ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  03.12.2019 00:00:00

Projekce obyvatelstva ve Středočeském kraji do roku 2070 - Středočeský kraj si udrží své prvenství v počtu obyvatel až do roku 2070.


 

3. 12. 2019

Středočeský kraj si dle nově zveřejněné projekce obyvatelstva udrží své prvenství z pohledu počtu obyvatel mezi všemi kraji republiky až do roku 2070. Navíc je ve Středočeském kraji očekáván oproti počátku roku 2019 i nejvyšší nárůst počtu obyvatel, a to o 495,4 tis. osob (tj. o 36,2 %) na celkových 1,865 mil. obyvatel na počátku roku 2071. Středočeský kraj by si měl také udržet pozici kraje s nejmladším obyvatelstvem, a to i přesto, že obyvatelstvo v kraji zestárne; průměrný věk se zvýší do roku 2071 o 3,94 roků na 45,1 let. Z mezikrajského pohledu by měl mít i nadále Středočeský kraj nejvyšší zastoupení dětí mladších 15 let, a to 15,5 %, jakož i nejnižší podíl seniorů (25,1 %). Na nárůstu počtu obyvatel by se počínaje rokem 2023 měla podílet pouze migrace. Předpokladem projekce je postupné zlepšování úmrtnostních poměrů, jakož i mírný nárůst plodnosti. 

Středočeský kraj by si měl po celé období let 2019 až 2071 udržet pozici nejlidnatějšího kraje republiky, a to i přesto, že budou celkové přírůstky obyvatelstva s výjimkou 40. let 21. století v důsledku snížení přirozeného úbytku postupně klesat. Ve 20. letech by měl činit nárůst počtu obyvatel Středočeského kraje o 116,4 tis. osob, ve 30. letech o 104,0 tis., ve 40. letech o 112,4 tis., v 50. letech o 82,4 tis. a v 60. letech o 49,8 tis. osob. Na počátku roku 2071 by mělo v kraji žít 1,865 mil. osob, což je oproti roku 2019 o 495,4 tis. osob více, resp. o 36,2 %. Středočeský kraj se tak zařadí na první místo před další tři kraje, které by měly zaznamenat nárůst počtu obyvatel; počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31,4 % na 1,720 mil. osob, u Plzeňského kraje o 6,2 % na 620,7 tis. a Jihomoravského kraje o 1,5 % na 1,206 mil. obyvatel. Největší úbytky obyvatelstva jsou dle projekce očekávány u Moravskoslezského (o 26,6 % na 882,6 tis. osob), Karlovarského (o 22,9 % na 
227,4 tis. obyvatel) a Zlínského kraje (o 21,3 % na 458,8 tis.). 

Graf 1: Změna počtu obyvatel v krajích mezi roky 2019 a 2071 (stav k 1. 1.)

Stárnutí obyvatelstva se nevyhne ani Středočeskému kraji, ale i přesto si kraj i nadále udrží z pohledu průměrného věku obyvatelstva pozici nejmladšího kraje republiky. Zatímco počátkem roku 2019 činil průměrný věk obyvatelstva Středočeského kraje 41,2 roků, na začátku ledna 2071 je očekávána hodnota 45,1 let. Zvýšení o 3,94 roků je tak po Plzeňském kraji (o 3,87 let) nejnižší. Počátkem roku 2071 budou nejstaršími kraji republiky Zlínský (48,7 let), Moravskoslezský (48,6 roků) a Olomoucký kraj (48,2 let), nejmladšími kromě Středočeského kraje (45,1 roků) bude hl. m. Praha (46,0 let) a Jihomoravský kraj (46,5 roků). 

Graf 2: Podíl osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let v krajích k 1. 1. 2071

V čase budou probíhat také změny v podílu osob ve věku do 14 let a především pak u osob ve věku nad65 let. V roce 2019 tvořily dětí mladší 15 let v obyvatelstvu Středočeského kraje 17,7 %, počátkem roku 2071 je očekáván podíl 15,5 %, což bude nejvíce ze všech krajů republiky; poklesem o 2,18 p. b. se však Středočeský kraj zařadí na třetí pozici po Moravskoslezském (snížení o 2,22 p. b.) a Ústeckém kraji (pokles o 2,21 p. b.). 

Větší rozdíly jsou zřetelné v zastoupení osob 65letých a starších; zatímco v roce 2019 tvořily tyto osoby mezi obyvatelstvem Středočeského kraje 18,2 %, počátkem roku 2071 to bude 25,1 %, nejméně ze všech krajů. Následovat by mělo hl. m. Praha (25,7 %) a Plzeňský kraj (27,4 %). Největší zastoupení seniorů by měly vykazovat kraje Zlínský (31,0 %), Moravskoslezský (30,7 %) a Vysočina (30,4 %). Nárůst zastoupení osob 65letých a starších by měl činit ve Středočeském kraji 6,92 p. b., menší by měl být zaznamenán jen
v hl. m. Praze (o 6,80 p. b.). Největší vzestup podílu 65letých a starších osob je možné očekávat v krajích Moravskoslezském (o 11,08 p. b.), Zlínském (o 10,67 p. b.) a Kraji Vysočina (o 10,28 p. b.). 

Třebaže by měl po celé období počet obyvatel stoupat, na tomto nárůstu by se měl od roku 2023 podílet výhradně přírůstek stěhováním. Převaha zemřelých osob nad živě narozenými dětmi by se měla prohlubovat mezi roky 2023 a 2032 až na přirozený úbytek okolo 2,0 tis. osob, poté je možné sledovat zlepšení na přirozený úbytek okolo 200 osob v roce 2045, poté je možné očekávat daleko větší převahu zemřelých nad živě narozenými dětmi až na hodnotu okolo 4,4 tis. osob v roce 2065.


 

Graf 3: Průměrný věk obyvatelstva v krajích mezi roky 2019 a 2071 (stav k 1. 1.)

 

Pro rok 2019 je očekáván přírůstek stěhováním ve výši 15,2 tisíce osob, mezi 12 a 13 tis. osobami je odhadován rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými osobami mezi roky 2020 a 2029, mezi 11 a 12 tis. pak v letech 2030 a 2051, mezi 10 a 11 tis. mezi roky 2052 a 2058 a pod 10tisícovou hranici by se přírůstek stěhováním měl pohybovat až do roku 2070, kdy by měl činit 8,6 tis. osob.

 

Graf 4: Přirozený a migrační přírůstek obyvatelstva v letech 2019 až 2071 ve Středočeském kraji

 

Pro tuto projekci byly použity předpoklady budoucího vývoje některých parametrů plodnosti a úmrtnosti. U hodnot úhrnné plodnosti je možné až do roku 2050 očekávat nárůst na 1,79 dětí na ženu, mírné zvýšení je očekáváno u průměrného věku matky při narození dítěte z 30,2 na 30,7 roků. Příznivý vývoj úmrtnostních poměrů souhrnně reflektuje naděje dožití při narození až na hodnotu 84,8 let pro muže v roce 2070 (oproti roku 2019 se jedná o vzestup o 8,1 roků), u žen je očekáván nárůst o 6,6 roků, a to z 82,1 let na 88,6 roků.

 

Graf 5: Vývoj živě narozených dětí a zemřelých osob v letech 2019 až 2071 ve Středočeském kraji 

Další informace obsahuje: 

Datová sada
130052-19 Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2070

Tisková zpráva
Koncentrace obyvatel do nejpočetnějších krajů zesílí

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
E infoservisstc@czso.cz

 

Přílohy

  •   Celý text v pfd
 

3. 12. 2019

Projekce obyvatelstva ve Středočeském kraji do roku 2070

Středočeský kraj si dle nově zveřejněné projekce obyvatelstva udrží své prvenství z pohledu počtu obyvatel mezi všemi kraji republiky až do roku 2070. Navíc je ve Středočeském kraji očekáván oproti počátku roku 2019 i nejvyšší nárůst počtu obyvatel, a to o 495,4 tis. osob (tj. o 36,2 %) na celkových 1,865 mil. obyvatel na počátku roku 2071. Středočeský kraj by si měl také udržet pozici kraje s nejmladším obyvatelstvem, a to i přesto, že obyvatelstvo v kraji zestárne; průměrný věk se zvýší do roku 2071 o 3,94 roků na 45,1 let. Z mezikrajského pohledu by měl mít i nadále Středočeský kraj nejvyšší zastoupení dětí mladších 15 let, a to 15,5 %, jakož i nejnižší podíl seniorů (25,1 %). Na nárůstu počtu obyvatel by se počínaje rokem 2023 měla podílet pouze migrace. Předpokladem projekce je postupné zlepšování úmrtnostních poměrů, jakož i mírný nárůst plodnosti.

 

Středočeský kraj by si měl po celé období let 2019 až 2071 udržet pozici nejlidnatějšího kraje republiky, a to  i přesto, že budou celkové přírůstky obyvatelstva s výjimkou 40. let 21. století v důsledku snížení přirozeného úbytku postupně klesat. Ve 20. letech by měl činit nárůst počtu obyvatel Středočeského kraje o 116,4 tis. osob, ve 30. letech o 104,0 tis., ve 40. letech o 112,4 tis., v 50. letech o 82,4 tis. a v 60. letech o 49,8 tis. osob. Na počátku roku 2071 by mělo v kraji žít 1,865 mil. osob, což je oproti roku 2019 o 495,4 tis. osob více, resp. o 36,2 %. Středočeský kraj se tak zařadí na první místo před další tři kraje, které by měly zaznamenat nárůst počtu obyvatel; počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31,4 % na 1,720 mil. osob, u Plzeňského kraje  o 6,2 % na 620,7 tis. a Jihomoravského kraje o 1,5 % na 1,206 mil. obyvatel. Největší úbytky obyvatelstva jsou dle projekce očekávány u Moravskoslezského (o 26,6 % na 882,6 tis. osob), Karlovarského (o 22,9 % na  227,4 tis. obyvatel) a Zlínského kraje (o 21,3 % na 458,8 tis.).

 

Graf 1: Změna počtu obyvatel v krajích mezi roky 2019 a 2071 (stav k 1. 1.)

Kraj

 

Stárnutí obyvatelstva se nevyhne ani Středočeskému kraji, ale i přesto si kraj i nadále udrží z pohledu průměrného věku obyvatelstva pozici nejmladšího kraje republiky. Zatímco počátkem roku 2019 činil průměrný věk obyvatelstva Středočeského kraje 41,2 roků, na začátku ledna 2071 je očekávána hodnota  45,1 let. Zvýšení o 3,94 roků je tak po Plzeňském kraji (o 3,87 let) nejnižší. Počátkem roku 2071 budou nejstaršími kraji republiky Zlínský (48,7 let), Moravskoslezský (48,6 roků) a Olomoucký kraj (48,2 let), nejmladšími kromě Středočeského kraje (45,1 roků) bude hl. m. Praha (46,0 let) a Jihomoravský kraj  (46,5 roků).

 

Graf 2: Podíl osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let v krajích k 1. 1. 2071

STC PHA JHM PLK LBK PAK ULK JHC HKK KVK VYS OLK MSK ZLK

Kraj

 

V čase budou probíhat také změny v podílu osob ve věku do 14 let a především pak u osob ve věku nad  65 let. V roce 2019 tvořily dětí mladší 15 let v obyvatelstvu Středočeského kraje 17,7 %, počátkem roku 2071 je očekáván podíl 15,5 %, což bude nejvíce ze všech krajů republiky; poklesem o 2,18 p. b. se však Středočeský kraj zařadí na třetí pozici po Moravskoslezském (snížení o 2,22 p. b.) a Ústeckém kraji (pokles  o 2,21 p. b.). 

 

Větší rozdíly jsou zřetelné v zastoupení osob 65letých a starších; zatímco v roce 2019 tvořily tyto osoby mezi obyvatelstvem Středočeského kraje 18,2 %, počátkem roku 2071 to bude 25,1 %, nejméně ze všech krajů. Následovat by mělo hl. m. Praha (25,7 %) a Plzeňský kraj (27,4 %). Největší zastoupení seniorů by měly vykazovat kraje Zlínský (31,0 %), Moravskoslezský (30,7 %) a Vysočina (30,4 %). Nárůst zastoupení osob 65letých a starších by měl činit ve Středočeském kraji 6,92 p. b., menší by měl být zaznamenán jen  v hl. m. Praze (o 6,80 p. b.). Největší vzestup podílu 65letých a starších osob je možné očekávat v krajích Moravskoslezském (o 11,08 p. b.), Zlínském (o 10,67 p. b.) a Kraji Vysočina (o 10,28 p. b.).

 

Třebaže by měl po celé období počet obyvatel stoupat, na tomto nárůstu by se měl od roku 2023 podílet výhradně přírůstek stěhováním. Převaha zemřelých osob nad živě narozenými dětmi by se měla prohlubovat mezi roky 2023 a 2032 až na přirozený úbytek okolo 2,0 tis. osob, poté je možné sledovat zlepšení na přirozený úbytek okolo 200 osob v roce 2045, poté je možné očekávat daleko větší převahu zemřelých nad živě narozenými dětmi až na hodnotu okolo 4,4 tis. osob v roce 2065.  

 

Graf 3: Průměrný věk obyvatelstva v krajích mezi roky 2019 a 2071 (stav k 1. 1.)

 

Pro rok 2019 je očekáván přírůstek stěhováním ve výši 15,2 tisíce osob, mezi 12 a 13 tis. osobami je odhadován rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými osobami mezi roky 2020 a 2029, mezi 11 a 12 tis. pak v letech 2030 a 2051, mezi 10 a 11 tis. mezi roky 2052 a 2058 a pod 10tisícovou hranici by se přírůstek stěhováním měl pohybovat až do roku 2070, kdy by měl činit 8,6 tis. osob.

 

Graf 4: Přirozený a migrační přírůstek obyvatelstva v letech 2019 až 2071 ve Středočeském kraji

Rok

 

 

Pro tuto projekci byly použity předpoklady budoucího vývoje některých parametrů plodnosti a úmrtnosti.  U hodnot úhrnné plodnosti je možné až do roku 2050 očekávat nárůst na 1,79 dětí na ženu, mírné zvýšení je očekáváno u průměrného věku matky při narození dítěte z 30,2 na 30,7 roků. Příznivý vývoj úmrtnostních poměrů souhrnně reflektuje naděje dožití při narození až na hodnotu 84,8 let pro muže v roce 2070 (oproti roku 2019 se jedná o vzestup o 8,1 roků), u žen je očekáván nárůst o 6,6 roků, a to z 82,1 let na 88,6 roků.

 

 

Graf 5: Vývoj živě narozených dětí a zemřelých osob v letech 2019 až 2071 ve Středočeském kraji

 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069

Rok

 

 

 

 

 

 

Další informace obsahuje:

 

Datová sada

130052-19 Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2070 

Tisková zpráva

Koncentrace obyvatel do nejpočetnějších krajů zesílí 

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek vedoucí oddělení

oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 054 175

E infoservisstc@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

03.12.2019 Projekce obyvatelstva ve Středočeském kraji do roku 2070

Diskuze a názory uživatelů na téma: 03.12.2019 Projekce obyvatelstva ve Středočeském kraji do roku 2070

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies