Příspěvky nebo odpovědi uživatele Minda


Příspěvky nebo odpovědi uživatele Minda. Výpis příspěvků 1 až 15 (15)


přečíst (0) 07.03.05 15:20  Minda  (59898)

Warranty a divi

jo je to tak, akorát Dojte bank na nějaký divi nekouká.
Takze kdyby hrozila u UNI divi, tak je lepší to prodat těsně před DIVI a po divi dokoupit, protože kurs možná klesne, ale jenom asi na pár dní.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 07.03.05 15:18  Minda  (59898)

já myslím, že nemáte pravdu

Oznámení: Mimořádná VH: nkt cables, a.s.

oznámení o konání valné hromady

16.2.2005 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 33 , s. 8

Datum konání VH : 24.03.2005
Čas konání VH : 14:00
Doba prezentace : 13:00-14:00
Místo konání : kongresové středisko hotelu Galerie

Adresa:
Ulice:Tyršovo nám. 211
Město:Unhošť
PSČ :27351
Program - Mimořádná VH

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Společná zpráva představenstva Společnosti a jednatelů společnosti
České kabely s.r.o., IČ: 27203395, se sídlem Kladno, Průmyslová 1130
("České kabely"), o objasnění návrhu smlouvy o převzetí jmění hlavním
akcionářem, společností České kabely ("převzetí jmění")
4. Stanovisko dozorčí rady Společnosti k návrhu smlouvy o převzetí jmění
5. Zpráva představenstva o znaleckém posudku dokládajícím přiměřenost
výše vypořádání podle par. 220p odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní
zákoník"), a o podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a
hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od
rozhodného dne
6. Rozhodnutí o převzetí jmění
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za rok 2004, zpráva o účetní závěrce za rok 2004 a
návrh na rozdělení zisku
8. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, zprávy o
přezkoumání řádné účetní závěrky, zpráva k návrhu představenstva na
rozdělení zisku a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2004
9. Schválení účetní závěrky za rok 2004 včetně návrhu na rozdělení zisku
10. Závěr

PREZENCE AKCIONÁŘŮ

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13 hod. v místě konání valné hromady.
Práva spojená s akciemi Společnosti vydanými v listinné podobě je
oprávněn vykonávat ten, kdo akcie Společnosti předloží, nebo ten, kdo
prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení
podle zvláštního právního předpisu, že akcie Společnosti jsou pro něho
uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden
účel, pro který se toto prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Pro
vlastníky zaknihovaných akcií je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě
den 17. 3. 2005. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená
k rozhodnému dni jako akcionář nebo správce v evidenci vedené Střediskem
cenných papírů. Na dobu od 18. 3. do 24. 3. 2005 včetně bude
zaregistrováno pozastavení výkonu práva akcionářů Společnosti nakládat
s akciemi Společnosti.

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ

Nejpozději jeden měsíc před konáním mimořádné valné hromady budou v sídle
Společnosti, v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hod. k nahlédnutí pro
akcionáře Společnosti tyto dokumenty:
* návrh smlouvy o převzetí jmění
* účetní závěrky Společnosti za poslední tři (3) roky a účetní závěrka
společnosti České kabely ke dni 31.12. 2004
* konečné účetní závěrky Společnosti a společnosti České kabely ke dni
31. 12. 2004 a zprávy auditora o jejich ověření
* zahajovací rozvaha společnosti České kabely ke dni 1. 1. 2005 a zpráva
auditora o jejím ověření
* společná zpráva představenstva Společnosti a jednatelů společnosti
České kabely o převzetí jmění
* zpráva dozorčí rady Společnosti o převzetí jmění
* znalecký posudek dokládající přiměřenost výše vypořádání podle
ustanovení par. 220p odst. 2 obchodního zákoníku

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá Společnost bez zbytečného
odkladu bezplatně opis nebo výtah z písemností uvedených výše.

VYBRANÉ ÚDAJE Z KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI KE DNI
31.12.2004:

AKTIVA (v tis. Kč) PASIVA (v tis. Kč)

dlouhodobý majetek 329 261 vlastní kapitál 1 109 002
oběžná aktiva 1 169 470 cizí zdroje 392 157
časové rozlišení 2 428 časové rozlišení 0
celkem 1 501 159 celkem 1 501 159

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: 27 902

Konečná účetní závěrka Společnosti je pro akcionáře Společnosti
k nahlédnutí za podmínek stanovených výše v tomto oznámení.

HLAVNÍ ÚDAJE ZE ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ze zprávy vyplývá, že Společnosti nevznikla v období od 1.1. do
31.12.2004 žádná újma v souvislosti se smlouvami, právními úkony či
opatřeními, které byly učiněny se vzájemně propojenými osobami nebo
z podnětu propojených osob. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je
pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí za podmínek stanovených výše
v tomto oznámení. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí
na valné hromadě.

nkt cables, a.s. 46356720
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 02.03.05 18:48  Minda  (59898)

návrh pro PKN

to abych se začal učit polsky!
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (3) 02.03.05 09:49  Minda  (59898)

Kdy zpět na 2000,-

už nikdy, společnost zanikne a vy dostanete prašule
Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 02.03.05 09:05  Minda  (59898)

Odvahu chlapííííííííí

Nastoupit teď do Unipetrolu vyžaduje pěknou dávku odvahy

jt_bank Pražská burza pokračuje v růstu, otěže dnes přebírá Erste a Unipetrol

Pražská burza přidává další procento do plusu, když trh táhne Erste Bank a Unipetrol. Akcie petrochemického holdingu si dnes sahají na nové maximum, končí o 3.6% výše na 187.05Kč. Nadále je na trhu neochota prodávat tento titul, ani blížící se magická úroveň 200Kč za akcii na tom nic nemění. Nastupovat však poprvé do Unipetrolu na této cenové úrovni chce pořádnou dávku odvahy, já bych ji neměl. Erste Bank dnes roste po novém doporučení, které poprvé překonává cílovou cenou úroveň 50 euro za akcii. Při objemu přes 600 mil Kč - dnes nejlikvidnější titul ve Spadu - přidává 3.7% na 1253Kč. Toto doporučení může vyvolat další zájem o akcie banky, očekávám proto další postupný nárůst kurzu, krátkodobé korekce dolů se samozřejmě vyloučit nedají.

Michal Semotan
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 01.03.05 16:40  Minda  (59898)

Telefonické nabídky- kde berou adresy?

to je blbost ne? lepší koupit na trhu pro ně ne?
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 01.03.05 15:57  Minda  (59898)

Že by pouze SW ???

akcie.cz jsou v detailu zpoždený, odkdy tam je ten pokyn
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 01.03.05 09:25  Minda  (59898)

vyvlastnění Pojišťovna

ano přesně tak, teď to půjde i na banky, protože nezaniká
tzv. nucený výsek
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 28.02.05 17:13  Minda  (59898)

Otevřený dopis ke změně obchodního zákoníku !!!!

ještě přidám jednu praxí ověřenou věc: majoritář začne mluvit o vyděračích v momentě kdy potřebuje okrást minoritáře popř. už je okradl a přišlo se na to!
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 28.02.05 17:08  Minda  (59898)

Otevřený dopis ke změně obchodního zákoníku !!!!

ta seš ale trubka, proč by jsi nemohl vlastnit akcie, kde má majoritář 90%?????? Vyplácejí dividendy, tak proč se toho bát??????

Jo SPAD, ale až tam majoritář dosáhne 90%, tak jsi na tom stejně, tomu říkám podpora kapitálového trhu. Snaží se přilákat nové emise, ale že by byli odpovídající zákony to ne.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (8) 28.02.05 15:41  Minda  (59898)

Vítězný Únor, aneb Klement Gottwald by měl radost !!!!!

co povídáš, já už mečímmmmm, mééééééé
Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 28.02.05 14:53  Minda  (59898)

Pomooooc, znárodněníííííííííííí!!!!!!!

http://www.volny.cz/ales.hodina/dolezal2.htm

promiňte nechci propagovat pana Hodinu, ale jinde jsem to nenašel
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.02.05 13:47  Minda  (59898)

Kuci z AFT ....

žer ještery, jsou zdraví
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 28.09.04 22:21  Minda  (59898)

Druhy dopis od SSKP v moji schrance!

pošlete to na KCP emailem, myslím že budou mít práci.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

Téma: Akcie ČEZ
přečíst (0) 27.09.04 09:53  Minda  (59898)

dobrej zisk

http://www.sec.cz/script/web/BrokerTrades.asp
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


1
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  84.00  -0.59% 
 CETV  73.50  -2.00% 
 CEZ  544.50  +1.21% 
 ERSTE GROUP BANK  757.00  -0.11% 
 KOFOLA CS  290.00  +0.35% 
 KOMERCNI BANKA  910.00  +1.90% 
 MONETA MONEY BANK  74.00  -0.40% 
 O2 C.R.  242.00  0.00% 
 PFNONWOVENS  830.00  -1.43% 
 PHILIP MORRIS CR  14 340.00  -0.97% 
 VIG  548.50  +0.18% 
Komodity online
 Ropa 61.60 USD 16:13   
 Zlato 1279.00 USD 16:13   
 Stříbro 15.29 USD 16:13   
 Káva 103.35 USD 15:48   
 Cukr USD    
 Bavlna 73.45 USD 16:12   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies