ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  07.05.2020 00:00:00

07.05.2020 Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2019

Nejméně obyvatel Libereckého kraje žilo ke konci roku 2019 v obci Luka v okrese Česká Lípa, nejlidnatější bylo město Liberec. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Bohatice, nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice.

Ke konci roku 2019 žilo na území Libereckého kraje 443 690 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva ve 39 městech našeho kraje dosáhl 77,1 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada a Zdislava) žilo 2 647 obyvatel (0,6 % krajského počtu obyvatel) a ve zbývajících 172 obcích 98 873 osob (22,3 % populace).

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,7 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 40,7 % v obci Rakousy do 55,7 % v obci Lažany. Více než polovinu populace tvořily ženy v 70 obcích kraje, ve 140 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v 5 obcích (Janovice v Podještědí, Levínská Olešnice, Paceřice, Pěnčín z okresu Liberec a Žandov).

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (24,9 %), nejnižší v obci Jiřetín pod Bukovou (7,9 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,5 %), nejvyšší pak v obcích Krompach a Janovice v Podještědí (35,1 %). Podíl obyvatel ve v produktivním věku 15–64 let se pohyboval v intervalu od 48,3 % v obci Radčice do 74,1 % v obci Žernov. Nejméně osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo v obci Šimonovice (38,0), nejvíce v obci Jiřetín pod Bukovou (369,4). V obci Žernov na 100 osob ve věku 15–64 let připadlo 34,9 osob ve věku 0–14 let a 65 a více let, na druhé straně v obci Radčice 107,1 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší ženy měla obec Bohatice (35,8 let, resp. 35,5 let). Nejnižší průměrný věk mužů byl zaznamenán v obci Šimonovice (35,8 let). Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice – celkový průměrný věk činil 53,5 let, věk mužů dosáhl 51,0 let a věk žen 57,0 let. Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 31 obcích. Nejvyšší rozdíl ve výši 4 let byl vykázán v obci Velenice – ženám v této obci bylo v průměru 42,5 let a mužům 46,4 let. Ve 184 obcích Libereckého kraje byly ženy starší než muži. Největší rozdíl byl zjištěn v obci Olešnice, a to o 10,2 let. Ženám v této obci bylo v průměru 46,3 let a mužům 36,1 let.

V 10 obcích Libereckého kraje se průběhu roku 2019 nikdo nenarodil, v 7 obcích naopak nikdo nezemřel. V obci Luka byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo celkem 21 obcí. Pouze do 7 obcí se v roce 2019 nikdo nepřistěhoval (Horka u Staré Paky, Kozly, Lažany, Svojek, Rakousy, Radčice a Ždírec), a naopak ze 3 obcí se nikdo nevystěhoval (Radčice, Svojek a Syřenov). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 14 obcí. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil v 8 obcích kraje, méně obyvatel oproti konci roku 2018 evidovalo 75 obcí, více obyvatel bylo zaznamenáno ve 132 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel ztratilo město Nový Bor (-62 osob), největší absolutní přírůstek zaznamenalo město Liberec (+357 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu zaznamenala obec Vlastiboř (-99,1 ‰), nejvyšší přírůstek obec Holenice (+82,5 ‰).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy


7. 5. 2020

Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2019

Nejméně obyvatel Libereckého kraje žilo ke konci roku 2019 v obci Luka v okrese Česká Lípa, nejlidnatější bylo město Liberec. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Bohatice, nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice.

Ke konci roku 2019 žilo na území Libereckého kraje 443 690 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva ve 39 městech našeho kraje dosáhl 77,1 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada a Zdislava) žilo 2 647 obyvatel (0,6 % krajského počtu obyvatel) a ve zbývajících 172 obcích 98 873 osob (22,3 % populace). 

 

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,7 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 40,7 % v obci Rakousy do 55,7 % v obci Lažany. Více než polovinu populace tvořily ženy v 70 obcích kraje, ve 140 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v 5 obcích (Janovice v Podještědí, Levínská Olešnice, Paceřice, Pěnčín z okresu Liberec a Žandov). 

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (24,9 %), nejnižší v obci Jiřetín pod Bukovou (7,9 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,5 %), nejvyšší pak v obcích Krompach a Janovice v Podještědí (35,1 %). Podíl obyvatel ve v produktivním věku 15–64 let se pohyboval v intervalu od 48,3 % v obci Radčice do 74,1 % v obci Žernov. Nejméně osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo v obci Šimonovice (38,0), nejvíce v obci Jiřetín pod Bukovou (369,4). V obci Žernov na 100 osob ve věku 15–64 let připadlo 34,9 osob ve věku 0–14 let a 65 a více let, na druhé straně v obci Radčice 107,1 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší ženy měla obec Bohatice (35,8 let, resp. 35,5 let). Nejnižší průměrný věk mužů byl zaznamenán v obci Šimonovice (35,8 let). Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice – celkový průměrný věk činil 53,5 let, věk mužů dosáhl 51,0 let a věk žen 57,0 let. Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 31 obcích. Nejvyšší rozdíl ve výši 4 let byl vykázán v obci Velenice – ženám v této obci bylo v průměru 42,5 let a mužům 46,4 let. Ve 184 obcích Libereckého kraje byly ženy starší než muži. Největší rozdíl byl zjištěn v obci Olešnice, a to o 10,2 let. Ženám v této obci bylo v průměru 46,3 let a mužům 36,1 let.

 

V 10 obcích Libereckého kraje se průběhu roku 2019 nikdo nenarodil, v 7 obcích naopak nikdo nezemřel. V obci Luka byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo celkem 21 obcí. Pouze do 7 obcí se v roce 2019 nikdo nepřistěhoval (Horka u Staré Paky, Kozly, Lažany, Svojek, Rakousy, Radčice a Ždírec), a naopak ze 3 obcí se nikdo nevystěhoval (Radčice, Svojek a Syřenov). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 14 obcí. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil v 8 obcích kraje, méně obyvatel oproti konci roku 2018 evidovalo 75 obcí, více obyvatel bylo zaznamenáno ve 132 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel ztratilo město Nový Bor (-62 osob), největší absolutní přírůstek zaznamenalo město Liberec (+357 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu zaznamenala obec Vlastiboř  (-99,1 ‰), nejvyšší přírůstek obec Holenice (+82,5 ‰).

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci  Oddělení informačních služeb tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz

 

             

Přílohy:

Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2019

Obce s nejnižší hodnotou

Hodnota ukazatele

Obce s nejvyšší hodnotou

Hodnota ukazatele

Luka

(okres Česká Lípa)

79 obyvatel

Liberec (okres Liberec)

104 802 obyvatel

Počet obyvatel

Troskovice (okres Semily) Rakousy (okres Semily)

Janovice v Podještě

(okres Liberec)

91 obyvatel

94 obyvatel

Jablonec nad Nisou

(okres Jablonec nad Nisou)

Česká Lípa

(okres Česká Lípa)

45 773 obyvatel

37 525 obyvatel

Podíl žen

Rakousy

(okres Semily)

Troskovice

(okres Semily)

Horní Řasnice

(okres Liberec)

40,7 %

41,8 %

42,7 %

Lažany

(okres Liberec)

Hlavice

(okres Liberec)

Roprachtice (okres Semily)

Vlastibořice (okres Liberec)

55,7 %

53,9 %

53,4 %

Podíl mužů

Lažany

(okres Liberec)

Hlavice

(okres Liberec)

Roprachtice (okres Semily)

Vlastibořice (okres Liberec)

44,3 %

46,1 %

46,6 %

Rakousy

(okres Semily)

Troskovice

(okres Semily)

Horní Řasnice

(okres Liberec)

59,3 %

58,2 %

57,3 %

Průměrný věk celkem

Bohatice

(okres Česká Lípa)

Šimonovice

(okres Liberec)

Tachov

(okres Česká Lípa)

35,8 let

36,2 let

36,5 let

Troskovice

(okres Semily)

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

Janovice v Podještě

(okres Liberec)

53,5 let

50,0 let

49,2 let

Průměrný věk mužů

Šimonovice

(okres Liberec)

Bohatice, Tachov

(okres Česká Lípa)

Olešnice

(okres Semily)

35,8 let

36,0 let 36,1 let

Troskovice

(okres Semily)

Mařenice, Blatce

(okres Česká Lípa)

Janovice v Podještě

(okres Liberec)

51,0 let

50,0 let

49,7 let

Průměrný věk žen

Bohatice

(okres Česká Lípa)

Šimonovice

(okres Liberec)

Radvanec (okres Česká Lípa) Pulečný (okres Jablonec n. N.)

35,5 let

36,6 let

37,0 let

Troskovice

(okres Semily)

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

Jiřetín pod Bukovou

(okres Jablonec nad Nisou)

57,0 let

53,0 let

51,5 let

Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2019

Pokračování

Obce s nejnižší hodnotou

Hodnota ukazatele

Obce s nejvyšší hodnotou

Hodnota ukazatele

Jiřetín pod Bukovou (okres Jablonec nad Nisou)

7,9 %

Kacanovy

(okres Semily)

24,9 %

Podíl obyvatel ve věku 0–14 let

Troskovice

(okres Semily)

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

8,8 %

10,5 %

Radčice

(okres Jablonec nad Nisou)

Loučky, Holenice

(okres Semily)

24,1 %

23,5 %

Podíl obyvatel ve věku 15–64 let

Radčice

(okres Jablonec nad Nisou)

Holenice

(okres Semily)

Krompach

(okres Česká Lípa)

48,3 %

54,1 % 54,2 %

Žernov

(okres Semily)

Horní Libchava

(okres Česká Lípa)

Čtveřín

(okres Liberec)

74,1 %

70,1 %

69,9 %

Podíl obyvatel ve věku 65

a více let

Šimonovice

(okres Liberec)

Bohatice

(okres Česká Lípa)

Horní Libchava

(okres Česká Lípa)

8,5 %

9,5 %

11,5 %

Krompach (okres Česká Lípa)

Janovice v Podj. (okres Liberec)

Troskovice

(okres Semily)

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

35,1 %

31,9 %

31,4 %

Index stáří (65+ / 0–14)

Šimonovice

(okres Liberec)

Bohatice

(okres Česká Lípa)

Puleč

(okres Jablonec nad Nisou)

38,0

42,0

55,4

Jiřetín pod Bukovou

(okres Jablonec nad Nisou)

Troskovice

(okres Semily)

Janovice v Podještě

(okres Liberec)

369,4

362,5

330,0

Index ekonomického zatížení

((0–14 +

65+)/15–64)

Žernov

(okres Semily)

Horní Libchava

(okres Česká Lípa)

Čtveřín

(okres Liberec)

34,9

42,7

43,0

Radčice

(okres Jablonec nad Nisou)

Holenice

(okres Semily)       

Krompach

(okres Česká Lípa)

107,1

84,9

84,6

Přirozený přírůstek

(úbytek) na 1 000 obyvatel

Troskovice

(okres Semily)

Jindřichovice pod Smrkem

(okres Liberec)

Rakousy

(okres Semily)

-31,9 ‰

-24,8 ‰

-21,7 ‰

Sluneč

(okres Česká Lípa)

Janovice v Podještě

(okres Liberec)

Hlavice

(okres Liberec)

22,6 ‰ 22,0 ‰

21,7 ‰

Migrační přírůstek

(úbytek) na 1 000 obyvatel

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

Luka

(okres Česká Lípa)

Blatce

(okres Česká Lípa)

-90,1 ‰

-86,4 ‰ -62,0 ‰

Holenice

(okres Semily)       

Olešnice

(okres Semily)

Svijany

(okres Liberec)

82,5 ‰

69,3 ‰ 53,4 ‰

Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2019

Dokončení

Obce s nejnižší hodnotou

Hodnota ukazatele

Obce s nejvyšší hodnotou

Hodnota ukazatele

Vlastiboř

(okres Jablonec nad Nisou)

-99,1 ‰

Holenice

(okres Semily)       

82,5 ‰

Celkový přírůstek

(úbytek) na  1 000 obyvatel

Luka

(okres Česká Lípa)

Horka u Staré Paky

(okres Semily)

-86,4 ‰

-54,3 ‰

Olešnice

(okres Semily)

Šimonovice

(okres Liberec)

79,2 ‰

55,9 ‰

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

Pá   0:00  Libchavy se připravují na rekonstrukci tělocvičny za 35 milionů korun pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Pá   0:00  Bývalý hotel hyzdí Horní Bradlo. Obec plánuje jeho demolici pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Pá   0:00  Smlouvy na nové autobusové dopravce v Pardubickém kraji jsou podepsány pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.