Běžné ceny (HDP»Čtvrtletní HDP) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Výdaje na HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 1 267 077.00 1 159 740.00 9.26% 1 213 741.00 4.39%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 826 163.00 776 828.00 6.35% 780 034.00 5.91%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 584 715.00 553 207.00 5.70% 551 461.00 6.03%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 233 962.00 216 533.00 8.05% 221 733.00 5.52%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 7 486.00 7 088.00 5.62% 6 840.00 9.44%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 335 525.00 264 486.00 26.86% 325 977.00 2.93%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 306 036.00 277 935.00 10.11% 286 155.00 6.95%
UK8 P52 Změna zásob 28 080.00 -14 860.00 - 288.96% 38 414.00 -26.90%
UK9 P53 Čisté pořízení cenností 1 409.00 1 411.00 -0.14% 1 408.00 0.07%
UK10 P6 Vývoz zboží a služeb 1 023 985.00 1 022 121.00 0.18% 982 778.00 4.19%
UK11 P7 Dovoz zboží a služeb 918 596.00 903 695.00 1.65% 875 048.00 4.98%

Zdroje HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 1 138 853.00 1 048 305.00 8.64% 1 093 317.00 4.16%
UK2 D21 Daně z produktů 157 501.00 133 050.00 18.38% 147 736.00 6.61%
UK3 D31 Dotace na produkty 29 277.00 21 615.00 35.45% 27 312.00 7.19%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 1 267 077.00 1 159 740.00 9.26% 1 213 741.00 4.39%

Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 1 259 467.00 1 222 361.00 3.04% 1 191 261.00 5.73%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 834 643.00 816 756.00 2.19% 784 113.00 6.44%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 586 405.00 573 123.00 2.32% 548 714.00 6.87%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 240 737.00 236 353.00 1.85% 228 524.00 5.34%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 7 501.00 7 280.00 3.04% 6 875.00 9.11%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 331 974.00 310 434.00 6.94% 315 563.00 5.20%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 320 404.00 302 578.00 5.89% 291 587.00 9.88%
UK8 P52 Změna zásob 10 161.00 6 445.00 57.66% 22 568.00 -54.98%
UK9 P53 Čisté pořízení cenností 1 409.00 1 411.00 -0.14% 1 408.00 0.07%
UK10 P6 Vývoz zboží a služeb 1 017 317.00 1 007 776.00 0.95% 945 447.00 7.60%
UK11 P7 Dovoz zboží a služeb 924 467.00 912 605.00 1.30% 853 862.00 8.27%

Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 1 131 407.00 1 100 264.00 2.83% 1 071 010.00 5.64%
UK2 D21 Daně z produktů 153 103.00 147 287.00 3.95% 143 599.00 6.62%
UK3 D31 Dotace na produkty 25 043.00 25 190.00 -0.58% 23 348.00 7.26%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 1 259 467.00 1 222 361.00 3.04% 1 191 261.00 5.73%

Výdaje na HDP, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 104.40 104.60 -0.19% 105.10 -0.67%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 105.90 106.00 -0.09% 104.20 1.63%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 106.00 106.10 -0.09% 104.20 1.73%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 105.50 105.40 0.09% 104.30 1.15%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 109.40 108.10 1.20% 101.30 8.00%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 102.90 99.20 3.73% 96.40 6.74%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 106.90 104.20 2.59% 97.30 9.87%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 100.10 100.60 -0.50% 102.30 -2.15%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 104.20 108.90 -4.32% 104.40 -0.19%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 105.00 109.00 -3.67% 100.20 4.79%

Zdroje HDP, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 104.20 104.50 -0.29% 105.20 -0.95%
UK2 D21 Daně z produktů 106.60 105.30 1.23% 104.70 1.81%
UK3 D31 Dotace na produkty 107.20 107.10 0.09% 108.00 -0.74%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 104.40 104.60 -0.19% 105.10 -0.67%

Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 103.00 101.70 1.28% 100.90 2.08%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 102.20 101.60 0.59% 101.10 1.09%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 102.30 101.60 0.69% 101.10 1.19%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 101.90 101.60 0.30% 101.40 0.49%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 103.00 102.40 0.59% 101.20 1.78%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 106.90 100.80 6.05% 99.20 7.76%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 105.90 100.70 5.16% 98.60 7.40%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 99.90 99.90 0.00 100.40 -0.50%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 100.90 104.90 -3.81% 99.80 1.10%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 101.30 104.80 -3.34% 99.30 2.01%

Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 102.80 102.00 0.78% 100.60 2.19%
UK2 D21 Daně z produktů 103.90 99.70 4.21% 102.70 1.17%
UK3 D31 Dotace na produkty 99.40 101.30 -1.88% 99.30 0.10%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 103.00 101.70 1.28% 100.90 2.08%

Výdaje na HDP, 2010=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 127.30 123.50 3.08% 120.70 5.47%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 120.80 118.20 2.20% 113.80 6.15%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 122.70 119.90 2.34% 114.40 7.26%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 116.70 114.60 1.83% 112.90 3.37%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 110.60 107.30 3.08% 101.30 9.18%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 123.80 115.80 6.91% 117.70 5.18%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 120.50 113.80 5.89% 109.70 9.85%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 159.20 159.40 -0.13% 159.10 0.06%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 156.00 154.50 0.97% 144.90 7.66%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 148.60 146.70 1.30% 137.30 8.23%
Výdaje na HDP, mil.Kč
B1GM Hrubý domácí produkt (87 hodnot, 30.06.2017)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (87 hodnot, 30.06.2017)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (87 hodnot, 30.06.2017)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (87 hodnot, 30.06.2017)
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí (87 hodnot, 30.06.2017)
P5 Tvorba hrubého kapitálu (87 hodnot, 30.06.2017)
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního (87 hodnot, 30.06.2017)
P52 Změna zásob (87 hodnot, 30.06.2017)
P53 Čisté pořízení cenností (87 hodnot, 30.06.2017)
P6 Vývoz zboží a služeb (87 hodnot, 30.06.2017)
P7 Dovoz zboží a služeb (87 hodnot, 30.06.2017)
Zdroje HDP, mil.Kč
B1G Hrubá přidaná hodnota (87 hodnot, 30.06.2017)
D21 Daně z produktů (87 hodnot, 30.06.2017)
D31 Dotace na produkty (87 hodnot, 30.06.2017)
B1GM Hrubý domácí produkt (87 hodnot, 30.06.2017)
Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno
B1GM Hrubý domácí produkt (87 hodnot, 30.06.2017)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (87 hodnot, 30.06.2017)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (87 hodnot, 30.06.2017)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (87 hodnot, 30.06.2017)
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí (87 hodnot, 30.06.2017)
P5 Tvorba hrubého kapitálu (87 hodnot, 30.06.2017)
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního (87 hodnot, 30.06.2017)
P52 Změna zásob (87 hodnot, 30.06.2017)
P53 Čisté pořízení cenností (87 hodnot, 30.06.2017)
P6 Vývoz zboží a služeb (87 hodnot, 30.06.2017)
P7 Dovoz zboží a služeb (87 hodnot, 30.06.2017)
Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno
B1G Hrubá přidaná hodnota (87 hodnot, 30.06.2017)
D21 Daně z produktů (87 hodnot, 30.06.2017)
D31 Dotace na produkty (87 hodnot, 30.06.2017)
B1GM Hrubý domácí produkt (87 hodnot, 30.06.2017)
Výdaje na HDP, SOPR=100
B1GM Hrubý domácí produkt (83 hodnot, 30.06.2017)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (83 hodnot, 30.06.2017)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (83 hodnot, 30.06.2017)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (83 hodnot, 30.06.2017)
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí (83 hodnot, 30.06.2017)
P5 Tvorba hrubého kapitálu (83 hodnot, 30.06.2017)
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního (83 hodnot, 30.06.2017)
P53 Čisté pořízení cenností (83 hodnot, 30.06.2017)
P6 Vývoz zboží a služeb (83 hodnot, 30.06.2017)
P7 Dovoz zboží a služeb (83 hodnot, 30.06.2017)
Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno
B1GM Hrubý domácí produkt (86 hodnot, 30.06.2017)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (86 hodnot, 30.06.2017)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (86 hodnot, 30.06.2017)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (86 hodnot, 30.06.2017)
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí (86 hodnot, 30.06.2017)
P5 Tvorba hrubého kapitálu (86 hodnot, 30.06.2017)
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního (86 hodnot, 30.06.2017)
P53 Čisté pořízení cenností (86 hodnot, 30.06.2017)
P6 Vývoz zboží a služeb (86 hodnot, 30.06.2017)
P7 Dovoz zboží a služeb (86 hodnot, 30.06.2017)
Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno
B1G Hrubá přidaná hodnota (12 hodnot, 30.06.2017)
D21 Daně z produktů (12 hodnot, 30.06.2017)
D31 Dotace na produkty (12 hodnot, 30.06.2017)
B1GM Hrubý domácí produkt (12 hodnot, 30.06.2017)
Zdroje HDP, SOPR=100
B1G Hrubá přidaná hodnota (83 hodnot, 30.06.2017)
D21 Daně z produktů (83 hodnot, 30.06.2017)
D31 Dotace na produkty (83 hodnot, 30.06.2017)
B1GM Hrubý domácí produkt (83 hodnot, 30.06.2017)
Výdaje na HDP, 2010=100
B1GM Hrubý domácí produkt (12 hodnot, 30.06.2017)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (12 hodnot, 30.06.2017)
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností (12 hodnot, 30.06.2017)
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády (12 hodnot, 30.06.2017)
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí (12 hodnot, 30.06.2017)
P5 Tvorba hrubého kapitálu (12 hodnot, 30.06.2017)
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního (12 hodnot, 30.06.2017)
P53 Čisté pořízení cenností (12 hodnot, 30.06.2017)
P6 Vývoz zboží a služeb (12 hodnot, 30.06.2017)
P7 Dovoz zboží a služeb (12 hodnot, 30.06.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné ceny (Roční HDP)
Běžné ceny (Čtvrtletní HDP)
Běžné ceny (Čtvrtletní HDP)
Běžné ceny (Roční HDP)
Běžné ceny (Čtvrtletní HDP)
Běžné ceny (Roční HDP)
Běžné ceny (Čtvrtletní HDP)
Běžné ceny (Roční HDP)
Běžné ceny (Čtvrtletní HDP)
Běžné ceny (Roční HDP)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Ceny bytů (metodika 2010) (Ceny nemovitostí)
Ceny vlastnického bydlení (metodika 2010) (Ceny nemovitostí)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů