ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

K 31. březnu 2019 žilo ve Zlínském kraji 582 604 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 317 osob. Pokles byl způsoben převahou zemřelých nad narozenými, kterou nevyrovnal ani kladný migrační vývoj. Proti stejnému období minulého roku klesl počet živě narozených i zemřelých, vzrostly počty přistěhovalých a vystěhovalých. Na 42,8 % klesl podíl dětí narozených mimo manželství.

Na konci března 2019 měl Zlínský kraj 582 604 obyvatel, z toho 296 827 žen. Přirozenou měnou ubylo 345 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 110 osob více. Od počátku roku se živě narodilo 1 332 dětí, tedy o 148 méně než v 1. čtvrtletí 2018. Počet zemřelých meziročně klesl o 2,2 %, (v absolutním vyjádření o 38 osob) na 1 677 osob.

Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (3,3 osob na tis. obyvatel), ve Zlínském kraji byl 4. nejvyšší (2,4 osob na tis. obyvatel).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. čtvrtletí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 332 dětí, z toho 688 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 639 dětí, tedy 48,0 %. Jako druhé 502, tj. 37,7 % a jako třetí a další v pořadí 191, tedy 14,3 % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet narozených dětí mimo manželství o 10,7 % na 570 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,1 % (Jihomoravský kraj) po 64,2 % (Ústecký kraj), v 5 krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší.

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Během prvních tří měsíců roku 2019 zemřelo v kraji 1 677 osob, tedy o 38 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 11,7 osob na 1 tis. obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 9,8 (Hl. m. Praha) po 12,4 osob na 1 tis. obyvatel (KarlovarskýMoravskoslezský kraj). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 873 mužů a 804 žen. Jedna třetina zemřelých (32,9 %) byla ve věku 80 až 89 let, 90 a více let mělo 11,3 % zemřelých.

Meziročně mírně vzrostl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 189 manželství, tedy o 31 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 1,3 sňatků na tis. obyvatel. Nižší hodnota (1,2) byla zjištěna v krajích LibereckémKrálovéhradeckém. Naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (1,7 sňatků na tis. obyvatel).

O první sňatek se jednalo v 71,4 % případů ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 61,9 %. O druhý a další sňatek šlo v 28,6 % ze strany ženicha a v 32,3 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 58,2 % z celkového počtu sňatků.

Počet rozvodů zůstal na úrovni stejného období minulého roku, rozvedlo se 286 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 2,0 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji (nejnižší byl v Hl. m. Praze, a to 1,6). O první rozvod se u mužů jednalo v 84,3 %, u žen v 85,3 % případů. O bezdětná manželství šlo zhruba v jedné třetině případů (34,6 %).

Zhruba stejně se meziročně zvýšil počet přistěhovalých i vystěhovalých, a to o 17,0 a 17,3 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 1 207 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 471 osob. Počet vystěhovalých dosáhl 1 179, z toho do ciziny se vystěhovalo 228 obyvatel kraje. Migrací tak v kraji přibylo 28 obyvatel, v přepočtu 0,2 osob na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 12 krajů, ve kterých v důsledku stěhování přibylo obyvatel.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

I přes příznivé saldo migrace došlo v 1. čtvrtletí k úbytku obyvatel o 317 osob, z toho bylo 106 mužů a 211 žen. V přepočtu je to 2,2 osob na tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -4,9 osob (Moravskoslezský kraj) po 10,4 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj).

Také ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2019 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou. Migrací přibylo obyvatel pouze v okresech Uherské HradištěVsetín. I přesto byl ve všech okresech kraje vykázán úbytek obyvatel. 

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

 

Graf 3 Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

Přílohy

 

12. 6. 2019

Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

K 31. březnu 2019 žilo ve Zlínském kraji 582 604 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 317 osob. Pokles byl způsoben převahou zemřelých nad narozenými, kterou nevyrovnal ani kladný migrační vývoj. Proti stejnému období minulého roku klesl počet živě narozených i zemřelých, vzrostly počty přistěhovalých a vystěhovalých. Na 42,8 % klesl podíl dětí narozených mimo manželství.

 

Na konci března 2019 měl Zlínský kraj 582 604 obyvatel, z toho 296 827 žen. Přirozenou měnou ubylo 345 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 110 osob více. Od počátku roku se živě narodilo 1 332 dětí, tedy o 148 méně než v 1. čtvrtletí 2018. Počet zemřelých meziročně klesl o 2,2 %, (v absolutním vyjádření o 38 osob) na 1 677 osob.

Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (3,3 osob na tis. obyvatel), ve Zlínském kraji byl 4. nejvyšší (2,4 osob na tis. obyvatel). 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

 

V 1. čtvrtletí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 332 dětí, z toho 688 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 639 dětí, tedy 48,0 %. Jako druhé 502, tj. 37,7 % a jako třetí a další v pořadí 191, tedy 14,3 % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet narozených dětí mimo manželství o 10,7 % na 570 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,1 % (Jihomoravský kraj) po 64,2 % (Ústecký kraj), v 5 krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší.

 

 

 

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Během prvních tří měsíců roku 2019 zemřelo v kraji 1 677 osob, tedy o 38 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 11,7 osob na 1 tis. obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 9,8 (Hl. m. Praha) po 12,4 osob na 1 tis. obyvatel (Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 873 mužů a 804 žen. Jedna třetina zemřelých (32,9 %) byla ve věku 80 až 89 let, 90 a více let mělo 11,3 % zemřelých.

Meziročně mírně vzrostl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 189 manželství, tedy o 31 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 1,3 sňatků na tis. obyvatel. Nižší hodnota (1,2) byla zjištěna v krajích Libereckém a Královéhradeckém. Naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (1,7 sňatků na tis. obyvatel).

O první sňatek se jednalo v 71,4 % případů ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 61,9 %. O druhý a další sňatek šlo v 28,6 % ze strany ženicha a v 32,3 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 58,2 % z celkového počtu sňatků. 

Počet rozvodů zůstal na úrovni stejného období minulého roku, rozvedlo se 286 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 2,0 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji (nejnižší byl v Hl.

m. Praze, a to 1,6). O první rozvod se u mužů jednalo v 84,3 %, u žen v 85,3 % případů. O bezdětná manželství šlo zhruba v jedné třetině případů (34,6 %).

Zhruba stejně se meziročně zvýšil počet přistěhovalých i vystěhovalých, a to o 17,0 a 17,3 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 1 207 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 471 osob. Počet vystěhovalých dosáhl 1 179, z toho do ciziny se vystěhovalo 228 obyvatel kraje. Migrací tak v kraji přibylo 28 obyvatel, v přepočtu 0,2 osob na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 12 krajů, ve kterých v důsledku stěhování přibylo obyvatel. 

 

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

 

I přes příznivé saldo migrace došlo v 1. čtvrtletí k úbytku obyvatel o 317 osob, z toho bylo 106 mužů a 211 žen. V přepočtu je to 2,2 osob na tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -4,9 osob (Moravskoslezský kraj) po 10,4 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj). 

Také ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2019 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou. Migrací přibylo obyvatel pouze v okresech Uherské Hradiště a Vsetín. I přesto byl ve všech okresech kraje vykázán úbytek obyvatel.  

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

 

 

 

 

 

Graf 3 Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

 

 

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatel 

Kontakt:

 

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně e -mail: infoservis-zl@czso.cz tel.: 577 004 935

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies