ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  02.12.2019 04:39:43

Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku...


 

2. prosince 2019

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 779 nových bytů, téměř polovina z nich v bytových domech. Ve stejném období bylo dokončeno 413 bytů, což je o 55 bytů, tj. o 15,4 % více než ve stejném období roku 2018. Jde o šestý nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil téměř ve všech regionech ČR s výjimkou krajů Královéhradeckého, Ústeckého, Kraje Vysočina a Středočeského kraje. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal kraj Liberecký (o 98,8 %) a Hlavní město Praha (o 81,3 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 zahájena výstavba celkem 779 bytů, což je o 60,6 % více než ve stejném období roku 2018. Jedná se o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 42,8 procentního bodu. Nová výstavba v našem kraji představuje 2,7 % republikového celku.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 
 Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 
 

Více než polovina (59,2 %) bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (9,2 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji).   

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 

Ve  sledovaném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 413 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 15,4 %. Tento nárůst byl šestý nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 4,6 procentního bodu. Téměř dvě třetiny dokončených bytů ve sledovaném období v našem kraji se nachází v rodinných domech (61,7 % všech dokončených bytů).

Nárůst počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve většině regionů ČR kromě Libereckého, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázaly kraje Olomoucký a Královéhradecký.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (174 bytů, tj. 42,1 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (83 bytů, tj. 20,1 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo převážně o byty v rodinných domech.

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019


Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

Přílohy

  • Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019
    (aktualita v pdf)
  • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. – 3. čtvrtletí 2019
  • Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady
 

2. prosince 2019

 

Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 779 nových bytů, téměř polovina z nich v bytových domech. Ve stejném období bylo dokončeno 413 bytů, což je o 55 bytů, tj. o 15,4 % více než ve stejném období roku 2018. Jde o šestý nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů.

Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil téměř ve všech regionech ČR s výjimkou krajů Královéhradeckého, Ústeckého, Kraje Vysočina a Středočeského kraje. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal kraj Liberecký (o 98,8 %) a Hlavní město Praha (o 81,3 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 zahájena výstavba celkem 779 bytů, což je o 60,6 % více než ve stejném období roku 2018. Jedná se o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 42,8 procentního bodu. Nová výstavba v našem kraji představuje 2,7 % republikového celku.

 

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

  
 

Byty

   

v tom

   

v

rodinných domech

v

bytových domech

v nástavbách, přístavbách a vestavbách k

v

domovech penzionech

a domovech pro seniory

v

nebytových budovách

ve

stavebně

upravených nebytových prostorách

celkem

index

2019/2018

rodinným domům

bytovým domům

Česká republika

     

Zahájené byty

   

29 137

117,8

14 866

9 476

1 077

1 551

264

970

933

v tom kraje:

Hl. město Praha

4 892

181,3

265

4 098

42

269

9

48

161

Středočeský

4 873

99,1

3 795

592

197

64

28

105

92

Jihočeský

1 676

115,3

1 108

292

79

116

9

51

21

Plzeňský

1 733

114,6

902

503

44

119

25

47

93

Karlovarský

779

160,6

277

328

17

58

-

58

41

Ústecký

1 072

93,5

698

31

47

132

5

100

59

Liberecký

1 368

198,8

485

664

26

130

-

54

9

Královéhradecký

1 172

91,5

824

135

82

54

24

28

25

Pardubický

1 216

111,1

887

141

75

48

-

52

13

Vysočina

1 376

93,8

894

274

56

62

21

23

46

Jihomoravský

3 606

113,5

1 842

1 144

203

194

22

112

89

Olomoucký

1 671

100,7

702

588

58

139

50

99

35

Zlínský

1 157

100,8

730

193

54

14

-

40

126

Moravskoslezský

2 546

126,5

1 457

493

97

152

71

153

123

 

 

 

 

 

 

dokončení

  
 

Byty

 

v tom

   

v

rodinných domech

v

bytových domech

v nástavbách, přístavbách a vestavbách k

v

domovech penzionech

a domovech pro seniory

v

nebytových budovách

ve

stavebně

upravených nebytových prostorách

celkem

index

2019/2018

rodinným domům

bytovým domům

Česká republika

   

Dokončené byty1)

   

25 782

110,8

13 544

9 132

517

814

136

434

1 205

v tom kraje:

Hl. město Praha

4 331

105,1

493

3 423

20

186

-

21

188

Středočeský

5 008

103,0

3 520

1 026

92

149

17

57

147

Jihočeský

1 645

131,6

951

622

12

21

22

3

14

Plzeňský

1 796

114,9

870

697

22

51

-

21

135

Karlovarský

413

115,4

255

64

10

15

-

8

61

Ústecký

995

125,8

610

92

16

45

-

39

193

Liberecký

602

77,4

436

86

24

9

-

19

28

Královéhradecký

1 228

148,8

689

399

43

22

21

11

43

Pardubický

1 087

89,8

738

174

31

24

-

46

74

Vysočina

962

96,1

661

166

38

17

14

41

25

Jihomoravský

3 242

115,0

1 645

1 165

103

128

21

102

78

Olomoucký

1 614

162,7

704

711

19

68

-

20

92

Zlínský

1 084

122,2

656

322

29

5

18

5

49

Moravskoslezský

1 775

98,2

1 316

185

58

74

23

41

78

1) předběžné údaje                                                                                                                                                                    

 

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 

Více než polovina (59,2 %) bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (9,2 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji).  

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 

Byty celkem

 

v tom

     

v

rodinných domech

v

bytových domech

v nástavbách, přístavbách a vestavbách k

v domovech penzionech

a domovech pro seniory

v

nebytových budovách

ve

stavebně

upravených nebytových prostorách

rodinným domům

bytovým domům

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

 

Zahájené byty

     

779277

24695 461128

7254

32817

595

2696

- 6

58

45

13

-

-

-

-

-

58

28

18

12

41

14

27

-

 

Dokončené byty1)

     

413

174

156

83

255

103

98

54

64

17

36

11

10

3

6

1

15

1

3

11

-

-

-

-

8

5

1

2

61

45

12

4

1) předběžné údaje                                                                                                                                                                    

Ve  sledovaném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 413 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 15,4 %. Tento nárůst byl šestý nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 4,6 procentního bodu. Téměř dvě třetiny dokončených bytů ve sledovaném období v našem kraji se nachází v rodinných domech (61,7 % všech dokončených bytů).

Nárůst počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve většině regionů ČR kromě Libereckého, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázaly kraje Olomoucký a Královéhradecký.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (174 bytů, tj. 42,1 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (83 bytů, tj. 20,1 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo převážně o byty v rodinných domech.

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 Počet bytů                                                                           

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 Počet bytů                                                                         

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

02.12.2019 Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku...

Diskuze a názory uživatelů na téma: 02.12.2019 Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku...

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies