15.05.2019 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 4. 2019 podle MPSV

15. května 2019

Na konci dubna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,75 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455, tj. 90,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 100 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 258, tj. 4,3 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 736 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 4. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,5 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,8 %).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 888 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (759, tj. 40,2 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 4. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (1,80 %) a v Hlavním městě Praze (1,87 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,36 %) a Ústeckém (4,30 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2019

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,33 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,74 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Na konci dubna 2019 nabízeli úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 040 volných pracovních míst, z toho 24,1 % pro absolventy a mladistvé a 4,4 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (10 140) a Středočeském kraji (10 070). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 652) a Středočeském kraji (1 481).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,16) a Ústeckém kraji (1,55). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,75, což je o 0,13 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,62). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,43 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,85 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Jindřichův Hradec (o 24,8 %), Jeseník (o 20,3 %) a Břeclav (o 20,0 %). V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nejvýrazněji snížil v okrese Cheb (o 7,8 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech E-mail: jana.spackova@czso.cz Tel: 731 439 249

 

Přílohy

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 4. 2019 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích našeho kraje k 30. 4. 2019
  • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

15. května 2019

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI

K 30. 4. 2019 podle MPSV

Na konci dubna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,75 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455, tj. 90,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 100 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 258, tj. 4,3 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 736 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 4. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,5 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,8 %).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 888 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (759, tj. 40,2 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 4. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (1,80 %) a v Hlavním městě Praze (1,87 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,36 %) a Ústeckém (4,30 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2019

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,33 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,74 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Na konci dubna 2019 nabízeli úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 040 volných pracovních míst, z toho 24,1 % pro absolventy a mladistvé a 4,4 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (10 140) a Středočeském kraji (10 070). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 652) a Středočeském kraji (1 481).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,16) a Ústeckém kraji (1,55). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,75, což je o 0,13 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,62). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,43 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,85 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Jindřichův Hradec (o 24,8 %), Jeseník (o 20,3 %) a Břeclav (o 20,0 %).

V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nejvýrazněji snížil v okrese Cheb (o 7,8 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz


Zařazenost 15.05.2019 02:05:00
ZdrojČSÚ - Karlovy vary
Originálczso.cz/csu/xk/nezamestnanost-v-karlovarskem-kraji-k-30-4-2019


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies