ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.09.2019 00:00:00

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí - počet obyvatel se zvýšil o 587 osob


 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku do konce června 2019 zvýšil o 587 osob na 442 943 obyvatel (z toho 224 742 žen, tj. 50,7 %). Pozitivní výsledek způsobila zcela jednoznačně zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 713 osob. V důsledku stěhování mezi kraji náš kraj přišel o 131 obyvatel, pouhých 5 obyvatel získal přirozenou měnou.

Zvýšení počtu obyvatel vykázaly v 1. až 2. čtvrtletí  2019 všechny okresy Libereckého kraje – okres Liberec +311 osob (v přepočtu na 1 000 obyvatel 3,6 osob), okres Česká Lípa +109 osob (2,1 ‰), okres Jablonec nad Nisou +110 osob (2,4 ‰) a okres Semily +57 obyvatel (1,6 ‰). Kladné přirozené měny bylo dosaženo v okrese Liberec (+69 osob) a Jablonec nad Nisou (+46 osob). Naopak  okresy Semily a Česká Lípa vykázaly přirozený úbytek obyvatel (-65 osob, resp. -45 osob). Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech, jediný okres Semily však vykázal kladné saldo vnitřní i zahraniční migrace (+56 osob, resp. +66 osob). O kladném výsledku v ostatních okresech rozhodlo pouze zahraniční stěhování.

Zvýšení počtu obyvatel v průběhu prvních šesti měsíců letošního roku vykázalo dalších osm krajů České republiky. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázal Středočeský kraj (+7 847 obyvatel, 11,5 ‰). Úbytek obyvatel byl zaznamenán v 5 krajích, mezi kterými z absolutního i relativního pohledu dominuje Moravskoslezský kraj (-1 868 osob, -3,1 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 18 841 osob (tj. na 1 000 obyvatel 3,6 osob) a k 30. 6. 2019 v ní žilo 10 668 641 obyvatel. Čtyři kraje vykázaly jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním (Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj). Na druhé straně příčinou úbytku obyvatel v Moravskoslezském kraji byla jak přirozená měna (-1 147 osob), tak stěhování obyvatel (-721 osob). Zbývajících 9 krajů vykázalo záporné saldo přirozené měny a kladné saldo stěhování.

V průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 se v Libereckém kraji živě narodilo 2 303 dětí (z toho 49,6 % chlapců). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 přišlo na svět o 44 dětí (1,9 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,5 dětí, tj. 7. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,2 % dětí se narodilo jako druhé, 15,2 % jako třetí a další. Mimo manželský svazek se v našem kraji narodilo 53,2 % živě narozených dětí. Tento údaj převyšuje republikovou hodnotu o 5,0 procentních bodů a v rámci mezikrajského srovnání je 3. nejvyšší. V Ústeckém kraji podíl takto narozených dětí dosáhl 63,4 %, v Karlovarském kraji 60,0 %. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (59,8 %), kterému mezi 77 okresy České republiky příslušela 10. nejvyšší pozice. Meziokresní žebříček s 68,5% podílem vede okres Most.

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 2 298 osob, mezi kterými mírně z 50,1 % převažovaly ženy. Počet zemřelých meziročně poklesl o 171 osob (6,9 %), na 1 000 obyvatel připadlo 10,5 zemřelých (4. nejnižší hodnota mezi kraji). Do 28 dnů od narození zemřelo 6 dětí a novorozenecká úmrtnost dosáhla 2,6 ‰. Do jednoho roku skonalo 10 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 4,3 ‰. Z pohledu věku byly mezi zemřelými nejčetněji zastoupeny věkové skupiny osob ve věku 70–79 let (28,7 % z celkového počtu zemřelých) a 80–89 let (28,5 %).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 1 740 osob z jiných krajů České republiky (meziročně o 77 osob a 4,6 % více) a 1 185 osob z ciziny (+ 125 osob, +11,8 %). Celkový počet přistěhovalých do našeho kraje tedy představoval 2 925 osob, tj. 13,3 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel (6. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Do jiných krajů se vystěhovalo 1 871 osob (meziročně méně o 143 osob, tj. o 7,1 %), do zahraničí 472 osob (meziročně více o 193 osob, tj. o 69,2 %). Celkový počet vystěhovalých dosáhl 2 343 osob, tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel (4. nejvyšší pozice mezi kraji).

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 919 sňatků, tj. o 55 událostí (6,4 %) více než ve stejném období roku 2018. Pro 71,6 % ženichů a 72,3 % nevěst se jednalo o jejich první sňatek, v 63,4 % nových svazků byli oba snoubenci svobodní. Rozvedeno bylo 608 manželství, tj. o 75 událostí (14,1 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Ženy podaly 38,5 % návrhů, v 39,0 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly z více než 61 % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,0 %, se dvěma 30,3 %, se třemi a více dětmi 3,9 %.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Přílohy

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 

11. 9. 2019

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku do konce června 2019 zvýšil o 587 osob na 442 943 obyvatel (z toho 224 742 žen, tj. 50,7 %). Pozitivní výsledek způsobila zcela jednoznačně zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 713 osob. V důsledku stěhování mezi kraji náš kraj přišel o 131 obyvatel, pouhých 5 obyvatel získal přirozenou měnou. 

Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Zvýšení počtu obyvatel vykázaly v 1. až 2. čtvrtletí  2019 všechny okresy Libereckého kraje – okres Liberec +311 osob (v přepočtu na 1 000 obyvatel 3,6 osob), okres Česká Lípa +109 osob (2,1 ‰), okres Jablonec nad Nisou +110 osob (2,4 ‰) a okres Semily +57 obyvatel (1,6 ‰).

Kladné přirozené měny bylo dosaženo v okrese Liberec (+69 osob) a Jablonec nad Nisou (+46 osob). Naopak  okresy Semily a Česká Lípa vykázaly přirozený úbytek obyvatel (-65 osob, resp. -45 osob). Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech, jediný okres Semily však vykázal kladné saldo vnitřní i zahraniční migrace (+56 osob, resp. +66 osob). O kladném výsledku v ostatních okresech rozhodlo pouze zahraniční stěhování. 

Zvýšení počtu obyvatel v průběhu prvních šesti měsíců letošního roku vykázalo dalších osm krajů České republiky. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázal Středočeský kraj (+7 847 obyvatel, 11,5 ‰). Úbytek obyvatel byl zaznamenán v 5 krajích, mezi kterými z absolutního i relativního pohledu dominuje Moravskoslezský kraj (-1 868 osob, -3,1 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 18 841 osob (tj. na 1 000 obyvatel 3,6 osob) a k 30. 6. 2019 v ní žilo 10 668 641 obyvatel. Čtyři kraje vykázaly jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním (Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj). Na druhé straně příčinou úbytku obyvatel v Moravskoslezském kraji byla jak přirozená měna (-1 147 osob), tak stěhování obyvatel (-721 osob). Zbývajících 9 krajů vykázalo záporné saldo přirozené měny a kladné saldo stěhování.

Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí  2019

 Přirozený přírůstek/úbytek         Přírůstek/úbytek stěhováním         Celkový přírůstek/úbytek

 

V průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 se v Libereckém kraji živě narodilo 2 303 dětí (z toho 49,6 % chlapců). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 přišlo na svět o 44 dětí (1,9 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,5 dětí, tj. 7. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,2 % dětí se narodilo jako druhé, 15,2 % jako třetí a další. Mimo manželský svazek se v našem kraji narodilo 53,2 % živě narozených dětí. Tento údaj převyšuje republikovou hodnotu o 5,0 procentních bodů a v rámci mezikrajského srovnání je 3. nejvyšší. V Ústeckém kraji podíl takto narozených dětí dosáhl 63,4 %, v Karlovarském kraji 60,0 %. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (59,8 %), kterému mezi 77 okresy České republiky příslušela 10. nejvyšší pozice. Meziokresní žebříček s 68,5% podílem vede okres Most.

Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 2 298 osob, mezi kterými mírně z 50,1 % převažovaly ženy. Počet zemřelých meziročně poklesl o 171 osob (6,9 %), na 1 000 obyvatel připadlo 10,5 zemřelých (4. nejnižší hodnota mezi kraji). Do 28 dnů od narození zemřelo 6 dětí a novorozenecká úmrtnost dosáhla 2,6 ‰. Do jednoho roku skonalo 10 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 4,3 ‰. Z pohledu věku byly mezi zemřelými nejčetněji zastoupeny věkové skupiny osob ve věku 70–79 let (28,7 % z celkového počtu zemřelých) a 80–89 let (28,5 %).

Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1až 2. čtvrtletí 2019

Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 1 740 osob z jiných krajů České republiky (meziročně o 77 osob a 4,6 % více) a 1 185 osob z ciziny (+ 125 osob, +11,8 %). Celkový počet přistěhovalých do našeho kraje tedy představoval 2 925 osob, tj. 13,3 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel (6. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Do jiných krajů se vystěhovalo 1 871 osob (meziročně méně o 143 osob, tj. o 7,1 %), do zahraničí 472 osob (meziročně více o 193 osob, tj. o 69,2 %). Celkový počet vystěhovalých dosáhl 2 343 osob, tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel (4. nejvyšší pozice mezi kraji).

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 919 sňatků, tj. o 55 událostí (6,4 %) více než ve stejném období roku 2018. Pro 71,6 % ženichů a 72,3 % nevěst se jednalo o jejich první sňatek, v 63,4 % nových svazků byli oba snoubenci svobodní. Rozvedeno bylo 608 manželství, tj. o 75 událostí (14,1 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Ženy podaly 38,5 % návrhů, v 39,0 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly z více než 61 % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,0 %, se dvěma 30,3 %, se třemi a více dětmi 3,9 %. 

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019 https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-1-pololeti-2019 Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

 

 

Přílohy:

Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Liberecký kraj

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Počet obyvatel k 30. 6. 2019 v tom: muži ženy

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v tom: muži ženy

Živě narození z toho chlapci

v tom podle pořadí narození dítěte (%):

první druhé

třetí a další

v tom podle legitimity (%):

v manželství mimo manželství

Zemřelí z toho:

do 1 roku do 28 dnů

Kojenecká úmrtnost[1])

Novorozenecká úmrtnost[2])

Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v tom: muži ženy

Přistěhovalí v tom: z ČR

z ciziny

Vystěhovalí v tom: do ČR

do ciziny

442 943

218 201

224 742

587

410

177

2303

1143

47,6

37,2

15,2

46,8

53,2

2 298

10 6

4

3

5

-4

9

2 925

1 740

1 185

2 343

1 871 472

103 244

50 952

52 292

109

83

26

493

252

46,9

32,9

20,3

40,2

59,8

538

3 2

6

4

-45

-43

-2

959

582

377

805

701

104

90 638

44 407

46 231

110

95

15

489

246

45,0

40,5

14,5

43,6

56,4

443

1

 -

2

 -

46

29

17

816

641

175

752

686 66

175 122

86 073

89 049

311

181

130

954

460

48,3

38,8

12,9

48,8

51,2

885

3

2

3

2

69

37

32

1 582

1 049

533

1 340

1 072 268

73 939

36 769

37 170

57

51

6

367

185

50,4

34,6

15,0

54,5

45,5

432

3

2

8 5

-65

-27

-38

630

530

100

508

474 34

Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

dokončení

 

Liberecký kraj

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v tom: muži ženy

v tom:

saldo vnitřního stěhování saldo zahraniční migrace

Sňatky

Ženich první sňatek

druhý a další sňatek

Nevěsta první sňatek druhý a další sňatek

Oba snoubenci svobodní

Rozvody

z toho (%):

na návrh ženy společný návrh

v tom podle počtu nezletilých dětí (%):

žádné jedno

dvě

tři a více

582

414

168

-131

713

919

658

261

664

263

583

608

38,5

39,0

38,8

27,0

30,3 3,9

154

126

28

-119

273

204

141

63

134

70

119

153

43,8

41,2

36,6

30,7

29,4 3,3

64

66

-2

-45

109

203

145

58

156

47

131

110

34,5

39,1

33,6

29,1

35,5 1,8

242

144

98

-23

265

368

254

114

257

117

221

250

38,8

34,0

44,0

24,0

26,8 5,2

122

78

44

56

66

144

118

26

117

29

112

95

33,7

48,4

34,7

26,3

34,7 4,2

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Sňatky

Rozvody

Živě narození

Zemřelí

Přirozený přírůstek/ úbytek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek/ úbytek stěhováním

Celkový přírůstek/ úbytek

 

Absolutní údaje

 

 

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

22 433

2 824

2 886

1 363

1 181

592 1 691

12 155

1 301

1 636 739

653

359 1 075

54 735

7 178

7 245

3 348

2 923

1 376

3 936

56 836

6 063

6 920

3 422

3 188

1 709

4 726

-2 101

1 115

325

-74

-265

-333

-790

34 118

21 232

16 417

3 852

5 153

1 985

4 509

13 176

15 903

8 895

2 735

2 150

1 754

4 027

20 942

5 329

7 522

1 117

3 003 231

482

18 841

6 444

7 847

1 043

2 738

-102

-308

Liberecký

919

608

2 303

2 298

5

2 925

2 343

582

587

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

1 133

1 049

1 113

2 681

1 334

1 146

2 521

647

591

554

1 279 712

600 1 401

2 748

2 737

2 704

6 489

3 094

2 815

5 839

2 982

2 854

2 868

6 164

3 472

3 184

6 986

-234

-117

-164 325

-378

-369 -1 147

2 919

3 652

2 566

6 729

2 874

2 394

3 274

2 541

2 652

2 265

5 242

2 832

2 205 3 995

378

1 000

301

1 487

42

189

-721

144 883

137

1 812

-336

-180 -1 868

Relativní údaje (na 1 000 obyvatel středního stavu)

 

 

4,2

4,3

4,2

4,3

4,1

4,0

4,2

2,3

2,0

2,4

2,3

2,2

2,5

2,6

10,4

11,0

10,6

10,5

10,1 9,4

9,7

10,8

9,3 10,2

10,7

11,0

11,7

11,6

-0,4

1,7 0,5

-0,2

-0,9

-2,3

-1,9

6,5

32,7 24,1

12,1 17,7

13,6

11,1

2,5

24,5

13,1

8,6

7,4

12,0

9,9

4,0

8,2

11,0

3,5

10,3 1,6

1,2

3,6

9,9

11,5

3,3

9,4

-0,7

-0,8

Liberecký

4,2

2,8

10,5

10,5

0,0

13,3

10,7

2,7

2,7

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

4,1

4,1

4,4

4,5

4,3

4,0

4,2

2,4

2,3

2,2

2,2

2,3

2,1

2,4

10,1

10,6

10,7 11,0

9,9

9,7

9,8

10,9

11,1

11,4

10,5

11,1

11,0

11,7

-0,9

-0,5

-0,6 0,6

-1,2

-1,3

-1,9

10,7

14,1

10,2

11,4

9,2

8,3

5,5

9,3

10,3

9,0

8,9

9,0

7,6

6,7

1,4

3,9

1,2

2,5 0,1 0,7

-1,2

0,5

3,4

0,5

3,1

-1,1

-0,6

-3,1

Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2019

     

 

Podíl dětí narozených mimo manželství

(%)

Pořadí

 

 

Podíl dětí narozených mimo manželství

(%)

Pořadí

 

Česká republika

48,2

x

Třebíč

49,3

39.

 

v tom okresy:

 

Prachatice

49,2

40.

 

Most

68,5

 1.             Plzeň-jih

49,1

41.

 

Bruntál

66,7

 2.             Mladá Boleslav

49,0

42.

 

Chomutov

65,7

 3.             Kutná Hora

49,0

43.

 

Ústí nad Labem

65,6

 4.             Rokycany

48,5

44.

 

Teplice

65,0

 5.             Znojmo

48,3

45.

 

Jeseník

64,6

 6.             Kolín

47,6

46.

 

Děčín

63,7

 7.             Nymburk

47,5

47.

 

Sokolov

63,3

 8.             Jihlava

47,4

48.

 

Cheb

60,2

 9.             Prostějov

47,4

47,2

46,9

49.

50.

51.

 

Česká Lípa

59,8

10.

Kroměříž

Břeclav

 

Louny

59,7

11.

 

Karviná

59,5

 12.            Mělník

46,6

52.

 

Karlovy Vary

57,1

 13.            Vsetín

46,6

53.

 

Tachov

56,6

 14.            Havlíčkův Brod

46,5

46,3

46,3

54.

55.

56.

 

Jablonec nad Nisou

56,4

15.

Opava

Tábor

 

Trutnov

55,2

16.

 

Ostrava-město

54,8

 17.             Beroun

46,2

57.

 

Litoměřice

54,7

 18.            Svitavy

46,1

58.

 

Rakovník

54,2

 19.            Hradec Králové

45,9

59.

 

Český Krumlov

Náchod

Ústí nad Orlicí

53,8

53,5

53,4

 20.            Chrudim

45,7

60.

 

21. 22.

Semily

45,5

61.

 

Plzeň-město

45,3

62.

 

Jičín

53,4

 23.            Olomouc

44,9

63.

 

Jindřichův Hradec

52,5

 24.             Pardubice

44,5

64.

 

Šumperk

52,5

 25.             České Budějovice

43,8

65.

 

Klatovy

51,7

 26.             Praha-západ

43,1

66.

 

Přerov

51,5

 27.            Hodonín

42,9

67.

 

Příbram

51,3

 28.            Vyškov

42,8

68.

 

Plzeň-sever

51,3

 29.            Frýdek-Místek

42,7

41,1

69. 70.

 

Liberec

51,2

30.

Praha-východ

 

 

Písek

Strakonice

Pelhřimov

Domažlice

Nový Jičín

Rychnov nad Kněžnou

Kladno

Benešov

51,1

50,9

50,3

50,2

50,1

49,9

49,6

49,4

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Žďár nad Sázavou

Blansko

Hlavní m     ěsto Praha

Brno-město

Zlín

Uherské Hradiště

Brno-venkov

41,0

40,9

40,8

40,2

40,1

39,3 39,0

71. 72.

73.

74.

75.

76. 77.

 

 [1] )  zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených

[2] )  zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených                                                                                                                             

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí - počet obyvatel se zvýšil o 587 osob

Diskuze a názory uživatelů na téma: Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí - počet obyvatel se zvýšil o 587 osob

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies