ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.09.2019 00:00:00

Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 - Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2019 zvýšil o 883 osob


11. 9. 2019

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2019 zvýšil o 883 osob; ke konci června žilo na území kraje celkem 521 199 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Meziročně se snížil počet zemřelých, počet narozených mírně vzrostl. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo sňatků i rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2019 celkem 521 199 osob, v tom 258 693 mužů a 262 506 žen. Oproti 1. lednu 2019 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 883 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 117 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 1 000 osob.

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v devíti krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze (11,5 ‰, resp. 9,9 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,4 ‰ zařadil na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Olomouckém (-3,1 ‰, resp. -1,1 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 1 619 osob, do zahraničí se vystěhovalo 506 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 1 113 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 113 obyvatel (2 033 přistěhovalých a 2 146 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku obyvatel došlo v 1. pololetí roku 2019 v okrese Pardubice (+985 osob, 11,4 ‰). Na zvýšení počtu obyvatel se na Pardubicku podílelo zejména stěhování (+936 osob), v menší míře (+49 osob) zde přispěla k početnímu růstu i přirozená měna (jediný okres kraje s kladným přirozeným přírůstkem). Obyvatel ve sledovaném období přibylo ještě v okrese Ústí nad Orlicí (+31 osob), ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel snížil.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2019 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 737 dětí, to je o 6 dětí více než ve stejném období vloni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,6 živě narozených, republikový průměr činil 10,4 ‰. Prvorozené děti tvořily 46 % všech živě narozených, druhorozené 40 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 1 297 dětí, tj. 47,4 % (o 1,1 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2018).

Během 1. až 2. čtvrtletí roku 2019 v kraji zemřelo 2 854 osob (z toho 1 411 mužů), což je o 13 méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla 11,1 ‰, což je hodnota nad republikovým průměrem (10,8 ‰). Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 7 dětí do 1 roku, z toho 5 dětí do 28 dnů po narození.

V 1. pololetí roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 1 049  manželství, tj. o 44 více než ve stejném období roku 2018. V 68 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až června 2019 celkem 591 manželství. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (62 %). Přibližně u čtyř pětin mužů i žen šlo o první rozvod.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

 

Přílohy

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
  Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019 Odkaz [nové okno]
  publikace s daty za ČR, kraje, okresy a města
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Mgr. Klára Vávrová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 433
  E-mail: klara.vavrova@cszo.cz

11. 9. 2019

Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

 

Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2019 zvýšil o 883 osob; ke konci června žilo na území kraje celkem 521 199 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Meziročně se snížil počet zemřelých, počet narozených mírně vzrostl. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo sňatků i rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2019 celkem 521 199 osob, v tom 258 693 mužů a 262 506 žen. Oproti 1. lednu 2019 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 883 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 117 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 1 000 osob.

 

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v devíti krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze (11,5 ‰, resp. 9,9 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,4 ‰ zařadil na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Olomouckém (-3,1 ‰, resp. -1,1 ‰).

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

 

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 1 619 osob, do zahraničí se vystěhovalo 506 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 1 113 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 113 obyvatel (2 033 přistěhovalých a 2 146 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

 

K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku obyvatel došlo v 1. pololetí roku 2019 v okrese Pardubice (+985 osob, 11,4 ‰). Na zvýšení počtu obyvatel se na Pardubicku podílelo zejména stěhování (+936 osob), v menší míře (+49 osob) zde přispěla k početnímu růstu i přirozená měna (jediný okres kraje s kladným přirozeným přírůstkem). Obyvatel ve sledovaném období přibylo ještě v okrese Ústí nad Orlicí (+31 osob), ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel snížil.

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

 

 

 

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2019 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 737 dětí, to je o 6 dětí více než ve stejném období vloni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,6 živě narozených, republikový průměr činil 10,4 ‰. Prvorozené děti tvořily 46 % všech živě narozených, druhorozené 40 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 1 297 dětí, tj. 47,4 % (o 1,1 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2018).

 

Během 1. až 2. čtvrtletí roku 2019 v kraji zemřelo 2 854 osob (z toho 1 411 mužů), což je o 13 méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla 11,1 ‰, což je hodnota nad republikovým průměrem (10,8 ‰). Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 7 dětí do 1 roku, z toho 5 dětí do 28 dnů po narození.

 

V 1. pololetí roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 1 049  manželství, tj. o 44 více než ve stejném období roku 2018. V 68 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až června 2019 celkem 591 manželství. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (62 %). Přibližně u čtyř pětin mužů i žen šlo o první rozvod. 

 

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

 

 

 

Více informací naleznete:

Pohyb obyvatelstva 2. čtvrtletí 2019 (Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ)

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR 2. čtvrtletí 2019 (publikace s daty za ČR, kraje, okresy) Veřejná databáze ČSÚ

 

 

Kontakt:

Mgr. Klára Vávrová

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích

Tel.: 466 743 433

E-mail: klara.vavrova@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 - Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2019 zvýšil o 883 osob

Diskuze a názory uživatelů na téma: Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 - Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2019 zvýšil o 883 osob

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies