ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Populace Libereckého kraje se rozrostla o 96 osob - Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

Podle předběžných výsledků na území Libereckého kraje k 31. březnu 2019 žilo 442 452 obyvatel, z toho 224 521 žen (tj. 50,7 %). Od začátku roku se populace kraje rozrostla o 96 osob, a to pouze zásluhou zahraniční migrace. Počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 299 osob, vnitřním stěhováním kraj ztratil 84 obyvatel, přirozenou měnou přišel o 119 osob.

Celkový přírůstek obyvatel byl vykázán v okrese Liberec (+126 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel 2,9 osob) a v okrese Jablonec nad Nisou (+41 osob, na 1 000 obyvatel 1,8 osob). V okrese Česká Lípa byl zaznamenán úbytek ve výši 37 osob (-1,5 ‰) a v okrese Semily o 34 osob (-1,9 ‰). V jediném okrese Jablonec nad Nisou bylo dosaženo kladné přirozené měny (+1 osoba), ostatní okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech.

Od počátku roku 2019 se počet obyvatel kromě Libereckého kraje navýšil také v dalších sedmi krajích České republiky – ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském, Jihočeském, v Kraji Vysočina a Hlavním městě Praze. Šest regionů zaznamenalo úbytek populace. Napříč Českou republikou se tak celkový přírůstek/úbytek obyvatel v přepočtu na 1 000 obyvatel pohyboval v rozmezí od -4,9 ‰  v Moravskoslezském kraji do +10,4 ‰ ve Středočeském kraji, v absolutním vyjádření pak od -1 464 osob v Moravskoslezském kraji do +3 521 osob (Středočeský kraj). Pouze Hlavní město Praha vykázalo jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním. Absolutní přirozený úbytek u zbývajících krajů se pohyboval v intervalu od -87 osob ve Středočeském kraji do -870 osob v Moravskoslezském kraji, relativní od -0,3 ‰ ve Středočeském kraji do -3,3 ‰ v Karlovarském kraji. U dvou krajů se k úbytku obyvatel přirozenou měnou přidal i úbytek stěhováním – Moravskoslezský kraj tak přišel o dalších 594 obyvatel, Olomoucký kraj o 30 obyvatel (-363 obyvatel přirozenou měnou). Na druhé straně Středočeský kraj stěhováním získal 3 608 obyvatel (tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). Pouze o 28 osob (0,2 ‰) si tímto způsobem vylepšil bilanci Zlínský kraj.

V České republice ke konci března 2019 žilo 10 652 812 obyvatel, což je o 3 012 osob více než tomu bylo na začátku roku 2019. Největším regionem je Středočeský kraj s 1 372 853 obyvateli (12,9% podíl na republikovém úhrnu), nejmenším pak Karlovarský kraj s 294 707 s obyvateli (2,8 %). Liberecký kraj je druhým nejmenším kraje (podíl 4,2 %).

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 100 dětí (542 chlapců a 558 dívek), tj. meziročně o 34 dětí (3,0 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,1 dětí, což je mezi kraji 7. nejvyšší hodnota, která mírně převyšuje průměrnou hodnotu za celou Českou republiku (10,0 dětí na 1 000 obyvatel). Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,3 % dětí se narodilo jako druhé, 15,1 % jako třetí a další. Téměř 54 % dětí se narodilo mimo manželství, v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila po Ústeckém (64,2 %) a Karlovarském kraji (59,8 %) 3. nejvyšší pozice. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (62,6 %), kterému mezi 77 okresy České republiky patřilo 6. místo.

Statistiky zemřelých v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 evidovaly 1 219 osob (605 mužů a 614 žen), tj. o 169 osob (12,2 %) méně než ve stejném období roku 2018. Na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 3. nejnižší hodnota. Do jednoho roku od narození zemřelo 5 dětí  a kojenecká úmrtnost tak dosáhla 4,5 ‰. Do 28 dnů zemřely 3 děti, novorozenecká úmrtnost činila 2,7 ‰. Ve věkové struktuře zemřelých převažovaly osoby ve věku 70–79 let (29,4 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (28,5% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu prvních třech měsíců roku 2019 přistěhovalo 1 515 osob, z toho 635 osob z ciziny. Opačně, tedy z Libereckého kraje, se vystěhovalo 1 300 osob z toho 336 osob do ciziny. Meziročně byl vykázán jak přírůstek celkového počtu přistěhovalých (o 244 osob), tak nárůst celkového počtu vystěhovalých (o 131 osob). Celkově stěhováním Liberecký kraj získal 215 osob. Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (-84 osob), naopak zahraniční migrace vykázala kladnou hodnotu (+ 299 osob).

V 1. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 135 sňatků (meziročně méně o 36 událostí, tj. 21,1 %). V 69 případech byli oba snoubenci svobodní: O první sňatek ženicha se jednalo v 60,0 % sňatků, o první sňatek nevěsty v 60,7 %.  Rozvedeno bylo 338 manželství, tj. o 67 událostí (24,7 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Na návrh ženy bylo zahájeno 37,3 % rozvodů, společně byla žádost podána v 42,6 % řízení. Více než 63 % rozvodů se týkalo nezletilých dětí – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,5 %, se dvěma 32,0 %, se třemi a více dětmi 3,8 %. V 82,8 % se jednalo o první rozvod muže, v 81,7 % o první rozvod ženy.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2019

Přílohy

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (Aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. čtvrtletí 2019
 • Sňatečnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2019
 

12. 6. 2019

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků na území Libereckého kraje k 31. březnu 2019 žilo 442 452 obyvatel, z toho 224 521 žen (tj. 50,7 %). Od začátku roku se populace kraje rozrostla o 96 osob, a to pouze zásluhou zahraniční migrace. Počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 299 osob, vnitřním stěhováním kraj ztratil 84 obyvatel, přirozenou měnou přišel o119 osob.

Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Celkový přírůstek obyvatel byl vykázán v okrese Liberec (+126 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel 2,9 osob) a v okrese Jablonec nad Nisou (+41 osob, na 1 000 obyvatel 1,8 osob). V okrese Česká Lípa byl zaznamenán úbytek ve výši 37 osob (-1,5 ‰) a v okrese Semily o 34 osob (-1,9 ‰).

V jediném okrese Jablonec nad Nisou bylo dosaženo kladné přirozené měny (+1 osoba), ostatní okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech. 

Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí 2019

na 1 000 obyvatel

 Přirozený přírůstek/úbytek

 Přírůstek/úbytek stěhováním

Celkový přírůstek/úbytek

 

 

Od počátku roku 2019 se počet obyvatel kromě Libereckého kraje navýšil také v dalších sedmi krajích České republiky – ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském, Jihočeském, v Kraji Vysočina a Hlavním městě Praze. Šest regionů zaznamenalo úbytek populace. Napříč Českou republikou se tak celkový přírůstek/úbytek obyvatel v přepočtu na 1 000 obyvatel pohyboval v rozmezí od -4,9 ‰  v Moravskoslezském kraji do +10,4 ‰ ve Středočeském kraji, v absolutním vyjádření pak od -1 464 osob v Moravskoslezském kraji do +3 521 osob (Středočeský kraj). Pouze Hlavní město Praha vykázalo jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním. Absolutní přirozený úbytek u zbývajících krajů se pohyboval v intervalu od -87 osob ve Středočeském kraji do -870 osob v Moravskoslezském kraji, relativní od -0,3 ‰ ve Středočeském kraji do -3,3 ‰ v Karlovarském kraji. U dvou krajů se k úbytku obyvatel přirozenou měnou přidal i úbytek stěhováním – Moravskoslezský kraj tak přišel o dalších 594 obyvatel, Olomoucký kraj o 30 obyvatel (-363 obyvatel přirozenou měnou). Na druhé straně Středočeský kraj stěhováním získal 3 608 obyvatel (tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). Pouze o 28 osob (0,2 ‰) si tímto způsobem vylepšil bilanci Zlínský kraj

 

Sňatečnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

V České republice ke konci března 2019 žilo 10 652 812 obyvatel, což je o 3 012 osob více než tomu bylo na začátku roku 2019. Největším regionem je Středočeský kraj s 1 372 853 obyvateli (12,9% podíl na republikovém úhrnu), nejmenším pak Karlovarský kraj s 294 707 s obyvateli (2,8 %). Liberecký kraj je druhým nejmenším kraje (podíl 4,2 %).

Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. čtvrtletí 2019

 

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 100 dětí (542 chlapců a 558 dívek), tj. meziročně o 34 dětí (3,0 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,1 dětí, což je mezi kraji 7. nejvyšší hodnota, která mírně převyšuje průměrnou hodnotu za celou Českou republiku (10,0 dětí na 1 000 obyvatel). Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,3 % dětí se narodilo jako druhé, 15,1 % jako třetí a další. Téměř 54 % dětí se narodilo mimo manželství, v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila po Ústeckém (64,2 %) a Karlovarském kraji (59,8 %) 3. nejvyšší pozice. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (62,6 %), kterému mezi 77 okresy České republiky patřilo 6. místo.

Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Statistiky zemřelých v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 evidovaly 1 219 osob (605 mužů a 614 žen), tj. o 169 osob (12,2 %) méně než ve stejném období roku 2018. Na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 3. nejnižší hodnota. Do jednoho roku od narození zemřelo 5 dětí  a kojenecká úmrtnost tak dosáhla 4,5 ‰. Do 28 dnů zemřely 3 děti, novorozenecká úmrtnost činila 2,7 ‰. Ve věkové struktuře zemřelých převažovaly osoby ve věku 70–79 let (29,4 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (28,5% podíl). 

 

Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2019

      V manželství    

Mimo manželství

 

 

Do Libereckého kraje se v průběhu prvních třech měsíců roku 2019 přistěhovalo 1 515 osob, z toho 635 osob z ciziny. Opačně, tedy z Libereckého kraje, se vystěhovalo 1 300 osob z toho 336 osob do ciziny. Meziročně byl vykázán jak přírůstek celkového počtu přistěhovalých (o 244 osob), tak nárůst celkového počtu vystěhovalých (o 131 osob). Celkově stěhováním Liberecký kraj získal 215 osob. Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (-84 osob), naopak zahraniční migrace vykázala kladnou hodnotu (+ 299 osob).

Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 135 sňatků (meziročně méně o 36 událostí, tj. 21,1 %). V 69 případech byli oba snoubenci svobodní: O první sňatek ženicha se jednalo v 60,0 % sňatků, o první sňatek nevěsty v 60,7 %.  Rozvedeno bylo 338 manželství, tj. o 67 událostí (24,7 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Na návrh ženy bylo zahájeno 37,3 % rozvodů, společně byla žádost podána v 42,6 % řízení. Více než 63 % rozvodů se týkalo nezletilých dětí – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,5 %, se dvěma 32,0 %, se třemi a více dětmi 3,8 %. V 82,8 % se jednalo o první rozvod muže, v 81,7 % o první rozvod ženy. Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2019

 

Tabulkové přílohy:

Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

 

Liberecký kraj

v tom okresy

 

Česká

Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Počet obyvatel k 31. 3. 2019 v tom:

muži ženy

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v tom: muži ženy

Živě narození z toho chlapci v tom podle pořadí narození dítěte (%):

první druhé

třetí a další

v tom podle legitimity (%): v manželství mimo manželství

Zemřelí z toho: do 1 roku do 28 dnů

Kojenecká úmrtnost1)

Novorozenecká úmrtnost2)

Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v tom:

muži ženy

Přistěhovalí v tom: z ČR

z ciziny

Vystěhovalí v tom: do ČR

do ciziny

442 452

217 931

224 521

96

140

-44

1100

542

47,6

37,3

15,1

46,1

53,9

1 219

5

3

5

3

-119

-63

-56

1 515

880

635

1 300

964

336

103 098

50 880

52 218

-37

11

-48

243

130

45,3

35,4

19,3

37,4

62,6

286

2

1

8

4

-43

-21

-22

468

307

161

462

357

105

90 569

44 370

46 199 41

58

-17

240

116

46,7

37,9

15,4

44,2

55,8

239

 -

 -

 -

 -

1

1

 -

450

340

110

410

361

49

174 937

85 967

88 970

126

75

51

450

211

49,1

37,1

13,8

48,0

52,0

453

2

1

4

2

-3

-8

5

847

530

317

718

557

161

73 848

36 714

37 134

-34

-4

-30

167

85

48,5

39,5

12,0

56,3

43,7

241

1

1

6

6

-74

-35

-39

310

263

47

270

249

21

1)

  zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených

2)

 zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených                                                                                                                              

Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

dokončení

 

Liberecký kraj

v tom okresy

 

Česká

Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v tom:

muži ženy

v tom:

saldo vnitřního stěhování saldo zahraniční migrace

Sňatky

Ženich první sňatek druhý a další sňatek

Nevěsta první sňatek druhý a další sňatek

Oba snoubenci svobodní

Rozvody

z toho (%):

na návrh ženy společný návrh

v tom podle počtu nezletilých dětí (%):

žádné jedno dvě

tři a více

215

203

12

-84

299

135

81

54

82

57

69

338

37,3

42,6

36,7

27,5

32,0 3,8

6

32

-26

-50

56

32

17

15

22

14

14

85

43,5

43,5

35,3

30,6

31,8 2,4

40

57

-17

-21

61

33

19

14

18

12

17

67

31,3

43,3

31,3

28,4

40,3

-

129

83

46

-27

156

55

33

22

31

26

27

139

36,0

40,3

41,7

25,2

27,3 5,8

40

31

9

14

26

15

12

3

11

5

11

47

38,3

46,8

31,9

27,7

34,0 6,4

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Sňatky

Rozvody

Živě narození

Zemřelí

Přirozený přírůstek/ úbytek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek/ úbytek stěhováním

Celkový přírůstek/ úbytek

 

Absolutní údaje

 

 

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

3 763

488

476

231

217

127

301

5 740

527

755

344

312

170

475

26 364

3 414

3 502

1 620

1 404

662 1 932

29 952

3 178

3 589

1 853

1 729

904 2 497

-3 588

236

-87 -233

-325

-242

-565

16 703

10 172 8 456

1 931

2 634

1 032

2 362

10 103

9 858

4 848

1 630

1 250

979 2 104

6 600

314

3 608

301

1 384

53

258

3 012

550

3 521

68

1 059

-189

-307

Liberecký

135

338

1 100

1 219

-119

1 515

1 300

215

96

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

165

162

174

421

200

189

477

312

302

281

621

341

286

676

1 332

1 323

1 358

3 127

1 458

1 332

2 800

1 538

1 493

1 477

3 307

1 821

1 677

3 670

-206

-170

-119

-180

-363

-345

-870

1 502

1 950

1 350

3 459

1 483

1 207

1 582

1 400

1 513

1 116

3 169

1 513

1 179

2 176

102

437

234

290

-30 28

-594

-104

267

115

110

-393

-317 -1 464

Relativní údaje (na 1 000 obyvatel středního stavu)

 

 

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,7

1,5

2,2

1,6

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

10,0

10,6

10,4

10,2 9,7

9,1

9,5

11,4

9,8 10,6

11,7

12,0

12,4

12,3

-1,4

0,7

-0,3

-1,5

-2,3

-3,3

-2,8

6,4

31,5

25,0

12,2

18,3

14,2

11,7

3,8

30,5

14,3

10,3

8,7 13,5

10,4

2,5

1,0

10,7 1,9

9,6

0,7

1,3

1,1

1,7

10,4 0,4

7,3

-2,6

-1,5

Liberecký

1,2

3,1

10,1

11,2

-1,1

13,9

11,9

2,0

0,9

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,3

1,6

2,3

2,4

2,2

2,1

2,2

2,0

2,3

9,8 10,3

10,8

10,7 9,4

9,3

9,4

11,3

11,6

11,8

11,3

11,7

11,7

12,4

-1,5

-1,3

-0,9

-0,6

-2,3

-2,4

-2,9

11,1

15,2

10,7

11,8 9,5

8,4

5,3

10,3

11,8

8,9

10,8 9,7

8,2

7,3

0,8

3,4

1,9

1,0

-0,2 0,2

-2,0

-0,8

2,1

0,9

0,4

-2,5

-2,2

-4,9

Podíl dětí narozených mimo manželství podle            Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2019        okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2019

(dokončení)

     

 

Podíl dětí narozených mimo manželství

(%)

Pořadí

 

 

Podíl dětí narozených mimo manželství

(%)

Pořadí

 

Česká republika

48,4

x

Nový Jičín

49,6

39.

 

v tom okresy:

 

Rokycany

49,2

40.

 

Most

72,1

 1.             Pelhřimov

49,0

41.

 

Teplice

69,1

 2.             Plzeň-sever

48,9

42.

 

Ústí nad Labem

65,4

 3.             Klatovy

48,6

43.

 

Bruntál

65,4

 4.             Mladá Boleslav

48,4

44.

 

Chomutov

64,2

 5.             Jihlava

48,3

48,1

48,0

45.

46.

47.

 

Česká Lípa

62,6

6.

Příbram

Břeclav

 

Sokolov

62,4

7.

 

Děčín

62,3

 8.             Vsetín

47,4

48.

 

Louny

61,6

 9.             Třebíč

47,3

49.

 

Cheb

59,2

 10.            Nymburk

47,2

50.

 

Karlovy Vary

58,2

 11.            Znojmo

46,9

51.

 

Jeseník

57,8

 12.            Prostějov

46,8

52.

 

Karviná

57,4

 13.            Plzeň-město

46,5

46,3

46,2

53.

54.

55.

 

Jablonec nad Nisou

55,8

14.

Kroměříž

Žďár nad Sázavou

 

Trutnov

55,7

15.

 

Tachov

55,6

 16.             Tábor

45,8

56.

 

Ústí nad Orlicí

55,4

 17.            Opava

45,7

57.

 

Ostrava-město

55,2

 18.            Olomouc

45,5

58.

 

Litoměřice

55,0

 19.            České Budějovice

45,5

59.

 

Přerov

54,1

 20.            Chrudim

45,4

60.

 

Šumperk

54,1

 21.            Hradec Králové

45,2

61.

 

Jindřichův Hradec

53,9

 22.            Mělník

45,1

62.

 

Strakonice

53,6

 23.            Pardubice

45,0

63.

 

Náchod

52,7

 24.            Havlíčkův Brod

44,7

64.

 

Rakovník

Český Krumlov

Domažlice

52,6

52,4

52,0

 25.            Kolín

43,8

65.

 

26. 27.

Semily

43,7

66.

 

Hodonín

Blansko

43,7

41,9

67. 68.

 

Liberec

52,0

28.

 

 

 

Benešov

Rychnov nad Kněžnou

Prachatice

Kutná Hora

Jičín

Písek

Kladno

Plzeň-jih Beroun Svitavy

51,9

51,1

51,1

51,1

50,8

50,6

50,4

50,4

50,2

49,8

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

 Hlavní město Praha

Frýdek-Místek

Praha-západ

Zlín

Praha-východ

Brno-město

Uherské Hradiště

Vyškov

Brno-venkov

41,7

41,4

40,6

40,1

39,9

39,7

39,1

38,8

36,4

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Populace Libereckého kraje se rozrostla o 96 osob - Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Populace Libereckého kraje se rozrostla o 96 osob - Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies