ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  08.11.2019 00:00:00

Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019


 

Ve 3. čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje meziročně zvýšil o 1,3 % a počet přenocování vzrostl o 4,7 %. Pozitivní vývoj v oblasti cestovního ruchu Libereckého kraje byl vykázán také v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 – počet hostů vzrostl o 4,8 %, počet přenocování o 6,2 %.

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 3. čtvrtletí 2019 ubytovalo celkem 396 752 hostů, tedy meziročně více o 5 234 hostů (1,3 %). Počet domácích hostů se zvýšil o 0,2 % na 332 717 hostů, kteří představují 83,9 % návštěvníků kraje. Do kraje zavítalo 64 035 zahraničních návštěvníků, tj. meziročně více o 7,9 %. Nejvíce hostů přicestovalo v měsíci srpnu (157 773 osob) a červenci (151 175 osob). V září již počet turistů poklesl na 87 804 návštěvníků. Meziročně návštěvnost v červenci vzrostla o 1,1 % a v srpnu o 3,7 %, naopak v září poklesla o 2,2 %. Mezi zahraničními hosty ze 42,7 % převažovali turisté z Německa, dalších 15,5 % hostů přijelo z Polska, 7,7 % ze Slovenska a 6,2 % z Nizozemska. Z Izraele přijelo do Libereckého kraje více než 2 tis. návštěvníků (3,2 %) a tisícovou hranici překročili ještě hosté z Dánska, Ruska, Rakouska a Ukrajiny.

Počet turistů se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2018 navýšil téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byl pouze Kraj Vysočina, ve kterém výsledek (pokles o 0,4 %) ovlivnilo snížení zahraniční návštěvnosti. Relativní přírůstky se pohybovaly v intervalu od 0,3 % v Jihočeském kraji do 9,2 % v Olomouckém kraji. Ze strany domácích hostů byl zvýšený zájem o ubytovací zařízení zaznamenán opět skoro ve všech regionech – nejvyšší vykázal Olomoucký kraj (+9,2 %), nejnižší náš kraj spolu s Krajem Vysočina (+0,2 %). V Jihomoravském kraji poklesl zájem domácí klientely o 0,2 %. Meziroční úbytek zahraničních hostů zaznamenal Kraj Vysočina (-4,8 %) a Jihočeský kraj (-4,0 %). Naopak o 9,0 % více hostů ze zahraničí přivítal Olomoucký kraj.

Nejvíce turistů během července až září letošního roku zamířilo do Hlavního města Prahy (2 298 120 hostů, tj. 30,5 % republikového úhrnu 7,5 mil. hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem byl Jihomoravský kraj (813 075 hostů, 10,8% podíl), třetím Jihočeský kraj (797 556 turistů, tj. 10,6 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 6. nejvyšší, s 5,3% podílem na republikovém úhrnu. Nejnižší návštěvnost byla zaznamenána v Pardubickém kraji (183 884 hostů, tj. 2,4 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 překročil miliónovou hranici a dosáhl celkem 1 293 122 nocí, což bylo o 4,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí hosté strávili v ubytovacích zařízeních o 3,6 % více nocí – tedy 1 094 328 nocí, tj. 84,6 % z krajského úhrnu. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 11,8 % na 198 794 nocí (15,4 % krajského úhrnu). Průměrný počet přenocování v úhrnu a u domácích hostů činil shodně 3,3 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,3 dny. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 3,1 noci (tedy 4,1 dny).

Z pohledu krajů České republiky celkový počet přenocování meziročně vzrostl v dalších 11 regionech, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (+9,1 %). Nárůst v Libereckém kraji byl mezi regiony 3. nejvyšší. Pokles v případě tohoto ukazatele vykázal Kraj Vysočina (-2,7 %) a také Pardubický kraj (-2,0 %). Počet přenocování domácích hostů se kromě našeho kraje zvýšil také v dalších 9 krajích, nejvyšší nárůst o 9,0 % vykázal Plzeňský kraj. Naopak nižší zájem domácích hostů zaznamenalo Hlavní město Praha (-3,4 %), Pardubický kraj (-2,7 %), Jihomoravský kraj (-1,7 %) a Kraj Vysočina (-0,5 %). V případě přenocování hostů ze zahraničí došlo k výraznému propadu v Kraji Vysočina (-20,9 %), snížení bylo vykázáno také v kraji Jihočeském (-4,7 %), Moravskoslezském (-2,7 %) a Ústeckém (-1,4 %). Naopak nárůst přenocování zahraničních hostů v Libereckém kraji o 11,8 % byl v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší.

Pozitivní vývoj doprovází cestovní ruch v Libereckém kraji také v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019. Celkový počet hostů vzrostl o 4,8 % na 878 052 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 8,3 % na 178 442 hostů a domácí klientela se rozšířila o 3,9 % na 699 610 hostů. Celkový počet přenocování v daném období se meziročně zvýšil o 6,2 % na 2 734 956 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů se navýšil o 5,2 % na 2 167 681 nocí a zahraničních návštěvníků dokonce o 10,1 % na 567 275 nocí. Průměrná doba přenocování v úhrnu a u domácích hostů činila 3,1 nocí, doba pobytu představovala 4,1 dny. U zahraničních návštěvníků dosáhla 3,2 nocí a 4,2 dnů.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

Přílohy

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 a 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 2. čtvrtletí 2019 a v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. av 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3 čtvrtletí 2019
  Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3 čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1.-3. čtvrtletí 2019
 

8. 11. 2019

Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 a 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

Ve 3. čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje meziročně zvýšil o 1,3 % a počet přenocování vzrostl o 4,7 %. Pozitivní vývoj v oblasti cestovního ruchu Libereckého kraje byl vykázán také v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 – počet hostů vzrostl o 4,8 %, počet přenocování o 6,2 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 3. čtvrtletí 2019 ubytovalo celkem 396 752 hostů, tedy meziročně více o 5 234 hostů (1,3 %). Počet domácích hostů se zvýšil o 0,2 % na 332 717 hostů, kteří představují 83,9 % návštěvníků kraje. Do kraje zavítalo 64 035 zahraničních návštěvníků, tj. meziročně více o 7,9 %. Nejvíce hostů přicestovalo v měsíci srpnu (157 773 osob) a červenci (151 175 osob). V září již počet turistů poklesl na 87 804 návštěvníků. Meziročně návštěvnost v červenci vzrostla o 1,1 % a v srpnu o 3,7 %, naopak v září poklesla o 2,2 %. Mezi zahraničními hosty ze 42,7 % převažovali turisté z Německa, dalších 15,5 % hostů přijelo z Polska, 7,7 % ze Slovenska a 6,2 % z Nizozemska. Z Izraele přijelo do Libereckého kraje více než 2 tis. návštěvníků (3,2 %) a tisícovou hranici překročili ještě hosté z Dánska, Ruska, Rakouska a Ukrajiny.

Počet turistů se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2018 navýšil téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byl pouze Kraj Vysočina, ve kterém výsledek (pokles o 0,4 %) ovlivnilo snížení zahraniční návštěvnosti. Relativní přírůstky se pohybovaly v intervalu od 0,3 % v Jihočeském kraji do 9,2 % v Olomouckém kraji. Ze strany domácích hostů byl zvýšený zájem o ubytovací zařízení zaznamenán opět skoro ve všech regionech – nejvyšší vykázal Olomoucký kraj (+9,2 %), nejnižší náš kraj spolu s Krajem Vysočina (+0,2 %). V Jihomoravském kraji poklesl zájem domácí klientely o 0,2 %. Meziroční úbytek zahraničních hostů zaznamenal Kraj Vysočina (-4,8 %) a Jihočeský kraj (-4,0 %). Naopak o 9,0 % více hostů ze zahraničí přivítal Olomoucký kraj.

Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2019

0,0

10,0

20,0            30,0

40,0

50,0

%

60,0

70,0

80,0            90,0

100,0

      Německo    

Polsko    

Nizozemsko    

Slovensko    

Rusko

 Dánsko

 Izrael

 Ukrajina       

ostatní

 

Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2019

      Německo    Polsko    

Nizozemsko    

Slovensko    

Izrael    

Rusko

 Dánsko     

Ukrajina    

ostatní

 

Nejvíce turistů během července až září letošního roku zamířilo do Hlavního města Prahy (2 298 120 hostů, tj. 30,5 % republikového úhrnu 7,5 mil. hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem byl Jihomoravský kraj (813 075 hostů, 10,8% podíl), třetím Jihočeský kraj (797 556 turistů, tj. 10,6 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 6. nejvyšší, s 5,3% podílem na republikovém úhrnu. Nejnižší návštěvnost byla zaznamenána v Pardubickém kraji (183 884 hostů, tj. 2,4 %). 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

Celkem

 

Nerezidenti

 

Rezidenti

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Celkem

 

Nerezidenti

 

Rezidenti

 

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 překročil miliónovou hranici a dosáhl celkem 1 293 122 nocí, což bylo o 4,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí hosté strávili v ubytovacích zařízeních o 3,6 % více nocí – tedy 1 094 328 nocí, tj. 84,6 % z krajského úhrnu. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 11,8 % na 198 794 nocí (15,4 % krajského úhrnu). Průměrný počet přenocování v úhrnu a u domácích hostů činil shodně 3,3 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,3 dny. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 3,1 noci (tedy 4,1 dny). 

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji

 

Z pohledu krajů České republiky celkový počet přenocování meziročně vzrostl v dalších 11 regionech, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (+9,1 %). Nárůst v Libereckém kraji byl mezi regiony 3. nejvyšší. Pokles v případě tohoto ukazatele vykázal Kraj Vysočina (-2,7 %) a také Pardubický kraj (-2,0 %). Počet přenocování domácích hostů se kromě našeho kraje zvýšil také v dalších

9 krajích, nejvyšší nárůst o 9,0 % vykázal Plzeňský kraj. Naopak nižší zájem domácích hostů zaznamenalo Hlavní město Praha (-3,4 %), Pardubický kraj (-2,7 %), Jihomoravský kraj (-1,7 %) a Kraj Vysočina (-0,5 %). V případě přenocování hostů ze zahraničí došlo k výraznému propadu v Kraji Vysočina (-20,9 %), snížení bylo vykázáno také v kraji Jihočeském (-4,7 %), Moravskoslezském (-2,7 %) a Ústeckém (-1,4 %). Naopak nárůst přenocování zahraničních hostů v Libereckém kraji o 11,8 % byl v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší. 

Pozitivní vývoj doprovází cestovní ruch v Libereckém kraji také v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019. Celkový počet hostů vzrostl o 4,8 % na 878 052 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 8,3 % na 178 442 hostů a domácí klientela se rozšířila o 3,9 % na 699 610 hostů. Celkový počet přenocování v daném období se meziročně zvýšil o 6,2 % na 2 734 956 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů se navýšil o 5,2 % na 2 167 681 nocí a zahraničních návštěvníků dokonce o 10,1 % na 567 275 nocí. Průměrná doba přenocování v úhrnu a u domácích hostů činila 3,1 nocí, doba pobytu představovala 4,1 dny. U zahraničních návštěvníků dosáhla 3,2 nocí a 4,2 dnů.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

 

Přílohy:

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

   

Hosté

   

Index 2019/2018

 

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

ČR celkem

7 523 944

3 343 276

4 180 668

102,6

102,3

102,8

v tom kraj:

Hl. m. Praha

2 298 120

1 993 820

304 300

101,4

101,6

100,7

Středočeský

456 957

97 056

359 901

106,0

102,8

106,9

Jihočeský

797 556

228 104

569 452

100,3

96,0

102,1

Plzeňský 

338 243

98 444

239 799

107,1

104,4

108,3

Karlovarský

366 725

199 570

167 155

105,4

103,5

107,8

Ústecký

252 813

78 242

174 571

104,0

103,2

104,4

Liberecký 

396 752

64 035

332 717

101,3

107,9

100,2

Královéhradecký

497 749

94 657

403 092

102,9

107,4

101,9

Pardubický 

183 884

23 744

160 140

103,6

101,0

104,0

Vysočina

234 873

27 464

207 409

99,6

95,2

100,2

Jihomoravský 

813 075

267 963

545 112

102,2

107,5

99,8

Olomoucký 

256 176

51 991

204 185

109,2

109,0

109,2

Zlínský 

297 288

47 497

249 791

104,3

107,8

103,7

Moravskoslezský 

333 733

70 689

263 044

101,0

102,8

100,5

dokončení

   

Přenocování

   

Index 2019/2018

 

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

ČR celkem

20 889 931

8 353 105

12 536 826

101,7

101,2

102,0

v tom kraj:

Hl. m. Praha

5 403 689

4 852 891

550 798

100,2

100,7

96,6

Středočeský

1 190 281

220 517

969 764

103,1

100,6

103,7

Jihočeský

2 257 250

433 482

1 823 768

101,2

95,3

102,7

Plzeňský 

974 913

203 798

771 115

109,1

109,7

109,0

Karlovarský

1 597 930

924 776

673 154

101,3

100,2

102,9

Ústecký

714 700

211 142

503 558

102,0

98,6

103,5

Liberecký 

1 293 122

198 794

1 094 328

104,7

111,8

103,6

Královéhradecký

1 610 461

298 605

1 311 856

101,5

106,9

100,4

Pardubický 

562 399

76 001

486 398

98,0

103,1

97,3

Vysočina

690 898

62 002

628 896

97,3

79,1

99,5

Jihomoravský 

1 849 089

486 409

1 362 680

100,5

107,5

98,3

Olomoucký 

823 014

105 677

717 337

107,3

105,1

107,7

Zlínský 

909 858

108 665

801 193

103,3

109,1

102,6

Moravskoslezský 

1 012 327

170 346

841 981

101,1

97,3

101,8

 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

   

Hosté

   

Index 2019/2018

 

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

ČR celkem

17 287 162

8 310 201

8 976 961

103,1

102,6

103,7

v tom kraj:

Hl. m. Praha

5 971 328

5 070 965

900 363

101,7

101,4

103,5

Středočeský

939 767

225 039

714 728

103,2

103,5

103,1

Jihočeský

1 492 937

498 694

994 243

101,9

97,3

104,3

Plzeňský 

721 074

249 533

471 541

106,0

106,8

105,6

Karlovarský

915 801

537 803

377 998

105,9

104,4

108,0

Ústecký

528 706

178 029

350 677

102,7

102,6

102,8

Liberecký 

878 052

178 442

699 610

104,8

108,3

103,9

Královéhradecký

1 176 941

266 562

910 379

104,0

107,8

102,9

Pardubický 

407 528

52 241

355 287

105,8

101,4

106,5

Vysočina

495 061

63 783

431 278

100,3

102,2

100,1

Jihomoravský 

1 698 038

597 445

1 100 593

103,9

109,4

101,1

Olomoucký 

611 125

118 974

492 151

108,8

105,2

109,7

Zlínský 

646 076

103 593

542 483

103,2

104,2

103,0

Moravskoslezský 

804 728

169 098

635 630

103,0

102,1

103,2

dokončení

   

Přenocování

   

Index 2019/2018

 

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

ČR celkem

45 683 392

20 809 990

24 873 402

102,2

101,2

103,0

v tom kraj:

Hl. m. Praha

13 768 927

12 218 743

1 550 184

100,4

100,3

101,3

Středočeský

2 227 017

493 666

1 733 351

101,8

103,2

101,4

Jihočeský

3 874 990

874 038

3 000 952

101,8

96,0

103,6

Plzeňský 

1 822 606

509 434

1 313 172

106,3

108,7

105,4

Karlovarský

4 132 311

2 586 435

1 545 876

101,7

99,7

105,3

Ústecký

1 416 177

467 142

949 035

102,3

99,6

103,7

Liberecký 

2 734 956

567 275

2 167 681

106,2

110,1

105,2

Královéhradecký

3 816 768

882 750

2 934 018

103,0

107,7

101,7

Pardubický 

1 139 178

149 662

989 516

101,4

100,2

101,6

Vysočina

1 245 805

145 772

1 100 033

99,7

95,8

100,2

Jihomoravský 

3 468 654

1 045 583

2 423 071

102,4

107,5

100,4

Olomoucký 

1 886 708

235 248

1 651 460

107,0

101,3

107,9

Zlínský 

1 849 489

232 276

1 617 213

101,0

102,8

100,7

Moravskoslezský 

2 299 806

401 966

1 897 840

103,5

99,4

104,4

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí (předběžné údaje)

 

Hosté

Přenocování

Průměrný počet přenocování

Průměrná doba pobytu

 

3. čtvrtletí 2019

 

Celkem v tom:

rezidenti nerezidenti z toho:

Německo

Polsko

Nizozemsko

Slovensko

Izrael

Rusko

Dánsko

Ukrajina

Belgie

Rakousko

396 752

332 717 64 035

27 331 9 952

3 964

4 921

2 022

1 150

1 424

1 075

974 1 116

1 293 122

1 094 328198 794

87 116

25 184

20 535

12 492 8 924

7 097

4 281

3 631

2 973

2 436

3,3

3,3

3,1

3,2

2,5

5,2

2,5

4,4

6,2

3,0

3,4

3,1

2,2

4,3

4,3

4,1

4,2

3,5

6,2

3,5

5,4

7,2

4,0

4,4

4,1

3,2

 

1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Celkem v tom:

rezidenti nerezidenti z toho:

Německo

Belgie

Polsko

Dánsko

Bulharsko

Nizozemsko

Estonsko

Slovensko Finsko

Francie

878 052

699 610

178 442

59 984

28 312

25 777

5 613

10 275 3 705

5 149

5 921

2 321

2 187

2 734 956

2 167 681 567 275

205 847 89 821

82 702

28 079

26 123

14 059

12 920

12 637 9 519

9 487

3,1

3,1

3,2

3,4

3,2

3,2

5,0

2,5

3,8

2,5

2,1

4,1

4,3

4,1

4,1

4,2

4,4

4,2

4,2

6,0

3,5

4,8

3,5

3,1

5,1

5,3

Pozn.: Uvedeno prvních 10 zemí podle počtu přenocování.                                                                   

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies