mezinárodních organizací a oficiálních představitelů jiných zemí v RF. Omezení se rovněž netýká řidičů mezinárodní automobilové, letecké, lodní a železniční přepravy, oficiálních delegací, humanitárních případů a leteckých tranzitů bez vízového režimu. Do stejného data bylo rovněž ukončeno vydávání víz do RF, kromě výše uvedených výjimek (vydání elektronických víz bylo pozastaveno).

Zahraniční odborníci mají povolen jednorázový vstup do Ruska na základě zvláštního seznamu, viz http://government.ru/news/39929/. Uvádí se, že takový seznam zasílají příslušné federální výkonné orgány RF, v kompetenci kterých se nachází ruský zaměstnavatel nebo ruský objednavatel služeb zahraničního specialisty, FSB a Ministerstvu vnitra RF. Předpokladem je označení místa pohraniční kontroly, přes které zahraniční specialista plánuje vstoupit do RF, jakož i uvedení data jeho příjezdu do RF. Zahraniční specialista musí mít u sebe kromě platného cestovního pasu i platnou pracovní smlouvu nebo smlouvu o provedení práce nebo poskytování služeb

Pro cizince, kteří se nacházejí na území RF, a skončila či končí jim platnost víza (povolení k pobytu) platí v současnosti výnos prezidenta RF ze dne 15.06.2020, který navazuje na jeho výnos ze dne 18.04.2020, na základě kterého se automaticky prodlužuje platnost vydaných ruských víz cizincům do 15.09.2020 (zatím tedy občané ČR nemusí žádat na migrační službě MV RF o prodloužení víza RF, resp. o vydání výjezdního víza RF).

Po příjezdu ze zahraničí byla zavedena v RF povinnost hlášení místa pobytu - dvoutýdenní karanténa.

 • Pro občany RF platí zákaz vycestování do zahraničí (výjimka k výjezdu z RF jednorázově platí od konce dubna 2020 pro ty občany RF, kteří mají povolen pobyt v zahraničí, resp. mají i další občanství, rep. jedou do zahraničí za účelem práce, studia či návštěvy rodiny, jakož i pro cizince s povoleným pobytem v RF - také jednorázově).

?4) DOPRAVA v RF

 • Byly zrušeny všechny pravidelné a charterové mezinárodní lety z Petrohradu.
 • Omezené možnosti leteckých spojení (především s tranzitem přes Moskvu) do některých evropských měst a hlavně do Prahy monitoruje Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu (kontakty na GK ČR v Sankt Peterburgu).
 • Nehledě na omezení leteckých spojů nebyla ukončena mezinárodní přeprava leteckého karga, zejména u nejdůležitějších evropských destinací mezinárodní obchodní přepravy.
 • Od 30. března 2020 byl Výnosem vlády RF č 763 zastaven provoz na pozemních a říčních hraničních přechodech (včetně rusko-běloruských hranic). Výjimky se týkají nákladní přepravy ? vyjmenovaných specifických případů.

5) PŘIJATÁ OPATŘENÍ V PETROHRADU v souvislosti s šířením koronaviru

 • Ruské regiony byly pověřeny přijímat vlastní opatření v boji proti šíření COVID-19.
 • V souvislosti s omezením rizika šíření koronaviru byla v Petrohradu přijata řada usnesení, jejichž aktualizace nastavený režim přizpůsobují situaci.

Opatření přijatá v Petrohradu v souvislosti s COVID - 19 vykazují od 15.06.2020 a hlavně ode dne 28.06.2020 a ode dne 29.06.2020 značné prvky jejich rozvolnění:

Pro občany starší než 65 let je doporučen stále režim samoizolace.

 • Na veřejných místech je požadováno dodržování vzdálenosti 1,5 metru mezi lidmi.
 • Převedení základního, středoškolského a dalších forem vzdělávání včetně sportovní přípravy na distanční způsob výuky (netýká se všech předškolních zařízení a zdravotnické přípravy, doporučení u vysokoškolského vzdělávání).
 • Zákaz organizace velkých sportovních, kulturních, výstavních, zábavných a jiných masových akcí, uzavření muzeí, kin, divadel, zoologických zahrad, akvaparků, sázkových kanceláří.
 • Zákaz činnosti organizací společného stravování s výjimkou činnosti za účelem vynesení nebo dodávky jídel (bez návštěvy zařízení) a závodního stravování.
 • Do 28.06.2020 zákaz návštěvy vyjmenovaných parků, sadů, dětských a sportovních hřišť (výjimky pouze pro činnost povolených předškolních zařízení).
 • Ode dne 01.06.2020 (usnesení vlády města Petrohrad č. 348 ze dne 28.05.2020) se zavedlo povinné nošení roušek a rukavic na ulici; uvedené opatření se stalo ode dne 14.06.2020 jen doporučením po obyvatele Petrohradu (tato povinnost však zůstává v uzavřených prostorech, např. v MHD či v obchodech).

Povoleny jsou tyto činnosti:

 • Lékárny, služby spojů (telefonní operátoři, pošty, telekomunikační sítě, satelitní spojení a další prostředky hromadné komunikace) služby informačních technologií (datová centra, služby informačních technologií), obchody s tištěnými periodikami a tabákem, čerpací stanice, obchody se základními produkty a potravinami.
 • Opravy a technické kontroly motorových vozidel.
 • Provozování veřejné dopravy dle dispozic dopravního výboru Sankt Peterburgu.
 • Ode dne 25.05. 2020 je povolena práce multifunkčních center poskytujících státní služby.
 • Byly otevřeny všechny hřbitovy.
 • Zahájili svou činnost notáři.
 • Ode dne 05.06.2020 jsou otevřeny kostely, synangogy, mešita atd. (nutné však nosit v jejich prostorech roušky a rukavice).
 • Ode dně 08.06.2020 byly otevřeny obchody s nepotravinářským zbožím, autosalony a další služby (za podmínky, že obchodní prostory nepřesahují 400 m2)
 • Ode dne 15.06.2020 byly otevřeny kadeřnictví, sauny, poskytují se vybrané služby.
 • Ode dne 22.06.2020 byl povolen pronájem aut, provoz léčebních sanatorií, byly otevřeny místní pláže.
 • Ode dne 28. června 2020 jsou povoleny návštěvy parků, zahrad a náměstí; jakož i dětských a sportovních hřišť (bude také obnovena plavba lodí po řece Něvě).
 • Ode dne 29. června 2020 budou otevřeny zoologické zahrady o rozloze více než 5 hektarů; budou již oficiálně povoleny služby manikúry a pedikúry, otevřou se verandy kaváren a bude umožněno slavnostní uzavírání manželství.

6) ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace MZV ČR, kontakty na Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu

 • Informace MZV ČR k COVID-19
 • Kontakty na Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu

 

 

 Více zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

Út 10:08  Koronavirus drtí exporty (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Po 10:58  The Economist: Kde udeří COVID-19, ukáže se pravda Patria (Patria Finance)
03.07.2020  Koronavirus bankovky neničí, lidé jich hromadí více Patria (Patria Finance)
03.07.2020  Fauci: Koronavirus možná zmutoval a nyní se snáze šíří Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v Ruské federaci a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru

Diskuze a názory uživatelů na téma: Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v Ruské federaci a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies